fbpx

Člani Sveta pacientov so se sestali na konstitutivni seji

arhiv

V sredo, dne 15. septembra se je sestal Svet pacientov UKC Ljubljana na konstitutivni seji, na kateri so  za obdobje treh let izbrali predsednico go….

V sredo, dne 15. septembra se je sestal Svet pacientov UKC Ljubljana na konstitutivni seji, na kateri so  za obdobje treh let izbrali predsednico go. Elizabeto Bobnar Najžer iz Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in podpredsednico go. Marjano Mastinšek Šuštar iz Društva Liga proti epilepsiji Slovenije.

Generalni direktor UKC Ljubljana, mag. Simon Vrhunec je članom predstavil poslovni rezultat za prvo polovico leta 2010 in jih seznanil z aktualnim dogajanjem v povezavi z umikom soglasij zdravnikov preko rednega delovnega časa, člani pa so bili mnenja, da je vodstvo v času umika soglasij delovalo v dobro pacientov. Člani so se strinjali, da je ključna naloga vseh akterjev v zdravstvu, da zagotovimo zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu zdravstvenemu osebju takšne pogoje in organizacijo dela, ki bo omogočila manjše delovne obremenitve in s tem večjo varnost za pacienta in posameznika.

Člani Sveta pacientov so sprejeli sklep, da v mesecu novembru 2010 organiziramo okroglo mizo, kjer bomo predstavili dobro prakso sodelovanja enega od društev z zdravstvenim osebjem, možnosti elektronskega naročanja, pritožbene poti pacientov in pa privolitvene obrazce.

Erna Kos Grabnar, glavna sestra UKC Ljubljana je ob tem dejala: »Želimo si aktivno vlogo pacientov za varnejšo zdravstveno obravnavo in jih spodbujati, da sami dajejo predloge, pobude in vprašajo v zvezi z njihovo zdravstveno obravnavo«

Generalni direktor UKC Ljubljana, mag. Simon Vrhunec je povedal: »Svet pacientov lahko pomembno prispeva k uresničevanju našega temeljnega poslanstva; to pa je kakovostna in varna ter prijazna zdravstvena obravnava pacientov«.

V UKC Ljubljana smo potrebo po formalnem sodelovanju s predstavniki pacientov zaznali že pred leti in smo to idejo uresničili skozi Svet pacientov.


Sledite nam