fbpx

Zagotavljanje varne hrane ob poplavah

arhiv

Varnost živil v izrednih razmerah – poplave Med naravnimi katastrofami, zlasti poplavami, se lahko živila onesnažijo s površinsko vodo, ki je mikrobiološko in kemično onesnažena in…

Varnost živil v izrednih razmerah – poplave

Med naravnimi katastrofami, zlasti poplavami, se lahko živila onesnažijo s površinsko vodo, ki je mikrobiološko in kemično onesnažena in vsebuje nevarne mikroorganizme iz odplak in odpadnih voda kanalizacijskega sistema, mrtvih živali in ljudi.

Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomanjkanjem zdrave pitne vode, sanitarij in pomanjkanjem primernih pogojev za pripravo hrane, so med poplavami že bili vzrok masovnih izbruhov bolezni, povzročenih z okuženimi živili. V izrednih razmerah je uživanje varnih živil zelo pomembno, saj je človek izpostavljen psihičnim in fizičnim travmam, podhranjenosti… To pa še posebno velja za otroke, nosečnice in starejše ljudi, ki so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z živili.

V izrednih razmerah je pitna voda iz javnih vodooskrbnih sistemov obravnavana kot onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili upravljavca vodovodov), zato jo je potrebno prekuhavati ali kako drugače pripraviti za varno uporabo v prehranske namene, ali pa uporabljamo embalirano pitno vodo. V izrednih razmerah zato spremljamo informacije upravljavca vodovoda o kakovosti pitne vode, ki jih objavljajo v sredstvih javnega obveščanja in dosledno upoštevamo njihova navodila o morebitnih ukrepih (prekuhavanje, prepoved uporabe pitne vode, izpiranje hišnega vodovnega omrežja…).*

* Opomba: Glej navodilo o prekuhavanju pitne vode

Varnost živil med poplavo

Med poplavo umaknemo in prenesemo vsa nepoškodovana živila iz poplavljenih prostorov v suhe, zračne, pred poplavo varne prostore.

Varno in higiensko skladiščenje živil

  • Prostori, v katerih skladiščimo živila, morajo imeti dobre zidove in prezračevanje. Izdelki se ne smejo dotikati sten in tal. Ohranjena živila polagamo na palete, deske, debele veje, opeke, plastične vrečke ali folije. Vrečke zložimo eno na drugo, križem tako, da je omogočeno zračenje;
  • Razlito in razsuto hrano pometemo na kup in nemudoma odstranimo, da ne privablja glodavcev  (podgan, miši…);
  • Kemikalij, kot so goriva, pesticidi, belila, čistila in druge, nikoli ne skladiščimo skupaj z živili.

Pregled in izbor živil

  • Vsa živila pregledamo, če morda ne vsebujejo tujkov (koščkov stekla, drobcev drugih poškodovanih predmetov…). Živila, ki vsebujejo tujke zavržemo;
  • Plesnivost na zalogah suhe zelenjave, sadja in žitaric je večja v vlažnem okolju in na živilih, ki so mokra. Nekatere plesni izločajo toksine – strupe, ki so zdravju škodljive. Plesniva živila zavržemo;
  • Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo preložimo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih ter jih prednostno porabimo;
  • Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane, npr. imajo počene robove, zobce, so napihnjene, zarjavele, brez označb…ter živila v razpokani stekleni embalaži;
  • Nepoškodovane pločevinaste konzerve in živila v nepoškodovani stekleni embalaži so verjetno varna. Vendar, če je možno, pred uporabo očistimo zunanjost konzerv. Konzerve v celoti operemo. V primeru, da površino konzerv tudi razkužimo, uporabljamo ustrezen preparat za razkuževanje (npr. klorove preparate…). Raztopino z razkužilom pripravimo in uporabimo po navodilih proizvajalca.
  • Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, je potrebno zavreči. Na splošno kemičnih snovi ne moremo sprati iz živil (npr. naftne derivate…). To vključuje tudi živila, hranjena v propustni embalaži kot je karton ali PVC vrečke ali tkanina.

Podrobnejše informacije preberite v priloženi prilogi z naslovom: Zagotavljanje varne hrane ob poplavah >> 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS


Sledite nam