fbpx

Dostopnost do zdravstvenih storitev po 1. septembru

arhiv

Po zagotovilu vseh direktorjev javnih zdravstvenih zavodov naj bi bilo 24-urno zdravstveno varstvo zagotovljeno tudi po 1. septembru 2010, ko naj bi posamezni zdravniki umaknili…

Po zagotovilu vseh direktorjev javnih zdravstvenih zavodov naj bi bilo 24-urno zdravstveno varstvo zagotovljeno tudi po 1. septembru 2010, ko naj bi posamezni zdravniki umaknili soglasje za nadurno delo.  Ni pa znano, za koliko se bodo po 1. septembru podaljšale čakalne dobe za posamezne storitve.

Vsem, ki mislijo, da bi se jim zaradi podaljšanih čakalnih dob lahko zdravstveno stanje poslabšalo ali pa bi bilo zaradi tega celo ogroženo njihovo življenje, Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da pri Direkciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vložijo vlogo za napotitev na zdravljenje, preglede ali preiskavo v tujino. O njihovi zahtevi mora ZZZS odločiti najpozneje v osmih dneh po prejemu zahteve. Obrazec je na spletnih straneh ZZZS – povezava do njega je objavljena na spletni strani ZPS www.zps.si.

ZPS poziva paciente, ki bodo naleteli na težave pri dostopnosti do zdravstvenih storitev (prenaročanje pacientov in s tem do podaljševanje čakalnih dob, težave pri dostopnosti do dežurne službe ipd.), da naj ji sporočijo svoje težave. ZPS bo nato  obvestila  pristojne službe in zahtevala takojšnje ukrepanje.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije


Sledite nam