fbpx

Sporočilo za javnost: Bolnišnične okužbe lahko nadzorujemo

arhiv

Ljubljana, 18. avgust 2010 – Danes smo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) kot odziv na pojav t.i. »superbakterije« organizirali novinarsko konferenco v zvezi z…

Ljubljana, 18. avgust 2010 – Danes smo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) kot odziv na pojav t.i. »superbakterije« organizirali novinarsko konferenco v zvezi z bolnišničnimi okužbami in pravilno rabo antibiotikov.
Kot je na novinarski konferenci uvodoma izpostavila prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, strokovna direktorica UKCL, imamo znotraj UKCL zaradi posebne skrbi in pozornosti, ki jo namenjamo področju bolnišničnih okužb, ter organiziranega delovanja več različnih služb, stalen pregled nad dogajanjem.

Pomembno nalogo pri preprečevanju širjenja nevarnih odpornih bakterij ima predvsem Služba za bolnišnične okužbe. Vodja omenjene službe, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc je izpostavila, da se proti antibiotikom odporne bakterije »najraje širijo v bolnišnicah, saj so le-te že same po sebi v bolnišničnem okolju sposobne bolje preživeti in se tudi epidemično širiti.« Izpostavila je dobre izkušnje v boju zoper MRSA, kjer smo širjenje uspešno zajezili in dodala, da lahko v primeru novih bakterij v veliki meri vplivamo na preprečevanje širjenja, predvsem s pravočasnih ukrepanjem: osamitvijo pacientov ter pravilno higieno rok. »Osamitev in higiena rok sta najbolj učinkovita ukrepa, slednje, higieno rok, pa precej premalo poudarjamo,« meni doc. dr. Lejko Zupanc.

Velik pomen za uspešno obvladovanje bolnišničnih okužb znotraj UKCL ima tudi Komisija za smotrno uporabo antibiotikov, ki je bila ustanovljena pred več kot 30 leti. »V zadnjih nekaj letih komisija mesečno spremlja porabo antibiotikov po oddelkih, od leta 2009 pa skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo razvijamo sistem spremljanja bakterijske odpornosti na letni in četrtletni ravni,« je povedala predsednica komisije za smotrno rabo antibiotikov znotraj UKCL, prof. dr. Bojana Beović iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL. Že od leta 1999 imamo v UKCL t.i. rezervno listo protimikrobnih zdravil, katerih predpisovanje lahko odobri samo posebej pooblaščena oseba, navadno specialist infektolog; na listo so uvrščeni predvsem antibiotiki, ki predstavljajo zadnjo možnost izbire za zdravljenje okužb z odpornimi bakterijami.
Za t.i. »superbakterijo«, ki je v javnosti požela veliko pozornosti, po besedah prof. dr. Beović velja, da potencialno učinkujeta dva antibiotika. Po njenem mnenju javnost velikokrat pozablja, da so poleg zdaj velikokrat omenjene superbakterije v bližnjih državah še številne druge, ki lahko pomenijo precejšnjo grožnjo.

Prof. dr. Milan Čižman iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL ter tudi predsenik Nacionalne komisije za smotrno rabo antibiotikov, meni, da je potrebno pravočasno ukrepati pri vnosu novih odpornih bakterij v slovenske bolnišnice. V Sloveniji po njegovih besedah obstaja »zelo majhna nevarnost za pojav in razširitev t.i. superbakterije, ki so jo do zdaj zaznali predvsem v Indiji in Pakistanu – tudi zato, ker imamo Slovenci z omenjenimi državami manj stika kot nekatere druge evropske države,« je dejal in dodal, da bi do nas lahko prišli zgolj posamični primeri, če bi bili hospitalizirani v tamkajšnjih bolnišnicah.

 
Na novinarski konferenci je sodelovala še doc. dr. Mateja Logar iz Službe za bolnišnične okužbe, predstavila pa je pomemben projekt, s katerim smo znotraj UKCL pričeli v tem letu, in sicer  projekt za spremljanje bolnišnične okužbe katetrske sepse. Med bolnišničnimi okužbami so okužbe centralnih žilnih katetrov na četrtem mestu in predstavljajo pomemben vzrok smrtnosti, pomembno prispevajo k podaljšanju hospitalizacije in k večjim stroškom zdravljenja. Pogostost okužb centralnih žilnih katetrov je eden izmed kazalcev kakovosti, ki ga uporabljajo številne bolnišnice po svetu, z letošnjim letom pa smo tudi v UKCL začeli s prospektivnim sledenjem okužb centralnih žilnih katetrov. Zdaj dostopni podatki so dobri in povsem primerljivi s tujimi.


Sledite nam