fbpx

Sporočilo za javnost: Priporočila za ravnanje v UKCL v vročih dneh

arhiv

Služba za odnose z javnostmi UKCL je v sporočilu za javnost zapisala: V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) se zavedamo, da smo v poletnih mesecih…

Služba za odnose z javnostmi UKCL je v sporočilu za javnost zapisala:

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) se zavedamo, da smo v poletnih mesecih v delovnih in bivalnih prostorih priča visokim temperaturam, ki negativno vplivajo na ugodje v prostoru. Zavedamo se, da vsi prostori v UKCL niso ustrezno hlajeni, zaradi česar se vsem pacientom in obiskovalcem opravičujemo ter prosimo za razumevanje. Da bi naši pacienti imeli čim bolj olajšano bivanje v vročih dneh, je v UKCL za hlajenje poskrbljeno v vseh enotah intenzivne nege in terapije, lansko leto pa smo izboljšali bivalne in delovne pogoje tudi v 8. nadstropju glavne stavbe. Hlajene so tudi novogradnje.

Žal so tehnične možnosti hlajenja glavne stavbe UKCL (stavba je bila zgrajena leta 1974) močno omejene zaradi pomanjkanja ustreznih tehničnih prostorov oz. povezav tako po vertikali kot po horizontali. Kljub temu smo v UKCL na podlagi analize izvedli razpis za projektiranje hlajenja v glavni stavbi UKCL in se sedaj odvija projektiranje. Ob enem smo v zaključni fazi s projektiranjem povečanja moči hladilne strojnice. Prizadevamo si, da bi hlajenje v nekaterih nadstropjih lahko izvedli že v tem poletju, v kolikor pa bi se izkazalo, da to ne bo mogoče, pa prihodnje poletje.

Da bi izboljšali osnovno prezračevanje osrednjih prostorov, smo se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za energetsko sanacijo bolnišnic, pri čemer bo projekt predvidoma končan leta 2013. V okviru tega načrtujemo zamenjavo dveh klimatov, ki podhlajujeta tudi osrednji del glavne zgradbe (potrebna bo zamenjava še dveh), načrtovana pa je tudi zamenjava oken in fasade.

Za paciente, ki so v poletnih mesecih še posebej izpostavljeni vročini (predvsem v sobah na južni strani stavbe), z največjo skrbnostjo skrbijo medicinske sestre, ki v ta namen prostore ob hladnejših dnevih dneva večkrat prezračijo in so jim na voljo za njihove želje. Zaposlenim v poletnih mesecih predlagamo,  da v vročih dneh v prostorih, ki so na južni strani objekta glavne stavbe UKCL, okna zapirajo in žaluzije popolnoma spustijo med 7. uro zjutraj in 21. uro zvečer.  S tem preprečimo vdor sončnih žarkov in vročine v prostore.

Osnovni problem bolniških sob centralne stavbe je, da je projektirani sistem hlajenja predvideval ohlajevanje bolniških sob preko hodnikov, kar količinsko ne zadostuje. Vsi operacijski prostori in intenzivne nege so po vseh klinikah hlajeni z lokalnimi sistemi, enako tudi urgenca, rentgeni, lekarna in porodnišnica. Lokalne klime zahtevajo svoje napanjanje in sedanji elektroenergetski sitem UKCL ne omogoča novih priključitev. Zavedati se je potrebno tudi, da prenosne klime zahtevajo dodatne vire električne energije, odvajati je treba vodni kondenz, prostor pa bi moral imeti urejen odvod vročega zraka. Tako lokalni split sistemi kot prenosne klima naprave ne ustrezajo sanitarno-higienskim pogojem v bolnišnici.
Iz opisanega je razvidno, da vsak poseg v zgradbo predstavlja velik finančni in izjemen organizacijski zalogaj, saj mora bolnišnica delovati nepretgoma brez večjih motenj.

Naš dolgoročni cilj je klimatizacija celotne bolnišnice, ki bo potekala ob celoviti prenovi zgradbe. Predvidemo, da bomo stanje lahko izboljšali že v roku leta ali dveh.

Danes so UKCL obiskali predstavniki Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, temperaturo pa so »merili« na več različnih oddelkih.


Sledite nam