fbpx

Model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli

arhiv

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je s konzorcijskimi partnerji OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Prežihovega…

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je s konzorcijskimi partnerji OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Prežihovega Voranca Maribor razvil model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli. Model vključuje različne vsebine zdravega življenjskega sloga, ki so medpredmetno in kroskurikularno povezane in podpirajo redni učni načrt. »Vsem osnovnošolcem v Sloveniji želimo zagotoviti enotne informacije in znanje o zdravju in zdravem načinu življenja, in to na sistematičen način. Zdaj pa bomo s ključnimi deležniki razpravljali o možnostih za implementacijo tovrstnega modela,« je povedala Mojca Bevc Stankovič z IVZ.

Priročnik za učitelje in interaktivna spletna stran

Strokovnjaki z IVZ in pridruženih konzorcijskih šol so pregledali učne načrte po predmetih, vsebinah in triadah ter ugotovili možnosti vključevanja vsebin zdravja v šolski učni načrt. Skupaj so izdelali pilotske ure, jih preizkusili in evalvirali med učenci, končni izdelek pa bo uporaben priročnik za učitelje z množico idej in didaktičnih gradiv. Priročnik ter druga gradiva s področja promocije zdravja v šolskem okolju bodo v kratkem dostopna na posebni spletni strani, ki bo v pomoč učiteljem pri njihovem pedagoškem delu. Izkušnje, ki jih je IVZ pridobival z dolgoletnim vodenjem projekta Slovenska mreža zdravih šol ter z oblikovanjem drugih preventivnih programov s področja promocije zdravja v šolskem okolju, pa bodo zbrane v smernicah za vključevanje zdravja v šolski učni načrt.

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS

Obiščite spletni foum in preberite komentarje obiskovalcev o različnih šolskih problematikah na >>


Sledite nam