fbpx

Prvi moški v življenju vsake ženske

arhiv

Kaj kažejo raziskave? Ključne ugotovitve raziskav, ki so povezane z odnosom med očetom in hčerko in ki vam bodo olajšale razumevanje prispevka v nadaljevanju, so:…

Kaj kažejo raziskave?

Ključne ugotovitve raziskav, ki so povezane z odnosom med očetom in hčerko in ki vam bodo olajšale razumevanje prispevka v nadaljevanju, so:
Na ženske globoko in pomembno vpliva moški, ki ga poznajo iz otroštva – seveda je to najpogosteje prav oče. – Na ženske globoko in pomembno vpliva moški, ki ga poznajo iz otroštva – seveda je to najpogosteje prav oče.

Večina žensk že med odraščanjem izkusi izgubo očetove ljubezni, saj se očetje težko povežejo z odraslimi hčerami tako, kot so se tedaj, ko so bile še deklice.

Dekleta, ki so imela v prvih petih letih življenja tesen, pozitiven odnos s starši, pozneje vstopijo v puberteto kot dekleta, ki so odraščala v odtujenih odnosih. Najpomembnejši vidik zgodnjega družinskega okolja v povezavi z začetkom pubertete pri dekletu je prav kakovost očetovega vključevanja v hčerkino življenje. Dekleta, ki pozneje vstopijo v puberteto, imajo očete, ki so bili dejavni pri njihovi vzgoji in negi. Mami so pomagali in so ji bili dobri partnerji, z njo so imeli pozitiven odnos. Pri tem, kdaj se začne dekletova puberteta, je torej ključna prav vključenost očeta. Nekateri strokovnjaki gredo celo tako daleč, da dokazujejo, da dekleta lahko podzavestno prilagodijo začetek pubertete vedenju svojega očeta.

Tudi dekleta, ki odraščajo brez očeta ali z »neaktivnim« očetom, prej vstopijo v obdobje pubertete. Za to je več razlag. Ena med njimi, biološka, je še posebno zanimiva: dekleta, ki odraščajo brez očeta, so navadno izpostavljena drugim odraslim moškim – očimu ali maminim prijateljem. Razvoj pubertete pospeši prav izpostavljenost feromonom, ki jih proizvajajo nedružinski člani. Dekleta, ki živijo s svojim biološkim očetom v pozitivnem okolju, so sicer prav tako izpostavljena feromonom, vendar je njihovo »izogibanje« puberteti naraven mehanizem izogibanja incestu.

Odrasle ženske si največkrat izberejo enak tip moškega, kot je bil njihov oče, ne glede na njegov pozitiven ali negativen vpliv na njihovo življenje. Psihologija v ozadju tega pojava je zanimiva: če je bila deklica kot otrok zlorabljana, je to zmanjšalo njeno samospoštovanje in s tem znižalo pričakovanja do sebe in tega, kako bi se morali drugi obnašati do nje. Zlorabljene ženske se ne zavedajo, da si zaslužijo več, ter sprejmejo vse in vsakogar, ki jim prekriža pot. Še več: ker večina nasilnih moških namenja prednost ženskam, ki jim lahko dominirajo, so zanje zlorabljene ženske z nizkim samospoštovanjem lahek plen. Te se torej znajdejo v začaranem krogu, v katerem nasilno vedenje le še poslabša že tako nizko samospoštovanje. Zlorabljene ženske se poročijo ali živijo z nasilnim partnerjem kot z »dobrim starim očkom« ali pa iščejo moškega, ki mu ne morejo nikoli zaupati. Ko naposled zberejo pogum, da bi ga zapustile, se največkrat, kar je za večino ljudi v »normalnih« zvezah naravnost neverjetno, znova zapletejo z enakim tipom moškega.

Vir: Viva.si

Imete težave v partnerstvu? Ste se znašli v začaranem krogu iz katerega ne vidite izhoda? Posvetujte se na forumu >>


Sledite nam