fbpx

SLOVENIJA IZSTOPA S TVEGANJEM SMRTI ZA RAKOM

Bolezni, Zdravje in bolezni

Obremenjenost z rakom v alpski regiji V Sloveniji odkrijejo raka pri približno 12 tisoč ljudeh na leto. Podatki, ki jih že šestdeset let zbirajo v…

Obremenjenost z rakom v alpski regiji

V Sloveniji odkrijejo raka pri približno 12 tisoč ljudeh na leto. Podatki, ki jih že šestdeset let zbirajo v nacionalnem registru raka, kažejo pogostost obolevanja, zdravljenje in umrljivost, različne primerjave in analize pa njihovo gibanje v posameznih obdobjih in na posameznih območjih v državi. Za jasnejšo sliko o gibanju in obravnavanju rakavih bolezni pri nas, so pomembne tudi mednarodne primerjave in eno takih zdaj omogoča te dni končani »atlas«, ki ga sestavljajo zemljevidi z grafičnim prikazom raka v alpski regiji.

Kot že nekatere druge primerjalne raziskave o obolevnosti in obravnavi rakavih bolezni v različnih evropskih državah tudi ta za območje alpske regije potrjuje, da je pri nas večje tveganje, da bomo zboleli, se slabše zdravili in umrli za nekaterimi najpogostejšimi oblikami raka. O podrobnostih najnovejše raziskave, ki bo v knjižni obliki izšla te dni, smo se pogovarjali z doc. dr. Vesno Zadnik, dr. med., odgovorno za epidemiologijo v Registru raka na Onkološkem inštitutu (OI) v Ljubljani.

7ADE7D56-50B3-11E1-AA81-E45F66B94067

Zakaj prav alpska regija? Koliko držav in podobnih registrov raka, kot je slovenski, je sodelovalo v raziskavi?

Z njo smo želeli predstaviti geografsko porazdelitev incidence, to je število na novo obolelih v enem letu, in umrljivost pri najpogostejših vrstah raka v alpski regiji. Na tem območju, kjer ljudje živijo v bolj ali manj podobnem okolju in imajo podobne življenjske navade, se tudi nekako pričakuje podobna obremenjenost z rakavimi obolenji. Po drugi strani ti ljudje živijo v različnih državah z različno organiziranimi zdravstveni sistemi, kar omogoča primerjave glede bolj ali manj uspešni organizaciji dela, to je preventivi, zgodnjem odkrivanju in uspešnosti oziroma neuspešnosti zdravljenja.

Pri projektu je sodelovalo 14 regionalnih registrov raka iz Avstrije, Italije in Švice ter register raka iz Slovenije. Na tem območju, ki pa ne vključuje vseh naštetih držav v celoti, temveč, kot pove že naslov, njihove alpske regije, prebiva šest milijonov ljudi. Za potrebe analize je bila regija razdeljena na 221 geografskih enot s povprečno 19.383 prebivalci. Pri nas je bilo v raziskavo vključenih šest statističnih regij: Koroška, Savinjska, Zasavska, Osrednjeslovenska, Gorenjska in Goriška. Obravnavali smo 12 najpogostejših vrst raka.

Preberite intervju v celoti na spletni strani >>


Sledite nam