fbpx

KRONIČNA LIMFATIČNA LEVKEMIJA, NOVOSTI Z 51. KONGRESA AMERIŠKIH HEMATOLOGOV (ASH)

Bolezni, Zdravje in bolezni

Med 5. in 8. decembrom 2009 je v ameriškem mestu New Orleans potekal 51. kongresu ameriških hematologov (ASH), najpomembnejše letno srečanje s področja hematoloških rakov….

Med 5. in 8. decembrom 2009 je v ameriškem mestu New Orleans potekal 51. kongresu ameriških hematologov (ASH), najpomembnejše letno srečanje s področja hematoloških rakov. Med številnimi raziskavami o napredku pri zdravljenju hematoloških bolezni je farmacevtska družba Roche predstavila rezultate raziskav pri zdravljenju levkemij in limfomov z biološkim tarčnim zdravilom rituksimab ki potrjujejo koristnost uporabe pri zdravljenju bolnikov z najpogostejšo obliko levkemije pri odraslih – kronično limfatično levkemijo.

Kronična limfatična levkemija (KLL) je najpogostejša vrsta levkemije pri odraslih, saj v zahodnem svetu predstavlja med 30 in 40 % vseh levkemij. (Vir: 1, 2) Bolezen se pojavi pri približno 3 ljudeh na 100.000 prebivalcev in se 30 % pogosteje pojavlja pri moških kot pri ženskah. Po zadnjih podatkih Registra raka so leta 2006 v Sloveniji diagnozo kronične limfocitne levkemije postavili 97 novim bolnikom.

V začetku letošnjega leta je z Evropska komisija odobrila uporabo zdravila rituksimab v kombinaciji s kemoterapijo za zdravljenje predhodno nezdravljenih bolnikov s kronično limfocitno levkemijo (KLL). Kombinacija z rituksimabom je postala nov standard zdravljenja za bolnike s KLL, ki še niso bili predhodno zdravljeni. Odobritev je temeljila na ugodnih rezultatih raziskave CLL8, ki pa se še nadaljuje in najnovejši rezultati zdravljenja KLL z zdravilom rituksimab so bili predstavljeni prav na že omenjenem 51. kongresu ameriških hematologov (ASH) v New Orleansu, ZDA.

Rezultati raziskave CLL8 so pokazali, da bolniki, ki ob kemoterapiji v prvem zdravljenju KLL dobijo zdravilo rituksimab, živijo dlje kot tisti, ki so jih zdravili samo s kemoterapijo.

Po besedah glavnega raziskovalca v raziskavi CLL8, profesorja Michaela Halleka iz nemške raziskovalne skupine za KLL, tokratni rezultati prvič kažejo, da lahko z zdravljenjem podaljšamo preživetje bolnikov s KLL. Ti rezultati podpirajo stališče, da je kombinirano zdravljenje z rituksimabom in kemoterapijo FC (fludarabin, ciklofosfamid) zlati standard v prvi liniji zdravljenja KLL za bolnike v dobri kondiciji.

Novi podatki iz raziskave CLL8 kažejo, da je med bolniki,  ki so jih zdravili s kombinacijo tarčnega biološkega zdravila rituksimab in kemoterapije FC po 3 letih živelo 87,2 % bolnikov v primerjavi z 82,5% 3 letnim preživetjem pri bolnikih, ki so jih zdravili samo s kemoterapijo FC. Srednje preživetje brez bolezni je bilo 51,8 mesecev v skupini zdravljeni s kombinacijo kemoterapije in tarčnega biološkega zdravljenja, medtem ko je to znašalo 32,8 mesecev pri bolnikih, ki so prejemali le kemoterapijo. (Vir: 3)

CLL8 je velika mednarodna raziskava faze III, ki ocenjuje učinkovitost kombiniranega zdravljenja z rituksimabom in klasično citostatsko shemo fludarabin/ciklofosfamid (FCR) v prvi liniji KLL. Prvič so rezultate te raziskave predstavili na lanskem kongresu ameriških hematologov ASH 2008. Rezultati so pokazali boljši nadzor nad boleznijo (daljše remisije) s FCR v primerjavi s samo kemoterapijo FC.

Letošnji rezultati so plod dolgotrajnega spremljanja bolnikov v raziskavi  in prvič tudi pri KLL kažejo, da bolniki, ki jih ob kemoterapiji zdravijo z rituksimabom, živijo dlje.

Zasnova raziskave CLL8 – 817 bolnikov s KLL, ki pred tem niso bili zdravljeni, so med julijem 2003 in marcem 2006 v raziskavo vključevali v 203 centrih v 11 državah. 408 bolnikov je prejelo 6 ciklov zdravljenja z rituksimabom in kemoterapijo, 409 pa samo s kemoterapijo. (Vir: 3)

Primarni cilj zdravljenja je bilo preživetje brez bolezni. Sekundarni cilji so vključevali tudi celokupno preživetje, preživetje brez dogodkov in število popolnih odgovorov na zdravljenje.

Od začetkov uporabe v letu 1997 je bilo z zdravilom rituksimab zdravljenih že skoraj 2 mio bolnikov po vsem svetu.

Preberite podrobnejše informacije o kronični limfatični levkemiji (KLL) v PRILOGI   

Viri:

1* Watson L et al., Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the European Union, European Journal of Haematology 2008; 81(4), 253-258
2.*
http://www.cancerbackup.org.uk/Cancertype/Leukaemiachroniclymphocytic/General/WhatisCLL
3.* Hallek, M. et al. Abstract #535. First-Line Treatment with Fludarabine (F), Cyclophosphamide (C), and Rituximab (R) (FCR) Improves Overall Survival (OS) in Previously Untreated Patients (pts) with Advanced Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Results of a Randomized Phase III Trial On Behalf of An International Group of Investigators and the German CLL Study Group. Annual Meeting of the American Society of Hematology (ASH), December 2009.


Sorodne vsebine

Sledite nam