fbpx

Spolni organi

Človeško telo, Zdravje in bolezni

Kako se živa bitja razmnožujejo? Vsi doslej opisani organi služijo za to, da se organizem posameznika ohrani živ. Vsako živo bitje, tako rastlinsko kot živalsko,…

Kako se živa bitja razmnožujejo?

Vsi doslej opisani organi služijo za to, da se organizem posameznika ohrani živ. Vsako živo bitje, tako rastlinsko kot živalsko, pa se more tudi razmnoževati. To se pravi, da more imeti sebi enake potomce. S tem se vrsta živega bitja ohrani in življenje se tako venomer obnavlja.

Enocelične rastline in živali se množijo zelo preprosto. Njihovo telo, to je celica, se razdeli v dve novi, mladi celici, to je v dva nova organizma. Tudi nekatere niže razvite mnogocelične živali in rastline se razmnožujejo tako, da se delijo ali pa brstijo (na primer hidra, morske vetrnice, alge itd.). Mnoge, celo više razvite rastline se razmnožujejo tako, da se iz kateregakoli njihovega telesnega dela razvijejo novi, mladi organizmi (na primer rdeči jagodnjak, krompir, pomladni zvonček itd.).

Take načine razmnoževanja imenujemo nespolno razmnoževanje.

Večina rastlin in vse više razvite živali in tudi človek se razmnožujejo spolno. To pomeni, da se razvije nov osebek iz posebnih celic, ki jih imenujemo spolne celice.

Spolne celice in oploditev

Spolne celice so dvojne: semenčice ali moške spolne celice in jajčeca ali ženske spolne celice.V rastlinskem cvetu so prašniki in pestič tisti deli, v katerih nastajajo spolne celice. V večini primerov ima cvet prašnike in pestič, torej je obojespolen.

V živalskem telesu so prav tako posebni organi, ki proizvajajo spolne celice. Bistven del teh organov so spolne žleze. Moška spolna žleza je semenčnik (modo), ženska pa ,jajčnik (ovarij). Spolne žleze imajo posebna izvodila in sicer semenčnik semenovod, jajčnik pa jajcevod.

Večina živalskih vrst ima dvojne osebke, to je samce s spolnimi žlezami, ki proizvajajo semenčice, in samice s spolnimi žlezami, ki proizvajajo jajčeca.

Pravimo, da so osebki enospolni. Le nekatere živali, na primer vrtni polž, so obojespolniki, ker ima vsak osebek obojne spolne žleze. Le pri nekaterih živalskih vrstah se po drugotnih spolnih znakih razlikujejo samci od samic.

Semenčice so med najmanjšimi celicami v telesu. Imajo značilno obliko. Na njih razločujemo glavo in tanki, gibčni nitki podoben rep, ki ga z glavo veže vrat.

Jajčeca so kroglaste oblike in so največje celice v telesu. Jajčeca mnogih živali vsebujejo veliko hraniva in so z ovoji vred jajca. V jajcu se razvija tudi zarodek takih živali.Da se začne razvijati nov, mlad organizem, je potrebno, da se jajčece in semenčica spojita. Ta pojav imenujemo oploditev.

Razvoj človeškega zarodka

Razvoj novega bitja se začne v tistem trenutku, ko se jajčece spoji s semenčico. To se zgodi v jajcevodu.

V telesu se od spolne zrelosti dalje razvijajo in dozorevajo spolne celice. In sicer dozoreva v semenčnikih na milijone semenčic, v jajčnikih pa dozori vsake štiri tedne po eno jajčece.

Če se je jajčece v jajcevodu oplodilo, zdrsi v poseben organ, maternico in se vgnezdi v njeno sluznico. V maternici se razvija zarodek do rojstva. Zarodek človeka se razvija podobno kot zarodki drugih vretenčarjev.

Oplojena jajčna celica se hitro zapored deli. Iz prvotno ene celice nastaneta dve celici, iz dveh štiri, iz štirih osem itd. Sprva so si zarodki vretenčarjev zelo podobni. Šele po drugem mesecu dobi zarodek človeka značilno človeško obliko.

Sprva dobiva zarodek hrano iz maternične sluznice, ki se je močno odebelila pod vplivom hormonov. Pozneje pa se razvije poseben organ, ki ga imenujemo posteljica ali placenta in je značilen za vse više razvite sesavce. V posteljici se stikajo krvne žilice zarodka s krvnimi žilami matere. Po tej poti dobi zarodek vse potrebne snovi za rast in tudi kisik. V materino kri pa oddaja razkrojnine. Da se razvije zdrav, normalen otrok, mora imeti hrana noseče žene vse snovi, ki so potrebne za rast novega bitja.

Zarodek dozori v maternici v 40 tednih. Močni krči gladkih mišic maternice iztisnejo ob porodu otroka iz maternice. Če se rodi prej, pravimo, da je nedonošenec.

Med nosečnostjo se zaradi učinkovanja hormonov povečajo mlečne žleze; konec nosečnosti pa se pojavi mleko, ki je prva hrana mlademu bitju. Po rojstvu ga imenujemo do konca drugega tedna rojenec, vse prvo leto pa mu rečemo dojenec.

V primeru pa, da se zrelo jajčece na poti skozi jajcevod ni oplodilo, odmre in propade. Tedaj se odlušči od stene maternice tudi vrhnji del sluznice. Pri tem se raztrgajo krvne žilice, kri se u.lije v maternično votlino, odtod pa izteka iz telesa. To povzroči 3 do 5 dnevno krvavitev žene, ki jo imenujemo menstruacija. Potrebno je, da žena v tem času bolj počiva in ne opravlja pretežkih del.


Sledite nam