fbpx

JE MOGOČE PREPOZNATI, DA OTROK UŽIVA DROGO?

arhiv

Droge – substance, ki jih posameznik vnaša v svoje telo, ker mu prinašajo zabavo, pozabo, odpravo bolečine, tudi psihične. Prisotne so v vseh kulturah, posamezne…

Droge – substance, ki jih posameznik vnaša v svoje telo, ker mu prinašajo zabavo, pozabo, odpravo bolečine, tudi psihične. Prisotne so v vseh kulturah, posamezne so značilne za določene narode. Okoli njih se pletejo miti, strahovi in ugibanja. Kljub številnim znanim učinkom in škodljivostim, ki jih povzročajo, človek vedno znova posega po njih. Nekateri jih le poizkusijo, drugi jih uporabljajo vedno znova, nekateri postanejo od njih odvisni. Tudi na Celjskem danes mladi vedno pogosteje posegajo po različnih drogah. Pravijo, da jih ni težko dobiti. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje smo v letu 1998 med srednješolci regije Celje opravili raziskavo o razširjenosti uporabe alkohola, tobaka in drugih drog.

V tej raziskavi smo ugotovili, da so mladi do pitja alkohola zelo tolerantni, saj manj kot polovica vseh dijakov obsoja tiste, ki se napijejo enkrat na teden. Tudi kajenje je med mladimi močno razširjeno. V zadnjem mesecu pred raziskavo je občasno kadilo 11% dijakov, redno 26,5% dijakov, 8% jih je kadilo več kot 11 cigaret na dan.

Med dijaki celjskih srednjih šol so prisotne tudi nedovoljene droge. Najbolj je razširjena uporaba marihuane, ki jo je v svojem življenju že poizkusilo 23% dijakov. Mladi poizkušajo tudi ostale nedovoljene droge, nekateri postanejo od njih celo odvisni. Zaskrbljujoče je, da so mladi tudi do uporabe nedovoljenih drog dokaj tolerantni. Poizkušanju in občasnemu jemanju večine teh drog pripisuje veliko tveganje manj kot polovica anketiranih dijakov, redni uporabi pripisuje veliko tveganje več kot tri četrtine dijakov. Odstotek dijakov na celjskem, ki so že poizkusili nedovoljene droge, je v primerjavi z raziskavami iz leta 1995 višji.

Otroku so najpomembnejši učitelji starši. Zato je pomembno, da zdrav način življenja, pa tudi kritičen odnos do številnih drog, vključno z alkoholom in tobakom, razvijemo najprej starši sami. Le tako bodo naše delo lahko nadaljevali učitelji v vrtcih in šolah.

Uživanje droge je povezano z bolj ali manj značilnimi spremembami pri uporabniku in se izražajo tudi v njegovi okolici. Ali jih je mogoče prepoznati? Na to in na podobna vprašanja bo v svojem predavanju skušal odgovoriti gospod Rajko Kozmelj, kriminalistični inšpektor, z dolgoletnimi izkušnjami na področju problematike drog.

Eden od izžrebanih udeležencev predavanja bo postal tudi dobitnik poučne knjige. Predavanje za starše bo LAS – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti organizirala v sodelovanju z Aktivom svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol Celje.

Prejšnjega predavanja v okviru “Šole za starše”, ki je bilo namenjeno staršem osnovnošolcev in srednješolcev, se je udeležilo približno 60 udeležencev in je bilo zelo odmevna. Z današnjo temo zaključujemo pomladanski sklop predavanj, ki se je odvijal od marca. Na osnovi rezultatov vprašalnika in predlogov, ki so jih na predavanjih posredovali starši, bomo Šolo za starše organizirali tudi v naslednjem šolskem letu.

Dodatne informacije:
Nuša Konec Juričič, dr.med., vodja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, tel: 03/42 51 202


Sledite nam