fbpx

BOJ PROTI REVŠČINI

arhiv

Novejših statističnih podatkov o revščini pri nas še ni, vendar pa je ministrstvo za delo po nekih drugih pokazateljih ocenilo, da se stopnja revščine v…

Novejših statističnih podatkov o revščini pri nas še ni, vendar pa je ministrstvo za delo po nekih drugih pokazateljih ocenilo, da se stopnja revščine v zadnjih letih ni bistveno spremenila.

Vlada je sprejela sklepe, s katerimi nalaga ministrstvom, da pospešijo pripravo zakonov za uresničevanje strategije. Ministrstvom je naročila tudi naj ne sprejemajo ukrepov, ki bi šibkejšim še poslabšali njihov položaj.

Vlada ocenjuje, da je bila večina ukrepov v programu boja proti revščini v minulih dveh letih uresničena. V nadaljnem boju proti revščini in socialni izključenosti bo država posebno pozornost namenila izobraževanju, možnosti vključevanja brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovannja, vključevanja invalidov, pomoč pri plačevanju najemnin in dostopu do stanovanja.

Vir: www.delo.si


Sorodne vsebine

Sledite nam