fbpx

Varovalna živila

Prehrana, Življenjski slog

Pravilna, uravnotežena prehrana z malo maščob, malo nasičenih maščobnih kislin in natrija oziroma soli, zmerno holesterola in veliko zelenjave in sadja (prehranskih vlaknin in antioksidantov)…

 Pravilna, uravnotežena prehrana z malo maščob, malo nasičenih maščobnih kislin in natrija oziroma soli, zmerno holesterola in veliko zelenjave in sadja (prehranskih vlaknin in antioksidantov) je ena izmed osnovnih ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjševanje dejavnikov tveganja za obolenja srca in ožilja.

Podatki o prehrani Slovencev kažejo, da se ne prehranjujemo pravilno. Pojemo odločno preveč maščob ter nasičenih maščobnih kislin in premalo prehranskih vlaknin, zelenjave in sadja. Spremembe v prehrani so nujne. Vendar je spreminjanje prehranskih navad težak in dolgotrajen postopek. Ni dovolj, da se ljudje zavedajo potrebe po spremembah prehranskih navad, treba jim je ponuditi taka živila, da lahko dosežejo predvidene spremembe in jih opozoriti, da so taka živila na trgu. Tako smo razmišljali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pred dobrimi enajstimi leti, ko se je začenjal projekt Varovalno živilo.

Kaj pomeni projekt Varovalno živilo?

Namen projekta je povečati na trgu ponudbo živil, ki so take sestave, da lahko vplivajo na izboljšanje prehrane Slovencev. To so živila z nizko vsebnostjo maščobe, živila z nizko vsebnostjo nasičenih maščob, holesterola, soli in dodanega sladkorja, živila z nizko energijsko vrednostjo, živila z ugodnim razmerjem maščobnih kislin in živila z visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin.
Potrošnike pa se z označevanjem z znakom VARUJE ZDRAVJE na ta način preprosto obvesti in opozori na ta živila.

Živila, ki si lahko pridobijo znak VARUJE ZDRAVJE, vsebujejo enega ali več parametrov za določanje varovalnega živila v količinah, ki jih omejujejo merila (tabela 1). Merila so usklajena z določili Codex Alimentariusa, mednarodnega prehranskega standarda.

Tabela 1: Merila za ocenjevanje živilskih izdelkov

Sestavina

 Oznaka

Dovoljena vrednost v 100 g oz. ml živila

Maščoba

nizka vrednost
brez

<3g / 100g
<1,5g / 100ml oz. <0,5g / 100g / ml

Nasičena maščoba

nizka vrednost
brez

<1,5g / 100g oz. <0,75g / 100ml
10 % E oz. <0,1g / 100g / ml

Holesterol

nizka vsebnost
brez

<20 mg / 100g
<10mg / 100 ml oz. <5g / 100g / ml
Za obe oznaki se zahteva največ 1,5g nasičenih mašč. kislin/100g oz. največ 0,75g nasičenih mašč. kislin/100ml oz. 10 % E

Sladkor

brez

<0,5g / 100g / 100ml

Natrij

nizka vsebnost

zelo nizka vsebnost

brez

<120mg / 100g

<40mg / 100g

<5mg / 100g

Prehranske vlaknine

veliko prehranskih
vlaknin

> 4g / 1 MJ energije živila
 

Energija

nizka vrednost
brez

<170kJ (40 kcal) / 100g
<80 kJ (20 kcal) / 100 ml oz. < 17 kJ (4 kcal) / 100 ml

Proizvajalec, ki izdela živilo, ki ustreza normativu, ga, če želi in dobi dovoljenje strokovne komisije za izbor varovalnih živil, označi z znakom VARUJE ZDRAVJE in pod znakom napiše lastnost ali lastnosti, zaradi katerih je živilo pridobilo znak (malo maščobe, nasičenih maščobnih kislin, veliko prehranskih vlaknin). Količina hranila, za katerega je dobil znak, mora biti na oznaki navedena. Ko dobi dovoljenje za označevanje živila z znakom, se proizvajalec pogodbeno obveže, da bo izdelek tudi vnaprej proizvajal po predvidenem postopku, da se bo držal potrjene sestave živila in da dovoljuje stalen nadzor vključno z laboratorijskim preverjanjem, katerega stroške tudi nosi.

Z znakom VARUJE ZDRAVJE so lahko označena samo pakirana živila, namenjena neposrednemu uživanju (na primer jogurt, kruh). Pakiranje omogoča pravilno kontrolo in sledljivost izdelka. Izdelek je lahko domače proizvodnje, lahko pa je tudi uvožen. V tem primeru vlogo proizvajalca prevzame uvoznik.

Ustreznost živila ocenjuje od Društva neodvisna strokovna komisija, ki ima sedež na Inštitutu za higieno Medicinske fakultete v Ljubljani in jo sestavljajo strokovnjaki s področja zdravstva in prehrane. Komisija na osnovi laboratorijskih analiz pooblaščenih laboratorijev, opisa tehnološkega postopka, pregleda oznake (deklaracije) in zaznavne (senzorične) analize oceni ustreznost živila in mu dovoli označevanje z znakom Varuje zdravje. Znak velja samo za tisti izdelek, ki ga komisija oceni. Vsako leto komisija preveri na osnovi novih laboratorijskih analiz živil, vzetih iz trgovin, označeno kakovost živila; če ta odstopa od meril za varovalno živilo, pravico za označevanje živila z znakom Varuje zdravje lahko tudi odvzame.

Projekt poteka deset let. Proizvajalci so se na možnost ocenjevanja živil s priporočenimi vsebnostmi hranilnih snovi, ki pomagajo popravljati neprimerno prehransko sestavo zaužite hrane, dobro odzvali. Števili proizvajalcev in živil, ki lahko nosijo oznako VARUJE ZDRAVJE, sta iz leta v leto večji. Zdaj v tem projektu sodeluje 36 proizvajalcev živil in 2 uvoznika, pregled nad številom živil z znakom VARUJE ZDRAVJE po skupinah pa kaže Tabela 2.

Tabela 2: Pregled živil, ki so si pridobila znak VARUJE ZDRAVJE

Skupina živil Število izdelkov  Število proizvajalcev
Živila z več prehranskih vlaknin 66 14
Živila z nizko vsebnostjo maščobe in nasičenih maščobnih kislin 45 12
Živila z nizko vsebnostjo maščobe, nasičenih maščobnih kislin in holesterola 44  4
Živila z nizko vsebnostjo maščobe, nasičenih maščobnih kislin, holesterola in z znižano energijsko vrednostjo  4  2
Živila z ugodno sestavo maščobnih kislin 14  5
Živila z znižano energijsko vrednostjo  6  1 
Živila z nizko vsebnostjo natrija  0  0 
Skupaj 179 38*

* 2 proizvajalca imata živila v dveh skupinah

Ponudba živil z oznako VARUJE ZDRAVJE je pestra (Tabela 3), v vsaki skupini so različna živila, kar omogoča raznolikost prehrane, ki se lahko prilagaja prehranskim navadam posameznikov.

Tabela 3: Pregled živil, ki so si pridobila znak VARUJE ZDRAVJE po vrstah živil

 Skupina živil  Vrste živil  Število izdelkov
Živila z več prehranskih vlaknin Žita za zajtrk 11
  Kruh in pekarsko pecivo 38
  Testenine  9
  Zelenjavne konzerve  8
Živila z nizko vsebnostjo maščobe in nasičenih maščobnih kislin Sveže perutninsko meso     13
  Sveže kunčje meso    1
  Perutninski mesni izdelki 14 
  Goveji mesni izdelki  9 
  Svinjski mesni izdelki  7 
Živila z nizko vsebnostjo maščobe, nasičenih maščobnih kislin in holesterola Posneti mlečni prah  1
  Delno posneto mleko  1 
  Fermentirani mečni izdelki 12 
  Fermentirani mlečni izdelki s sadjem 26 
  Posneta skuta  4 
Živila z nizko vsebnostjo maščobe, nasičenih maščobnih kislin, holesterola in z znižano energijsko vrednostjo Posneto mleko  1
  Fermentirani mlečni izdelki  1 
  Fermentirani mlečni izdelki s sadjem  2 
Živila z ugodno sestavo maščobnih kislin Oljčno olje 10 
  Druga olja  4 
Živila z znižano energijsko vrednostjo Brezmesni namazi  6

Projekt živila VARUJE ZDRAVJE je bil v Sloveniji dobro sprejet, kar kaže tudi ustrezna ponudba teh živil. Vedno več ljudi pozna pomen, zato posega po teh izdelkih.

Naslednji korak – jedilniki VARUJE ZDRAVJE

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je projekt VARUJE ZDRAVJE pred dvema letoma razširilo tudi na obroke hrane. Ocenjujejo se obroki (na primer kosila) v gostinskih obratih, obratih javne prehrane, zdraviliščih, in podobno. Merila za oceno obrokov so predstavljena v tabeli 4.

Tabela 4: Merila za ocenjevanje jedilnikov

 Sestavina  Dovoljena vsebnost
Maščobe <30 % glede na energijsko vrednost
Nasičene maščobne kisline <10 % glede na energijsko vrednost
Holesterol <100 mg / 4200 kJ (1000 kcal)
Natrij (sol)  <800 mg / 4200 kJ (1000 kcal) 

Neodvisna komisija na Inštitutu za higieno Medicinske fakultete v Ljubljani oceni na osnovi laboratorijske analize naključno vzetega vzorca in zaznavne ocene ustreznost ponujenega jedilnika, ki se označi na jedilnem listu z znakom VARUJE ZDRAVJE. Tudi tu je pod znakom treba napisati lastnosti, zaradi katerih je označeni jedilnik pridobil znak (malo maščobe, holesterola,soli …).

Število obrokov je zaenkrat še majhno. Le dve gostišči v Sloveniji ponujata štiri obroke, ki ustrezajo sprejetim merilom. Gostje so s takšne vrste ponudbo zelo zadovoljni. Vsi štirje obroki temeljijo na osnovi piščančjega mesa.

Majhno število obrokov je poleg tega, da je možnost ocenjevanja obrokov mlajša kot pa možnost ocenjevanja živil tudi posledica tega, da gostinci, kot je pokazala nedavna anketa, nočejo tvegati, čeprav vedo, da bi svojo ponudbo lahko prilagodili priporočilom za zdravo prehrano. Pa vendar je to edina pot, da bi lahko ozaveščeni gosti, gosti s povečanim tveganjem za razvoj bolezni srca in ožilja in bolniki dobili tudi v gostinskih obratih ustrezno hrano. Prvi primeri in priprave na ponudbo obrokov, ki varujejo zdravje, v številnih drugih obratih pa kažejo, da se tudi gostinci ozaveščajo in da bo kmalu bolje poskrbljeno tudi za ponudbo hrane, ki varuje zdravje.

 Avtorica: Maruša Pavčič, univ. dipl. inž.

 

Preberite tudi:


Sledite nam