fbpx

Poročilo o predavanju o bolnikovih pravicah

Bolezni, Zdravje in bolezni

Predavanje o bolnikovih pravicah je organiziralo Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L, v četrtek dne 14. junija 2007 ob 17. uri…

Predavanje o bolnikovih pravicah je organiziralo Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L, v četrtek dne 14. junija 2007 ob 17. uri v Mariboru, na Centru za sluh in govor, na Vinarski 6. Predavala je ga. Magda Žezlina, varuhinja bolnikovih pravic iz mestne občine Maribor.


Milena napove predavateljico gospo Magdo


Gospa Magda razlaga in svetuje

Predavanja se nas je udeležilo 12 udeležencev, največ iz Maribora, nekaj pa tudi iz Ljubljane in z Gorenjske. Res nas ni bilo veliko, smo bili pa tisti zato toliko bolj aktivni, veliko smo spraševali in tudi veliko koristnega izvedeli.  Gospa Žezlina je najprej kakšno uro predavala, vprašanja smo ji zastavljali že vmes, potem pa smo se zadržali z njo v pogovoru do pol osmih.


Udelečenci pozorno poslušamo

Vzdušje v prostorih naših gostiteljev, Centra za sluh in govor, je bilo sproščeno in zaupno. Gospa Magda je pokazala svoje veliko srce, posvečeno prizadevanjem za bolnike in njihove pravice. Poudarila je, da je veliko pravic v naših zakonih zapisanih, pa se ne izvajajo, in da se moramo za uveljavitev teh pravic aktivno zavzemati bolniki sami, ker namesto nas se ne bo nihče. Zaveda pa se, da bolniki pri tem rabimo tudi strokovno pomoč, zato je zelo potrebno ustanavljanje civilnega varuha bolnikovih pravic po vsej Sloveniji. Novi zakon o bolnikovih pravicah tega žal ne bo rešil, saj bo uzakonil le reševanje pritožb bolnikov (koliko bolnikov pa se sploh pritoži nad svojim zdravnikom ?), ne bo pa uzakonil varuhov, na katere bi se lahko osebno obrnil bolnik po pomoč in nasvet, ko se znajde v stiski.


Petra v imenu gostitelja predavanja

Zato je civilna iniciativa za pomoč bolnikom pri uveljavljanju njihovih pravic tako pomembna in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, smo že na ustanovni skupščini maja letos soglasno izrazili pobudo, da po svojih močeh podpremo ustanavljanje civilnih varuhov bolnikovih pravic po vseh slovenskih regijah.

Gospa Magda nam je praktično razložila vrsto zakonskih členov, ki govorijo o pravicah bolnikov, in jih podkrepila s primeri iz prakse, saj se s tem srečuje pri svojem delu, ko se na njo obračajo bolniki ne le iz Maribora, ampak iz vse Slovenije. Več o tem si lahko preberete v priloženem pisnem gradivu, ki nam ga je posredovala. 

Ob koncu smo se gospe Magdi zahvalili in ji poklonili šopek. Prisrčno nam je zaželela veliko sreče pri nadaljnjem zdravljenju in uspeha pri uveljavljanju svojih pravic. Srečanje nam bo ostalo v lepem spominu, in menim, da bi kazalo podobno srečanje v prihodnje ponoviti. Ogledate si lahko tudi nekaj utrinkov s srečanja, kar najdete na priloženih fotografijah.


Tomaž se zahvali gospe Magdi

Še pomemben podatek: gospo Magdo Žezlina lahko pokličete za telefonski posvet glede vseh vaših pravic v zvezi z zdravljenjem, tudi socialnih pravic (problematika v zvezi z ZZZS, ZPIZ ali delodajalcem), in sicer na telefon 02/2282223, več o njenem delu pa najdete na spletni strani http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=272 . Vlogo varuhinje bolnikovih pravic bo gospa Magda opravljala predvidoma le še do marca prihodnjega leta.

Zapisala:
Milena Remic

V prilogi preberite gradivo Varuhinje bolnikovih pravic.

Priložene datoteke:
Gradivocvaruhinjecbolnikovihcpravic.doc


Sledite nam