fbpx

Kdaj je ženska upravičena do daljšega porodniškega dopusta?

arhiv

Daljši dopust zaradi dvojčkov ter težje telesno ali duševno prizadetega otroka traja pri polni odsotnosti z dela do dopolnjenih 15. mesecev otroka, v primeru več…

Daljši dopust zaradi dvojčkov ter težje telesno ali duševno prizadetega otroka traja pri polni odsotnosti z dela do dopolnjenih 15. mesecev otroka, v primeru več hkrati živorojenih otrok pa ima mati pravico do dodatnih treh mesecev za vsakega nadaljnjega otroka. Če mati dopust za nego in varstvo otroka koristi tako, da dela polovico polnega delovnega časa dnevno, ima pri dvojčkih ter prizadetih otrocih pravico, da daljši dopust za nego in varstvo otroka v tej obliki koristi do otrokovih dopolnjenih 23. mesecev. Za vsakega nadaljnjega hkrati živorojenega otroka lahko polovico polnega delovnega časa dnevno dela še dodatnih pet mesecev.

Medtem ko je za odobritev daljšega dopusta za nego in varstvo otroka pri dvojčkih ali več otrocih delodajalcu potrebno predložiti zgolj rojstni list otrok, je za odobritev podaljšanja zaradi prizadetega otroka potrebno predložiti mnenje zdravniške komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije I. stopnje. Če se z mnenjem zdravniške komisije I. stopnje (ki vam ga mora pisno sporočiti v 8 dneh) ne strinjate, lahko v treh dneh od njegovega prejema zahtevate presojo zdravniške komisije II. stopnje. Če se tudi s presojo zdravniške komisije II. stopnje (ki vam mora svoje mnenje pisno sporočiti v 15 dneh) ne strinjate, lahko v osmih dneh po vročitvi mnenja zahtevate strokovno presojo strokovnega kolegija Pediatrične klinike v Ljubljani. Vse našteto lahko storita tudi vaš delodajalec ter Center za socialno delo.

V primeru nedonošenčka se dopust za njegovo nego in varstvo pri polni odsotnosti z dela podaljša za toliko tednov, kolikor je bila nosečnost krajša od 37 tednov. Če mati dela s polovičnim delovnim časom, se ji tovrstna oblika dopusta podaljša za dvakratno obdobje manjkajočih tednov pred 37. tednom nosečnosti. Za podaljšanje zaradi nedonošenčka potrebujete potrdilo zdravstvenega zavoda, kjer se je otrok rodil, da je bil rojen kot nedonošenček.

O pridobitvi pravice do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka (pri prizadetem otroku) oziroma o načinu njegove izrabe, morate zaradi denarnega nadomestila takoj pisno obvestiti pristojni Center za socialno delo. Če je težja telesna ali duševna prizadetost otroka ugotovljena potem, ko ste se po končanem dopustu za nego in varstvo otroka na delo že vrnili, vendar pred otrokovim dopolnjenim 15. mesecem, lahko s predložitvijo mnenja zdravniške komisije o otrokovi prizadetosti uveljavite preostanek daljšega dopusta.

V primeru mrtvorojenega otroka ali otrokove smrti pred potekom porodniškega dopusta, lahko mati na porodniškem dopustu ostane še najmanj 45 dni, lahko pa tudi dlje – kolikor je po mnenju njenega izbranega zdravnika potrebno zaradi okrevanja po porodu ter duševnega stanja po izgubi otroka, vendar največ do konca porodniškega dopusta. S smrtjo otroka preneha pravica do (daljšega) dopusta za nego in varstvo otroka. Mati, ki otroka zapusti, izgubi pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.

Vir:sociala in družina


Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?