fbpx

Hoferjev raziskovalni čebelnjak za višje standarde in ohranitev čebel

Dogodki

Projekt so pri Hoferju zastavili širše od raziskovanja, saj želijo izobraževati in osveščati.

Podjetje Hofer je na 19.5.2014 na novinarski konferenci skupaj s partnerji projekta predstavilo prvi lokalni trajnostni projekt »Skrbimo za medeno prihodnost«, namenjen ohranitvi čebel v Sloveniji s pomočjo strokovnih raziskav ter vzpostavitvi ustreznih standardov za izdelke iz medu. Ob tej priložnosti so otovorili Hoferjev raziskovalni čebelnjak, zgrajen za proučevanje vpliva okolja na čebelje pridelke, analizo kakovosti njihovih pridelkov ter razvoj priporočil v prehrani ljudi, predvsem pri uživanju cvetnega prahu.

Čebele so za našo prihodnost izjemnega pomena, saj oprašijo 80 % vseh rastlin in kar 90 % sadnih dreves – s tem skrbijo za ohranjanje in razvoj rastlinskih vrst ter njihove sadove, ki so osnova zdrave prehrane. Brez čebel bi bila kakovost našega življenja veliko slabša. Zaradi človekovega neodgovornega ravnanja z okoljem so čebele vsak dan bolj ogrožene, slabša pa se tudi kakovost njihovih pridelkov. Prav to so razlogi, da so se v podjetju Hofer odločili na to opozoriti in problematiko podpreti s sklenitvijo intenzivnega sodelovanja s Čebelarsko zvezo Slovenije ter k projektu povabiti širšo čebelarsko stroko kot tudi slovenske dobavitelje čebeljih izdelkov.

Lejla Helbl, vodja področja za marketing in komunikacije pri Hoferju, je poudarila: »Projekt in trajnostno miselnost smo povezali v konceptualno strategijo, ki smo jo poimenovali »Danes za jutri«. Seveda to ne pomeni, da smo se šele danes odločili delovati kot družbeno odgovorno podjetje, saj se tako vedemo že od samega vstopa na slovenski trg. Pomembno je, da se zavedamo svoje družbene odgovornosti – do varovanja okolja, surovin, ki nam zagotavljajo jutrišnji obstoj ter ljudi v najširšem pomenu besede – tako do naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in dobaviteljev kot tudi kupcev. Prepričani smo, da vsak od nas lahko deluje trajnostno naravnano in s skupnimi močmi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega za lepši jutri.«

cebelnjak1

Hoferjev raziskovalni čebelnjak

Za varnost in kakovost čebeljih pridelkov je potrebno nenehno preverjanje, ki ga izvaja jo čebelarji in drugi strokovnjaki, predvsem pa so nujna nova dognanja, ki bodo stroki pomagala čebele in njihove pridelke bolje razumeti. Zato je podjetje v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije v raziskovalne in izobraževalne namene v upravno-logističnem centru zgradilo raziskovalni čebelnjak, ki bo namenjen:

  • preučevanju vpliva okolja na čebelje pridelke – analiza njihovih pridelkov bo pokazala, kako onesnaženo je naše okolje,
  • analizi kakovosti čebeljih pridelkov: izsledki bodo pripomogli k oblikovanju baze o hranilnih lastnostih cvetnega prahu, kar je potrebno za boljše razumevanje prehranskih potreb čebel,
  • oblikovanju nasvetov glede uživanja čebeljih pridelkov, predvsem cvetnega prahu.

Izsledki večletnih raziskav bodo uporabni za slovenski in širši prostor ter relevantni za celotno čebelarsko stroko. Pri projektu bodo sodelovali strokovnjaki s Čebelarske zveze Slovenije in drugi strokovni partnerji.
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je ob tej priložnosti dejal: »Projekt Skrbimo za medeno prihodnost lahko pomembno prispeva čebelarstvu v Sloveniji pa tudi širše. Pomembno je zavedanje pomanjkanju čebel, zaradi okolja, v katerem živimo danes. Prav to bo ena izmed nalog Hoferjevega raziskovalnega čebelnjaka: preučevanje vpliva okolja na cvetni prah in med.« Gospod Noč je na ogledu čebelnjaka predstavil tudi njegovo delovanje, sestavo in raziskovalni namen.

oglasno sporočilo


Sledite nam