fbpx

Gensko spremenjena hrana – da ali ne?

Novice

Gensko spremenjeni organizmi so živi organizmi, v katerih je bil genski material spremenjen s posebnimi postopki.

Gensko spremenjeni organizmi (GSO) so živi organizmi, v katerih je bil genski material (DNK) spremenjen s postopki, ki potekajo drugače kot s križanjem ali z naravno rekombinacijo. Z uporabo sodobne biotehnologije lahko izbrane gene prenesemo iz enega organizma v drugega tudi, če gre za organizme različnih vrst.
Mnenje Slovencev o GSO

Vse javnomnenjske raziskave o GSO v Sloveniji (Umanotera 2002; Kirinčič in Tivadar 2005; Javnomnenjska anketa o gensko spremenjenih organizmih 2007; Od vil do vilic 2007; Plahuta in dr. 2007) kažejo odklonilen odnos Slovencev do GSO in do GS živil. Slovenci v GSO v največji meri vidijo ekonomske, politične in znanstvene koristi, ne pa priložnost za razvoj in rešitev problema lakote. Verjamejo, da so procesi neobvladljivi, saj cvetni prah in semena veter raznaša kilometre daleč. Prav tako so mnenja, da imajo koristi zgolj proizvajalci GSO. Raziskav je malo, prednosti in škodljivi učinki niso znani, zato je previdnost še bolj na mestu.

Označevanje proizvodov z GSO

Tako kot v EU je tudi v Sloveniji obvezno označevanje samo pri živilih rastlinskega porekla, ki vsebujejo nad 0,9% GS sestavin. Označevanja živil živalskega porekla, kjer ni bilo uporabljene GS krme, pa Slovenija na nacionalnem nivoju tako kot nekatere druge države, ni uvedla. V Sloveniji se proti GSO aktivno prizadeva Inštitut za trajnostni razvoj, ki se je januarja 2007 pridružil vseevropski kampanji za ohranitev in zavarovanje kmetijstva brez GSO.

1074359C-855F-11E1-B4B8-4FAE65B94067

Vpliv na okolje

Negativne posledice se poleg tveganja za zdravje in ekonomske skrbi dotikajo tudi okoljske problematike. Problem se namreč pojavi, ko kmet poškropi njivo s herbicidom, uniči plevel, pridelek pa ostane, saj ta vsebuje gen, ki omogoča njegovo odpornost. S tem se sicer pridobi nekoliko lažjo predelavo, vendar so posledice večje od učinka. Tudi finančno se kmetu to ne izplača, saj so nekatere živali že postale odporne na gensko vsajen herbicid in rezultati niso vedno v skladu s pričakovanji.

Certifikacijska shema »Brez GSO«

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je razvil zaseben standard »Brez GSO – Brez gensko spremenjenih organizmov ©, ki omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje osnovne surovine do končnega živila. V sistem certificiranja so vključene:

  • mešalnice krmil;
  • dobavitelji soje in drugih osnovnih sestavin, ki niso gensko modificirane;
  • trgovine in zadruge, ki skladiščijo, prodajajo in distribuirajo krmila, ki so lahko sporna zaradi vsebnosti in kontaminacije z GSO;
  • živilsko – predelovalni obrati in njihovi podizvajalci (kooperanti – rejci);
  • kmetijska gospodarstva, ki tržijo neposredno živila z oznako »Brez GSO«.

Z upoštevanjem določil standarda pridelovalci, proizvajalci in živilska industrija povečujejo zaupanje v prodajne artikle.

Z oznako so lahko označena sledeča certificirana živila:

  • mleko in mlečni izdelki,
  • meso in mesni izdelki,
  • jajca,
  • in druga živila, ki so izdelana iz soje, koruze in oljne ogrščice oz. vsebujejo te sestavine. Standard je primeren za certificiranje konvencionalnih in ekoloških živil ter omogoča rejcem vključenim v KOP – sonaravna reja dodano vrednost na trgu. Označevanje je omogočeno tudi lastnikom mlekomatov, ki se vključijo v postopek certificiranja (dostopno na: www.ikc-um.si).

6A75E720-855F-11E1-B7B7-4FAE65B94067

Mlekarna Celeia je prvi in za enkrat edini slovenski živilski proizvajalec, ki ima na svojih proizvodih Zelene Doline certificirano oznako »Brez GSO«, ki jamči, da so sestavine preverjene na vseh nivojih. V certifikacijsko shemo je vključenih vseh 1220 slovenskih proizvajalcev mleka in 17 zadrug, od katerih Mlekarna Celeia odkupuje mleko. Potrošnikom tako zagotavlja še večjo varnost in jim hkrati omogoča izbiro, da se odločijo, ali bodo kupili živilo z ali brez gensko spremenjenih organizmov. Mlekarna Celeia je nedavno predstavila tudi prenovljeno embalažo proizvodov za kuhanje Zelene Doline, ki tako kot ostali izdelki nosijo oznako »Brez GSO«.

1F96CAE4-855F-11E1-90D1-4FAE65B94067

V pomladnih mesecih Zelene Doline svoje potrošnike razveseljujejo tudi z novima okusoma LCA jogurtov – LCA brusnica in LCA malina in jagoda z žiti.

Oglasno sporočilo


Sledite nam