fbpx

Funkcionalna voda rešitev za osiromašeno prehrano?

Novice

Naša zgodba bo tokrat predstavila mlad slovenski tim, ki je začel svojo zgodbo pri idejah in pogumu,…

V medijih dandanes prevečkrat zasledimo brezizhodne zgodbe o brezposelnih visoko izobraženih mladih in  premalokrat  o uspehu  njihovih ambicij in znanja. Naša zgodba bo tokrat predstavila mlad slovenski tim, ki je začel svojo zgodbo pri idejah in pogumu, razvil poslovni model, razvil produkt ter blagovno znamko, ki po njihovih besedah predstavlja prelomnico na področju trga funkcionalnih živil z namenom varovanja našega zdravja. Na tem področju bodo v prihodnosti sodelovali tudi znotraj različnih evropskih raziskovalnih projektov.

Ali ste vedeli, da je šest od sedmih najpomembnejših dejavnikov tveganja za prezgodnjo smrt v Evropi – krvni pritisk, holesterol, prevelika telesna teža, nezadostno uživanje sadja in zelenjave, telesna nedejavnost in nezmerno uživanje alkohola – povezanih s tem, kako jemo, pijemo in se gibljemo.

Neustrezna prehrana, stres in pomanjkanje gibanja so glavni dejavniki za razvoj številnih kroničnih bolezni. Znanstveniki so ugotovili, da  35 % rakavih obolenj nastane zaradi neustrezne prehrane. 65 % evropskega prebivalstva, 43 milijonov otrok pod 5 letom starosti in 10.4 milijard € izdatkov letno je povezanih z reševanjem problematike  debelosti in neustrezne prehrane v EU (1).

Kot večina zgodb o uspehu, se je tudi ta začela v »delavnici«, le z razliko od ostalih, je tokrat šlo za raziskovalni laboratorij na Inštitutu za fizikalno biologijo (IFB). Mlad visoko izobražen tim je s svojim znanjem sistematično pristopil k potrebam in težavam sodobnega človeka na področju zdravja in učinkovite prehrane. Nastalo je start-up podjetje Probiotiki d.o.o. z vizijo reševanja globalnega prehranskega pomanjkanja ali »prikrite lakote«, kot jo radi imenujejo. V sklopu lastnega razvoja izdelkov je nastala tudi prva slovenska blagovna znamka funkcionalnih živil belife.

be-life-1

Svoje znanje tako vpeljujejo na tri ključna področja delovanja:

a) Postavljanje vitkih poslovnih modelov, ki omogočajo, da z minimalnimi vložki (finančnimi in časovnimi) razvijejo inovativne funkcionalne produkte za živilsko industrijo.

b) Razvoj in nadgradnja lastne produktne linije znotraj prve slovenske blagovne znamke funkcionalnih živil belife, za katere v tem trenutku iščejo distributerje za vstop na globalni trg funkcionalnih živil.

c) So zanesljiv poslovni partner in zastopnik tujih podjetij prav tako iz področja funkcionalne prehrane.

FUNKCIONALNA HRANA se obravnava kot zdrava hrana tretje generacije.

  1. Prva generacija zdrave prehrane se je pojavila v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja s promocijo jogurtov, polnozrnatega kruha ter poudarjanjem pomembnosti sadja in zelenjave.
  2. Druga generacija zdrave prehrane se je v osemdesetih letih osredotočila na nezdrave sestavine v prehrani. To so predvsem maščobe, soli in sladkor, ki so jih iz prehrane izločali ali uporabljali v manjših količinah. Uveljavil se je ti. trend “lahke” hrane.
  3. Današnja funkcionalna hrana pa se ne obravnava več kot “hrana brez”, temveč kot hrana z izboljšano hranilno vrednostjo, ki dolgoročno vpliva na kvalitetnejše in daljše življenje. Najpogostejši mediji za obogatitev prehrane so brezalkoholne pijače, sadni sokovi, mlečni izdelki, čaji, kosmiči, rezine ipd. (2).

Funkcionalni živilski izdelki v različnih kategorijah predstavljajo sodoben pristop v boju proti boleznim 21. stoletja, kot so rak, diabetes, krvožilne bolezni, alergije, prekomerna telesna teža itd. Pri razvoju inovativnih izdelkov so usmerjeni predvsem v tehnologijo mikroenkapsulacije funkcionalnih sestavin in njihovo učinkovito vključevanje v različne prehranske medije, kot so voda, žitni izdelki, predelano meso, ipd.  Funkcionalna hrana je hrana tretje generacije, ki dolgoročno vpliva na kvalitetnejše in daljše življenje. Na živilo lahko gledamo kot na »funkcionalno« v kolikor je dokazano, da koristno vpliva na eno ali več ciljnih funkcij v telesu, na način, ki izboljša zdravje in počutje oz. zmanjšuje tveganje za razvoj bolezen.

V mesecu juniju se bodo slovenskemu trgu predstavili z linijo prvih petih funkcionalnih vod belife. Vsaka izmed njih izhaja iz problema današnje sodobne družbe, ki ima znane posledice in rešitve v obliki znanstveno preverjenih naravnih funkcionalnih sestavinah (kot so vitamini, minerali, antioksidanti, beljakovine, ipd.). Količine le teh so natančno določene in ustrezajo strogim določilom Evropske agencije za varnost živil (EFSA) za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev. Skupno vsem petim funkcionalnim vodam je tudi to, da so brez sladkorja, z nizko energijsko vrednostjo, vsebujejo samo naravno pridelane funkcionalne izvlečke, brez umetnih barvil in arom, in imajo klinično preverjen učinek na zdravje in počutje uporabnikov.

Vendar tu se njihovi znanstveni apetiti ne končajo. V bližnji prihodnosti želijo svojo proizvodnjo funkcionalnih vod optimizirati do te mere, da bo ustrezala vsem visokim kriterijem za pridobitev ekološkega certifikata (eko produkt). Prav tako v jeseni načrtujejo testno predstavitev novih funkcionalnih vod: probiotična voda, omega-3 voda, voda za nosečnice,…

Želijo, da belife produkti postanejo prvi, ki bodo potrjeni tako s strani funkcionalnosti, kot tudi kot 100% ekološki proizvod.

Več na www.be-life.com in njihovi FB strani.

be-life-2-logo

VIRI:

1. ZUPANČIČ D. Analiza trga v nutricevtski dejavnosti. Univerza v Ljubljani. Diplomsko delo. 2002
2. Podatki Evropske komisije za zdravje, 2010

Oglasno sporočilo


Sledite nam