fbpx

Finačni oskar 2020 prejme …

Zanimivo

Za naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 za zadnjih 10 let je bil na e-Investicijski konferenci v organizaciji Mojih financ znova razglašen Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev (ZPJU).

Zajamčenemu podskladu javnih uslužbencev finančni oskar 2020

Za upravljanje v zadnjih 15-letih si je prislužil vseh 5 zvezdic. Modri zajamčeni podsklad pa je za 10-letno obdobje prejel 4 zvezdice. Prejeta nagrada in najvišja ocena upravljanja sta potrditev trdega dela in preudarnih odločitev.

“Veseli smo, da upravičujemo zaupanje svojih varčevalcev in prispevamo k njihovi finančno varnejši prihodnosti.”

Alenka Čok Pangeršič, Modra zavarovalnica

Okrogla miza

Na okrogli mizi so naj upravljavci preteklih let spregovorili o izkušnjah pri upravljanju skladov v zadnjih 10 letih, vplivih recesije na varčevanje za pokojnino ter prihodnjih izzivih in naložbenih strategijah.

Vsi so si bili enotni, da je letošnja pandemija in njene posledice na gospodarstvo ter finančne trge nepričakovana in je vsaj kratkoročno močno oklestila donose.

Pri dodatnem pokojninskem varčevanju gre za izrazito dolgoročno varčevanje, na katerega kratkoročna nihanja (pa četudi so ta zelo visoka) bistveno ne vplivajo.

Z daljšim varčevalnim obdobjem se lahko morebitne kratkoročne izgube na finančnih trgih nadomestijo, medtem ko je starejše pred upokojitvijo treba zaščititi pred izgubami z zajamčenim donosom.

Glede prihodnjih izzivov je Alenka Čok Pangeršič poudarila:

“Tehnološka revolucija, nove gospodarske velesile ter vztrajno nizke obrestne mere, ki smo jim priča v zadnjih letih, zahtevajo še več previdnosti pri izbiri naložb, več podrobnih analiz in skrb za zadostno razpršenost naložb”.

Čeprav je od leta 2015, ko je Modra zavarovalnica kot prva ponudila varčevanje v skladih življenjskega cikla, varčevalcem na voljo starosti prilagojena naložbena politika, pretežni del ostaja v skladih z zajamčenim donosom. Tisti, ki že dalj časa varčujejo, se morajo sami odločiti za prehod v bolj tvegano naložbeno politiko. Zato v dinamičnem ali preudarnem (mešanem) skladu varčujejo predvsem novi zaposleni.

Več o skladih življenjskega cikla


Sledite nam