fbpx

Edinstveni program za mlade žanje prve rezultate

Dogodki, Zanimivo

Na območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so predstavili razvojne novosti v programu za duševno zdravje mladih To sem jaz, ki je letos praznoval 18 let delovanja.

najstnica zadovoljna mladi

Program je uvrščen v akcijski načrt Nacionalnega programa za duševno zdravje 2018-2028 in je eden od uveljavljenih pristopov dobre prakse, predlagan za postopno sistemsko uvajanje v šolski prostor.

Uveljavil se je z delovanjem najstarejše mladinske spletne svetovalnice v Sloveniji tosemjaz.net, ki mladim že od leta 2001 omogoča anonimen dostop do strokovnega nasveta. Druga temeljna programska dejavnost pa je preventivno delo v šolah.

Novo pridobitev predstavlja prenovljeni priročnik za načrtno preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz. Celostni model 10 preventivnih delavnic, ki so namenjene krepitvi duševnega zdravja, je po ugotovitvah raziskave Centra za psihodiagnostična sredstva dokazano učinkovit. Nacionalni inštitut za javno zdravje ga letošnjo jesen daje v javno in brezplačno uporabo šolam in učiteljem. Razvoj programa je podprlo Ministrstvo za zdravje.

»Programe, kot je To sem jaz, v Sloveniji potrebujemo,« je na dogodku poudarila prim. Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in pojasnila: 

»Analiza dostopnih zdravstveno statističnih podatkov in raziskav, ki smo jo opravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kaže na  intenziven porast različnih težav duševnega zdravja pri populaciji otrok in mladostnikov. Med razlogi za porast ne gre zanemariti izredne dinamike modernega življenja s številnimi možnostmi in negotovostmi, povečevanja pričakovanj do mladih in njihove vse intenzivnejše prežetosti z novimi tehnologijami.

Vse to med drugim spreminja utečene prakse in poti učenja, doživljanja, čustvovanja, komunikacije in odnosov med mladimi samimi ter med njimi in odraslimi in zahteva nove odgovore in pristope. Kot odziv na naraščanje težav duševnega zdravje ter nezadostno ponudbo programov za obvladovanje le teh je lani Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za duševno zdravje 2018–2028. V njej je med prednostna področja uvrščena tudi promocija duševnega zdravja, znotraj te pa programi, ki so zastavljeni strokovno, so preizkušeni v praksi ter evalvirani – zvišujejo kakovost življenja otrok in mladostnikov ter vodijo v njihovo boljše zdravje tudi v odrasli dobi.

Kot takšen je bil prepoznan tudi program To sem jaz, ki je v akcijskem načrtu Resolucije predviden za nadaljnje izvajanje v šolskem prostoru ter postopno sistemsko uvajanje v šolski kurikulum. Program To sem jaz ni muha enodnevnica. Je plod dolgoletnega, kontinuiranega in razvojnega dela predane skupine strokovnjakov ter redne podpore vodstva NIJZ ter Ministrstva za zdravje.«

Program To sem jaz je prejemnik več nagrad doma in v tujini, v mednarodni strokovni javnosti so ga že večkrat prepoznali kot primer dobre preventivne prakse na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Uvrstili so ga v več publikacij Svetovne zdravstvene organizacije. Oktobra lani so ga na uglednem strokovnem srečanju v Londonu (Global Mental Health Summit) predstavili kot vodilni primer dobre prakse na področju duševnega zdravja v skupini za otroke in mladino.

Po besedah Ksenije Lekić, vodje programa To sem jaz od ustanovitve v letu 2001, z novim priročnikom pa želijo spodbuditi vodstva šol in učitelje – razrednike k bolj načrtnemu in poglobljenemu izvajanju celotnega modela 10 preventivnih delavnic za učence enega razreda predvidoma v dobi dveh šolskih let. Obenem želijo spodbuditi pozitivne premike v smeri izboljševanja sistemske skrbi za duševno zdravje v šolskem prostoru.

“Smiselno je, da otroke in mladostnike organizirano podpremo pri razvijanju socialnih in čustvenih kompetenc, zaradi katerih bodo zmogli boljše medosebne odnose, si znali postavljati uresničljive cilje, bolje reševati probleme in prevzemati odgovornost ter spretneje ravnati s svojimi čustvi.

Več: https://www.nijz.si/sl/jeseni-v-vse-sole-prirocnik-zorenje-skozi-to-sem-jaz-model-ki-krepi-psihicno-odpornost-mladostnikov


Sledite nam