fbpx

Družbeno odgovoren projekt Ginekologi za mlade

Dogodki

Ob letošnjem svetovnem dnevu kontracepcije družbeno odgovoren projekt Ginekologi za mlade

kontracepcija

Ob letošnjem svetovnem dnevu kontracepcije, 26. septembra 2013, Združenje za ambulantno ginekologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu začenja s projektom Ginekologi za mlade. V okviru projekta bodo osebni ginekologi izvedli 40 izobraževalnih delavnic na srednjih šolah po Sloveniji in se z mladimi neposredno pogovorili o temah, ki mladostnike in mladostnice še posebej vznemirjajo – telesni razvoj, ljubezen, partnerstvo, spolnost.

Predsednica Združenja za ambulantno ginekologijo Marija Ilijaš Koželj je ob tem povedala:

»Projekt Ginekologi za mlade je koristen, družbeno odgovoren projekt, saj bo mladim omogočil dostop do strokovnih, verodostojnih informacij. Pomembno je, da mladi dobijo poštene in strokovno utemeljene odgovore na vprašanja odraščanja in reproduktivnega zdravja.  Ker v tem obdobju staršem neradi prisluhnejo, sovrstniki pa niso vedno najbolj zanesljiv vir informacij, smo ambulantni ginekologi tisti, ki lahko mladim ponudimo verodostojne odgovore o telesnem razvoju, spolnosti in kontracepciji.  Tako bodo lahko mladostniki in mladostnice pravilno in odgovorno poskrbeli za svoje zdravje in se obvarovali neželenih posledic.

Ker mladostniki in mladostnice z zadrego stopajo v naše ordinacije, smo se ambulantni ginekologi odločili, da jim pridemo nasproti in se z njimi pogovorimo kar na šoli, ki jo obiskujejo. Verjamem tudi, da bo projekt utrdil vezi med ambulantnimi ginekologi in mladimi, ki nezadržno vstopajo v svet odraslosti.

Srednje šole bo Združenje za ambulantno ginekologijo v naslednjih dneh obveščalo o možnosti izvedbe brezplačne delavnice. Šole, ki bodo prve izrazile interes in se prijavile za izvedbo delavnice, bodo obiskali ginekologi, ki delujejo v posameznem lokalnem okolju. v šolskih klopeh bodo pripravili kratke izobraževalne delavnice in odgovorili na vprašanja mladih.

Spletna stran z informacijami o projektu je že zaživela. Njen naslov je www.GinekologiZaMlade.dogodek.info. Na spletni strani je tudi prijavnica na delavnico Ginekologi za mlade, tako da se srednje šole že lahko prijavijo.

Združenje za ambulantno ginekologijo SZD

Ob svetovnem dnevu kontracepcije:

Zdravje žensk v rodni dobi ima prednost

Pred svetovnim dnevom kontracepcije je Združenje za ambulantno ginekologijo SZD pripravilo strokovni simpozij o kontracepciji. Letos so posebno pozornost posvetili spolnim in reproduktivnim pravicam žensk, zlasti mladih. Ob napovedanih varčevalnih ukrepih in zavarovalniškem razvrščanju hormonske kontracepcije v terapevtsko skupino zdravil pa je bil simpozij hkrati priložnost za soočenje strokovnih argumentov, ki jih je pri tako pomembnih spremembah potrebno upoštevati v dobrobit žensk v rodni dobi.

kontracepcijaGinekologinja Marija Ilijaš Koželj, predsednica združenja, je poudarila, da osebno strokovno kontracepcijsko svetovanje izbranega ginekologa danes omogoča dostop do najbolj primerne vrste in metode kontracepcije za vsako od pacientk in z vidika reproduktivnega zdravja žensk bi bilo dobro, da tako tudi ostane. Pri tem se je še posebej zavzela za mladostnice in mlade ženske, ki bi jih napovedano omejevanje reproduktivnih pravic najbolj prizadelo. Za družbo je pomembno, da napovedani zavarovalniški ukrepi ne bi poslabšali zdravstvenega stanja prebivalstva, zato je predsednica apelirala na zdravstveno politiko, naj bodo ukrepi za zniževanje stroškov v zdravstvu »previdni, dobro pripravljeni in strokovno medicinsko upravičeni«. Ponovno je izpostavila pripravljenost Združenja za ambulantno ginekologijo, da v dobro pacientk zavarovalnici ZZZS priskoči na pomoč, saj imajo ambulantni ginekologi na področju kontracepcije največ znanja in neposrednih izkušenj.

Mag. Nada Irgolič, specialistka za oblikovanje zdravil, prva direktorica urada RS za zdravila (danes Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke), je predstavila del regulativne na področju zdravil in spomnila, da mora biti osnovni cilj vseh predpisov, ki urejajo izdelavo, promet in uporabo zdravil, varovanje javnega zdravja (Direktiva 2001/83/ES), bolnikova pravica do zdravljenja z zdravili pa je ena temeljnih pravic, ki mora pridobiti konsenz in podporo v stroki (Konvencija o varovanju človekovih pravic). Izrazila je prepričanje, da je uvedba terapevtskih skupin zdravil strokovno ne dovolj premišljen ekonomski ukrep in ob tem opozorila na nekatere pasti, ki jih prinaša referenčni sistem terapevtskih skupin zdravil (TSZ): »Zdravila znotraj TSZ so med seboj različna in niso medsebojno zamenljiva; izbira ustreznega zdravila ne bo temeljila na bistveni podobnosti; različne učinkovine imajo različno farmakokinetiko, ki je pomembna za potek zdravljenja; biološka uporabnost predpisanega zdravila zagotovo ne bo enaka uporabnosti prejšnjega zdravila; kriteriji za razvrščanje zdravil v terapevtske skupine niso transparentni; zaradi nepredvidenih odzivov bolnikov na zdravila bo strokovna presoja zdravnikov pri predpisovanju zdravil in spremljanje bolnikovega zdravljenja otežena.« Opozorila je tudi na slabšo dostopnost do inovativnih zdravil in izrazila bojazen, da bodo proizvajalci nekatera inovativna zdravila umaknili s slovenskega trga, saj je Slovenija referenčna država za oblikovanje cen zdravil in bi nižje cene v Sloveniji vplivale na nižje cene v vseh državah JV Evrope. Ker zdravstvena politika želi racionalizacijo, mag. Nada Irgolič poziva predvsem k racionalnejši rabi zdravil, saj v Sloveniji zavržemo 1,2 toni zdravil v enem samem mesecu.

Barbara Mihevc Ponikvar, specialistka za varovanje zdravja na IVZ, je postregla z zgovornimi statističnimi podatki o kontracepciji. Podobno kot v drugih evropskih državah je tudi pri nas hormonska kontracepcija trenutno najbolj uporabljena kontracepcijska metoda v Sloveniji. V letu 2012 je bilo izdanih skoraj milijon omotov, kar je 3 odstotke manj kot leto poprej. Največ uporabnic je v starostni skupini 20 – 24 let (več kot vsaka tretja ženska), sledita starostni skupini 15 – 19 let ter 25 – 29 let (več kot vsaka peta ženska). Pri hormonski kontracepciji v 93 odstotkih prevladuje oralna hormonska kontracepcija (tabletke), sledi vaginalni obroček (5,6 odstotkov – raba raste), ter obliži (0,7 odstotkov).

Dunja Kveder Obersnel, zagovornica spolnih in reproduktivnih pravic žensk pri Slovenski filantropiji, je pozvala k doslednejšemu spoštovanju spolnih in reproduktivnih pravic žensk, vključno z zagotavljanjem dostopnosti do reproduktivnega zdravstvenega varstva za mlade ter brezplačne kontracepcije tudi v prihodnje. Zbrane ginekologe je pozvala, da z ustreznimi informacijami in javnim osveščanjem pomagajo ženskam uresničevati spolne in reproduktivne pravice. Slednje namreč omogočajo ustrezno varovanje zdravja in kakovosti življenja. »Oblikujmo prihodnost, ki bo temeljila na pravicah, dostojanstvu in zdravju«, je povzela.

Socialna antropologinja Vesna Vuk Godina je ginekologe opozorila, da današnja generacija mladih drugačna;  »telesno odrasla, funkcionalno pa ne, zato med »fajn« in »prav« izberejo »fajn«. Opozorila je tudi, da danes mladi zaradi pomanjkanja socialnih veščin v sočloveku teže ugledajo človeka, zato »v prvi vrsti zadovoljujejo lastne potrebe, kar pomembno vpliva na spolne prakse mladih in rabo kontracepcije.«

Fani Čeh, višja svetovalka za zdravstveno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo, je spregovorila o mladostnikih in ljubezni, njihovi razvojni potrebi. V luči odgovorne in varne spolnosti se je zavzela za vzgojo in izobraževanje v družbi za primerne odnose med deklicami in dečki, moškim in žensko. Obžalovala je, da je iz programov slovenskih osnovnih in srednjih šol izginila spolna vzgoja, saj je vzgoja za zdravje, ki vključuje vsebine spolne vzgoje, po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) »najpomembnejši dejavnik za bolj zdrav človekov jutri«. Poudarila je potrebo mladih po učinkovitem izobraževanju za odločanje o varni rabi kontracepcijskih sredstev ter preprečevanju spolno prenosnih bolezni, neželene nosečnosti in neplodnosti. »Sodoben mladostnik danes potrebuje pomoč. Strokovnjaki ste za njih izjemno pomembni – vzemite si čas za naša dekleta, ki hitijo v življenje in želijo biti slišane in sprejete,« je pozvala udeležence simpozija.

Združenje za ambulantno ginekologijo SZD


Sledite nam