fbpx

Dogodek: Starši, učitelji in svetovalci v dobro otrok in mladine

Zanimivo

V petek, 5. aprila 2019, bo v Ljubljani, v dvorani Vega, v Stegnah potekal dogodek z naslovom Ozaveščanje staršev, učiteljev in stroke – zavzeti v dobro otrok in mladine.

krede za pisanje

Vabimo vas na dogodek v dobro otrok in mladine. Pripravljajo ga v sodelovanju s strokovnjaki, ki jim je mar za otroke, za mlade in se ukvarjajo z rešitvami za boljše sobivanje vseh nas.

Program dogodka

12.45 – Otvoritev in predstavitev dogodka

13.00 – 13.45 – pater Karel Gržan: Prepoznani v izvorni inteligenci

Ob nad vse cenjeni racionalni inteligenci spregledujemo in premalo razvijamo socialno, čustveno, intuitivno, estetsko, praktično, duhovno … Usposabljati ne le za ekonomsko uporabnost, pač pa tudi za radost v (so)bivanju. Ovrednotiti slehernika v “koktajlu” njegovih inteligenc in ga spodbuditi v njegovem poslanstvu. Osebna šibkost ni razlog za podcenjevanje – je priložnost za sodelovanje in dopolnjevanje.

14.00 – 14.45 – mag. Marja Černelič in Barbara Sarić: Ozaveščeni starši

15.15 – 16.00 – dr. Vesna Godina: Antropološki vidiki razumevanja problemov današnje šolske socializacije

V predavanju se bomo ukvarjali s temeljnimi problemi današnje šolske socializacije in to z zornega kota antropološkega razumevanja socializacijskega procesa. Dogajanja v današnji šolo bomo postavili v kontekst današnjih zahodnih kapitalističnih družb in pokazali, kako šola in šolska socializacija udejanjata temeljne principe kulture narcisizma kot kulture današnjih zahodnih kapitalističnih potrošniških družb. Pokazali bomo tudi, kaj ta družbeno zgodovinska umeščenost pomeni za šolajoče se otroke in njihov osebnostni razvoj.

Človeka opredeljujejo tri razsežnosti: telesna, psihična (duševna) in spoznavna (metafizična). Sodobni pristop je telesno-psihičen, manjka spoznavnost, ki jo opredeljujejo štiri kompetence; ozaveščenost sebe, sposobnost doživljanja, vrednotenje doživetega in osmišljanje ovrednotenega.

Človek postane osebnost le, če prvima dvema priključi opisano tretjo razsežnost. Žal se naša šola s to dimenzijo ne ukvarja, saj se pojmuje kot znanstvena ustanova. Za oblikovanje osebnost je takšno stališče pomanjkljivo. O tem je podrobno pisal v knjigi V. Ščuka: DRŽAVA V MEGLI (Ljubljana, 2012)

16.15 – 17.00 – dr. Leonida Zalokar: Osebnostne motnje v kolektivu

Pojem osebnostne strukture – kaj je normalno in kaj je patološko. Pojem osebnostne motnje – prepoznavanje simptomov.

  • Osebnostna motnja in njen vpliv na medsebojne odnose in na kvaliteto delovanja celotne institucije.
  • Osebnostna motnja in njen vpliv na strokovnost dela v vzgoji in izobraževanju, njene posledice na sodelavcih in vprašljivost njihove kvalitete dela z otroci zaradi njihove lastne preobremenjenosti.
  • Osebnostno moten strokovni delavec med otroki in mladostniki v razredu ali oddelku.
  • Nujno poznavanje vseh simptomov osebnostnih motenj – izobraževanje, usposabljanje.
  • Obveznost ustreznega ukrepanja do osebnostno motenega strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.
  • Praktični prikazi ustreznega ravnanja do oseb z osebnostno motnjo in priporočila.

17.30 – 18.00 – Dušica Kunaver: Kako obogatiti današnjo šolo s slovensko ljudsko dediščino in kako privzgojiti stare vrednote našega ljudstva

Vse šolske predmete bi morali obogatiti s slovenskimi ljudskimi pripovedmi, pesmimi, šegami, reki, pregovori. Z vsemi temi dragocenostmi bi vsak učitelj lahko naredil svoj predmet bogatejši, privlačnejši in zanimivejši in bi obenem dvigal spoštovanje in ljubezen do domovine. Ob žlahtnosti ljudske dediščine bi učitelj privzgajal tudi stare odlike našega ljudstva – skromnost, delavnost, poštenost, iznajljivost, ustvarjalnost, medsebojno pomoč, predvsem pa ponos na domače vrednote. Prihodnost našega naroda bo lepša, če bomo v globalizirani svet vstopali samozavestno, kot narod s tisočletja staro kulturo.

18.15 – 19.00 – dr. Viljem Ščuka: Šolar/ mladostnik kot osebnost

Ali znamo otroka sprejeti v njegovi izvirnosti? Otrok ne ve kdo je – če ga starši odkrijejo, spoznajo in spoštujejo v njegovi enkratnosti, bo lažje odkrival in spoznaval samega sebe.

Če starši ne živijo svoje lastne identitete, če so sami sebi tujci, če niso vzgoji psihološko, čustveno in duhovno predani, nastanejo težave. Ko postanemo starši, se podamo na potovanje, ki iz nas izvablja pozitivne in negativne plati naše osebnosti. Ta pot nam daje in nam jemlje, ter nas temeljito čustveno in psihološko preobrazi. Za vedno spremeni naše razumevanje samih sebe. O tem nas niso posebej izobraževali. Dojemamo smrt svojega starega jaza, s težavo razvijamo nov občutek identitete, ko se počasi integrirajo neintegrirane senčne plati naše psihe. Ko projiciramo svoje frustracije na otroke, se vprašajmo, kaj otrok razkriva o stanju v naši notranjosti. Ni treba, da nas to, karkoli se nam je že zgodilo v preteklosti, določa danes. Prekinimo cikel prenašanja bolečine iz roda v rod. To je pomemben vidik ozaveščene vzgoje. Z vami bomo podelili nekaj primerov iz prakse.

Organizatorji dogodka

  • Mag. Marja Černelič, S.P., osebno in poslovno svetovanje,
  • Katja Škrabar, organizatorka dogodkov, delavnic in predavanj,
  • v sodelovanju z Barbaro Sarić, psihoterapevtko.

Kotizacija in prijava na dogodek V dobro otrok in mladine

Kotizacija za celodnevni dogodek je 19 EUR. Na dan dogodka je cena 23 EUR, za skupine (več kot dve osebi), študente in upokojene je 15 EUR, na dan dogodka 19 EUR.

Prijavite se s plačilom na TRR:

Marja Černelič S.P., osebno in poslovno svetovanje
TR” SKB SI56 0310 7100 0402 952
Namen: dogodek 5.4.2019
Sklic: 05042019
Koda: OTHR
Informacije na GSM mag. Marja Černelič 040 517 000 ali Katja Škrabar 070 175 296.

Po plačilu obvestite na email [email protected]


Sledite nam