fbpx

Do ugodnejšega kredita s primerjavo ponudbe

Dom & prosti čas, Obvestila

Zadnji pregled ponudbe potrošniških kreditov je v primerjavi s ponudbo izpred enega leta pokazal, da so se krediti v povprečju nekoliko podražili.

Zadnji pregled ponudbe potrošniških kreditov je v primerjavi s ponudbo izpred enega leta pokazal, da so se krediti v povprečju nekoliko podražili, a je možnost prihrankov s primerjavo ponudnikov večja. Pri ZPS pa svarijo pa pred nepreglednimi paketnimi ponudbami in navideznimi ugodnostmi, s katerimi si banke želijo dodatno zaslužiti.

denar-euro-1Pri ZPS redno spremljajo bančno ponudbo potrošniških kreditov. Katere banke so se bolje odrezale ponazorijo s pomočjo dveh gotovinskih kreditov. Enega, v vrednosti 3.000 evrov, potrošnik odplača v enem letu, drugega, ki znaša 7.000 evrov, pa banki vrne v štirih letih. V primerjalniku na njihovi spletni strani, lahko potrošniki s pomočjo podatkov o stroških in efektivnih obrestnih merah preverijo, pri kateri banki se splača pozanimati o kreditni ponudbi.

Pri kratkoročnem kreditu v višini 3.000 evrov se je za najugodnejšo izkazala ponudba kredita Sberbanke s spremenljivo obrestno mero, sledijo pa ji ponudbe kreditov s fiksno obrestno mero Deželne banke, Delavske hranilnice in Gorenjske banke. Razlike med ponudbami posameznih bank lahko znašajo tja do 83 evrov.

Pri dolgoročnem kreditu v višini 7.000 evrov so razlike med najmanj in najbolj ugodno ponudbo še precej večje. Ponudba Hranilnice Lon kredita s spremenljivo obrestno mero je tako za skoraj 500 evrov evrov ugodnejša od trenutno najmanj ugodne ponudbe, sledita pa ji SKB banka in Gorenjska banka. Nujno pa je vedeti, da se krediti s spremenljivo obrestno mero lahko v prihodnjih letih podražijo. Trenutni 6-mesečni Euribor, od katerega je praviloma odvisna obrestna mera kredita, znaša le 0,33%. Če se po dveh letih odplačevanja kredita Euribor dvigne za 3 odstotne točke, bo potrošnik za tak kredit moral plačati 120 evrov več obresti. Ker je pri bolj dolgoročnih kreditih občutno večja nevarnost povečanja kreditnega obroka, potrošnikom pri ZPS svetujejo, naj se tega tveganja najema kredita s spremenljivo obrestno mero zavedajo in dobro razmislijo, če bi bili sposobni finančno prenesti povečano obveznost. Pri kreditu s fiksno obrestno mero, ki je trenutno manj ugoden od tistih s spremenljivo obrestno mero, lahko potrošniki najbolj ugodne ponudbe najdejo pri Delavski hranilnici, Deželni banki in SKB banki.

Nasveti ZPS pred izbiro kredita:

  • Če potrebujete kredit, najprej sami izračunajte, kolikšen mesečni obrok kredita bi lahko plačali in do kdaj najkasneje želite dolg odplačati. Svojega proračuna s kreditom ne obremenite do roba.
  • Če kredit potrebujete za financiranje svojih vsakdanjih stroškov, je čas za resen razmislek o vaših osebnih financah;
  • Pred najemom kredita primerjajte ponudbo. Na spletni strani ZPS izberite 5 najbolj ugodnih bank in jih prosite za ponudbo (najenostavneje kar z elektronsko pošto). Banki, s katero že poslujete, dajte možnost za izboljšavo ponudbe. Pri pogajanjih veliko bank svojo ponudbo iz spletne strani še izboljša;
  • Kredite z enakim zneskom in ročnostjo boste najlažje primerjali s pomočjo efektivne obrestne mere. Zavedajte se, da paketne ponudbe, npr. krediti z dodatnimi zavarovanji in karticami, vaš kredit lahko zelo podražijo;
  • Če vam druga banka ponuja ugodnejši kredit, razmislite o zamenjavi banke. Pred tem lahko tudi stroške plačilnega prometa primerjate na spletni strani ZPS s pomočjo brezplačnega primerjalnika;
  • Klasični kredit z obročnim odplačilom je praviloma ugodnejši in manj tvegan od izrednih limitov in posojilnih kartic;
  • Če vam vse banke odobritev kredita zavrnejo in razmišljate o najemu kredita pri nebančnem ponudniku, pri ZPS svetujejo veliko previdnost. Pri nebančnih kreditodajalcih pogosto prihaja do oderuških stroškov in drugih kršitev vaših pravic. Lahko se zgodi, da boste z najemom takšnega kredita še dodatno zaostrili svoj finančni položaj.

Vir: www.zps.si


Sledite nam