fbpx

Delovanje Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v prvi polovici leta 2019

Bolezni, Žensko zdravje

Ženskam v starostni skupini 50 do 69 let strokovnjaki programa DORA priporočamo odziv na vabilo na presejalno mamografijo v presejalnem programu DORA, v katerega od aprila 2018 vabimo vse ustrezne ženske v Sloveniji.

V prvi polovici letošnjega leta se je presejalne mamografije udeležilo 78 % povabljenih žensk, pri 268 smo odkrili raka dojk, večinoma majhnih in omejenih na dojko, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.

Cilj presejalnega programa je zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk med ženskami v starosti 50-69 let do 30 odstotkov. »Z mamografijo v programu DORA odkrivamo majhne, še netipne spremembe na dojki. Odkrivanje majhnih rakov lahko pomeni bistveno boljše možnosti za uspešno ozdravitev. Poleg tega je samo zdravljenje manj agresivno, kar prispeva k večji kakovosti življenja bolnic,« je povedal mag. Maksimilijan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA.

V programu DORA smo v prvi polovici leta (1. 1.–30. 6. 2019) na presejalno mamografijo povabili 75.167 žensk v starosti med 50 in 69 let, med katerimi se je vabilu odzvalo 58.658 žensk. Udeležba žensk je bila na državni ravni 78-odstotna, kar presega 70 odstotkov, ki je v skladu z evropskimi smernicami kakovosti minimalna priporočena meja za dolgoročno zagotavljanje doseganja cilja programa DORA – zmanjšanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk. Prav tako so se ženske na povabilo programa DORA v vseh območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odzvale v več kot 70 odstotkih nekje celo prek 80 odstotkov.

V prvih šestih mesecih letos smo v programu DORA odkrili raka dojk pri 268 ženskah, večinoma majhnih in omejenih na dojko, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno (številka še ni nujno dokončna, ker so nekatere ženske še v obravnavi). Skupno smo v programu DORA od začetka delovanja leta 2008 odkrili raka dojk že pri 2.683 ženskah.

Več o raku dojk v izjavi Onkološkega inštituta, ki se pridružuje pobudam osveščanja o tej bolezni ter izpostavlja pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk.


Sledite nam