fbpx

Danes varčevanje ni več vprašanje!

Novice

Varčevati za dodatno pokojnino, izobraževanje, … je potrebno že danes. Le tako si bomo lahko ustvarili brezskrbno prihodnost.

kd virtuoz

Varčevati za dodatno pokojnino, izobraževanje, nakup novega avtomobila, šolnino za otroke, štipendijo je potrebno že danes. Le tako si bomo lahko ustvarili brezskrbno prihodnost.

Kako primerno in donosno varčevati?

Odgovor je v sklenitvi Fondpolice VIRTUOZ 2013, življenjskem zavarovanju z enkratnim plačilom premije, vezanim na vrednost enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katere glavni cilj je doseganje čim boljših donosov na kapitalskih trgih.Omogoča vam dostop do aktivnega upravljanja premoženja že z majhnimi denarnimi vložki, poleg tega pa zagotavlja tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Zakaj svoja sredstva naložiti v Fondpolico VIRTUOZ 2013?

  • Za naložbe Fondpolice VIRTUOZ 2013 skrbijo uveljavljeni in strokovno usposobljeni upravljavci KD Skladi. Vaše naložbe so tako v vsakem trenutku kakovostno in uspešno upravljane.
  • Možnost aktivnega upravljanja vaših naložb vam ponujamo že za enkratni znesek od 1.000 EUR naprej.
  • Optimizacija sestave naložb življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ 2013 glede na tržne razmere, pri čemer naložbe niso omejene ne geografsko ne na posamezne gospodarske panoge ali sektorje.

kd virtuoz
Več na www.kd-zivljenje.si/fondpolica-virtuoz-2013.

Oglasno sporočilo


Sledite nam