fbpx

Danes protestno zaprtje lekarn zaradi neurejenih razmer v zdravstvu

Dogodki

Lekarne po vsej Sloveniji z izjemo Ljubljanskih lekarn bodo v četrtek 28.11.2013 med 9. in 10. uro protestno zaprle svoja vrata.

lekarna

Lekarne po vsej Sloveniji z izjemo Ljubljanskih lekarn bodo v četrtek 28.11. 2013 med 9. in 10. uro protestno zaprle svoja vrata.

lekarna»Razmere v lekarniški dejavnosti se kljub številnim opozorilom in prizadevanjem Lekarniške zbornice Slovenija ne urejajo, temveč smo vse bolj priča politiki izvršenih dejstev, ki jo javni zavod Lekarna Ljubljana in nekatere občine izvajajo z nespoštovanjem Zakona o lekarniški dejavnosti« odločitev za ta opozorilni ukrep pojasnjuje predsednik LZS Miran Golub. Ob današnji izjavi medijem, sta se predsedniku pridružili tudi Ana Kobal, mag. farm., direktorica Kraških lekarn in Martina Klanjšček, mag. farm., predsednica sekcije zasebnih lekarn.

Zadnji in najbolj grob primer kršitev ZLD, predvsem 2. 9. in 10. člena, je pogodba o ustanovitvi nove lekarne v Postojni, ki jo je podpisala Lekarna Ljubljana z Občino Postojna. ZLD v prvem odstavku 2. člena določa, da je lekarniška dejavnost javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebniki, iz česar izhaja, da je opravljanje lekarniške javne službe omejeno na ti dve statusni obliki in da je sklepanje kakršnih koli drugih pogodb in dogovorov protizakonito. Poleg tega je Občina Postojna soustanoviteljica javnega zavoda Kraške lekarne, kar pomeni, bi lahko novo lekarno ustanovila pod okriljem tega zavoda.

Pogodba med Občino Postojna in Lekarno Ljubljana (LL) predvideva tudi nadomestilo, ki naj bi ga LL plačevala občini. Pri opravljanju lekarniške dejavnosti, ki je javna služba, je to nesprejemljivo in nakazuje celo na možnost koruptivnega ravnanja. Zato bo LZS takoj, ko dobi dostop do originalne pogodbe, to prijavila protikorupcijski komisiji.

Mnenje, ki ga je LZS izdala ob nameri odpiranja lekarne LL v Postojni, ni prvo neupoštevano mnenje. Podobno se je zgodilo v primerih lekarn v Trzinu, Lukovici in nekaterih drugih. Ob izdaji negativnih mnenj je zbornica opozorila na nujnost upoštevanja zakonodaje, vendar so ta mnenja ostala spregledana in lekarne odprte mimo zakona, v večini primerov na način, da občine niso soustanoviteljice javnih zavodov niti ni bila podeljena koncesija.

V primeru odpiranja lekarne v Postojni sta bili izdelani dve pravni mnenji, ki opozarjata, da je tako delovanje protizakonito, Ministrstvo za zdravje je na vprašanje LZS glede tolmačenja ZLD odgovorilo, da v primeru, ko je na območju občine že ustanovljen javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti, drug javni zavod ne more oziroma ne sme posegati na to območje.

Vendar postopki za odprtje lekarne v Postojni mirno tečejo dalje. Pogodba je bila podpisana 15.10.2013 in je še vedno tajna, odprtje lekarne je načrtovano čez mesec dni.

V začetku tedna je zaradi nemoči, da bi v zdravstvu dosegel potrebne spremembe, odstopil minister za zdravje. Ministrstvo sporoča, da nima vzvodov, da bi doseglo spoštovanje Zakona o lekarniški dejavnosti, ker zakon ne predvideva sankcij. Zato Lekarniška zbornica Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije in njeno predsednico, naj ukrepa in doseže spoštovanje zakonov in pravne države, sicer bodo lekarne prisiljene protest nadaljevati že naslednji teden.


Sledite nam