fbpx

»Danes je zgodovinski dan!«

Aktualno, Obvestila, Zanimivo

Pod sloganom “Naša super hrana” se začenja nacionalna kampanja za promocijo lokalno pridelane hrane.

Na prodajne police že prihajajo tudi prvi izdelki z označbo “Izbrana kakovost”

Ob začetku triletne nacionalne kampanje za promocijo lokalno pridelane hrane, ki bo potekala pod sloganom “Naša super hrana” in ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so se predstavniki številnih sodelujočih organizacij na današnji javni predstavitvi strinjali, da gre za prelomen projekt oziroma za začetek novega poglavja oziroma povezovanja v slovenskem kmetijstvu.

“Danes je zgodovinski trenutek. Gre za prvo skupno promocijo različnih sektorjev pod eno streho s skupnim sporočilom, da je naša super hrana res super za nas kot posameznike, za našo družbo in okolje. Ponosen sem na vse deležnike v procesu nastajanja nove sheme, ki so danes tukaj, da so vztrajali, da niso obupali po letih usklajevanja in pogovarjanja. Naša super hrana nas povezuje,” je ob tej priložnost dejal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan.

Minister je nadalje poudaril, da ne gre sicer za začetek promocije, začeli smo že veliko let prej z različnimi promocijskimi akcijami Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij znotraj GZS, MKGP pa leta 2012 s promocijami, ki so nagovarjale potrošnike, naj iščejo in kupujejo lokalno hrano. Vse te promocijske akcije so bile financirane iz strani države, potekale pa so na pobudo slovenskih kmetov in industrije. Danes pa je drugače: priča smo neke vrste družbenemu konsenzu, ki ga je sicer v družbi težko doseči, proces je trajal več kot 10 let. Gre za konsenz med različnimi vrstami kmetijske proizvodnje, organizatorji, kmetijskimi zadrugami oziroma drugimi oblikami povezovanja, slovenskimi podjetniki, industrijo in med državo. Vsi ti deležniki priznavajo, da je slovenska hrana nekaj več, je gospodarska dejavnost, hkrati pa je del naše zgodovine, ki jo moramo varovati in ohranjati. Slovenska hrana je tudi del našega odnosa do krajine in velika priložnost za naprej. Minister mag. Dejan Židan je izpostavil dve stvari, ki sta pomembni za okrepitev prodajne moči slovenske hrane: prva je izvoz hrane – v tem trenutku je naša hrana v tujini izjemno prepoznavna. Ni mnogo držav, ki uspejo izvoziti 25% proizvedene hrane v lastni državi. Po drugi strani pa želimo bolj povezati slovenskega državljana, potrošnika z lokalno hrano. Želimo stabilen sistem, ki ga ne ogrožajo viški hrane. Slovenski potrošnik stopi na tržnico in si želi slovenske hrane. V tem trenutku je ta odnos veliko močnejši, kot je bil pred leti, ko je samo 1/3 potrošnikov iskala slovensko hrano. Naše ambicije pa so mnogo večje. Ko govorimo o slovenski hrani govorimo tudi o zdravem načinu življenja in o varnosti. In shema Izbrana kakovost Slovenije naslavlja ravno to vprašanje. Ne gre več samo za odgovor iz strani proizvajalcev in kontrolo iz strani državni inšpekcijskih služb, gre za dodatno in temeljito kontrolo iz strani organizacij, ki certificirajo takšne sheme. Pričakovanja so torej velika, posebnega pomena in v veselje pa je enotnost vseh deležnikov v tem procesu, ki jo potrebujemo kot narod, država in kot sektor, je izpostavil minister mag. Dejan Židan in zaključil: »Danes smo enotni in zato pričakujem, da bomo tudi uspešni.«

Minister mag. Dejan Židan: »Danes je zgodovinski dan!«

Označba Izbrana kakovost najprej za mleko in meso

Oglaševalsko-komunikacijska kampanja Naša super hrana vključuje tri vsebinske sklope, in sicer skupno splošno promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, sektorska promocijo mleka in mlečnih izdelkov ter sektorsko promocijo mesa in mesnih izdelkov (goveje in perutninsko). V okviru vsakega izmed sklopov kampanja vključuje tudi promocijo sheme in označbe Izbrana kakovost – Slovenija, s katerim država potrošniku zagotavlja kontrolirano kakovost in zagotovljeno slovensko poreklo.

“Znak izbrana kakovost zagotavlja, da je izdelek v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je zagotovljena najvišja kakovost in da je proizvodnja pod rednim nadzorom. Ob popolni sledljivosti porekla zagotavlja tudi krajše transportne poti osnovne surovine, kar vpliva tako na svežino, kot na okolje,” je predstavila Janja Kokolj Prošek iz MKGP.

Aktivna vloga sektorjev

Prva sektorja, ki sta vstopila v shemo, sta sektor mleka in sektor mesa in te dni na prodajne police že prihajajo prvi mlečni izdelki z oznako Izbrana kakovost – Slovenija. Prihodnje leto bo v shemo vstopilo še sadje, leta 2018 pa zelenjava.

“Sektorji smo aktivni udeleženci v procesu in si sami določamo parametre, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, da lahko prejmejo označbo Izbrana kakovost. Pri tem smo v sektorju mleka posebno pozornost namenili temu, da je vstop v shemo dostopen tudi malim pridelovalcev in predelovalcem,” je dejala Darja Teržan, predsednica sektorskega odbora za mleko.

Peter Polanič, predsednik sektorskega odbora za meso, je poudaril pomen dejstva, da je pri projektu Izbrana kakovost prvič prišlo do skupnega nastopa primarnih in sekundarnih akterjev v sektorju, oznako Izbrana kakovost pa je ocenil kot pomembno orodje, ki bo potrošniku na voljo pri odločanju za res kakovostne slovenske izdelke.

Na prodajne police že prihajajo tudi prvi izdelki z označbo “Izbrana kakovost”

Sektorji promocijo sofinancirajo s prispevkom, ki sta ga sektorja mleka in mesa pričela pobirati s 1. decembrom letos. Določila sta tudi enotne višine prispevkov, in sicer za tisoč litrov mleka je prispevek 50 centov, za glavo govedi do enega leta 70 centov, za glavo govedi nad enim letom 2,40 evra, za glavo perutnine pa 0,3 centa. MKGP  bo vsoti, zbrani s strani sektorja, dodal še vsaj 40 % celotne vrednosti sektorske promocije. Vrednost celotne kampanje Naša super hrana je sicer ocenjena na nekaj več kot tri milijone evrov, od česar bo največ sredstev – 2,3 milijona – namenjenih za medijski zakup.

Ena odločitev za mnogo učinkov

Ko kot posamezniki stojimo pred nakupovalno polico ali stojnico na tržnici, se morda res ne zavedamo, kako širok je vpliv naše nakupne odločitve. Odločitev za lokalno pridelano in predelano hrano namreč pomeni bolj kakovostno hrano za nas osebno, pomeni ohranitev delovnih mest in družinskih kmetij, pomeni tako možnosti za razvoj podeželja ter inovacije v kmetijstvu in živilski industriji kot ohranjanje številnih tradicij, od kmečkih do kulinaričnih. Naša odločitev pomeni okolju prijazno odločitev, saj ima hrana iz naše bližine manjši ogljični odtis, zanjo ni potrebnih dolgih transportov, dodatne embalaže, porabe energentov za hlajenje …

Učinkovito obvladovanje tveganj in več hranil

Pa je pri nas pridelana in predelana hrana res tako kakovostna? Da, temu sta pritrdili tudi Vida Fajdiga Turk z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dr. Elizabeta Mičović iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednja je poudarila, da krajše poti od pridelovalca do predelavezmanjšajo stopnjo izpostavljenosti nekaterim biološkim, kemijskim in fizikalnim dejavnikom tveganja, hkrati je njihovo obvladovanje zaradi krajših poti lahko učinkovitejše.

Vida Fajdiga Turk pa je med drugim poudarila, da se z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika in s predelavo pri sadju in zelenjavi lahko zmanjša vsebnost vitaminov in antioksidantov, zlasti vitamina C, prav tako tudi vitaminov A, B in E. Zato hrana, obrana v času dozorelosti, ki po kratki verigi pride od njive do mize, ni le boljšega okusa in bolj aromatična, temveč ima tudi boljše hranilne vrednosti. Sicer pa k visoki kakovosti naše, lokalno pridelane hrane prispeva več dejavnikov. Urejeno in obdelano podeželje, čisto okolje, čiste vode, plodna zemlja, trajnostno in okolju prijaznejše kmetovanje, skrbna predelava, pestre recepture ter eden izmed treh najboljših sistemov kontrole varnosti v Evropi so kombinacija, ki zagotavlja kakovost.

Vsi sogovorniki so si bili tudi edini, da večje povpraševanje po lokalni hrani pomeni krepitev slovenskega kmetijstva nasploh, kar je izjemnega pomena za vse deležnike v prehranski verigi.

Sledite nam