fbpx

Dan bolnikov

Aktualno, Življenjski slog

Na današnji dan bolnikov, niste sami. Z vami je na tisoče medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev.

11. februar je svetovni dan bolnikov. Naj dan bolnikov in njihovo bližino zaznamuje naša pozornost do bolnikov in trpečih. Pozornost in hvaležnost pa izkažimo v teh dneh tudi do vseh zaposlenih v zdravstvu in drugih ustanovah.

Zanje 24 ur na dan, vse dni v letu, profesionalno in po svojih najboljših močeh, znanju in usposobljenosti skrbi skoraj 20.000 izvajalcev in izvajalk zdravstvene in babiške nege. Tudi na današnji dan so medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in drugi zdravstveni delavci ob bolnikih, da bi jim zagotovili čim boljšo zdravstveno nego in čimprejšnje okrevanje.

»Bolnim oziroma bolnikom na »njihov dan«, ki je tudi naš dan, želimo, da čim prej ozdravijo. Obenem se jim zahvaljujemo za izkazano zaupanje, saj zaposleni v zdravstveni negi po številnih raziskavah uživamo najvišjo stopnjo zaupanja bolnikov med zaposlenimi v zdravstvu. To nam pacienti večkrat tudi pokažejo. Hvala. Zaposleni v zdravstveni in babiški negi smo in bomo vedno na strani bolnikov.«

so pospremili dan bolnikov z zahvalnimi besedami na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Zavedajo se, da včasih pacientom ne morejo nuditi vsega, kot bi lahko, saj se je kriza zelo dotaknila tudi zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Odraža se v prizadevanjih vodstev zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, tudi zasebnikov, po zniževanju izobrazbe in zmanjševanju števila zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi tako v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugje. Še posebej kritično postaja v domovih starejših občanov, posebej zaradi zniževanja sredstev za zdravstveno nego in tudi zaradi velikega pomanjkanja oziroma ne zaposlovanja, ob istočasni dovoljšni ponudbi negovalnega kadra na tržišču. Z veliko zaskrbljenostjo spremljajo, ko se v bolnišnicah zapirajo bolniške sobe in krčijo druge negovalne intervencije, kar v posamičnih primerih vodi na rob strokovne in varne zdravstvene obravnave. Tudi v teh okoliščinah si zaposleni v zdravstveni in babiški negi prizadevajo delovati strokovno, etično, učinkovito, z veliko mero profesionalne empatije in spoštovanja pacientov in njihovih pravic.

Medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji se zavedajo, da so v službah zaradi bolnikov, pacientov. Zavedajo se, da je kljub krizi in še posebej zaradi nje potrebno kakovostno, varno, spoštljivo in odgovorno opravljati svoje poslanstvo ter v teh težkih časih še posebej pomembno ponuditi pacientom svoje znanje in usposobljenost.

zdravstvo Google

Ocenjujejo, da bi bila strokovna znanja zaposlenih v zdravstveni negi nujno potrebna tudi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah kot preventiva, zdravstvena vzgoja in druge intervencije, saj se že v zgodnji mladosti srečujejo s hudimi problemi  debelosti, nasilja, diabetesa, duševnih motenj otrok, …

Na Svetovni dan bolnikov so bolnike in paciente na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije nagovorili:

»Spoštovani pacienti, zaposleni v zdravstveni in babiški negi želimo biti tu za vas, ko nas potrebujete. Želimo strokovno, varno in humano poskrbeti za vas, se vam posvetiti, se v miru pogovoriti. In včasih preprosto samo posedeti z vami, vas prijeti za roko, ko je hudo. Oprostite, če nam kdaj ne uspe. Glede na potrebe po zdravstveni in babiški negi samo na bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic stalno primanjkuje več kot 20 % medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Zato moramo včasih preveč hiteti in smo premalo z vami. A trudili se bomo še naprej.«

Na današnji dan bolnikov, niste sami. Z vami je na tisoče medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev. Ne le v mislih. Čisto zares, z dejanji.

Vir: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Po izboru uredništva


Sledite nam