fbpx

Centri za socialno delo

Kam po pomoč

Centri za socialno delo so organizacije, kjer lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočajo občine. Na njih lahko dobite prvo socialno pomoč in nasvete, kje in kako poiskati reštitve za različne socialne stiske.

Seznam centrov za socialno delo v Sloveniji3

CSD NASLOV    TELEFON/FAKS  E-NASLOV
 AJDOVŠČINA Gregorčičeva 185270 Ajdovščina  T: 05 368 06 12F: 05 368 06 24  gpcsd.ajdov(at)gov.si
 BREŽICE Cesta prvih borcev 248250 Brežice  T: 07 499 10 00F: 07 499 10 21 gpcsd.brezi(at)gov.si
 CELJE Opekarniška 15b3000 Celje  T: 03 425 63 00F: 03 548 41 61  gpcsd.celje(at)gov.si
 CERKNICA Partizanska 2a1380 Cerknica  T: 01 705 04 00F: 01 705 04 10  gpcsd.cerkn(at)gov.si
 ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra 98340 Črnomelj  T: 07 306 23 60F: 07 306 23 72 gpcsd.crnom(at)gov.si
 DOMŽALE Ljubljanska 701230 Domžale  T: 01 724 63 70F: 01 721 56 80  gpcsd.domza(at)gov.si
 DRAVOGRAD Meža 42370 Dravograd  T: 02 872 36 30F: 02 872 36 31  gpcsd.dravo(at)gov.si
 GORNJA RADGONA Partizanska cesta 219250 Gornja Radgona  T: 02 564 93 10F: 02 564 93 29  gpcsd.gornj(at)gov.si
 GROSUPLJE Adamičeva cesta 511290 Grosuplje  T: 01 781 80 50F: 01 786 16 01  gpcsd.grosu(at)gov.si
 HRASTNIK Log 91430 Hrastnik  T: 03 564 27 70F: 03 564 27 76  gpcsd.hrast(at)gov.si
 IDRIJA Vojkova 2a5280 Idrija  T: 05 373 46 00F: 05 373 46 01  gpcsd.idrij(at)gov.si
 ILIRSKA BISTRICA Bazoviška 326250 Ilirska Bistrica  T: 05 711 01 40F: 05 711 01 41  gpcsd.ilirs(at)gov.si
 IZOLA Cesta v Pregavor 3a6310 Izola  T: 05 662 26 94F: 05 662 22 98  gpcsd.izola(at)gov.si
 JESENICE C. železarjev 4a4270 Jesenice  T: 04 583 46 0004 583 46 10

04 583 46 14

F: 04 583 46 40

 gpcsd.jesen(at)gov.si
 KAMNIK Ljubljanska 11240 Kamnik  T: 01 830 32 8001 831 60 31

F: 01 830 32 81

 gpcsd.kamni(at)gov.si
 KOČEVJE Ljubljanska c. 251330 Kočevje  T: 01 893 83 80F: 01 893 83 90  gpcsd.kocev(at)gov.si
 KOPER Cankarjeva 66000 Koper  T: 05 663 45 50F: 05 663 45 55  gpcsd.koper(at)gov.si
 KRANJ Koroška cesta 194000 Kranj  T: 04 256 87 20F: 04 256 87 22  gpcsd.kranj(at)gov.si
 KRŠKO Cesta krških žrtev 118270 Krško  T: 07 492 23 2507 490 49 51

F: 07 490 49 52

 gpcsd.krsko(at)gov.si
 LAŠKO Kidričeva ulica 13270 Laško  T: 03 734 31 00F: 03 734 31 20  gpcsd.lasko(at)gov.si
 LENART Ilaunigova 192230 Lenart  T: 02 720 03 00F: 02 720 03 09  gpcsd.lenar(at)gov.si
 LENDAVA Glavna ulica 739220 Lendava  T: 02 578 98 40F: 02 578 98 41  gpcsd.lenda(at)gov.si
 LITIJA Ljubljanska c. 121270 Litija  T: 01 890 03 80F: 01 898 35 61  gpcsd.litij(at)gov.si
 LJUBLJANA-BEŽIGRAD Einspielerjeva ulica 6,1000 Ljubljana  T: 01 300 18 0001 300 18 01

F: 01 300 18 30

 gpcsd.ljbez(at)gov.si
 LJUBLJANA-CENTER Dalmatinova 21000 Ljubljana – Center  T: 01 475 08 0001 475 08 16

F: 01 231 61 90

 gpcsd.ljcen(at)gov.si
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE Zaloška 691000 Ljubljana Moste-Polje  T: 01 587 34 00F: 01 587 34 44  gpcsd.ljmos(at)gov.si
 LJUBLJANA-ŠIŠKA Celovška 1501000 Ljubljana Šiška  T: 01 583 98 00F: 01 519 40 80  gpcsd.ljsis(at)gov.si
 LJUBLJANA-VIČ RUDNIK Tržaška cesta 401000 Ljubljana Vič-Rudnik  T: 01 200 21 40F: 01 251 76 29  gpcsd.ljvic(at)gov.si
 LJUTOMER Rajh Nade ulica 2a9240 Ljutomer  T: 02 585 86 60F: 02 585 86 70  gpcsd.ljuto(at)gov.si
 LOGATEC Tržaška cesta 50a1370 Logatec  T: 01 759 06 70F: 01 759 06 75  gpcsd.logat(at)gov.si
 MARIBOR Zagrebška cesta 722000 Maribor  T: 02 250 66 00F: 02 252 30 54  gpcsd.marib(at)gov.si
 METLIKA Naselje Borisa Kidriča 5a8330 Metlika  T: 07 369 14 83F: 07 369 14 85  gpcsd.metli(at)gov.si
 MOZIRJE Šmihelska cesta 23330 Mozirje  T: 03 839 14 60F: 03 839 14 78  gpcsd.mozir(at)gov.si
 MURSKA SOBOTA Slovenska ulica 449000 Murska Sobota  T: 02 535 11 40F: 02 535 11 70  gpcsd.mursk(at)gov.si
 NOVA GORICA Delpinova 18b5000 Nova Gorica  T: 05 330 29 00F: 05 330 29 13  gpcsd.gorica1(at)gov.si
 NOVO MESTO Resslova ul. 7b8000 Novo Mesto  T: 07 393 26 40F: 07 393 26 71  gpcsd.novom(at)gov.si
 ORMOŽ Ptujska c. 122270 Ormož  T: 02 741 05 60F: 02 741 05 72  gpcsd.ormoz(at)gov.si
 PESNICA Pesnica pri Mariboru 43a2211 Pesnica  T: 02 654 42 20F: 02 654 42 30  gpcsd.pesni(at)gov.si
 PIRAN Obala 114, Lucija6320 Portorož  T: 05 671 23 00F: 05 671 23 09  gpcsd.piran(at)gov.si
 POSTOJNA Novi trg 66230 Postojna  T: 05 700 12 00F: 05 700 12 11  gpcsd.posto(at)gov.si
 PTUJ Trstenjakova 5a2250 Ptuj  T: 02 787 56 00F: 02 778 77 71  gpcsd.ptuj(at)gov.si
 RADLJE OB DRAVI Mariborska c. 72360 Radlje ob Dravi  T: 02 887 97 30F: 02 887 97 40  gpcsd.radlj(at)gov.si
 RADOVLJICA Kopališka 104240 Radovljica  T: 04 537 14 0004 537 14 11

F: 04 537 14 28

 gpcsd.radov(at)gov.si
 RAVNE NA KOROŠKEM Gozdarska pot 172390 Ravne na Koroškem  T: 02 821 63 50F: 02 821 63 75  gpcsd.ravne(at)gov.si
 RIBNICA Škrabčev trg 171310 Ribnica  T: 01 836 10 0301 836 93 50

F: 01 836 10 28

 gpcsd.ribni(at)gov.si
 RUŠE Hmeljarska ulica 82342 Ruše  T: 02 661 12 41F: 02 661 00 41  gpcsd.ruse(at)gov.si
 SEVNICA Trg svobode 98290 Sevnica  T: 07 816 12 40F: 07 816 12 50  gpcsd.sevni(at)gov.si
 SEŽANA Kosovelova ul. 4b
6210 Sežana
 T: 05 707 42 0005 734 16 80
F: 05 707 42 01
 gpcsd.sezan(at)gov.si
 SLOVENJ GRADEC Ozka ulica 12380 Slovenj Gradec  T: 02 885 01 00F: 02 885 01 02  gpcsd.slovg(at)gov.si
 SLOVENSKA BISTRICA Ljubljanska c. 162310 Slovenska Bistrica  T: 02 805 07 60F: 02 805 07 77  gpcsd.slovb(at)gov.si
 SLOVENSKE KONJICE Mestni trg 183210 Slovenske Konjice  T: 03 758 08 80F: 03 758 08 90  gpcsd.slovk(at)gov.si
ŠENTJUR Ulica Dušana Kvedra 113230 Šentjur pri Celju  T: 03 746 25 20F: 03 746 25 25  gpcsd.sentj(at)gov.si
 ŠKOFJA LOKA Partizanska cesta 1d4220 Škofja Loka  T: 04 517 01 00F: 04 517 01 10  gpcsd.skofj(at)gov.si
 ŠMARJE PRI JELŠAH Rogaška c. 383240 Šmarje pri Jelšah  T: 03 818 16 50F: 03 818 16 64  gpcsd.smarj(at)gov.si
 TOLMIN Cankarjeva 65220 Tolmin  T: 05 388 17 19F: 05 381 00 14  gpcsd.tolmi(at)gov.si
 TRBOVLJE Mestni trg 5a1420 Trbovlje  T: 03 563 40 1603 563 40 33

F: 03 562 93 42

 gpcsd.trbov(at)gov.si
 TREBNJE Goliev trg 118210 Trebnje  T: 07 348 15 70F: 07 348 15 80  gpcsd.treb(at)gov.si
 TRŽIČ Usnjarska ulica 34290 Tržič  T: 04 597 12 00F: 04 597 12 01  gpcsd.trzic(at)gov.si
 VELENJE Prešernova 103320 Velenje  T: 03 898 45 0003 898 45 02

F: 03 898 45 40

 gpcsd.velen(at)gov.si
 VRHNIKA Ljubljanska cesta 161360 Vrhnika  T: 01 750 62 7701 750 62 70

F: 01 750 62 80

 gpcsd.vrhni(at)gov.si
 ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 71410 Zagorje ob Savi  T: 03 566 02 40F: 03 566 02 49  gpcsd.zagor(at)gov.si
 ŽALEC Mestni trg 53310 Žalec  T: 03 713 12 50F: 03 713 12 80  gpcsd.zalec(at)gov.si

Vir: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/


Sledite nam