Centri za socialno delo

Centri za socialno delo

Seznam centrov za socialno delo v Sloveniji3

CSD NASLOV    TELEFON/FAKS  E-NASLOV
 AJDOVŠČINA Gregorčičeva 185270 Ajdovščina  T: 05 368 06 12F: 05 368 06 24  gpcsd.ajdov(at)gov.si
 BREŽICE Cesta prvih borcev 248250 Brežice  T: 07 499 10 00F: 07 499 10 21 gpcsd.brezi(at)gov.si
 CELJE Opekarniška 15b3000 Celje  T: 03 425 63 00F: 03 548 41 61  gpcsd.celje(at)gov.si
 CERKNICA Partizanska 2a1380 Cerknica  T: 01 705 04 00F: 01 705 04 10  gpcsd.cerkn(at)gov.si
 ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra 98340 Črnomelj  T: 07 306 23 60F: 07 306 23 72 gpcsd.crnom(at)gov.si
 DOMŽALE Ljubljanska 701230 Domžale  T: 01 724 63 70F: 01 721 56 80  gpcsd.domza(at)gov.si
 DRAVOGRAD Meža 42370 Dravograd  T: 02 872 36 30F: 02 872 36 31  gpcsd.dravo(at)gov.si
 GORNJA RADGONA Partizanska cesta 219250 Gornja Radgona  T: 02 564 93 10F: 02 564 93 29  gpcsd.gornj(at)gov.si
 GROSUPLJE Adamičeva cesta 511290 Grosuplje  T: 01 781 80 50F: 01 786 16 01  gpcsd.grosu(at)gov.si
 HRASTNIK Log 91430 Hrastnik  T: 03 564 27 70F: 03 564 27 76  gpcsd.hrast(at)gov.si
 IDRIJA Vojkova 2a5280 Idrija  T: 05 373 46 00F: 05 373 46 01  gpcsd.idrij(at)gov.si
 ILIRSKA BISTRICA Bazoviška 326250 Ilirska Bistrica  T: 05 711 01 40F: 05 711 01 41  gpcsd.ilirs(at)gov.si
 IZOLA Cesta v Pregavor 3a6310 Izola  T: 05 662 26 94F: 05 662 22 98  gpcsd.izola(at)gov.si
 JESENICE C. železarjev 4a4270 Jesenice  T: 04 583 46 0004 583 46 10

04 583 46 14

F: 04 583 46 40

 gpcsd.jesen(at)gov.si
 KAMNIK Ljubljanska 11240 Kamnik  T: 01 830 32 8001 831 60 31

F: 01 830 32 81

 gpcsd.kamni(at)gov.si
 KOČEVJE Ljubljanska c. 251330 Kočevje  T: 01 893 83 80F: 01 893 83 90  gpcsd.kocev(at)gov.si
 KOPER Cankarjeva 66000 Koper  T: 05 663 45 50F: 05 663 45 55  gpcsd.koper(at)gov.si
 KRANJ Koroška cesta 194000 Kranj  T: 04 256 87 20F: 04 256 87 22  gpcsd.kranj(at)gov.si
 KRŠKO Cesta krških žrtev 118270 Krško  T: 07 492 23 2507 490 49 51

F: 07 490 49 52

 gpcsd.krsko(at)gov.si
 LAŠKO Kidričeva ulica 13270 Laško  T: 03 734 31 00F: 03 734 31 20  gpcsd.lasko(at)gov.si
 LENART Ilaunigova 192230 Lenart  T: 02 720 03 00F: 02 720 03 09  gpcsd.lenar(at)gov.si
 LENDAVA Glavna ulica 739220 Lendava  T: 02 578 98 40F: 02 578 98 41  gpcsd.lenda(at)gov.si
 LITIJA Ljubljanska c. 121270 Litija  T: 01 890 03 80F: 01 898 35 61  gpcsd.litij(at)gov.si
 LJUBLJANA-BEŽIGRAD Einspielerjeva ulica 6,1000 Ljubljana  T: 01 300 18 0001 300 18 01

F: 01 300 18 30

 gpcsd.ljbez(at)gov.si
 LJUBLJANA-CENTER Dalmatinova 21000 Ljubljana – Center  T: 01 475 08 0001 475 08 16

F: 01 231 61 90

 gpcsd.ljcen(at)gov.si
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE Zaloška 691000 Ljubljana Moste-Polje  T: 01 587 34 00F: 01 587 34 44  gpcsd.ljmos(at)gov.si
 LJUBLJANA-ŠIŠKA Celovška 1501000 Ljubljana Šiška  T: 01 583 98 00F: 01 519 40 80  gpcsd.ljsis(at)gov.si
 LJUBLJANA-VIČ RUDNIK Tržaška cesta 401000 Ljubljana Vič-Rudnik  T: 01 200 21 40F: 01 251 76 29  gpcsd.ljvic(at)gov.si
 LJUTOMER Rajh Nade ulica 2a9240 Ljutomer  T: 02 585 86 60F: 02 585 86 70  gpcsd.ljuto(at)gov.si
 LOGATEC Tržaška cesta 50a1370 Logatec  T: 01 759 06 70F: 01 759 06 75  gpcsd.logat(at)gov.si
 MARIBOR Zagrebška cesta 722000 Maribor  T: 02 250 66 00F: 02 252 30 54  gpcsd.marib(at)gov.si
 METLIKA Naselje Borisa Kidriča 5a8330 Metlika  T: 07 369 14 83F: 07 369 14 85  gpcsd.metli(at)gov.si
 MOZIRJE Šmihelska cesta 23330 Mozirje  T: 03 839 14 60F: 03 839 14 78  gpcsd.mozir(at)gov.si
 MURSKA SOBOTA Slovenska ulica 449000 Murska Sobota  T: 02 535 11 40F: 02 535 11 70  gpcsd.mursk(at)gov.si
 NOVA GORICA Delpinova 18b5000 Nova Gorica  T: 05 330 29 00F: 05 330 29 13  gpcsd.gorica1(at)gov.si
 NOVO MESTO Resslova ul. 7b8000 Novo Mesto  T: 07 393 26 40F: 07 393 26 71  gpcsd.novom(at)gov.si
 ORMOŽ Ptujska c. 122270 Ormož  T: 02 741 05 60F: 02 741 05 72  gpcsd.ormoz(at)gov.si
 PESNICA Pesnica pri Mariboru 43a2211 Pesnica  T: 02 654 42 20F: 02 654 42 30  gpcsd.pesni(at)gov.si
 PIRAN Obala 114, Lucija6320 Portorož  T: 05 671 23 00F: 05 671 23 09  gpcsd.piran(at)gov.si
 POSTOJNA Novi trg 66230 Postojna  T: 05 700 12 00F: 05 700 12 11  gpcsd.posto(at)gov.si
 PTUJ Trstenjakova 5a2250 Ptuj  T: 02 787 56 00F: 02 778 77 71  gpcsd.ptuj(at)gov.si
 RADLJE OB DRAVI Mariborska c. 72360 Radlje ob Dravi  T: 02 887 97 30F: 02 887 97 40  gpcsd.radlj(at)gov.si
 RADOVLJICA Kopališka 104240 Radovljica  T: 04 537 14 0004 537 14 11

F: 04 537 14 28

 gpcsd.radov(at)gov.si
 RAVNE NA KOROŠKEM Gozdarska pot 172390 Ravne na Koroškem  T: 02 821 63 50F: 02 821 63 75  gpcsd.ravne(at)gov.si
 RIBNICA Škrabčev trg 171310 Ribnica  T: 01 836 10 0301 836 93 50

F: 01 836 10 28

 gpcsd.ribni(at)gov.si
 RUŠE Hmeljarska ulica 82342 Ruše  T: 02 661 12 41F: 02 661 00 41  gpcsd.ruse(at)gov.si
 SEVNICA Trg svobode 98290 Sevnica  T: 07 816 12 40F: 07 816 12 50  gpcsd.sevni(at)gov.si
 SEŽANA Kosovelova ul. 4b
6210 Sežana
 T: 05 707 42 0005 734 16 80
F: 05 707 42 01
 gpcsd.sezan(at)gov.si
 SLOVENJ GRADEC Ozka ulica 12380 Slovenj Gradec  T: 02 885 01 00F: 02 885 01 02  gpcsd.slovg(at)gov.si
 SLOVENSKA BISTRICA Ljubljanska c. 162310 Slovenska Bistrica  T: 02 805 07 60F: 02 805 07 77  gpcsd.slovb(at)gov.si
 SLOVENSKE KONJICE Mestni trg 183210 Slovenske Konjice  T: 03 758 08 80F: 03 758 08 90  gpcsd.slovk(at)gov.si
ŠENTJUR Ulica Dušana Kvedra 113230 Šentjur pri Celju  T: 03 746 25 20F: 03 746 25 25  gpcsd.sentj(at)gov.si
 ŠKOFJA LOKA Partizanska cesta 1d4220 Škofja Loka  T: 04 517 01 00F: 04 517 01 10  gpcsd.skofj(at)gov.si
 ŠMARJE PRI JELŠAH Rogaška c. 383240 Šmarje pri Jelšah  T: 03 818 16 50F: 03 818 16 64  gpcsd.smarj(at)gov.si
 TOLMIN Cankarjeva 65220 Tolmin  T: 05 388 17 19F: 05 381 00 14  gpcsd.tolmi(at)gov.si
 TRBOVLJE Mestni trg 5a1420 Trbovlje  T: 03 563 40 1603 563 40 33

F: 03 562 93 42

 gpcsd.trbov(at)gov.si
 TREBNJE Goliev trg 118210 Trebnje  T: 07 348 15 70F: 07 348 15 80  gpcsd.treb(at)gov.si
 TRŽIČ Usnjarska ulica 34290 Tržič  T: 04 597 12 00F: 04 597 12 01  gpcsd.trzic(at)gov.si
 VELENJE Prešernova 103320 Velenje  T: 03 898 45 0003 898 45 02

F: 03 898 45 40

 gpcsd.velen(at)gov.si
 VRHNIKA Ljubljanska cesta 161360 Vrhnika  T: 01 750 62 7701 750 62 70

F: 01 750 62 80

 gpcsd.vrhni(at)gov.si
 ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 71410 Zagorje ob Savi  T: 03 566 02 40F: 03 566 02 49  gpcsd.zagor(at)gov.si
 ŽALEC Mestni trg 53310 Žalec  T: 03 713 12 50F: 03 713 12 80  gpcsd.zalec(at)gov.si

Vir: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/