fbpx

Brez tobaka za zdravje pljuč

Aktualno, Bolezni, Zasvojenosti, Zdravje

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. Tobačni dim ima hude posledice na zdravje pljuč kadilca in tobačnemu dimu izpostavljenega nekadilca v vseh življenjskih obdobjih.

Kadilce želimo spodbuditi k opustitvi kajenja. V pomoč so jim številne brezplačne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju.

Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo, povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati kmalu, po dveh tednih do treh mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, po enem do devetih mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem, po desetih letih pa je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu. V Sloveniji še vedno kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, se je pa razširjenost kajenja pomembno zmanjšala med mladostniki in mladimi odraslimi. Kljub prepovedim v zakonodaji ostaja oglaševanju, razstavljanju in promociji tobačnih izdelkov izpostavljen znaten delež tako mladih kot odraslih prebivalcev Slovenije.

Z novim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) iz leta 2017 smo se v Sloveniji na tem področju pridružili najnaprednejšim državam v svetu. Zakonodaja vključuje številne učinkovite ukrepe, med katerimi so nekateri že stopili v veljavo; med drugim kombinirana slikovno besedilna opozorila na embalaži tobačnih izdelkov za kajenje, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov, širitev prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih na povezane izdelke ter prepoved uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih v prisotnosti mladoletnih. Od jeseni 2018 je Ministrstvo za zdravje izdalo preko 6.000 dovoljenj za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, v začetku maja 2019 pa smo uspešno vzpostavili sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke, kot nam ga narekuje evropska Direktiva o tobačnih in povezanih izdelkih z namenom preprečevanja nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Od januarja 2020 dalje bodo cigarete in tobak za zvijanje na voljo le še v enotni embalaži, z enotno barvo, obliko in velikostjo elementov na embalaži. 

»Ministrstvo za zdravje je uspelo zagotoviti tudi občutno povišanje sredstev za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za preprečevanje začetka kajenja in za opuščanje kajenja, med katerimi so bili nekateri nagrajeni za izjemne dosežke s strani Evropske Komisije in Svetovne zdravstvene organizacije,» 

je povedala Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje in napovedala: 

»Pripravili smo osnutek dolgoročne strategije na področju nadzora nad tobakom, ki bo v mesecu juniju v javni razpravi. Predlog strategije med drugim vključuje ukrepe in aktivnosti za učinkovito izvajanje in nadzor nad sprejeto zakonodajo, dodatne preventivne ukrepe in aktivnosti za preprečevanje začetka kajenja med mladimi ter ukrepe in aktivnosti za opuščanje kajenja«.

Mladi ostajajo ključna ciljna skupina tobačne industrije 

Novi zakonodajni ukrepi so pomembni predvsem za zaščito mladih. 

»Enotna emabalaža in dovoljenja za prodajo sta pomembna z vidika mladih, saj se s tem zmanjša privlačnost kajenja in dostopnost mladoletnim. Po naših raziskavah se dostopnost tobaka mladoletnim sicer zmanjšuje po uvedbi dovoljenj za prodajo, je pa še vedno zaskrbljujoče visoka,” 

je povedala Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Razširjenost kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi, ki so tudi ključna ciljna skupina novega zakona, se je zmanjšala
Raziskave, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel pred in po uvedbi novega zakona v letu 2018, v ključni ciljni skupini zakona – pri mladostnikih – kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja. 

»Največje spremembe beležimo v preprečevanju začetka kajenja med mladostniki. Delež tistih, ki so v življenju kadarkoli kadili, se je znižal tako med 13-letniki, 15-letniki in tudi 17-letniki. Spodbudno je tudi, da se je tako med 15-letniki kot tudi 17-letniki znižal delež tedenskih in dnevnih kadilcev. V tem obdobju v Sloveniji nismo uvedli drugih pomembnih ukrepov ali izvajali večjih aktivnosti, razen ukrepov iz novega zakona, zato lahko po naši oceni pomemben del teh sprememb pripišemo ukrepom novega zakona. S tem se nadaljuje dolgoletno zmanjševanje razširjenosti kajenja med mladostniki,« 

je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ in dodala, da delež kadilcev med odraslimi prebivalci ostaja nespremenjen. V posameznih starostnih skupinah pa je prišlo do pomembnih sprememb – pomembno se je znižal delež kadilcev v najmlajši starostni skupini, to je med mladimi odraslimi. 

»Za to, da bodo ukrepi novega zakona lahko pokazali svoje največje učinke, pa bo potrebno počakati na uveljavitev vseh ukrepov novega zakona, zagotoviti njihovo dosledno izvajanje ter glede na njihovo dolgoročno naravnanost počakati, da se učinek ukrepov v celoti pokaže. Želimo pa opozoriti, da raziskave tudi kažejo, da so kljub prepovedim v zakonodaji znatni deleži tako mladostnikov kot odraslih še vedno izpostavljeni oglaševanju, razstavljanju in promociji tobačnih izdelkov. To nakazuje na kršitve ukrepov zakonodaje, kar lahko zmanjšuje učinke novih ukrepov,« je povedala Helena Koprivnikar z NIJZ.

V Sloveniji so na voljo različne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom, ki so za uporabnike brezplačne. Več si preberite tukaj.


Sledite nam