fbpx

Slovenske šole pridružene v pozivu

Zavod MON

“NAJ REVŠČINA POSTANE PRETEKLOST-MAKE POVERTY HISTORY” V okviru mednarodnega poziva “Naj revščina postane preteklost” se Slovenska karitas in Zavod Med.Over.Net obračata na slovenske osnovne šole in z vabilom: Pridružite se pozivu in sodelujte na svoj način!…

“NAJ REVŠČINA POSTANE PRETEKLOST-MAKE POVERTY HISTORY”

V okviru mednarodnega poziva “Naj revščina postane preteklost” se Slovenska karitas in Zavod Med.Over.Net obračata na slovenske osnovne šole in z vabilom: Pridružite se pozivu in sodelujte na svoj način!
Pripravili so ideje za izvedbo delavnic, ki so prilagojene  starostnim skupinam (1., 2. in 3. triadi). Posredovane so bile na vse osnovne šole. V tednu med  10. 10. 2005 in 14. 10 2005 bodo po številnih osnovnih šolah potekale delavnice na temo revščine, katerih namen je razvijati občutljivost otrok do sočloveka in preko pomembnega prispevka otrok pozivati voditelje, državnike in predstavnike oblasti, da ukrepajo.
Učenci in njihovi učitelji boste po svojih močeh prispevali s pisanjem pisem in z  ustvarjanjem, vsi izdelki bodo poslani na izbrane predstavnike in po en izdelek iz skupine tudi objavljen na spletnih straneh, kjer bo na vpogled  širši javnosti.

Dejstva o revščini
Vsem so poznani prizori odpuščanja delavcev ter stisk družin in posameznikov, saj jih lahko pogosto gledamo na televizijskih zaslonih. Še več pa je stisk, ki se nikjer ne vidijo, pa so vendar med nami, saj praktično več kot 200.000 državljanov Slovenije živi na robu revščine.
Še hujše pa so razmere v mednarodnem merilu, kjer v 21. stoletju zaradi lakote vsak dan umre 24.000 ljudi. Več kot 100 milijonov otrok nima možnosti za šolanje. Vsak dan 1,1 milijarda ljudi pije onesnaženo vodo. Zaradi virusa HIV vsak dan umre 8.200 ljudi.
Vse to so dejstva, ki zahtevajo od vseh nas posameznikov in organizacij, da ukrepamo.

Cilji poziva “Naj revščina postane preteklost”
V letu 2005 poteka mednarodna kampanja boja proti revščini. Gre za skupen poziv številnih organizacij po vsem svetu. Organizacije z različnimi aktivnostmi pozivajo vodilne državnike in mednarodne ustanove, naj se zbudijo in naredijo nekaj konkretnega za odpravo revščine.
V Sloveniji so ta prizadevanja podprli Slovenska karitas in Zavod Med.Over.Net. Pripravili so tudi poseben poziv voditeljem, kateremu se je pridružilo 20 nevladnih organizacij in preko 800 posameznikov. Del podpisanih pozivov, ki so bili zbrani v prvem tednu akcije, je bil na tiskovni konferenci že predan vladnim predstavnikom.

Pričakovani rezultati, zaključek akcije in zahvala ob pridružitvi
Do 12. 10. 2005 je potrebno na elektronski naslov [email protected]
/* */
potrditi svojo udeležbo v skupnem projektu nevladnih organizacij in slovenskih šol, da bodo podatki sodelujočih osnovnih šol vnešeni v bazo.
Izdelke (pisma in “skenirane” ali forografirane izdelke) je potrebo poslati na elektornski naslov
[email protected]
/* */
, najkasneje 14. 10. 2005 do 14. ure.
Poslana pisma in “skenirani” izdelki bodo objavljeni na spletni strani
http://zavod.over.net/.
Več o Pozivu, akciji in aktualnih dogodkih je mogoče prebrati na spletni strani
http://zavod.over.net/revscina.php ali http://www.karitas.si/ .
Za več infomacij lahko pokličete na tel: 01/520 50 50 (Andreja Verovšek).

Zaključek akcije bo 17. oktobra 2005, ko bo poziv z zbranimi podpisi posredovan predstavnikom RS, evropskemu komisarju za razvojno in humanitarno pomoč Louisu Michelu in vsem medijem.

Slovenska karitas in Zavod Med.Over.Net se vam iskreno zahvaljujeva za pridružitev k   prizadevanjem za zmanjšanje revščine.

Slovenska karitas, generalni tajnik: Lojze Štefan
Zavod Med.Over.Net, direktor: Primož Cimerman

DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE: NAJ REVŠČINA POSTANE PRETEKLOST

Terminski okvir: Delavnice se po priporočilu izvajajo dve šolski uri, s starejšimi osnovnošolci jo je mogoče izvesti tudi v eni uri.

Obveznosti mentorja:

Mentor delavnice izbere, na katerega predstavnika bo skupina naslovila svoje izdelke:
1. Predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana,
2. Predsednik vlade Republike Slovenije, g. Janez Janša,  Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za zunanje zadeve, dr. Dimitrij Rupel, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, mag. Janez Drobnič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
5. Mr Louis Michel, European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, Berlaymont 10 /165, 1049 Brussels – Belgium.

Mentor izbere tudi en izdelek, ki ga v elektronski obliki pošlje za objavo na spletnih straneh na elektronski naslov: [email protected]
/* */
, najkasneje 14. 10. 2005 do 14. ure.

Predlogi za izvedbo delavnic:

UVODNI POGOVOR

1. TRIADA: SVET, V KATEREM ŽIVIMO
Sprejemanje drugačnosti, odgovornosti za svoje okolje, spoštovanje tega, kar nam je dano, kar imamo, kar smo. Hvaležni smo za to, da imamo streho nad glavo, toplo obleko, hrano in vodo. Lahko se igramo in učimo. Kaj vse nam omogoča naš svet, v katerem živimo?

2. TRIADA: VSI PREBIVALCI  ZEMLJE
Nekaj razlik med narodi, deželami, pokrajinami in ljudmi že poznamo. Obstajajo pa tudi razlike, o katerih ni prijetno govoriti. Na primer o revščini. Nekaj  dejstev o revščini. Kako se počutimo, kadar smo lačni – ali lahko razmišljamo, se učimo, ustvarjamo? Kako bi ljudem, ki živijo med nami lahko pomagali? Kako lahko nudimo in kako sprejemamo pomoč? Kako bi lahko pomagali tistim, ki so na drugih koncih sveta? Kdo bo pri tem pomagal – državniki, družbe, države, narodi  in kako?

3. TRIADA: KAKO DOŽIVLJAMO REVŠČINO?
Še več dejstev o revščini. Številke, ki so povezane z njo. Lakota, AIDS, nepismenost, nedostopnost vodnih virov. Dejstva o tem, da je revščina tudi naša vsakdanjost. Čeprav ni tako opazna kot v državah tretjega sveta, pa je zelo prisotna (nezaposlenost …).  Razmišljamo in iščemo predloge za državnike, ki imajo moč in možnost odločanja in ki lahko vplivajo na razporeditev svetovnih sredstev – problemski pristop z iskanjem ustreznih rešitev in mehanizmov, ki bi premaknile kolesje svetovnih sil v boju proti revščini.

USTVARJAMO NA TEMO REVŠČINE (nekaj idej)

NAPRAVIMO SRAJČICE – srajčice izrežemo iz krp (ali tršega papirja) in jih z barvami za tekstil ali fomastri poslikamo s sporočili – znaki, s katerimi opozarjamo na osnovne pravice, ki naj jih imajo ljudje vsega sveta (npr. košček kruha za vsakega, šolanje, streha nad glavo …)
DREVO ŽELJA – oblikujmo drevo (odpadni papir, lepljenka, barvanje), okrasimo ga z barvnimi listi, ki naj pripovedujejo, kaj vse želimo prebivalcem sveta (npr. pitno vodo, sadeže, svinčnik in list, …). Če smo bolj vešči pisanja, so na listkih lahko kratki spisi.
ZGODBE – (STRIPI. PESMI) –  v katerih bomo prikazali naše doživljanje revščine, poustvarjali ob branju knjig in pogovorih. Lahko pa si izberemo izmišljeno osebo, revno in zapuščeno,  ki ji bomo v zgodbi pomagali, da se bo njeno življenje obrnilo na lepše in boljše.
PRIKAŽIMO SVET – današnji svet velikih razlik / PRIKAŽIMO SVET – svet, ki ga želimo za vse ljudi  (skupinski kolaž – lepljenka ali plakat, s katerim bomo realnost soočali z zahtevo po izboljšanju in napredku sveta). Pokažimo, da se ne strinjamo z velikanskimi razlikami na svetu ter da  želimo pomagati po svojih močeh.
PIŠEMO PISMO – POZIV vsem modrim in razumnim voditeljem sveta, ki imajo moč in možnost. Odločno zahtevamo, da …  Pismo obogatimo z ilustracijami, našimi najboljšimi mislimi. (Ne pozabimo tudi na to, kaj lahko sami naredimo v našem okolju.)

BRANJA (nekaj knjig)

Knjige so vam lahko v pomoč pri izvedbi delavnice ali kot samostojna enota, ob kateri ustvarjate po svoji zamisli.
Izberemo eno od knjig, ki nas s svojo umetniško govorico peljejo v globlje notranje doživljanje  revščine, podoživljanje stisk, skozi katere morajo junaki in nas opozarjajo na pomen pomoči in kulture sobivanja z drugimi,  …
Knjiga nam lahko pomaga pri oblikovanju vzdušja za ustvarjalne delavnice z otroki ali pa pri poglobitvi predlaganih pogovorov v skupini.
Nekaj predlogov iz literature: F. Levstik: Kdo bo napravil Vidku srajčico; Grimm: Zvezdni tolarji,  Janko in Metka; L. Suhodolčan: Krojaček Hlaček; I. Cankar: Pehar suhih hrušk; C. Andersen: Deklica z vžigalicami; F. Bevk: Pastirci, Pestrna, Grivarjevi otroci; M. Gurdrun: Nedeljka; Ljudske pripovedke, kot: Peter Klepec, Dnevnik Ane Frank.

Izberite knjigo, pogovor in delavnico po svoji želji. Tudi nove ideje so dobrodošle. Skupaj pokažimo, da smo tukaj in imamo odprte oči, srce in roke, … ker NAM NI VSEENO ZA LJUDI VSEGA SVETA.
Zamisli za  delavnice: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

SEZNAM PRIDRUŽENIH ŠOL (po abecedi):

 • OŠ Antona Aškrca, Rimske Toplice in PŠ Zidani most
 • OŠ Antona Globočnika
 • OŠ Borci za severno mejo, Maribor
 • OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana
 • OŠ Dobrovo
 • OŠ dr. Ivan Prijatelj, Sodražica
 • OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica
 • OŠ Fokovci
 • OŠ Frana Kranjca, Celje
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
 • OŠ III Murska Sobota
 • OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika
 • OŠ Ivanjkovci
 • OŠ Križe
 • OŠ Lenart
 • OŠ Mladika, Ptuj
 • OŠ Lava, Celje
 • OŠ Naklo
 • OŠ Odranci
 • OŠ Polhov Gradec
 • OŠ Prežihovega Voranca, Bistrica
 • OŠ Simona Jenka Smlednik
 • OŠ Starše
 • Podružnična OŠ Bilje, Renče
 • Center za izobraževanje in usposabljanje Nikolaj Pirnat, Idrija
 • Dom Antona Skale
 • OŠ Zidani most
 • II.osnovna šola Žalec
 • Osnovna šola Žuženberk

Sledite nam