fbpx

Zlorabe v rejništvu: 1. virtualna javna tribuna

Zavod MON

"Gre za 9 letno punčko, ki jo je očim zlorabljal že pri 5-tih letih in je bil za to tudi obtožen. Punčka je šla v rejništvo, kjer pa se ji na žalost ne godi nič bolje….

“Gre za 9 letno punčko, ki jo je očim zlorabljal že pri 5-tih letih in je bil za to tudi obtožen. Punčka je šla v rejništvo, kjer pa se ji na žalost ne godi nič bolje. Živi na kmetiji pri družini, ki ima še 3 punce prav tako v rejništvu. In ti ljudje jih pretepajo dnevno, jih silijo v razna kmetijska dela, čeprav fizično niso sposobne za težka opravila …”

Je to samo ena objavljena zgodba, ali se morda v ozadju skrivajo še mnoge druge?
Zgodba je objavljena na strani foruma: Varna hiša pod naslovom: 
KAKO POMAGATI ZLORABLJENI PUNČKI??? 
>>> .

Nekateri posamezniki in organizacije že leta opozarjajo na težave, nepravilnosti in zlorabe. V strokovnih krogih se šušlja, kaj bi lahko bilo bolje in postavljajo se vprašanja, kaj več bi se lahko naredilo za tiste otroke, ki so bili po naročilu države v skrb zaupani tujim rokam.

Na problem otrok in dogajanja v nekaterih rejniških družinah smo bili opozorjeni s strani Združenja MOČ, ki zastopa interese otrok. Ne moremo si dovoliti, da bi si še naprej zatiskali oči, zato odpiramo vprašanje in polemiko:

“Kaj se dogaja z otroki, ki zaradi nasilja v družini, alkoholizma staršev, zlorab, malomarnega ravnanja ali zanemarjanja ne morejo več živeti v svoji matični družini. Je za njih dobro poskrbljeno? So vam poznane dobre in slabe izkušnje ljudi, ki so živeli kot rejenci (oprostite, ampak ta beseda se sliši, kot da gre za nekakšne piščance), kako vi vidite razmere skrbi države za otroke?

Ker govorimo o skrbi za tujega otroka, skrbi po navodilu države in ker gre za profesionalno institucionalno obliko pomoči, je morda toliko bolj na mestu vprašanje, ali gre za enkratne zgodbe, ali pa je teh zgodb več. Kako so varovane koristi in pravice otrok v rejništvu?

Odpiramo debato, s katero želimo izpostaviti probleme, na katere smo bili opozorjeni in pridobiti vaša mnenja ter izkušnje. V primerni obliki jih bomo posredovali na pristojne institucije. Vabljeni k sodelovanju!


ANONIMNOST JE ZAGOTOVLJENA!    Debata >>>

Da te debate ne zapeljemo v teme, ki se ne dotikajo neposredno problema o katerem govorimo, pa vas prosim, da preberete povzetek iz zakonodaje, ki opredeljuje rejniško dejavnost.

  • Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države.-Ustava
  • Rejništvo je institucionalna oblika vzgoje in varstva otrok, ki iz različnih vzrokov ne morejo živeti pri svojih starših.-11.člen Zakona o socialnem varstvu
  • Opredeljeno je kot javna služba in se v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije.
  • Rejenec/rejenka je tuj otrok, ki ga kdo za plačilo vzame v popolno oskrbo.
  • Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo… Rejnik mora vsa pomembnejša vprašanja glede rejenčeve oskrbe in vzgoje urejati sporazumno s starši oziroma skrbnikom in s centrom za socialno delo. Rejnik je dolžan upoštevati navodila centra za socialno delo ter omogočiti izvrševanje nadzorstva nad svojim delom.-Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
  • Rejnik/rejnica je oseba, ki za plačilo skrbi za tujega otroka.
  • V rejništvu ne pride do starševstva, kakor se to zgodi pri posvojitvi!
  • Starši rejenca obdržijo starševske pravice in dolžnost preživljanja otroka, le dolžnosti v zvezi z vzgojo, varstvom, nego … preidejo na  rejnike. Nanje preidejo tudi celotni stroški rejenčevega preživljanja.
  • Rejenci nimajo do rejnikov nikakršnih dolžnosti ali obveznosti primerljivih z obveznostmi in dolžnostmi bioloških otrok.
  • Rejniki v zvezi z rejencem nimajo nikakršnih starševskih pravic, obveznosti ali pravnih koristi.

Sledite nam