fbpx

8. september je Svetovni dan fizioterapevtov

Dogodki

To je priložnost za vse fizioterapevte po svetu, da dvignejo ozaveščenost javnosti o ključnem pomenu njihovega poklica in to je, da pomagajo ljudem krepiti in ohranjati njihovo …

8. septembra 1951 je bilo ustanovljeno Svetovno združenje fizioterapevtov (WCPT – World Confederation for Physical Therapy), ki danes povezuje 350.000 fizioterapevtov članov nacionalnih fizioterapevtskih organizacij iz 106 držav, zato se od leta 1996 dalje 8. september praznuje kot Svetovni dan fizioterapevtov.

To je priložnost za vse fizioterapevte po svetu, da dvignejo ozaveščenost javnosti o ključnem pomenu njihovega poklica in to je, da pomagajo ljudem krepiti in ohranjati njihovo zdravje, mobilnost in samostojnost. S tem prispevajo veliko k dobrobiti posameznika in družbe.

fizioterapija

Globalni slogan Svetovnega dneva fizioterapevtov zadnjih nekaj let je »Movement for Health«, ker se fizioterapevti vedno bolj zavedajo pomena spodbujanja gibanja za zdravje. To je bil tudi eden od glavnih razlogov za ustanovitev WCPT mreže za promocijo zdravja v življenju in pri delu (WCPT Network for Health Promotion in Life and Work), katere člani so že mnogi slovenski fizioterapevti.

Letošnja ožje izbrana tema oziroma iniciativa za obeležitev 8. septembra pa je »Fit to take part«. Poudarja vlogo fizioterapevtov, da pomagajo bolnim in funkcijsko ali kakorkoli drugače omejenim posameznikom k uresničitvi njihovih potencialov in k njihovi popolni vključitvi v družbo. Raziskave namreč kažejo, da imajo osebe s posebnimi potrebami in invalidi manjše možnosti za zaposlitev in manjše možnosti za aktivno delovanje v družbi. Fizioterapevti jim tako s svojim znanjem, izkušnjami ter pridobljenimi sposobnostmi in veščinami pomagajo, da maksimalno izboljšajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti.

Več o Svetovnem združenju fizioterapevtov (WCPT) in Svetovnem dnevu fizioterapevtov najdete na: www.wcpt.org/ in www.wcpt.org/node/107432.


Sledite nam