fbpx

3 stvari, ki jih mora vedeti dober smučar

Novice

Kljub temu, da so temperature v dolini vse prej kot zimske, ste mnogi z mislimi že pri spuščanju po belih strminah.

Kljub temu, da so temperature v dolini vse prej kot zimske, ste mnogi z mislimi že pri spuščanju po belih strminah. Raziskave kažejo, da smučanje postaja vedno bolj popularno in za marsikoga zagotovo ni lepšega preživljanja prostega časa. To kaže tudi vztrajno povečevanje števila smučarjev na smučiščih. Kljub množični popularnosti pa smučanje vključuje določena tveganja, zato previdnost ni nikoli odveč.

1. Za varnost na smučišču je odgovoren smučar sam

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč) določa, da je za varnost na smučišču primarno odgovoren upravljavec, ki mora skrbeti za vzdrževanje reda in varnosti, hkrati pa je dolžnost vsakega udeleženca, da spoštuje Mednarodna vedenjska pravila FIS. Neupoštevanje pravil v primeru nesreče lahko pomeni tudi civilno odgovornost posameznika, ki odgovarja za svoja dejanja s svojim premoženjem. Omenjeni zakon tako obvezuje vsakega smučarja in določa, da ta mora:

 • smucarji-triglavravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugega ali naprav;
 • prilagoditi hitrost in način vožnje svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter gostoti smučarjev na smučišču;
 • izbirati smer vožnje tako, da ne ogroža drugih smučarjev;
 • med smučanjem dajati prednost smučarju pred seboj in izbirati tako pot, da ga ne ogroža;
 • prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki pušča prehitevanemu smučarju dovolj prostora za smučanje;
 • za zaustavljanje, zadrževanje in vzpenjanje uporabljati le rob smučišča;
 • pomagati pri nesreči, dati svoje podatke, če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je kršil določbe tega zakona;
 • počakati do prihoda policista ali nadzornika, kadar tako določa zakon;
 • do 12. leta starosti uporabljati zaščitno smučarsko čelado;
 • pri prečkanju ali vstopu na smučarsko progo se prepričati, ali to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge ter enako storiti tudi ob vsakem ustavljanju;
 • smučarsko in drugo opremo v času, ko jo ne uporablja, puščati na mestu, ki ga za to določi upravljavec;
 • ob padcu, če ne potrebuje pomoči reševalca na smučišču, čimprej zapustiti mesto padca in se umakniti na rob smučišča.

2. Nesreča nikoli ne počiva

Kljub upoštevanju vsega navedenega še vedno lahko pride do nezgode, zlomov, zvinov, izpahov, ureznin, udarnin, odrgnin. Iz podatkov je razvidno, da se je v smučarski sezoni 2011/2012 število nesreč v primerjavi s prejšnjo smučarsko sezono zmanjšalo (za 118 nesreč), zaskrbljujoče pri tem pa je, da se je povečalo število nesreč s hudimi telesnimi poškodbami (za 5 primerov).

Če se vam poškodbe pripetijo na domačih smučiščih, so vsi stroški prve pomoči, nujne medicinske pomoči in prevoza do ustrezne zdravstvene oskrbe, podobno kot pri ostalih nesrečah, v ustreznem odstotnem deležu poravnani iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če pa poškodovani smučar ni zavarovan, mora stroške kriti sam.

Smučar ali deskar, ki ne spoštuje pravil varnega smučanja in povzroči nesrečo, odgovarja za nastale poškodbe in škodo. Zato je pred odhodom na pot dobro preveriti tudi višino zavarovalnega kritja splošne odgovornosti, ki je vključeno v paketno zavarovanje doma.

Dobro zavarovanje naj bo zadnji ukrep, s katerim poskrbite za varnost na smučišču. Za vse aktivne, športnike in rekreativce, smo pri Zavarovalnici Triglav razvili novo zavarovanje – Zavarovanje športnih aktivnosti, ki je namenjeno fizičnim osebam in vključuje zavarovanje odgovornosti in aktivnim posameznikom prilagojeno nezgodno zavarovanje, ki vključuje: izgubo življenja zaradi nezgode, zlom posameznih udov, izgubo posameznih udov ali organov. Prvih 100, ki sklene zavarovanje, prejme film o varnem smučanju, NA KANTO.

3. Nesreča v tujini vas lahko drago stane

V tujini je situacija precej drugačna. Nujne stroške zdravljenja v javnih zdravstvenih ustanovah držav EU krije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki pa vedno ne zadošča za kritje vseh stroškov. Na smučiščih v tujini namreč pogosto zagotavljajo pomoč v primeru poškodb zdravniki zasebniki, ki izvajajo tudi morebitne prevoze poškodovancev. Teh stroškov evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije, zato vam nesreča na smučišču poleg drugih težav lahko povzroči še visoke stroške za zdravstveno pomoč. Pri tem samo stroški helikopterskega prevoza do bolnišnice lahko znašajo več tisoč evrov. Zato ni odveč razmislek o sklenitvi turističnega zavarovanja, ki med drugim vključuje zavarovanje odgovornosti za nesreče v tujini, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco, krije tudi tatvine smuči, in sicer do različnih limitov glede na izbrani paket zavarovanja.

www.triglav.si

Oglasno sporočilo


Sledite nam