fbpx

200 zaposlitev za mlade na področju socialnovarstvenih storitev

Obvestila

Projekt spodbuja zaposlovanja mladih na področju socialnovarstvenih storitev s pomočjo inovativne spletne aplikacije. Mladim brez zaposlitve ponuja teoretično izobraževanje, praktično usposabljanje in zaposlitev.

DEOS - PP - pomocnik kuharja mladi DEOS PP 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev

V družbi DEOS d.o.o., v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Centra za poslovno usposabljanje Ljubljana in drugimi partnerji ter podporo Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajajo projekt 200 zaposlitev.

S tem bodo 200 mladih, starih do 29 let, doma iz Zahodne kohezijske regije brezplačno usposobili za 3 deficitarne poklice v socialnem varstvu in jih povezali z delodajalci za zaposlitev.

Pri opredelitvi projekta so izhajali iz dejanskih potreb na trgu dela

Na DEOS-u se že dalj časa soočajo s problemom pomanjkanja nekaterih profilov delavcev npr. bolničarji, socialni oskrbovalci, kuharski pomočniki, ki so jih skladno z obstoječimi normativi na področju socialnega varstva dolžni zaposliti.

Ker gre za sistemski problem na trgu dela, se s podobnimi problemi srečujejo tudi ostali delodajalci, ki iščejo zgoraj navedene profile. Projekt temu ustrezno izhaja iz dejanskih potreb na trgu dela in bo vsaj delno rešil problem na trgu dela.

Po brezplačnem usposabljanju hitro do zaposlitve

Projekt bo potekal vse do konca oktobra 2019. Z delom na projektu so pričeli v začetku decembra minulega leta, prvi spekter usposabljanj se je pričel januarja, načrtovanih pa je še več krogov v pomladi in zgodnji jeseni.

Mladim sta na voljo dve usposabljanji za socialnega oskrbovalca in pomočnika kuharja, katerih končni cilj je uspešno opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija – NPK.

Vsi stroški so kriti s strani organizatorja projekta. Prav tako pa je mladim na voljo brezplačno izobraževanje za bolničarja negovalca, ki ga lahko zaključijo z republiškim izpitom in pridobijo IV. stopnjo izobrazbe. Tudi tu so vsi stroški kriti s strani organizatorja projekta. Izobraževanja v okviru razpisa trajajo največ 2 meseca in do 150 ur, v kolikor pa kandidat potrebuje daljše izobraževanje, lahko le-tega zaključi izven razpisa na stroške podjetja DEOS. Dodatna prednost za prijavljene kandidate je tudi v tem, da bodo poleg brezplačnega izobraževanja deležni tudi dodatek za prevoz in dodatek za udeležbo na aktivnostih.

Ugodnosti tudi na strani delodajalcev

Za vse kandidate iz razpisa, lahko delodajalci uveljavljajo subvencijo v višini 5.000 evrov, če jih zaposlijo za vsaj 1 leto. Zaradi tega je v prednosti tako delodajalec, saj prejme subvencijo, kot tudi kandidat/ka, saj ima avtomatsko prednost pri zaposlitvi. Organizirali bomo tudi več dogodkov, kjer bodo imeli delodajalci in kandidati možnost spoznavanja in povezovanja že tekom usposabljanja.

Izbirajte med iskanimi poklici

Bolničar-negovalec

Zdravstvene ustanove in družine povsod po svetu iščejo osebe, ki bodo resnično skrbele za starejše, ki bodo v vsakodnevni pomoči starejšim našli veselje in so hkrati vredni zaupanja, izkušeni in strokovno usposobljeni.

Potrebe po dobrih negovalcih naraščajo in vse več ljudi v poklicu vidi možnosti za kariero ravno zaradi porasta starejšega prebivalstva. Poklic bolničarja-negovalca temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim, potrebnim oskrbe, na njihovem domu, socialnem zavodu, zavodu za rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. Delo je lahko tudi terensko, lahko se ga opravlja v domu oskrbovancev. Bolničar-negovalec sodeluje v procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja manj zahtevna dela s področja zdravstvene nege in higienske oskrbe oskrbovanca.

Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju. Takšno osebo zaželeno odraža čut za delo z ljudmi, altruizem, simpatičnost, prijaznost in veselje do komunikacije.

Bolničar-negovalec je usposobljen za opazovanje oskrbovanca, urejanje ležišča, vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri gibanju in urejanju lege v postelji, pomoč pri hranjenju, pomoč pri izločanju, odvajanju, pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega, prvo pomoč, oskrbo s perilom in obleko, pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov, gospodinjska opravila.

Po zaključku izobraževanja se bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka lahko zaposli v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), v negi na domu, v bolnišnicah (npr. transport pacientov, kurirska dela, čiščenje pripomočkov za delo).

Pomočnik kuharja

Na trgu dela se pojavlja tudi vse večja potreba po pomočnikih kuharja. To je zelo iskan kader s širokimi možnostmi zaposlitve na različnih področjih kot so gostinstvo in turizem (npr. v restavracijah, gostilnah…) in v javni upravi (npr. v kuhinjah v bolnišnicah, šolah, domovih za starejše…).

Pomočnik kuharja načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo; racionalno rabi energijo, material in čas, varuje zdravje in okolje; komunicira s sodelavci; očisti živila; pripravi živila za hladne in tople začetne jedi, pripravi juhe, jušne zakuhe, vložke, enolončnice, priloge, zelenjavne jedi, solate; pripravi enostavne sladice; pripravi hitro hrano; pripravi pice; vzdržuje higieno in urejenost kuhinje. Opravlja pomožna dela in naloge v kuhinji v skladu z navodili nadrejenega osebja.

DEOS - PP - oskrbovalec DEOS PP 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev

Socialni oskrbovalec

Pomaga starim ljudem, bolnim in hendikepiranim ljudem, kot so osebe z okvaro vida, sluha, govora in osebe z gibalnimi ovirami ali težavami v duševnem zdravju, v glavnem na njihovem domu ali tudi v različnih institucijah. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, nego in socialno oskrbo. Z oskrbo in nego na domu se nadomešča sicer potrebno institucionalno varstvo.

Sodeluje z vodjem oziroma koordinatorjem pomoči na domu pri prepoznavanju uporabnikovih potreb in na podlagi ugotovitev sodeluje pri izdelavi načrta pomoči na domu za posameznega uporabnika. Na področju gospodinjske pomoči pripravlja posamezne obroke ali prinaša hrano na dom, pomaga pri nakupu, vzdrževanju in čiščenju bivalnih prostorov.

Poskrbi tudi za pranje, likanje in uredi formalne obveznosti, kot so ureditev plačila stroškov, poštni in bančni opravki. Po potrebi zagotovi kurjavo, ozimnico ter pomaga ali pri hišnih ter drugih opravilih, urejanju vrta, skrbi za domačo žival in podobno. Kot negovalec izvaja laično nego. Skrbi za osebno higieno uporabnikov, kot je umivanje, kopanje in britje, pomaga pri oblačenju in slačenju ter uredi posteljo in bivalno okolje. Skrbi za ustrezna oblačila in obutev uporabnika, pomaga pri gibanju in nadzira pravilno jemanje zdravil.

Na področju socialne oskrbe koordinira izvajanje gospodinjske pomoči in nege ter pomaga pri vključevanju uporabnika v vsakdanje življenje. Skrbi za stike z družino in bližnjim okoljem. Lajša stiske in težave zaradi osamljenosti, prizadetosti, bolezni ali starosti. Nudi prvo socialno pomoč in skrbi za ohranjanje socialnih stikov z okoljem, družino, sorodniki, sosedi in prijatelji. O svojem delu vodi dnevnik, kamor zapisuje opravila pri uporabniku in beleži svoja opažanja pri izvajanju pomoči. Redno se udeležuje skupinskih sestankov s svojim vodjem in drugimi člani delovne skupine.

Več informacij o programu lahko najdete na www.deos.si.
Bi si želeli brezplačnega usposabljanja in hitre zaposlitve? Kontakt: [email protected] ali na telefonsko številko 08 2002 568


Sledite nam