Forum: Pravni nasveti

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Invalidnost III. kategorije

Nova tema
Default avatar trendi 22 Okt 2010 12:55

Pozdravljeni.
Imam naslednji problem in če mi lahko kdo svetuje. V tovarni sem delala 26 let, v tem času sem postala invalid 3. kategorije - trajno. Premestitve na primerno delovno mesto nisem dobila ampak so mi spremenili samo pogodbo za delovno mesto. Dobivala sem razliko od ZPIZa, pripadalo mi je tudi 3 dni dopusta na invalidnost. Pred stečajem tovarne (MURA), sem si poiskala drugo zaposlitev. Tam so mi upoštevali 3 dni dopusta, razlike nisem več prejemala, ker sem imela višjo plačo. Pogodba je bila napisana tako, da je šlo skozi, delala sem pa tudi dela, kjer sem imela obremenitve, ki jih po mnenju IK ne bi smela imeti.
Stvar pa se je zdaj zapletla tako: pogodba o zaposlitvi mi je pretekla februarja, imam novega delodajalca (Javni sektor za komunalne dejavnosti) in novo pogodbo o zaposlitvi. Zdaj nimam pravice do ustreznega delovnega mesta, nisem upravičena do tistih 3 dni dopusta, ker nisem invalid od 60 % naprej (v bistvu sploh ne vem kakšen procent imam, ker nikjer ne piše). Ker se mi je zdravstveno stanje zelo poslabšalo, zelo težko delam. Osebnega zdravnika sem vprašala, če moram iti na ponovno oceno na IK, pa mi je rekel, da čez 5 let ne prej. III. kategorijo imam od leta 2000.
Torej sem naslednjih 5 let brez vseh pravic, naj žrem tablete in se naj znajdem sama (samoplačniške ambulante - pomagaj si sam in bog ti bo pomagal!).
Zanima me, če je ta 3. kategorija trajno priznana bila samo za prvega in drugega delodajalca, javni sektor za komunalne dejavnosti pa ima svoje zakone?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar EvaStropnik 25 Okt 2010 10:33

Če ste invalid III. kategorije, ste o tem dobili odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednjo mora spoštovati vsak delodajalec in invalida razporediti na ustrezno delovno mesto, pri čemer mora upoštevati mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti. Obveznost delodajalca je, da pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanja invalidov upošteva Kodeks Mednarodne organizacije dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. V sistemizaciji delovnih mest je potrebno določiti primerna delovna mesta za invalide in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu, pri zagotovitvi primernih delovnih mest za invalide pa je treba upoštevati izjavo varnosti z oceno tveganja.

Glede pravice do razlike plače, ki ste jo imeli pri prvem delodajalcu je tako, da je prišlo leta 2003 glede tega do določenih sprememb v zakonodaji in je omenjeno pravico nadomestila pravica do nadomestila za invalidnost, ki je bistveno drugače odmerjena. Bi se vam pa lahko situacija izboljšala, če vam pripada invalidnina- o tem se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Dodati moram, da ste vsekakor upravičeni do 3 dodatnih dni dopusta, saj ta pravica v 2. odst. 159. čl. ZDR ni omejena samo na delavce z najmanj 60% telesno okvaro, ampak je predvidena za vse invalide (ne glede na kategorijo).

Kakšne so vaše možnosti glede zagotovitve pravice do ustreznega delovnega mesta?
Lahko zahtevate dopolnilno mnenje invalidske komisije o ustreznosti vašega delovnega mesta. Če bo ugotovljeno, da delovno mesto ni primerno, delodajalec pa ne bo ukrepal, lahko od njega pisno zahtevate odpravo kršitev. Če tega v 8. dneh ne bo storil, lahko v nadaljnjih 30. dneh vložite tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi odprave kršitve in spoštovanja odločbe ZPIZ.

Druga možnost je, da podate na Zavodu za zaposlovanje vlogo za uveljavljanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Vlogi priložite odločbo ZPIZ o vaši invalidnosti. V okviru zaposlitvene rehabilitacije se izda rehabilitacijski načrt, se opravi ocena zaposlitvenih možnosti delavca, se izdela načrt prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja ter načrt potrebne opreme in sredstev za delo, ...

***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Mirela 24 Maj 2011 11:12

Pozdravljeni!

Pišem v imenu mame, Ima 33 let delovne dobe, delati je začela pri 15 letih. Zaradi nezmožnosti dela je dobila odločbo za premestitev na drugo delovno mesto, ker na starem ne more dela več opravljati zaradi mravljinčastih rok (delo na traku, potrebna spretnost s prsti). Je invalid 3 kategorije. Po bolniški odsotnosti, da gre nazaj delati na premeščeno delovno mesto, so jo namestili na isto. Zanima me, kakšne pravice ima glede tega da se pritoži in kakšne so seveda njene posedice, ki jo lahko doletijo zaradi pritožbe (s strani delodajalca, ali je možnost da jo odpusti).

Zanima me tudi glede norme, saj jo ne more dosegati zaradi teh zdravstvenih težav. Ali ima tudi tukaj kakšno pravico?

Lepo se vam zahvaljujem za odgovor, saj nam boste ta problem in njegovo reševanje zelo v pomoč. Hvala ter lep pozdav

Marjetka

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar EvaStropnik 26 Maj 2011 09:22

Pozdravljeni,

odločbo ZPIZ glede razporeditve mora spoštovati vsak delodajalec. Mama naj delodajalca pisno opozori na kršitve glede premestitve in zahteva njihovo odpravo v 8. dneh. Če ne bo primernega odziva, lahko v nadaljnjih 30 dneh vloži tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Delodajalec lahko invalida odpusti le, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more zagotoviti premestitve na drugo delovno mesto, pri čemer o utemeljenosti odloča posebna komisija.

Lep pozdrav!

***********************************

EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,

Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,

V. Stropnik s.p.,Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
 
Default avatar 5nelii5 17 Apr 2012 20:05

Pozdravljeni,
prosim za pomoč, saj več nič ne razumem.

Leta 2010 semod ZPIZ-a prejela odločbo o premestitvi na drugo delovno mesto (iz stoje na sedeče).
Delodajalec mi nove pogodbe ni dal, ampak me je dal na čakanje.

Po letu in pol sem bila ponovno na IK (vloga za polno upokojitev), sem pa sedaj dobila novo odločbo, po kateri sem 4 ure inval. upokojena, ostale 4 ure pa delam na starem delovnem mestu.

Ne razumem, če enkrat stoječega dela ne zmorem, kako se sedaj lahko to spremeni, saj ni nobenega izvida o izboljšanju zdravstvenega stanja.

Je smiselno podati pritožbo, da na koncu ne bi izgubila še te pravice?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 22 Apr 2012 18:26

Spoštovani!

V vašem primeru je vsekakor potrebno podati pritožbo, saj ne zmorete opravljati dela stoje za polovični delovni čas, zaradi zdravstvene omejitve. ZPIZ je z zadnjo odločbo delno posegel v pravnomočno in dokončno odločbo iz leta 2010, saj predvidevamo, da v obrazložitvi nazadnje izdane odločbe ni navedb o tem, kako je ta odločba spremenila/posegla v prvo odločbo ZPIZ-a.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar 55neli5 23 Apr 2012 19:52

Še enkrat pozdravljeni, kot pravite, res v zadnji odločbi ni v obrazložitvi nič navedeno glede tega, kako je ta odločba spremenila oz. posegla v prejšnjo odločbo.
V prejšnji odločbi je bilo navedeno:
Zavarovanka se razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do premestitve na drugo del. mesto z omejitvami:pretežno sedeče delo s polnim del. časom.
Delodajalec je dolčan zagotoviti pravico do premestitve.
V novi odločbi pa je:
Zavarovanki delovnemu invalidu III. kategorije inv. zaradi posledic bolezni, se prizna pravica do dela na del. mestu na katerega je razporejena, to je svetovalec za trženje s krajšim del. časom 4 ure dnevno.
Delodajalec je dolžan zagotoviti pravico de dela s krajšim del. časom.
Obrazložitev:
Zavarovanka je del. inv. III. kat. od 25.3.2010 dalje in ji je z odločbo št. ..z dne..priznana pravica do premestitve na drugo del. mesto z omejitvami s polnim del. časom.Izvedensko mnenje komisije 28,11,2012-še nadalje je podana III. kat., s krajšim del. časom je zmožna za delo, na katero je razporejena (to je moje staro del. mesto op.p!)
Prosim za hiter odgovor glede pritožbe, ker mam samo še en dan časa.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 24 Apr 2012 14:47

Spoštovani!

Iz vašega pisanja ni razvidno kaj je novo in kaj je staro delovno mesto. V kolikor gre zgolj za to, da so v drugi odločbi napačno navedli naziv delovnega mesta, na katerega ste bili razporejeni po prvi odločbi, vložite v tem delu pritožbo zaradi napačen ugotovitve dejanskega stanja. Ker nimamo vpogleda v celotno dokumentacijo in v obe odločbi, ne moremo podati konkretnejšega odgovora v zvezi s pritožbo.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar G.Alen 22 Jun 2012 23:36

Pozdravljeni!
Moj nasljedni problem je in prosil bi ce mi lahko gdo svetuje?!
Imam 33 let delam v firmi pneumatik v Kranju ZA NEDOLOCENO skoraj 10let. 2011 sem bil operiran na hrbtenici(kronicna discus hernia L5S1). Konec 2011 sem zacel delo opravljati na transportu kar je bistveno lazje kot delo za strojem.v 6msc-2012 sem dobil lll kategorijo invalidnosti. V njej je napisano da se moram izogibati tresljajem-vibracijam in izmenicno sedeti in stati,ter nic dvigovati nad rameni in do 15kg da lahko dvigujem. Vse to kar je napisano ni nic spornega,je pa stvar v tem da je premalo temeljito.. Namrec po pogovoru s izvedencem komisije sem povedal da nezelim delati po 4 ure,da nezelim invalidkega nadomestila samo da me pustijo delati na transportu 2stopnje(imamo pa tudi 1stopnjo,kar je bistveno tezja,,tezje in vecje stvari -kasete za porivati. 21.6.2012 me je vodstvo poklicalo da moram zamenjati stopnjo s tezjo kar se mi vse skupaj ne zdi niti malo posteno in pa me tudi skrbi zakaj mi do sedaj niso ponudili nove pogodbe za transportna vozila.Vodstvo je preverilo mojo odlocbo in ker se po mojem mnjenju ne zdi dovolj temeljito opisano,kaj-kako in koliko so me vrgli drugam. zdaj vas pa sprasujem in lepo prosim kaj naj naredim da bi iz moje odlocbe bilo razvidno da ostanem in delam to kar sem delel ze zadnjih cc.10msc. PROSIL BI VAS ZA HITER ODG..KER IMAM PRAVICO DO PRITOZBE 15DNI,DANES PA JE 22.6.2012. V NAPREJ HVALEZEN!!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 27 Jun 2012 09:16

Spoštovani!


Najlažja rešitev je, da se z vašim problemom obrnete na invalidsko komisijo in jim pojasnite problematiko odločbe, ki ste jo prejeli ter jih zaprosite za novo, bolj specificirano. V vsakem primeru pa morate znotraj predpisanega roka vložiti pritožbo in svoje pritožbene razloge podrobno obrazložiti na enak način,kot ste jih zapisali v vašem vprašanju. Svetujemo vam tudi to, da se poskusite o vašem problemu pogovoriti z vodstvom in jim zadevo predstavite na pravi način ( pri delu na težji stopnji se vam bo zdravstveno stanje poslabšalo, kar pomeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža ipd.)


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar s35 03 Jul 2012 08:50

Spoštovani

prosim če mi lahko kdo razloži, kako potekajo zadevo po prejetju invalidske odločbe. Dne 26.6.12 sem prejel odločbo v kateri so zapisali da imam pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega ( 4 ure) in na drugem delovnem mestu. Od komisije imam še bolniški stalež do 10.7.12.
Zanima me ali me v tem roku kontaktira delodajalec, ali moram jaz njega kontaktirati, grem po preteku staleža enostavno v službo....
Sem malce zmeden saj na odločbi ne piše nič kaj je potrebno narediti , razen da odločba postane pravnomočna po 15 dneh. Ker sem laik na tem področju prosim za obrazložitev kako poteka postopek po prejetju odločbe.Hvala

Lp
Sandi

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 03 Jul 2012 10:58

Spoštovani,

predlagamo, da se že sedaj (pisno) obrnete na delodajalca (ki mu je sicer taista odločba bila vročena) in začnete dogovore o udejanjanju odločbe (prerazporeditev na drugo ustrezno delovno mesto za 4 ure dnevno).


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar s35 10 Jul 2012 12:09

Pozdravljeni

Ponovno se obračam na vas z enim vprašanjem.
Danes sem začel poskusno delati na novem delovnem mestu. Namreč imam priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom, to se pravi 4 ure dnevno. Imam priznano tudi 80 % telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni.

Ker delam v trgovini, ki so odprte nonstop me zanima ali moram z krajšim delovnim časom delati tudi sobote, nedelje in praznike, saj koliko sem razumel delodajalca bo to potrebno.? Hvala.


Lp
Sandi

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 12 Jul 2012 14:44

Spoštovani,


v kolikor je v pogodbi o zaposlitvi,ki ste jo sklenili z novim delodajalcem, zapisano, da je vaš delovni čas vse dni, ko je odprta trgovina (7/7), to posledično pomeni, da boste morali s polovičnim delovnim časom delati vse dni, ko je trgovina odprta. Delodajalca pri tem opozorite na določila ZDR o obveznem tedenskem počitku ter odmorih.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ČIBA 19 Jul 2012 13:47

Spoštovani!

Pritožil sem se na odločbo zpiz ,ker se ne strinjam z odločbo in omejitvami ,ki so podane.Z takimi omejitvami kot jih imam jaz ne morem dobiti zaposlitve.Bolezen napreduje na slabše poškodbe so mi pa pustile posledice.Kaj približno lahko pričakujem od pritožbe?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 30 Jul 2012 08:38

Spoštovani,


rezultati pritožbe so dejansko odvisni od vsebine vaše pritožbe v smislu pritožbenih razlogov, ki jih določa zakonodaja.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar matija D 13 Avg 2012 00:16

z odločboZPIZ sem razvrščen v III.kategorijo,prav tako sem razporejen na 4 urni delovni čas.problem nastaja zato ker sem do sedaj bil zaposlen kot trgovski potnik in dejansko kompletnega posla ne morem opraviti v 4 ure.ali me lahko delodajalec razporedi na nižje plačano delovno mesto,ali mi mora zagotoviti potniško službo za 4 ure?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 14 Avg 2012 14:39

Spoštovani!

Spoštovani, delodajalec vas mora razporediti na delovno mesto v skladu z odločbo ZPIZ in sistemizacijo delodajalca – predlagamo, da se o razporeditvi z delodajalcem čimprej pogovorite.

Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar noč 01 Okt 2012 16:49

pozdravljeni,
obračam se na vas z vprašanjem glede nočnega dela, namreč sem invalid III. kategorije z omejitvijo nočnega dela. Zanima me do katere ure sem dolžan delati? namreč večkrat se mi dogaja, da delam izmeno do 22.30, čeprav je narava dela taka, da bi lahko delal v izmeni, ki prej konča.
hvala za odgovor
lp

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar md85 12 Okt 2012 21:27

Pozdravljeni!
Ker sem zaradi bolezni (dva tumorja na pljučih) upokojena na polovični delovni čas ( III. kategorija )z omejitvami, ki pa jih moj delodajalec ne more ispolniti oz. mi ne more ponuditi ustreznega delovnega mesta mi ponuja čakanje nato pa na zavod. Me pa zanima kakšne pravice imam na zavodu oz.kaj potem ko se isteče nadomestilo iz zavoda?imam pravico na zpiz-u in višina nadomestila?obstaja kakšna razlika do polnega nadomestila, ki bi jo prejemala ali mi pripada samo nadomestilo za 4 ure?
Hvala!
LP

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 18 Okt 2012 09:25

Spoštovani,

svetujem vam, da se s svojim vprašanjem obrnete na pristojno službo ZPIZ, ki vam bo dala natančen odgovor ob vpogledu v dokumentacijo, ki se nanaša na vaš problem.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 18 Okt 2012 11:48

Spoštovani,

po zakonu se nočno delo prične ob 22.00 – po tej uri torej ne bi smeli opravljati dela. Delodajalca zaprosite za razporeditev v ustrezne izmene, v kolikor je to glede na naravo delovnega procesa in druge okoliščine mogoče.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar jojojoj 19 Okt 2012 18:58

S spoštovanjem !

Dne 20.08.2012 sem imel IK komisijo in dobil 4.urno Invalidsko upokojitev za stalno in 4.ure dela z omejitvami . Dne 15.09.2012 sem prejel še odločbo in odločba je postala Pravnomočna dne 08.10.2012 in z dne 09.10.2012 naj bi šel v službo za 4.ure dela - vse lepo ..... ZPIZ sem že zaprosil za Temeljito specifikacijo za omejitve .
V službi sem bil na razgovoru in ker še ni bilo primernega delovnega mesta, da ZPIZ - IK komisija zahteva drugo delovno mesto , sem moral na dopust in danes 19.10.2012 sem prosil. če sem lahko še v Ponedeljek na dopustu, NE !, če ne gre drugače naj ZGINEM NA BOLNIŠKO !!! besede nadrejenega, kaj naj naredim .
Imam pregled Nevrokirurga in zato sem potreboval dopust ? Ali dopust ali Bolniška ???


Zaposlen sem kot Vrtnar v Javnem podjetju - Komunala ....
Zanima me - 01.12.2012 ima podjetje rok , da izpolni zahteve ZPIZ, nova odločba, obrazec DD-1 in bolniški list, če ne bo nič ???Kako naprej, da ne bom prejel od ZPIZ-a nič...

Na bolniškem staležu sem res od Novembra 2009 - Oktober 2012, dve zelo težki operaciji na Hrbtenici.!!! Tumor..., anteriorna discektomija - zamenjava vratnega predela vretenc, ploščic ...
Čakam namreč še na operacijo ledvenega predela hrbtenice in po operaciji bom Invalidsko upokojen za 8.ur. Da po tej operaciji bom imel Komplet hrbtenico od operacij, vratni in prsni del operacije za mano...!
Imam 26 let delovne dobe in star sem 45.let.

Hvala za odgovor !
Jože

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Marjan123 24 Okt 2012 14:35

Zaposlen sem v javni upravi. Obetajo se nam odpuščanja in sem zelo zaskrbljen.

Pred nekaj dnevi sem prejel odločbo ZPIZ. Razvrstili so me v III. kategorijo invalidnosti in naj bi mi bila priznana pravica do premestitve na drugo delovno mesto z omejitvami.

Zanima me, kaj to točno pomeni? Na obravnavi nisem izrazil želje, da bi bila premeščen na drugo delovno mesto. Te moje izjave sedaj v odločbi ni nikjer. Kakšen postopek sledi? Ali taka odločba "v prevodu" pomeni, da mi bo delodajalec ponudil neko delovno mesto, me bo premestil na mesto receptorja ali mi mora ponuditi enakovredno delovno mesto sedanjemu? Ali s premestitvijo na drugo delovno mesto ohranim plačo ali me je ZPIZ z odločbo spremenil v socialni primer? Ali je možen scenarij da z vodilnega delovnega mesta dobim "ponudbo" za delo s slabšo plačo in če ga ne sprejmem sledi odpoved?

Kakšne pravice sploh imam da zadržim svojo plačo ali me odločba ZPIZ obsoja na sprejem slabo plačanega mesta?

Hvala za mnenje! Že nekaj dni sem žalosten in potrt. Počutim se kaznovanega.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 05 Nov 2012 10:05

Spoštovani,

v izogib poglobljenim sporom/nesoglasji z vašim delodajalcem vam iskreno priporočam, da vmesni čas do invalidske upokojitve svojo odsotnost izkažete z potrdilom zdravnika – torej, da ste v bolniškem staležu čim dlje, saj očitno svojega dela niti 4 ure ne morete opravljati brez bolečin in škodnih posledic za svoje zdravje.Niste zapisali,koliko časa je do omenjene operacije. V kolikor vaš delodajalec nima ustreznega delovnega mesta po odločbi ZPIZ, morda čaka vašo invalidsko upokojitev za polni delovni čas,kar je za vas lahko boljše (finančno gledano). V zelo težki situaciji ste, zato vam svetujem, da se poskusite z delodajalcem ob priložnosti odkrito pogovoriti in najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 07 Nov 2012 09:39

Spoštovani,

pojem ustrezno delovno mesto je opredeljen s sodno prakso in zakonodajo in pomeni delovno mesto, ustrezno vaši izobrazbi in delovnim izkušnjam. V kolikor za to drugo delovno mesto po notranjih aktih delodajalca in kolektivni pogodbi ni predvideno enako plačilo, to ne pomeni, da ne gre za ustrezno delovno mesto.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana[email protected]

http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Asim 22 Nov 2012 12:57

Spoštovani !
Invalid sem III kategorije(4 ure upokojen, 4 ure delam)
Prosil bi vas za mnenje, delodajalec me je poslal na čakanje ampak ne na zavod ter doma, še vedno sem v delovnem razmerju in imam zmanjšano plačo 15%,ker sem na čakanju, ali ima pravico delodajalec mene kot invalida poslati na čakanje, sicer delam v državnem podjetju, itak sem prikrajšan veliko pri plači pa še to da me da na čakanje.Delovnih mest je dosti za invalide.
Hvala !

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar .slavica. 26 Nov 2012 00:23

25. 11. 2012

Spoštovani!

Pišem v imenu očeta, kateri je prejel odločbo o invalidnosti III. kategorije, dne 23.11.2012.
Oče je pred kratkim imel operativni poseg na hrbtenici, zaradi tega ga je kirurg predlagal za komisijo.

V odločbi je navedeno: Zavarovanec se razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se mu prizna pravica do premestitve na drugo delovno mesto z omejitvami: zmožen je za delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, kjer se le občasno pripogiba, pri katerem ročno premešča največ do 5 kg, pri katerem občasno hodi le na krajše razdalje, pri katerem se lahko občasno vsede, brez vzpenjanja na lestev in dela na lestvi s polnim delovnim časom od 23.10.2012 dalje.

O pravici in višini nadomestila za invalidnost bo odločeno s posebno odločbo.

Po izvedenskem mnenju, ki ga je dne 23.10.2012 podala komisija je pri zavarovancu zaradi posledic bolezni podana III. kategorija invalidnosti, ker je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50%. Zavarovanec ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je razporejen, to je montaža avtopralnic.

S polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti je zmožen opravljati drugo delo v svojem poklicu oz. delo na drugem delovnem mestu z omejitvami: zmožen je za delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, kjer se le občasno pripogiba, pri katerem ročno premešča bremena največ do 5 kg, pri katerem občasno hodi le na krajše razdalje, pri katerem se lahko občasno sede, brez vzpenjanja na lestev in dela na lestvi s polnim delovni časom.

O pravici in višini nadomestila za invalidnost bo odločeno s posebno odločbo.


Zanima me kako odločbo še lahko pričakujemo? če se mogoče lahko pritožimo?(ker oče osem urni delovnik ne more opravljati)
Prosim če mi lahko pomagate in mi obrazložite kaj nas pričakuje.

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovor oz. pomoč.


Lp!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Slavko9 26 Nov 2012 20:38

Pozdravljeni,
osebni zdravnik mi zagotavlja, da bi mi bila priznana invalidnost III. kategorije, če bi se odločil, da grem na IK. Odločil sem se, da bom zadeve uredil in pridobil odločbo, ne vem pa, kako naj bi mi priznanje invalidnosti koristilo, dokler ne želim zamenjati delovnega mesta (upam, da mi vsaj škodilo ne bo). Kaj pa v primeru, da gre podjetje v stečaj (o tem se kar veliko govori)? Smatram, da bi zelo težko našel delo drugje. Mi v primeru, da ostanem brez zaposlitve pripada kakšno nadomestilo s strani ZPIZ-a?
Hvala za odgovor in lep pozdrav, Slavko

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar delodajalec obveznosti 30 Nov 2012 10:49

kot delodajalca me zanima, če smo dolžni invalidu poravnati delno invalidnino , ki mu jo je ZPIZ ustavil, ker.... dobil novo odločbo IK (je že bil invalid) in dodatne omejitve.Ker nimamo ustreznega delovnega mesta smo podali predlog na komisijo na MIN.za delo,družino....
Skratka, ker nima podpisane pogodbe v skladu z novo odločbo (ker čakamo odgovor komisije) so mu ustavili delno inv.pokojnino) in mu je tudi ne bodo izplačali, ker nimamo del.mesta in posledično ne bo podpisal nove pogodbe.
Je kako zakonsko določeno, da za čas čakanja na odgovor je dolžan delodajalec poravnati nekaj kar delavcu pripada s strani ZPIZa ?
Zahvaljujem se vam za pojasnila.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Na vrh