Starševski čvek

Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo! Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore!

NOVA TEMA Izberi forum
X
Zdravstvene posvetovalnice    Darovanje organov    Dermatologija    Družinska medicina (mapa)       Družinska medicina       ED - želiva si spolnosti       Prva pomoč       Urgenca    Farmacija (mapa)       Zdravila in zakonodaja       Farmacevt svetuje    Fizioterapija (mapa)       Elektromagnetna terapija       ARTHRON - fizioterapija       Fizioterapija in masaže    Genetska posvetovalnica    Ginekologija in porodništvo (mapa)       ABC ginekologije in porodništva       Bioidentični hormoni       Darovanje spolnih celic       Intimna nega in zdravljenje vaginalnih okužb       Fetalna kardiologija       Klimakterij       Matične celice       Kontracepcija       Neplodnost    Hujšanje    Interna medicina (mapa)       Alergije       Astma in druge pljučne bolezni       Bolečine v križu       Bolezni prebavil (gastroenterologija)       Bolezni ledvic       Hormonske motnje       Inkontinenca       Kako živeti z boleznijo ščitnice - Metuljčica       Kardiologija       Proktologija       Revma       Sladkorna bolezen       Srčno popuščanje    Kirurgija (mapa)       Radiologija       Klinika dr. Fabjana       Urologija       Žilna kirurgija       Estetsko preoblikovanje telesa       Abdominalna kirurgija       Estetska in plastična kirurgija    Manualna medicina - zdravljenje gibalnega sistema    Nevrologija (mapa)       Multipla skleroza       Kronična utrujenost    Onkologija (mapa)       Pravna pomoč bolnikom z rakom       Limfom in levkemija       Kako živeti z rakom?    Optika    Ortopedija in travmatologija (mapa)       ARTHRON - Sklepne in športne poškodbe       ARTHRON - Zdravstveno svetovanje v športu       Nevrokirurgija       Ortopedija       Zdravljenje obolenj in deformacij stopala    Otorinolaringologija in ustna higiena    Pediatrija (mapa)       Pediatrija       Neonatologija    Prehrana in varnost živil    Preventivna medicina (mapa)       Cepljenja       Oksidativni stres       Kajenje    Psihiatrija in terapevtska pomoč (mapa)       Demenca       Depresija, anksioznost in razpoloženjske motnje       Psihoterapija       Psihiatrija    Stomatologija (mapa)       Ortodontija - čeljustna in zobna ortopedija       Ustno zdravje in higiena       Maksilofacialna in oralna kirurgija       Zobna protetika       Otroško in mladinsko zobozdravstvo       Endodontija       Parodontologija       Splošna stomatologija    ARHIV - zdravstvo Zdravo življenje in alternativne vede (mapa)    Duhovnost, meditacija in joga    Homeopatija    Medex – zdravi z naravo    Preventivni pregled dojk    Prehrana in kulinarika    Masaža    Zdravilstvo    Prehrana, rekreacija in oblikovanje telesa    ARHIV - alternativa in zdravo življenje Starševstvo in medsebojni odnosi (mapa)    Čustvena inteligenca, komunikacija in odnosi    Enostarševske družine    Obporodno obdobje    Ljubezenski nasveti    Ločitev, nezvestoba in varanje    Mejna osebnostna motnja    Mejna in narcistična osebnostna motnja - svojci    Mladi, ljubezen in spolnost    Nosečnost    Partnerska in družinska posvetovalnica    Sex v mestu    Starši, učitelji in učenci    Starševski čvek    Starejši so modrejši    Starši in otroci    Vrnitev k sebi    Vrtci in varstvo otrok    Vzgoja otrok in družine    Ženski in Moški čvek    Življenje, ah to življenje Sociala, delo, izobraževanje in pravo (mapa)    Bolni otroci - svetovanje    Delovno pravo in zaposlitev    Iščete delo, delavca?    Motnje hranjenja    Duševno zdravje    Otroci s posebnimi potrebami    Pomoč starejšim in bolnim    Posvojitev otroka in rejništvo    Pravni nasveti    Stres    Varna hiša    V svetu tišine    Zasvojenost in pomoč    Za ženske v stiski    Žalovanje in slovo    Žensko podjetništvo    Arhiv - sociala Dom, tehnika in prosti čas (mapa)    Al' prav se piše ...?    Domače živali in veterina    Glasba, film in fotografija    Gradimo, opremljamo in urejamo dom    Knjižni molji    Nepremičnine    Politični čvek    Računalništvo, telefonija, internet in televizija    Skrinjica idej!    Slovenci po svetu    Vrtičkarstvo, zelišča in urejanje okolice    Arhiv - prosti čas Mali oglasi    Vse za malčke in mamice    Ostali oglasi    Menjave Zavarovanja in finance (mapa)    Financiranje    Računovodstvo    Pokojninsko zavarovanje    Poravnave in odškodnine    Prostovoljna zdravstvena zavarovanja    Zavarovanja Avto.Over.Net: Avtomobilizem (mapa)    Avtomobilizem in F1    Avtomobilska zavarovanja    Pomoč voznikom v prometu Style.Over.Net: Moda, ličenje in nega    Poroka in poročno potovanje    Nega, ličenje in style Travel.Over.Net: Počitnice in potovanja (mapa)    Izleti po Sloveniji    Praktični nasveti in popotovanja    Kam in kako na počitnice O omrežju Over.Net (mapa)    O omrežju Over.Net    Tehnična podpora    Zdravstvo pri nas?    TEST - Testni forum 3 (148)    TEST - Minister za zdravje obvešča       Podforum - TEST    TEST - Testni Forum 2 (153)    TEST - Testni forum 4 (62)    TEST - Testni forum 5 (127)    Varna pot    Estetska dermatologija
Odgovori

Vračanje varstvenega dodatka

Default avatar anita 1 09 Jan 2011 17:03

Mislim, da bi bilo potrebno razjasniti te zadeve, ki ljudi tarejo.
Ali se varstveni dodatek po novem vrača ali se ne vrača?
Naj odgovorijo socialni delavci ali drugi, ki se na to spoznajo, da bodo ljudje vedeli pri čem so. Ali se v naši državi vrača še kaj drugega??
Prosim za resne odgovore.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar O seveda 09 Jan 2011 17:43

Seveda. Preberi zakon.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Avatar WildWind 09 Jan 2011 18:35

zakon je tukaj...v veljavo stopi s 1.6.2011


glede varstvenega dodatka pa je napisano tole:
III. VARSTVENI DODATEK

49. člen

(upravičenec)

(1) Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo pravico do varstvenega dodatka osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let ženske oziroma od 65 let moški in:

1. so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene ali

2. katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine, ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu, presega višino njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine, ugotovljenega na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu, in zaradi tega niso upravičene do denarne socialne pomoči, ne presega pa višine njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov, določenega na način iz 50. člena tega zakona.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico do varstvenega dodatka, če ga ne prejemajo po drugih predpisih in če izpolnjujejo ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

50. člen

(merila za določitev višine minimalnega dohodka za varstveni dodatek)

(1) Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do varstvenega dodatka se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona določi na enak način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

(2) Osebi iz prejšnjega člena, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let ženska oziroma 65 let moški in pri kateri ni podan krivdni razlog iz 28. člena tega zakona, se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona poveča za:

1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za samsko osebo,

– za edino odraslo osebo v družini in

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada nižji minimalni dohodek;

2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.

51. člen

(način določitve višine varstvenega dodatka)

(1) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in nima lastnega dohodka, se določi v višini 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(2) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in ima lastni dohodek, se določi v višini razlike med minimalnim dohodkom za varstveni dodatek, ki pripada tej osebi, in njenim lastnim dohodkom.

(3) Višina varstvenega dodatka za osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in se nahaja v družini, se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov za varstveni dodatek, ki pripadajo posameznim družinskim članom družine, in lastnim dohodkom družine.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se višina varstvenega dodatka za upravičence do denarne socialne pomoči oziroma za osebe, ki bi do denarne socialne pomoči lahko bile upravičene ter izpolnjujejo pogoje iz 49. člena tega zakona, določi v višini:

1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za samsko osebo,

– za edino odraslo osebo v družini in

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada nižji minimalni dohodek;

2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.

52. člen

(smiselna uporaba določb, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči)

(1) Pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka se v zvezi z ugotavljanjem družine oziroma družinskih članov, lastnega dohodka, upoštevanjem premoženja in prihrankov, dodeljevanjem, izplačevanjem in povečanjem varstvenega dodatka za dodatek za pomoč in postrežbo, spremembo okoliščin, uskladitvijo višine dodeljenega varstvenega dodatka, zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je upravičenec do varstvenega dodatka, v korist Republike Slovenije, pristojnostjo organa, ugotavljanjem razlogov za nedodelitev oziroma neupravičenost ter neupravičenim prejetjem varstvenega dodatka, smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri presoji ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka samske osebe ali družine ne upoštevajo prihranki v višini treh minimalnih dohodkov, ki pripada upravičencu, oziroma seštevka minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, ugotovljen na način iz 26. člena tega zakona.

53. člen

(prepoved odtujitve in obremenitve)

Če je upravičenec do varstvenega dodatka lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do varstvenega dodatka prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije.

54. člen

(ugotavljanje trajne nezmožnosti za delo in trajne nezaposljivosti)

Trajno nezmožnost za delo v postopku ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trajno nezaposljivost pa ugotavlja rehabilitacijska komisija oziroma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drug ustrezen organ, po predpisih, ki urejajo status invalidov.

WildWind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ability is what you're capable of doing.
Motivation determines what you do.
Attitude determines how well you do it.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Avatar WildWind 09 Jan 2011 18:37

pa še link do zakona:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3350

WildWind

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ability is what you're capable of doing.

Motivation determines what you do.

Attitude determines how well you do it.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
 
Default avatar a je to 09 Jan 2011 21:17

A je to tudi povedano prejemnikom varstvenega dodatka?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Barca 09 Jan 2011 22:24

Zakon o dedovanju http://www.pravniki.info/predpisi/Zakon_o_dedovanju.doc velja od 1977 in tole ni novo.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar saj 10 Jan 2011 11:33

Glede na to, da so se plačevali prispevki za socialno zavarovanje- je to kot nake vrste zavarovalna polica. In v primeru "škode" plača "zavarovalnica". Po moje bi morala delovati ta logika! Ali kdo ve kaj več?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar 022 27 Maj 2011 08:56

lastnega premoženja z partnerjem nimava.kdo bo plačnik oz.ali bodo morali otroci vrniti varstveni dodatek ,ki mi zaradi nizke pokojnine pripada.??Če je temu tako,potem je bolje ,da se mu odpovem in životarim z 320e na mesec,kar pa je komaj za najemnino stanovanja.mi lahko prosim kdo pove ,kako bo z novim zakonom to urejeno.hvala in lep pozdrav.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh