Starševski čvek

Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo! Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore!

NOVA TEMA Izberi forum
X
Zdravstvene posvetovalnice    Darovanje organov    Dermatologija    Družinska medicina (mapa)       Družinska medicina       ED - želiva si spolnosti       Prva pomoč       Urgenca    Farmacija (mapa)       Zdravila in zakonodaja       Farmacevt svetuje    Fizioterapija (mapa)       Elektromagnetna terapija       ARTHRON - fizioterapija       Fizioterapija in masaže    Genetska posvetovalnica    Ginekologija in porodništvo (mapa)       ABC ginekologije in porodništva       Bioidentični hormoni       Darovanje spolnih celic       Intimna nega in zdravljenje vaginalnih okužb       Fetalna kardiologija       Klimakterij       Matične celice       Kontracepcija       Neplodnost    Hujšanje    Interna medicina (mapa)       Alergije       Astma in druge pljučne bolezni       Bolečine v križu       Bolezni prebavil (gastroenterologija)       Bolezni ledvic       Hormonske motnje       Inkontinenca       Kako živeti z boleznijo ščitnice - Metuljčica       Kardiologija       Proktologija       Revma       Sladkorna bolezen       Srčno popuščanje    Kirurgija (mapa)       Radiologija       Klinika dr. Fabjana       Urologija       Žilna kirurgija       Estetsko preoblikovanje telesa       Abdominalna kirurgija       Estetska in plastična kirurgija    Manualna medicina - zdravljenje gibalnega sistema    Nevrologija (mapa)       Multipla skleroza       Kronična utrujenost    Onkologija (mapa)       Pravna pomoč bolnikom z rakom       Limfom in levkemija       Kako živeti z rakom?    Optika    Ortopedija in travmatologija (mapa)       ARTHRON - Sklepne in športne poškodbe       ARTHRON - Zdravstveno svetovanje v športu       Nevrokirurgija       Ortopedija       Zdravljenje obolenj in deformacij stopala    Otorinolaringologija in ustna higiena    Pediatrija (mapa)       Pediatrija       Neonatologija    Prehrana in varnost živil    Preventivna medicina (mapa)       Cepljenja       Oksidativni stres       Kajenje    Psihiatrija in terapevtska pomoč (mapa)       Demenca       Depresija, anksioznost in razpoloženjske motnje       Psihoterapija       Psihiatrija    Stomatologija (mapa)       Ortodontija - čeljustna in zobna ortopedija       Ustno zdravje in higiena       Maksilofacialna in oralna kirurgija       Zobna protetika       Otroško in mladinsko zobozdravstvo       Endodontija       Parodontologija       Splošna stomatologija    ARHIV - zdravstvo Zdravo življenje in alternativne vede (mapa)    Duhovnost, meditacija in joga    Homeopatija    Medex – zdravi z naravo    Preventivni pregled dojk    Prehrana in kulinarika    Masaža    Zdravilstvo    Prehrana, rekreacija in oblikovanje telesa    ARHIV - alternativa in zdravo življenje Starševstvo in medsebojni odnosi (mapa)    Čustvena inteligenca, komunikacija in odnosi    Enostarševske družine    Obporodno obdobje    Ljubezenski nasveti    Ločitev, nezvestoba in varanje    Mejna osebnostna motnja    Mejna in narcistična osebnostna motnja - svojci    Mladi, ljubezen in spolnost    Nosečnost    Partnerska in družinska posvetovalnica    Sex v mestu    Starši, učitelji in učenci    Starševski čvek    Starejši so modrejši    Starši in otroci    Vrnitev k sebi    Vrtci in varstvo otrok    Vzgoja otrok in družine    Ženski in Moški čvek    Življenje, ah to življenje Sociala, delo, izobraževanje in pravo (mapa)    Bolni otroci - svetovanje    Delovno pravo in zaposlitev    Iščete delo, delavca?    Motnje hranjenja    Duševno zdravje    Otroci s posebnimi potrebami    Pomoč starejšim in bolnim    Posvojitev otroka in rejništvo    Pravni nasveti    Stres    Varna hiša    V svetu tišine    Zasvojenost in pomoč    Za ženske v stiski    Žalovanje in slovo    Žensko podjetništvo    Arhiv - sociala Dom, tehnika in prosti čas (mapa)    Al' prav se piše ...?    Domače živali in veterina    Glasba, film in fotografija    Gradimo, opremljamo in urejamo dom    Knjižni molji    Nepremičnine    Politični čvek    Računalništvo, telefonija, internet in televizija    Skrinjica idej!    Slovenci po svetu    Vrtičkarstvo, zelišča in urejanje okolice    Arhiv - prosti čas Mali oglasi    Vse za malčke in mamice    Ostali oglasi    Menjave Zavarovanja in finance (mapa)    Financiranje    Računovodstvo    Pokojninsko zavarovanje    Poravnave in odškodnine    Prostovoljna zdravstvena zavarovanja    Zavarovanja Avto.Over.Net: Avtomobilizem (mapa)    Avtomobilizem in F1    Avtomobilska zavarovanja    Pomoč voznikom v prometu Style.Over.Net: Moda, ličenje in nega    Poroka in poročno potovanje    Nega, ličenje in style Travel.Over.Net: Počitnice in potovanja (mapa)    Izleti po Sloveniji    Praktični nasveti in popotovanja    Kam in kako na počitnice O omrežju Over.Net (mapa)    O omrežju Over.Net    Tehnična podpora    Zdravstvo pri nas?    TEST - Testni forum 3 (148)    TEST - Minister za zdravje obvešča       Podforum - TEST    TEST - Testni Forum 2 (153)    TEST - Testni forum 4 (62)    TEST - Testni forum 5 (127)    Varna pot    Estetska dermatologija
Odgovori

Slovenska zastava-kako je pravilno razobešena

Default avatar zastava 04 Okt 2005 11:31

Oj,

prosim za pomoč. Zanima me, če je določeno, kako mora biti razobešena slov.zastava, torej pod katerim kotom itd.

Hvala za vaše odgovore.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar °Lola 04 Okt 2005 11:46

1) ZGZH natančno določa v členih 12., 13. in 14., kdaj oziroma na kakšnih objektih je zastava Republike Slovenije stalno izobešena. Takšen objekt je poslopje sedeža predsednika republike, državnega zbora, državnega sveta in vlade, na mejnem prehodu, poslopje predstavništva Republike Slovenije, ladja in plovilo ter posebno prevozno sredstvo v skladu s predpisi. Zakon ureja tudi dogodke in razloge, ob katerih se zastava Republike Slovenije praviloma izobesi, to je ob praznikih, uradnih prihodih in uradnih odhodih najvišjih tujih funkcionarjev ter na dan žalovanja itd.

Zastava Republike Slovenije je poleg tega še lahko izobešena ob različnih pomembnih dogodkih, prireditvah, slavjih, srečanjih, javnih shodih, ostalih praznikih ter v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju z ZGZH oziroma se z uporabo ne krni ugled Republike Slovenije ali je v nasprotju z javnim redom.

Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava se morata vedno odstraniti, ko mine razlog, zaradi katerega je ali sta izobešeni. Izjemo predstavljajo le objekti oziroma poslopja ter plovila in prevozna sredstva, na katerih je dovoljeno stalno izobešanje zastave Republike Slovenije.

Zastava Republike Slovenije je lahko stalno izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti. V to skupino sodijo sedeži ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, upravnih enot, Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS, Varuha človekovih pravic, pravosodnih organov kot so sodišča, državna tožilstva, državno pravobranilstvo, organi za odločanje o prekrških in občine. Za označevanje teh objektov se poleg zastave Republike Slovenije ne izobeša še slovenska narodna zastava.

Slovenska narodna zastava se ne more izobešati ob zastavi Republike Sloveniji ob uradnih odhodih ali prihodih tujih funkcionarjev in tudi ne ob različnih srečanjih, shodih ter manifestacijah, na katerih se Republika Slovenija predstavlja.


2) Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava se smeta uporabljati oziroma izobešati v obliki in z vsebino ter na način, določen z Ustavo Republike Slovenije in ZGZH.

Zastava Republike Slovenije ali slovenska narodna zastava se ne smeta uporabljati poškodovani ali po zunanjosti neprimerni. Uporabljati se tudi ne smeta v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije.

Še zlasti bi opozorili, da je nepravilne in neprimerne zastave potrebno zamenjati ali umakniti z drogov, zgradb in drugih objektov ter prostorov. Nepravilne oziroma neprimerne so zastave, ki so zamazane, natrgane, pretrgane, ožgane, izgubile barve oziroma so obrabljene itd., zaradi česar nimajo več prvotnih standardnih barv ali oblike v skladu z ZGZH in Ustavo Republike Slovenije.


3) Zastava se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave.


4) Pravila za izobešanje

a) Izobešanje zastave ob drugi zastavi oziroma več zastav

Zastava Republike Slovenije se izobeša poleg kakšne druge zastave tako, da je gledano od spredaj, vedno izobešena na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi teh zastav.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prve mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.

b) Način izobešanja zastave

V primerih, ko je zastava izobešena na navpičnem, poševnem ali vodoravnem drogu (slika 1 priloge), morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu ob drogu. Zastava se v skladu s tem pravilom izobesi na način, ki je predstavljen na sliki 1 in 2 priloge.

Kadar je zastava izobešena navpično na drogu (slika 3 priloge), položena ali se jo nosi v vodoravni legi, mora biti, gledano od spredaj, bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu zastave.


5) Navodilo za izobešanje zastave Evropske unije in še nekatera druga pravila v zvezi z izobešanjem zastav ima v pripravi Protokol Vlade Republike Slovenije, ki vam ga bo v prihodnjih dneh posredoval.


6) V skladu in na podlagi pričujočega navodila, ZGZH in Ustave Republike Slovenije vas naprošamo in pozivamo, da pravilno in urejeno izobešate zastave Republike Slovenije in slovenske narodne zastave ter eventualno zamenjate vse neprimerne, obrabljene oziroma poškodovane zastave tako, da bo tudi navzven zaznavna urejena in celostna podoba Republike Slovenije v prihodnjih mesecih letošnjega leta ter v bodoče.

Letošnje leto pomeni na nek način začetek novega obdobja z vključitvijo v integraciji NATO in Evropsko unijo, zaradi česar je vse bolj primerno in potrebno izboljšati podobo in odnos do državnih simbolov Republike Slovenije oziroma zastave, grba in himne. Na njihov pomen in vsebino nas vse bolj opozarjajo prebivalke in prebivalci, državljanke in državljani Slovenije ter sredstva javnega obveščanja.

Za učinkovito in vestno spoštovanje Ustave Republike Slovenije in ZGZH ter vaš prispevek k zunanji podobi države se vam vnaprej zahvaljujemo.


Z odličnim spoštovanjem.


dr. Rado Bohinc
M I N I S T E R

Lola
--------------------------------------------------------------------------

Ne more biti učitelj, kdor ne zna biti učenec /B. G. Morales/

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar zastava 04 Okt 2005 13:59

Lola, najlepše se ti zahvaljujem za odgovor.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh