Pravni nasveti

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.
Moderator: Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Invalidnost III. kategorije

avatar trendi 22.10.10 12:55
Pozdravljeni.
Imam naslednji problem in če mi lahko kdo svetuje. V tovarni sem delala 26 let, v tem času sem postala invalid 3. kategorije - trajno. Premestitve na primerno delovno mesto nisem dobila ampak so mi spremenili samo pogodbo za delovno mesto. Dobivala sem razliko od ZPIZa, pripadalo mi je tudi 3 dni dopusta na invalidnost. Pred stečajem tovarne (MURA), sem si poiskala drugo zaposlitev. Tam so mi upoštevali 3 dni dopusta, razlike nisem več prejemala, ker sem imela višjo plačo. Pogodba je bila napisana tako, da je šlo skozi, delala sem pa tudi dela, kjer sem imela obremenitve, ki jih po mnenju IK ne bi smela imeti.
Stvar pa se je zdaj zapletla tako: pogodba o zaposlitvi mi je pretekla februarja, imam novega delodajalca (Javni sektor za komunalne dejavnosti) in novo pogodbo o zaposlitvi. Zdaj nimam pravice do ustreznega delovnega mesta, nisem upravičena do tistih 3 dni dopusta, ker nisem invalid od 60 % naprej (v bistvu sploh ne vem kakšen procent imam, ker nikjer ne piše). Ker se mi je zdravstveno stanje zelo poslabšalo, zelo težko delam. Osebnega zdravnika sem vprašala, če moram iti na ponovno oceno na IK, pa mi je rekel, da čez 5 let ne prej. III. kategorijo imam od leta 2000.
Torej sem naslednjih 5 let brez vseh pravic, naj žrem tablete in se naj znajdem sama (samoplačniške ambulante - pomagaj si sam in bog ti bo pomagal!).
Zanima me, če je ta 3. kategorija trajno priznana bila samo za prvega in drugega delodajalca, javni sektor za komunalne dejavnosti pa ima svoje zakone?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar EvaStropnik
Moderator
25.10.10 10:33
Če ste invalid III. kategorije, ste o tem dobili odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednjo mora spoštovati vsak delodajalec in invalida razporediti na ustrezno delovno mesto, pri čemer mora upoštevati mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti. Obveznost delodajalca je, da pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanja invalidov upošteva Kodeks Mednarodne organizacije dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. V sistemizaciji delovnih mest je potrebno določiti primerna delovna mesta za invalide in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu, pri zagotovitvi primernih delovnih mest za invalide pa je treba upoštevati izjavo varnosti z oceno tveganja.

Glede pravice do razlike plače, ki ste jo imeli pri prvem delodajalcu je tako, da je prišlo leta 2003 glede tega do določenih sprememb v zakonodaji in je omenjeno pravico nadomestila pravica do nadomestila za invalidnost, ki je bistveno drugače odmerjena. Bi se vam pa lahko situacija izboljšala, če vam pripada invalidnina- o tem se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Dodati moram, da ste vsekakor upravičeni do 3 dodatnih dni dopusta, saj ta pravica v 2. odst. 159. čl. ZDR ni omejena samo na delavce z najmanj 60% telesno okvaro, ampak je predvidena za vse invalide (ne glede na kategorijo).

Kakšne so vaše možnosti glede zagotovitve pravice do ustreznega delovnega mesta?
Lahko zahtevate dopolnilno mnenje invalidske komisije o ustreznosti vašega delovnega mesta. Če bo ugotovljeno, da delovno mesto ni primerno, delodajalec pa ne bo ukrepal, lahko od njega pisno zahtevate odpravo kršitev. Če tega v 8. dneh ne bo storil, lahko v nadaljnjih 30. dneh vložite tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi odprave kršitve in spoštovanja odločbe ZPIZ.

Druga možnost je, da podate na Zavodu za zaposlovanje vlogo za uveljavljanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Vlogi priložite odločbo ZPIZ o vaši invalidnosti. V okviru zaposlitvene rehabilitacije se izda rehabilitacijski načrt, se opravi ocena zaposlitvenih možnosti delavca, se izdela načrt prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja ter načrt potrebne opreme in sredstev za delo, ...

***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Mirela 24.05.11 11:12
Pozdravljeni!

Pišem v imenu mame, Ima 33 let delovne dobe, delati je začela pri 15 letih. Zaradi nezmožnosti dela je dobila odločbo za premestitev na drugo delovno mesto, ker na starem ne more dela več opravljati zaradi mravljinčastih rok (delo na traku, potrebna spretnost s prsti). Je invalid 3 kategorije. Po bolniški odsotnosti, da gre nazaj delati na premeščeno delovno mesto, so jo namestili na isto. Zanima me, kakšne pravice ima glede tega da se pritoži in kakšne so seveda njene posedice, ki jo lahko doletijo zaradi pritožbe (s strani delodajalca, ali je možnost da jo odpusti).

Zanima me tudi glede norme, saj jo ne more dosegati zaradi teh zdravstvenih težav. Ali ima tudi tukaj kakšno pravico?

Lepo se vam zahvaljujem za odgovor, saj nam boste ta problem in njegovo reševanje zelo v pomoč. Hvala ter lep pozdav

Marjetka
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar EvaStropnik
Moderator
26.05.11 09:22
Pozdravljeni,

odločbo ZPIZ glede razporeditve mora spoštovati vsak delodajalec. Mama naj delodajalca pisno opozori na kršitve glede premestitve in zahteva njihovo odpravo v 8. dneh. Če ne bo primernega odziva, lahko v nadaljnjih 30 dneh vloži tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Delodajalec lahko invalida odpusti le, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more zagotoviti premestitve na drugo delovno mesto, pri čemer o utemeljenosti odloča posebna komisija.

Lep pozdrav!

***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar 5nelii5 17.04.12 20:05
Pozdravljeni,
prosim za pomoč, saj več nič ne razumem.

Leta 2010 semod ZPIZ-a prejela odločbo o premestitvi na drugo delovno mesto (iz stoje na sedeče).
Delodajalec mi nove pogodbe ni dal, ampak me je dal na čakanje.

Po letu in pol sem bila ponovno na IK (vloga za polno upokojitev), sem pa sedaj dobila novo odločbo, po kateri sem 4 ure inval. upokojena, ostale 4 ure pa delam na starem delovnem mestu.

Ne razumem, če enkrat stoječega dela ne zmorem, kako se sedaj lahko to spremeni, saj ni nobenega izvida o izboljšanju zdravstvenega stanja.

Je smiselno podati pritožbo, da na koncu ne bi izgubila še te pravice?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
22.04.12 18:26
Spoštovani!

V vašem primeru je vsekakor potrebno podati pritožbo, saj ne zmorete opravljati dela stoje za polovični delovni čas, zaradi zdravstvene omejitve. ZPIZ je z zadnjo odločbo delno posegel v pravnomočno in dokončno odločbo iz leta 2010, saj predvidevamo, da v obrazložitvi nazadnje izdane odločbe ni navedb o tem, kako je ta odločba spremenila/posegla v prvo odločbo ZPIZ-a.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar 55neli5 23.04.12 19:52
Še enkrat pozdravljeni, kot pravite, res v zadnji odločbi ni v obrazložitvi nič navedeno glede tega, kako je ta odločba spremenila oz. posegla v prejšnjo odločbo.
V prejšnji odločbi je bilo navedeno:
Zavarovanka se razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do premestitve na drugo del. mesto z omejitvami:pretežno sedeče delo s polnim del. časom.
Delodajalec je dolčan zagotoviti pravico do premestitve.
V novi odločbi pa je:
Zavarovanki delovnemu invalidu III. kategorije inv. zaradi posledic bolezni, se prizna pravica do dela na del. mestu na katerega je razporejena, to je svetovalec za trženje s krajšim del. časom 4 ure dnevno.
Delodajalec je dolžan zagotoviti pravico de dela s krajšim del. časom.
Obrazložitev:
Zavarovanka je del. inv. III. kat. od 25.3.2010 dalje in ji je z odločbo št. ..z dne..priznana pravica do premestitve na drugo del. mesto z omejitvami s polnim del. časom.Izvedensko mnenje komisije 28,11,2012-še nadalje je podana III. kat., s krajšim del. časom je zmožna za delo, na katero je razporejena (to je moje staro del. mesto op.p!)
Prosim za hiter odgovor glede pritožbe, ker mam samo še en dan časa.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
24.04.12 14:47
Spoštovani!

Iz vašega pisanja ni razvidno kaj je novo in kaj je staro delovno mesto. V kolikor gre zgolj za to, da so v drugi odločbi napačno navedli naziv delovnega mesta, na katerega ste bili razporejeni po prvi odločbi, vložite v tem delu pritožbo zaradi napačen ugotovitve dejanskega stanja. Ker nimamo vpogleda v celotno dokumentacijo in v obe odločbi, ne moremo podati konkretnejšega odgovora v zvezi s pritožbo.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar G.Alen 22.06.12 23:36
Pozdravljeni!
Moj nasljedni problem je in prosil bi ce mi lahko gdo svetuje?!
Imam 33 let delam v firmi pneumatik v Kranju ZA NEDOLOCENO skoraj 10let. 2011 sem bil operiran na hrbtenici(kronicna discus hernia L5S1). Konec 2011 sem zacel delo opravljati na transportu kar je bistveno lazje kot delo za strojem.v 6msc-2012 sem dobil lll kategorijo invalidnosti. V njej je napisano da se moram izogibati tresljajem-vibracijam in izmenicno sedeti in stati,ter nic dvigovati nad rameni in do 15kg da lahko dvigujem. Vse to kar je napisano ni nic spornega,je pa stvar v tem da je premalo temeljito.. Namrec po pogovoru s izvedencem komisije sem povedal da nezelim delati po 4 ure,da nezelim invalidkega nadomestila samo da me pustijo delati na transportu 2stopnje(imamo pa tudi 1stopnjo,kar je bistveno tezja,,tezje in vecje stvari -kasete za porivati. 21.6.2012 me je vodstvo poklicalo da moram zamenjati stopnjo s tezjo kar se mi vse skupaj ne zdi niti malo posteno in pa me tudi skrbi zakaj mi do sedaj niso ponudili nove pogodbe za transportna vozila.Vodstvo je preverilo mojo odlocbo in ker se po mojem mnjenju ne zdi dovolj temeljito opisano,kaj-kako in koliko so me vrgli drugam. zdaj vas pa sprasujem in lepo prosim kaj naj naredim da bi iz moje odlocbe bilo razvidno da ostanem in delam to kar sem delel ze zadnjih cc.10msc. PROSIL BI VAS ZA HITER ODG..KER IMAM PRAVICO DO PRITOZBE 15DNI,DANES PA JE 22.6.2012. V NAPREJ HVALEZEN!!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.06.12 09:16
Spoštovani!


Najlažja rešitev je, da se z vašim problemom obrnete na invalidsko komisijo in jim pojasnite problematiko odločbe, ki ste jo prejeli ter jih zaprosite za novo, bolj specificirano. V vsakem primeru pa morate znotraj predpisanega roka vložiti pritožbo in svoje pritožbene razloge podrobno obrazložiti na enak način,kot ste jih zapisali v vašem vprašanju. Svetujemo vam tudi to, da se poskusite o vašem problemu pogovoriti z vodstvom in jim zadevo predstavite na pravi način ( pri delu na težji stopnji se vam bo zdravstveno stanje poslabšalo, kar pomeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža ipd.)


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar s35 03.07.12 08:50
Spoštovani

prosim če mi lahko kdo razloži, kako potekajo zadevo po prejetju invalidske odločbe. Dne 26.6.12 sem prejel odločbo v kateri so zapisali da imam pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega ( 4 ure) in na drugem delovnem mestu. Od komisije imam še bolniški stalež do 10.7.12.
Zanima me ali me v tem roku kontaktira delodajalec, ali moram jaz njega kontaktirati, grem po preteku staleža enostavno v službo....
Sem malce zmeden saj na odločbi ne piše nič kaj je potrebno narediti , razen da odločba postane pravnomočna po 15 dneh. Ker sem laik na tem področju prosim za obrazložitev kako poteka postopek po prejetju odločbe.Hvala

Lp
Sandi
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
03.07.12 10:58
Spoštovani,

predlagamo, da se že sedaj (pisno) obrnete na delodajalca (ki mu je sicer taista odločba bila vročena) in začnete dogovore o udejanjanju odločbe (prerazporeditev na drugo ustrezno delovno mesto za 4 ure dnevno).


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar s35 10.07.12 12:09
Pozdravljeni

Ponovno se obračam na vas z enim vprašanjem.
Danes sem začel poskusno delati na novem delovnem mestu. Namreč imam priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom, to se pravi 4 ure dnevno. Imam priznano tudi 80 % telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni.

Ker delam v trgovini, ki so odprte nonstop me zanima ali moram z krajšim delovnim časom delati tudi sobote, nedelje in praznike, saj koliko sem razumel delodajalca bo to potrebno.? Hvala.


Lp
Sandi
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
12.07.12 14:44
Spoštovani,


v kolikor je v pogodbi o zaposlitvi,ki ste jo sklenili z novim delodajalcem, zapisano, da je vaš delovni čas vse dni, ko je odprta trgovina (7/7), to posledično pomeni, da boste morali s polovičnim delovnim časom delati vse dni, ko je trgovina odprta. Delodajalca pri tem opozorite na določila ZDR o obveznem tedenskem počitku ter odmorih.


Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ČIBA 19.07.12 13:47
Spoštovani!

Pritožil sem se na odločbo zpiz ,ker se ne strinjam z odločbo in omejitvami ,ki so podane.Z takimi omejitvami kot jih imam jaz ne morem dobiti zaposlitve.Bolezen napreduje na slabše poškodbe so mi pa pustile posledice.Kaj približno lahko pričakujem od pritožbe?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.07.12 08:38
Spoštovani,


rezultati pritožbe so dejansko odvisni od vsebine vaše pritožbe v smislu pritožbenih razlogov, ki jih določa zakonodaja.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar matija D 13.08.12 00:16
z odločboZPIZ sem razvrščen v III.kategorijo,prav tako sem razporejen na 4 urni delovni čas.problem nastaja zato ker sem do sedaj bil zaposlen kot trgovski potnik in dejansko kompletnega posla ne morem opraviti v 4 ure.ali me lahko delodajalec razporedi na nižje plačano delovno mesto,ali mi mora zagotoviti potniško službo za 4 ure?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
14.08.12 14:39
Spoštovani!

Spoštovani, delodajalec vas mora razporediti na delovno mesto v skladu z odločbo ZPIZ in sistemizacijo delodajalca – predlagamo, da se o razporeditvi z delodajalcem čimprej pogovorite.

Lepo pozdravljeni!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar noč 01.10.12 16:49
pozdravljeni,
obračam se na vas z vprašanjem glede nočnega dela, namreč sem invalid III. kategorije z omejitvijo nočnega dela. Zanima me do katere ure sem dolžan delati? namreč večkrat se mi dogaja, da delam izmeno do 22.30, čeprav je narava dela taka, da bi lahko delal v izmeni, ki prej konča.
hvala za odgovor
lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar md85 12.10.12 21:27
Pozdravljeni!
Ker sem zaradi bolezni (dva tumorja na pljučih) upokojena na polovični delovni čas ( III. kategorija )z omejitvami, ki pa jih moj delodajalec ne more ispolniti oz. mi ne more ponuditi ustreznega delovnega mesta mi ponuja čakanje nato pa na zavod. Me pa zanima kakšne pravice imam na zavodu oz.kaj potem ko se isteče nadomestilo iz zavoda?imam pravico na zpiz-u in višina nadomestila?obstaja kakšna razlika do polnega nadomestila, ki bi jo prejemala ali mi pripada samo nadomestilo za 4 ure?
Hvala!
LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
18.10.12 09:25
Spoštovani,

svetujem vam, da se s svojim vprašanjem obrnete na pristojno službo ZPIZ, ki vam bo dala natančen odgovor ob vpogledu v dokumentacijo, ki se nanaša na vaš problem.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
18.10.12 11:48
Spoštovani,

po zakonu se nočno delo prične ob 22.00 – po tej uri torej ne bi smeli opravljati dela. Delodajalca zaprosite za razporeditev v ustrezne izmene, v kolikor je to glede na naravo delovnega procesa in druge okoliščine mogoče.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jojojoj 19.10.12 18:58
S spoštovanjem !

Dne 20.08.2012 sem imel IK komisijo in dobil 4.urno Invalidsko upokojitev za stalno in 4.ure dela z omejitvami . Dne 15.09.2012 sem prejel še odločbo in odločba je postala Pravnomočna dne 08.10.2012 in z dne 09.10.2012 naj bi šel v službo za 4.ure dela - vse lepo ..... ZPIZ sem že zaprosil za Temeljito specifikacijo za omejitve .
V službi sem bil na razgovoru in ker še ni bilo primernega delovnega mesta, da ZPIZ - IK komisija zahteva drugo delovno mesto , sem moral na dopust in danes 19.10.2012 sem prosil. če sem lahko še v Ponedeljek na dopustu, NE !, če ne gre drugače naj ZGINEM NA BOLNIŠKO !!! besede nadrejenega, kaj naj naredim .
Imam pregled Nevrokirurga in zato sem potreboval dopust ? Ali dopust ali Bolniška ???


Zaposlen sem kot Vrtnar v Javnem podjetju - Komunala ....
Zanima me - 01.12.2012 ima podjetje rok , da izpolni zahteve ZPIZ, nova odločba, obrazec DD-1 in bolniški list, če ne bo nič ???Kako naprej, da ne bom prejel od ZPIZ-a nič...

Na bolniškem staležu sem res od Novembra 2009 - Oktober 2012, dve zelo težki operaciji na Hrbtenici.!!! Tumor..., anteriorna discektomija - zamenjava vratnega predela vretenc, ploščic ...
Čakam namreč še na operacijo ledvenega predela hrbtenice in po operaciji bom Invalidsko upokojen za 8.ur. Da po tej operaciji bom imel Komplet hrbtenico od operacij, vratni in prsni del operacije za mano...!
Imam 26 let delovne dobe in star sem 45.let.

Hvala za odgovor !
Jože
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Marjan123 24.10.12 14:35
Zaposlen sem v javni upravi. Obetajo se nam odpuščanja in sem zelo zaskrbljen.

Pred nekaj dnevi sem prejel odločbo ZPIZ. Razvrstili so me v III. kategorijo invalidnosti in naj bi mi bila priznana pravica do premestitve na drugo delovno mesto z omejitvami.

Zanima me, kaj to točno pomeni? Na obravnavi nisem izrazil želje, da bi bila premeščen na drugo delovno mesto. Te moje izjave sedaj v odločbi ni nikjer. Kakšen postopek sledi? Ali taka odločba "v prevodu" pomeni, da mi bo delodajalec ponudil neko delovno mesto, me bo premestil na mesto receptorja ali mi mora ponuditi enakovredno delovno mesto sedanjemu? Ali s premestitvijo na drugo delovno mesto ohranim plačo ali me je ZPIZ z odločbo spremenil v socialni primer? Ali je možen scenarij da z vodilnega delovnega mesta dobim "ponudbo" za delo s slabšo plačo in če ga ne sprejmem sledi odpoved?

Kakšne pravice sploh imam da zadržim svojo plačo ali me odločba ZPIZ obsoja na sprejem slabo plačanega mesta?

Hvala za mnenje! Že nekaj dni sem žalosten in potrt. Počutim se kaznovanega.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.11.12 10:05
Spoštovani,

v izogib poglobljenim sporom/nesoglasji z vašim delodajalcem vam iskreno priporočam, da vmesni čas do invalidske upokojitve svojo odsotnost izkažete z potrdilom zdravnika – torej, da ste v bolniškem staležu čim dlje, saj očitno svojega dela niti 4 ure ne morete opravljati brez bolečin in škodnih posledic za svoje zdravje.Niste zapisali,koliko časa je do omenjene operacije. V kolikor vaš delodajalec nima ustreznega delovnega mesta po odločbi ZPIZ, morda čaka vašo invalidsko upokojitev za polni delovni čas,kar je za vas lahko boljše (finančno gledano). V zelo težki situaciji ste, zato vam svetujem, da se poskusite z delodajalcem ob priložnosti odkrito pogovoriti in najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani.


Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
07.11.12 09:39
Spoštovani,

pojem ustrezno delovno mesto je opredeljen s sodno prakso in zakonodajo in pomeni delovno mesto, ustrezno vaši izobrazbi in delovnim izkušnjam. V kolikor za to drugo delovno mesto po notranjih aktih delodajalca in kolektivni pogodbi ni predvideno enako plačilo, to ne pomeni, da ne gre za ustrezno delovno mesto.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Asim 22.11.12 12:57
Spoštovani !
Invalid sem III kategorije(4 ure upokojen, 4 ure delam)
Prosil bi vas za mnenje, delodajalec me je poslal na čakanje ampak ne na zavod ter doma, še vedno sem v delovnem razmerju in imam zmanjšano plačo 15%,ker sem na čakanju, ali ima pravico delodajalec mene kot invalida poslati na čakanje, sicer delam v državnem podjetju, itak sem prikrajšan veliko pri plači pa še to da me da na čakanje.Delovnih mest je dosti za invalide.
Hvala !
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar .slavica. 26.11.12 00:23
25. 11. 2012

Spoštovani!

Pišem v imenu očeta, kateri je prejel odločbo o invalidnosti III. kategorije, dne 23.11.2012.
Oče je pred kratkim imel operativni poseg na hrbtenici, zaradi tega ga je kirurg predlagal za komisijo.

V odločbi je navedeno: Zavarovanec se razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se mu prizna pravica do premestitve na drugo delovno mesto z omejitvami: zmožen je za delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, kjer se le občasno pripogiba, pri katerem ročno premešča največ do 5 kg, pri katerem občasno hodi le na krajše razdalje, pri katerem se lahko občasno vsede, brez vzpenjanja na lestev in dela na lestvi s polnim delovnim časom od 23.10.2012 dalje.

O pravici in višini nadomestila za invalidnost bo odločeno s posebno odločbo.

Po izvedenskem mnenju, ki ga je dne 23.10.2012 podala komisija je pri zavarovancu zaradi posledic bolezni podana III. kategorija invalidnosti, ker je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50%. Zavarovanec ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je razporejen, to je montaža avtopralnic.

S polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti je zmožen opravljati drugo delo v svojem poklicu oz. delo na drugem delovnem mestu z omejitvami: zmožen je za delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, kjer se le občasno pripogiba, pri katerem ročno premešča bremena največ do 5 kg, pri katerem občasno hodi le na krajše razdalje, pri katerem se lahko občasno sede, brez vzpenjanja na lestev in dela na lestvi s polnim delovni časom.

O pravici in višini nadomestila za invalidnost bo odločeno s posebno odločbo.


Zanima me kako odločbo še lahko pričakujemo? če se mogoče lahko pritožimo?(ker oče osem urni delovnik ne more opravljati)
Prosim če mi lahko pomagate in mi obrazložite kaj nas pričakuje.

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovor oz. pomoč.


Lp!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Slavko9 26.11.12 20:38
Pozdravljeni,
osebni zdravnik mi zagotavlja, da bi mi bila priznana invalidnost III. kategorije, če bi se odločil, da grem na IK. Odločil sem se, da bom zadeve uredil in pridobil odločbo, ne vem pa, kako naj bi mi priznanje invalidnosti koristilo, dokler ne želim zamenjati delovnega mesta (upam, da mi vsaj škodilo ne bo). Kaj pa v primeru, da gre podjetje v stečaj (o tem se kar veliko govori)? Smatram, da bi zelo težko našel delo drugje. Mi v primeru, da ostanem brez zaposlitve pripada kakšno nadomestilo s strani ZPIZ-a?
Hvala za odgovor in lep pozdrav, Slavko
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar delodajalec obveznosti 30.11.12 10:49
kot delodajalca me zanima, če smo dolžni invalidu poravnati delno invalidnino , ki mu jo je ZPIZ ustavil, ker.... dobil novo odločbo IK (je že bil invalid) in dodatne omejitve.Ker nimamo ustreznega delovnega mesta smo podali predlog na komisijo na MIN.za delo,družino....
Skratka, ker nima podpisane pogodbe v skladu z novo odločbo (ker čakamo odgovor komisije) so mu ustavili delno inv.pokojnino) in mu je tudi ne bodo izplačali, ker nimamo del.mesta in posledično ne bo podpisal nove pogodbe.
Je kako zakonsko določeno, da za čas čakanja na odgovor je dolžan delodajalec poravnati nekaj kar delavcu pripada s strani ZPIZa ?
Zahvaljujem se vam za pojasnila.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jany 03.12.12 10:05
Spoštovani,
Sem invalid 3. kategorije z omejitvami, z 4. urnim delavnikom z premestitvijo na drugo delovno mesto.
Namreč po poklicu sem poklicni voznik in, ker sem zaradi bolezni dobil od IK vse to kar sem naštel zgoraj zaradi bolezni so mi tudi odvzeli vozniško za opravljanje tega poklica, med tem časom je firma šla v stečaj tako, da sem pristal na zavodu za zaposlovanje. Sedaj aktivno iščem primerno delo in ga seveda ne najdem. Sedaj me zanima, ker imam status delovnega invalida in sem star komaj 52 let od tega imam 33 let delovne dobe kaj naj naredim, ko mi poteče zavod za zaposlovanje. V odločbi IK piše tako : invalid 3. kat. z 4. urnim delavnikom premestitev na lažjo delovno mesto dvigovanje do 10 Kg malo stoječe in malo sedeče brez prisilne drže. ! Ali mi pripada delna pokojnina ali moram čakati, (ker pa se mi tudi zdravstveno stanje slabša) da bom šel spet na IK. Prosim vas za odgovor kaj lahko sploh pričakujem.
Lep pozdrav,
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.12.12 08:31
Spoštovani!

Pravico imate do nadomestila za invalidnost.
Nadomestilo za invalidnost se odmeri od osnove, to je od invalidske pokojnine delovnega invalida, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti in je tako v celoti individualizirano, saj upošteva tudi vzrok za nastanek invalidnosti.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.12.12 08:31
Spoštovani!

Na voljo imate pritožbo zoper Invalidsko komisijo I. stopnje. V roku 15. dnevih od prejema odločbe imate le to pravico, vložite pa jo na Invalidsko Komisijo II. Stopnje.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.12.12 08:32
Spoštovani!

Delodajalec lahko napoti delavca na začasno čakanje na delo za obdobje največ 6 mesecev. V to obdobje se prekinitve ne vštevajo, delavec je lahko na čakanju strnjeno 6 mesecev ali pa 6 mesecev s prekinitvami. Izjemoma lahko delodajalec za posameznega delavca uveljavi delno povračilo izplačanih nadomestil plač za dodatnih največ šest mesecev, če se spremenijo okoliščine pri delodajalcu glede na program. O obstoju spremenjenih okoliščin mora delodajalec pred iztekom šestih mesecev pridobiti soglasje Zavoda RS za zaposlovanje. V tem času, je dolžnost delodajalca, da vam izplača 100 % nadomestilo.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
10.12.12 15:08
Spoštovani!

V primeru, da ne boste izpolnjevali pogojev, pod katerimi bi lahko zaposlili delnega invalida, pride do izredne odpovedi zaposlitve zaradi obstoja utemeljenega razloga - nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (88.člen ZDR). Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma prekvalificirati za drugo delo. Če ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe. Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine po 109. členu tega zakona. Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti), je dolžan izplačati delavcu odpravnino (109. člen ZDR).

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
10.12.12 15:09
Spoštovani!

Pravico do delne invalidske pokojnine ima delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom z ali brez poklicne rehabilitacije, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa. Delna invalidska pokojnina se v primeru, ko invalidska pokojnina, ki bi zavarovancu pripadala ob nastanku invalidnosti, ne dosega zneska pokojnine, ki bi bila odmerjena od najnižje pokojninske osnove zavarovancu s pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska), odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic iz obveznega zavarovanja. Osebi, ki ni vključena v obvezno zavarovanje se, odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine, to je 35% najnižje pokojninske osnove. Za konkretnejši odgovor se lahko pozanimate tudi na ZPIZ.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Iztok54 18.12.12 18:37
Pozdravljeni
Pred dnevi sem dobil odločbo o priznani III.kategoriji invalidnosti in pravici do krajšega del.časa (4 ure). Star sem 59 let in imam skoraj 34 let del.dobe + 2 leti na Zavodu za zaposlovanje = skupaj 36 let pokojninske dobe. Sedaj pa vprašanja:
1. Kdaj najprej grem lahko v 100% pokoj? Ali lahko uveljavljam študijska leta (2) in vojsko (1) ?
2. Itak sem bil zaposlen le za določen čas.Pred tem sem bil dve leti brezposelen. Pogodba z delodajalcem se mi izteče sredi januarja 2013. Na Zavodu za zaposlovanje so mi rekli, da bom v tem primeru dobival vso nadomestilo od ZZRS in ne 50% invalidske pokojnine in 50% za "4 ure brezposelnosti". Mislim, da je to zame bolj neugodno. Ali to drži?
3. Če "pritisnem" na delodajalca bi me eventuelno lahko zaposlil kot invalida za 4 ure dnevno za določen čas, do moje upokojitve, če bi bila ta relativno blizu (glej 1.vprašanje). Ali bi bilo to najugodneje zame glede upokojitve.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
03.01.13 10:31
Spoštovani!

Višina invalidske pokojnine je odvisna od več dejavnikov. Ti so višina pokojninske osnove, dopolnjene pokojninska doba, vzrok za nastanek invalidnosti, pa tudi dopolnjena starost zavarovanca na dan nastanka invalidnosti ( izjemi sta invalidnost zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni). Glede na to, da je invalidnost nastopila pred dopolnjenim 58. letom starosti, znaša prišteta doba: dve tretjini obdobja od datuma nastanka invalidnosti do datuma, pri katerem ste dopolnili 58 let starosti in 1/2 obdobja od datuma, pri katerem bi dopolnil 63 let do datuma, pri katerem bi dopolnili 58 let starosti.
V delovna leta, ki se upoštevajo pri nadomestilu za invalidnost, se ne všteva čas služenja vojaškega roka. Študijska leta se upoštevajo. V primeru če imate višjo strokovno izobrazbo se pogoj ene tretjine oziroma ene četrtine računa od dopolnjenega 23. leta starosti, če pa visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa od dopolnjenega 26. leta starosti. Za več informacij ali konkreten podatek/izračun datuma prve možne upokojitve je najbolje, da se obrnete na ZPIZ.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar beba 64 17.01.13 11:46
Spoštovani, imela bi sledeče vprašanje:
- sem invalid III. ktg, prejemam invalidsko nadomestilo za 4 ure, za 4 ure sem trenutno zaposlena. Zanima me ali lahko glede na opisano postanem lastnik nekega že obstoječega podjetja (d.o.o.) in sem v tem podjetju potem tudi zaposlena za 4 ure?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar brinn 18.01.13 18:22
Imam priznano 3.kategorijo invalidnosti in pravico do poklicne rehabilitacije. Dela v svojem poklicu več ne smem opravljati (delo z ljudmi) zaradi zdravstvenih težav. Sedaj čakam na poklicno rehabilitacijo in zanima me, kakšne možnosti imam kot brezposelni invalid, da dobim zaposlitev po poklicni rehabilitaciji. Slišala sem namreč, da se po postopkih poklicne rehabilitacije invalidi vračajo na zavod za zaposlovanje.
Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
24.01.13 16:32
Spoštovani!

Lahko postanete lastnica podjetja - glede zaposlitve pa niste zapisali, ali bi bili le v tem, drugem podjetju, zaposleni za 4 ure, ali želite ohraniti tudi sedanjo zaposlitev.Za konkreten odgovor na zadnje vprašanje se lahko obrnete tudi na ZPIZ.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
24.01.13 16:53
Spoštovani!

Po opravljeni poklicni rehabilitaciji imate več možnosti za zaposlitev na drugem delovnem mestu, vendar pa vam sedaj nobeden ne more zagotoviti, da oz. ali jo boste dobili takoj, saj je vse odvisno od gospodarskih razmer na trgu, za katero delo gre itd. V kolikor vas na rehabilitacijo pošilja vaš delodajalec, se po opravljeni rehabilitaciji vrnete nazaj in ste prerazporejeni na ustrezno delovno mesto, v kolikor pa ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, pa se po rehabilitaciji vrnete na zavod za zaposlovanje.

Lep pozdrav!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TOTI 31.01.13 11:04
Pozdravljeni
Imam 3.kategorijo delovnega invalida,star 38 let.L.2010 sem opravil 14 dnevno rehabilitacijo na URI Soča in kasneje še poklicno rehabilitacijo v podjetju.Po 2.letih sem spet na borzi,ker mi niso podaljšali pogodbe,saj sem samo nadomeščal delavca,ki je bil na bolniški.Sem spet upravičen do poklicne rehabilitacije?Sam da bi si našel delo je misija nemogoče:-((.Žal imam take omejitve,da dela v svoji stroki ne bom mogel več delat in praktično postal nekvalificiran delavec in to samo zaradi IK in njenih omejitev,katere so mi napisali.Prav jezen sem na IK in na borzo,saj nimajo nobenega programa za invalide,da bi mi ali nam olajšali možnosti pri zaposlitvi.V lanskem letu sem vseeno še sledil na internetnih straneh borze,kateri delodajalec bi zaposlil invalide,pa nevem če so bili 3.oglasi.Tudi Ozara pa Mpis so praktično nemočni,saj kvečjemu ponujajo kako se napiše prošnja in tolažijo kako so hudi časi za brezposelne itd itd...In ta spisek invalidskih podjetij...lahko bi ga vsaj posodabljali,ne pa da je že leta isti,vsaj tako se tudi vidi kak malo je mar ministrsvu za nas.Da bi jaz vedel pred leti kak j..... je bit 3.kategornik nebi nikoli dal vloge IK,raje bi trpel bolečino in imel službo,kot pa zdaj, ko si razbijam glavo,kak do zaposlitve.
LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jože-skl 12.02.13 19:25
12-02-2013

Pozdravljeni!

Zanima me ali je pravilno in po zakonu, da delodajalec invalidu III kategorije ko ga premesti na drugo delovno mesto (na osnovi odločbe invalidske komisije) zmanjša osebni dohodek na plačilni razred ki pripada novemu delovnemu mestu. Ko sem leta 2005 zaradi potrditve invalidnosti III stopnje bil premeščen na slabše plačano delovno mesto mi je bil takrat v novi pogodbi dodeljen isti OD kot sem ga prejemal pred premestitvijo (invalidnostjo), sedaj v februarju 2013 pa mi je po novi sistematizaciji v podjetju bila dana v podpis nova pogodba z velikim znižanjem OD. Že od 2005 prejemam od SPIZ- a del sredstev (nadomestilo iz invalidskega zavarovanja). Letos v aprilu bom star 58 let in imam 38 let delovne dobe in zato me tudi zanima, če nimam glede na zgornja vprašanja nobenih pravic za ne zmanjšanje os dohodka.

Lp in hvala lepa za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
18.02.13 10:30
Spoštovani!

Zakon izrecno ne določa število poklicnih rehabilitacij, zato imate v primeru neuspešnega vključevanja v delo pravico do večkratne poklicne rehabilitacije. Ker je to izbirna pravica, lahko na pristojnem zavodu za zaposlovanje predlagate ponovno poklicno rehabilitacijo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
20.02.13 10:25
Spoštovani!

Delodajalec lahko pogodbo o zaposlitvi spremeni le, če na to pristanete. Kolikor nove pogodbe o zaposlitvi ne boste sprejeli, za vas velja v celoti stara pogodba o zaposlitvi.
Ob morebitnih grožnjah delodajalca zaradi nepodpisa nove pogodbe pa vam je na voljo sodno varstvo pravic.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar sanja11111 27.02.13 08:02
Pozdravljeni ! Na sodišču pišem kot strojepiska. Imam diagnozo Sjogrenov sindrom in zdravila Medrol. Ker imam velike probleme z sklepi na rokah, skoraj ne morem več pisati na obravnavah - sem počasna, mrtvijo mi prsti, motim se, težko se skoncentriram, živčna... To sem povedala šefici, vendar mi je rekla, da za mene nimajo drugega delovnega mesta in da bom pač ostala brez službe. Zaradi tega sem na bolniški in imam hude psihične težave. Od psihiatra sem prejela Helex in Paroxat. Ko sem to povedala moji revmatologinji, mi je rekla, da bom pač ostala brez službe. V izvid mi ni napisala nič, glede mojega delovnega mesta. Prosim svetujte mi, kaj naj naredim in kako naj ohranim službo, da ne bom zaradi bolezni ostal brez nje.

lp, Sanja
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
08.03.13 08:33
Spoštovani!

Predlagamo, da vaš osebni zdravnik začne s postopkom za uveljavljanja pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, saj boste tako imeli/pridobili več pravic. Med drugim mora delodajalec , v kolikor želi odpustiti delavca invalida, za to pridobiti pozitivno mnenje Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da je podlaga odpovedi dopustna. Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela. Za vmesni čas (do pridobitve ustrezne odločbe ZPIZ-a) pa enostavno bodite čim dlje v bolniškem staležu – druge rešitve za ohranitev vašega zdravja in delovnega mesta ni. Zavedati se morate, da zoper vas zaradi napak, ki so lahko posledica vaših zdravstvenih težav, dejansko lahko sprožijo postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi npr. nesposobnosti – najbolj moteč pa je gotovo mobbing v smislu ponavljajočih se očitkov glede napak (vemo, kako netolerantni/nestrpni so nekateri sodniki do svojih strojepisk).

Invalidnost po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar marija8 14.03.13 18:41
Spoštovani!

Sem brezposelna oseba od leta 2009, takrat sem tudi zbolela za rakom dojke. Dne 20.04.2011 se je začel postopek na invalidni komisiji, kjer so mi priznali III. kategorijo, vendar so mi pravico do denarnega nadomestila zavrnili, ker sem bila zavarovana po 34. členu ZPIZ-1 s spremembami. Na ZPIZ-u so mi odmerili pravico do invalidnine za 6. stopnjo telesne okvare ki znaša 40,43 evra na mesec. Sedaj sem se odjavila od zavarovanja ,ker nimam prihodkov da bi si plačevala. Sedaj pa me zanima ali mi pripada nadomestilo za III. kategorijo z 50% telesne okvare?

Lp in hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
19.03.13 12:14
Spoštovani!

Uživalcem, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja do uveljavitve tega zakona (torej po ZPIZ-1), se od uveljavitve tega zakona naprej zagotavljajo pravice v obsegu, določenem s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, in se usklajujejo po določbah ZPIZ-2.
Uživalci pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti (II. in III. kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, in uživalci pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti (II. in III. kategorije invalidnosti) po ZPIZ-1, obdržijo te pravice v nespremenjenem obsegu tudi po uveljavitvi tega zakona. Navedeni uživalci pravic lahko pridobijo pravice po tem zakonu le v primeru poslabšanja že ugotovljene invalidnosti ali nastanka nove invalidnosti.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar tačika 20.03.13 01:37
pozdravljeni,

sem invalid III. ktg z omejitvami, delom po 8 ur, stanje se mi je poslabšalo, psihične težave, zato sem se zaradi pogostih bolniških odločil za krajši del. čas in sicer 6 ur, nakar dobim od ZPIZ- a odločbo, da se mi ukine invalidnina, ker ne delam več po 8 ur, kot je določeno v odločbi IK. Delo zahteva zbranost in natančnost, ker tega ne dosegam se pojavljajo napake, ki jih moram sam poravnati, dolgotrajna bolniška pa tudi ne peljejo nikamor. Kaj naj storim, saj opravljam svoje delo rad, pa tudi delodajalec mi zaenkrat še gre na roko.

hvala za odgovor,
lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar natalik 22.03.13 22:50
Spoštovani!
Zaradi raka dojke sem bila v obdobju enega leta uvrščena v 1. kategorijo invalidnosti.
Sedaj mi bo komisija določila polovični delovni čas (mnenje so poslali v Ljubljano na revizijo).
Na komisiji so mi zatrdili, da bom polno pokojnino prejemala še naprej dokler se ne zaposlim (za 4 ure), tudi, če bo iskanje ustrezne zaposlitve trajalo zelo dolgo.
Ali drži? Ali je to pokojnina, ali nadomestilo? Kdo mi bo nakazoval ta znesek, ZPIZ, ali Zavod za zaposlovanje?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jo41 25.03.13 14:55
Spoštovani

Otobra 2012 sem prejela odločbo po kateri mi je priznana III.kategorija invalidnosti, delo s krajšim delovnim časom 4 ure, na istem delovnem mestu. Za 4 ure dobim odločbo delne invalidske pokojnine. Ker delodajalec na tem delovnem mestu ni mogel zagotoviti mojega dela, so se pritožili in v marcu 2013 sem dobila novo odločbo, ki delodajalcu dovoljuje, da me prestavijo na drugo delovno mesto za 4 ure z omejitvami. Za 4 ure mi piše, da dobim delno invalidsko pokojnino.
Zanima me ali mi lahko z novo pogodbo in drugem delovnem mestu znižajo plačilni razred? Ali to razliko lahko uveljavljam kje drugje? Zanima me ali mi pripada delna odpravnina za invalidsko upokojitev? Ali imam kot invalid pravico do več dni dopusta?

Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar dadakani 28.03.13 16:58
Pozdravljeni

Sen invalid 3. kategorije, delam v trgovini 6 dni v tednu.Imam odločbo za delo s polnim delovnim časom z omejitvami. Dobila sem novo pogodbo o zaposlitvi, katera je enaka prejšnji samo so dodali delo z omejitvami teža bremena do 5 kg.Ker nas je v trgovini malo moramo včasih delati tudi deljen delovni čas, to je tudi po 10 ur dnevno pa drugi dan spet jutranja smena. Zanima me ali po zakonu lahko delam deljeno s tako odločbo od invalidske komisije.


Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
29.03.13 08:34
Spoštovani!

Predlagamo, da s svojim osebnim zdravnikom sprožita nov postopek, v katerem se bo ugotavljalo poslabšanje invalidnosti.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
29.03.13 08:41
Spoštovani!

V skladu z določbo četrtega odstavka 126. člena ZPIZ-2 se uživalcu invalidske pokojnine, ki se mu je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je po mnenju invalidske komisije postal znova zmožen za delo, invalidska pokojnina izplačuje, dokler mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, če se v 30. dneh po prejemu odločbe o prenehanju pravice prijavi pri zavodu za zaposlovanje.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
29.03.13 08:48
Spoštovani!

Z novo pogodbo vam lahko znižajo plačilni razred, vendar pa se nova pogodba sklene le, če na to pristanete tudi vi. Če na znižanje ne boste pristali, ostane v veljavi pogodba, ki jo imate sedaj (v tem primeru bi šlo torej le za novo pogodbo).
Drugače pa je v primeru postopka odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, torej v primeru, ko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi in mu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Če delavec sprejme ponudbo delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico izpodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega razloga. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca. V primeru neustreznosti nove zaposlitve po prejšnjem odstavku, ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem. Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine.
V skladu s 159. členom Zakona o delovnih razmerjih ima invalid pravico do najmanj treh dodatnih dni dopusta.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar čiba 04.04.13 08:48
Spoštovani!

Kako se znebiti 3 kategorije invalidnosti,ker me zelo ovira pri zaposlitvi.Že sem vprašal mojo zdravnico,svetovalko na zavodu imam končano rehabilitacijo, in mi delodajalci rečejo da rehabilitacijsko mnenje deost ne šteje pri zaposlitvi.Enostavno mi rečejo da zdravi delavci ne dobijo zaposlitev,kaj šele delavni invalidi 3 kategorije.

prosim za odgovor.

lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar midva2 06.04.13 01:21
Pozdravljeni!
Zaposlena sem v javnem sektorju in sem par dni nazaj podpisala novo pogodbo o zaposlitvi z obstoječim delodajalcem pri katerem delam že 13 let,saj mi je bila priznana inval.kategorija III.stopnje.Zanima me če se lahko za poklicno rehabilitacijo(študij)odločim tudi še kdaj kasneje...recimo čez leto dni ali ko na ZPIZU enkrat rečeš NE želim poklicne rehabilitacije potem to pomeni da zanjo kasneje več nimaš možnosti oz.pravice?
Pa še nekaj...imam kot invalid III.kategorije kakšno pravico do nastanitve bližje delovnemu mestu,saj se z okvaro hrbtenice zaradi katere mi je tudi bila priznana ta invalidnost vozim v 3 izmensko službo vsak dan z avtom 180 km oz.2 uri?Oz.ali lahko karkoli naredim glede vsakodnevne vožnje tako daleč?
Prosim za vašo pomoč in nasvet.Hvala.
lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
11.04.13 13:33
Spoštovani!

Glede na to, da vam je z odločbo invalidske komisije priznana le omejitev glede obremenitve, se v vašem primeru določila glede prepovedi opravljanja dela preko polnega časa in prepovedi neenakomerne razporeditve delovnega časa, ne uporabljajo. Delodajalec je v skladu z odločbo ZPIZ svojo obveznost izpolnil, če vam je omogočil opravljanje dela pri katerem ne dvigujete bremen težjih od 5 kg.
Vaš delodajalec mora ob tem upoštevati zakonske omejitve tako pri odrejanju nadurnega dela kot pri odrejanju neenakomerne razporeditve dela.
Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev. Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.
Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa. Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.
Kolikor boste pridobili pisno mnenje pooblaščenega zdravnika, oblikovanega ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, da bi se vam zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, vam delodajalec ne sme odrediti niti dela preko polnega časa niti neenakomerne razporeditve dela.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
11.04.13 13:49
Spoštovani!

Navedli vam bomo možnosti, ki sta predvideni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerih lahko pride do spremembe odločbe.
Če se vam že ugotovljena invalidnost poslabša ali nastane nov primer invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, tako da izpolnjujete pogoje za pridobitev nove pravice, pridobite to pravico, če na dan nastanka spremembe ali nove invalidnosti izpolnjujete pogoje starosti in zavarovalne ali pokojninske dobe, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, za pridobitev nove pravice.
Zavarovancu, ki je pridobil pravico na podlagi invalidnosti, nastale pred dopolnjenim 45. letom starosti, se z obveznimi kontrolnimi pregledi, ki se opravijo vsakih pet let, ponovno ugotavlja invalidnost. Zavarovancu se lahko določi kontrolni pregled tudi po dopolnitvi starosti iz prejšnjega odstavka ali pred ali po preteku petletnega roka. Kolikor se na takem pregledu ugotovi, da invalidnost ni več podana, se odločba o invalidnosti odpravi.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
11.04.13 14:15
Spoštovani!

Delovnemu invalidu se lahko namesto pravice do premestitve ali pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, prizna pravica do poklicne rehabilitacije, če tako zahtevo poda najkasneje na dan obravnave na invalidski komisiji I. stopnje. V tem primeru ima vse pravice na podlagi in v zvezi s poklicno rehabilitacijo. Menimo, da v skladu s to določbo zakon kasneje te pravice ne priznava.
Posebne pravice glede prevoza kot invalid nimate. Pravico do nastanitve bližje delovnemu mestu imate le v primeru poklicne rehabilitacije.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar DARKO 16.04.13 17:33
POZDRAVLJENI

Ker me je delavec zaradi zdravsvenih težav,inv.3.kat. dal na čakanje me zanima če lahko med tem časom,ko sem na čakanju delodajalec piše moj dopust.
Za odgovor se vnaprej zahvaljujem.


L.P.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Janez G. 23.04.13 11:30
Zaradi sistematizacije-zmanjšanje zaposlenih mi je bilo ponujeno novo delovno mesto po sistemu vzami ali pusti. Kot invalidu III. kategorije mi v opisu del navedno tudi lažje delo -ustreno psihofizično delov dnevnih izmenah, primerni mikro klimi, bremena samo do 5 kg itd Novo delovno mesto je klicni center - reševanje reklamacij.( po mojem mnenju je delo precej stresno)
Po zakonu mora delodajalec pridobiti mnenje za ustreznost delovnega mesta, javiti spremebmbo ZPIZ. . . . . Ne vem pa , če je delodajalec pridobil ustrezno mnenje delovnega mesta. Ali če je delodajalec pridobil pozitivno mnenje, torej delovno mesto odgovarja mojim omejitvam ali obstaja možnost pritožbe oziroma ugovora sprejetja delovnega mesta. Moje invalidsko mnenje je bilo podano pred več kot trinajstimi leti. - doživljenska okvara srca.

Hvala za odgovor

Janez
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar cari 27.04.13 07:35
Spoštovani!

Mene pa zanima zaposlitev invalidke 3. kategorije za 2-3-ure dnevno.

Namreč odpiram manjšo gostilnico in potrebujem v času malic kuharico. Izvedela sem za gospo, ki zelo dobro kuha, vendar pa je invalidka polni delovni čas že 10 let in tudi nikjer ne dela. Poklicala sem jo, če bi bila pripravljena delati in pogovarjali sva se o naravi dela in bi gospa bila pripravljena poizkusiti. Invalidnine prejema nekaj čez 300 eur in s tem tako ne more preživeti.
Sedaj pa me zanima, če gospa za ta delovni čas izstopi iz invalidske in poizkusi delati ali dobi preostali delovni čas plačano od ZPIZ-a in še ali se lahko (če dela vseeno ne bi zmogla opravljati) vrne nazaj v invalidsko za 8 ur? Namreč ne želim si, da bi gospa potem imela težave pri invalidnini.

Hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar hn12 04.05.13 17:02
Spoštovani

Zaradi centralizacije dela bi me naj prerazporedli na drugo delovno mesto v klicni center ( 080 1818). To delo mi je bilo predlagano že leta 2000, ampak ni ustrezalo mojim zmožnstim( psihofizično lažje delo, v primerni micro klimi, samo dnevnih izmenah, itd). Sedaj pa mi delodajalec z obrazložitvijo zmanjševanja stroškov dela, optimizacije dela .... ponuja enako delovno mesto pod pogojem vzemi ali pa ostaneš brez zaposlitve. Sem invalid III. kategorije transplantacija aortne in mitralne zaklopke. Delo, ki sem ga opravljal oz. ga še, me ne obremenjuje in ga opravljam tudi uspešno. Tudi delovno mesto se ne ukinja, hkrati pa me namerava napotiti k specialistu za medicino dela in športa(opozoriti pa moram , da je koncesionar plačan s strani podjetja ,največjega operaterja Telekomunikacij pri nas) in upravičeno se lahko bojim upoštevanja želje delodajalca po spremembi, njegovi želji. Podobna zadeva se mi je že dogajal pred leti z zmanjševanjem obsega dela, zopet centralizacija. Čeprav delo ni vezano na lokacijo so prisotni posamizni interesi ali interesi skupine. Moje delo bi se naj porazdelilo novim zaposlenim na sedežu v LJ.
Vem, da mora delodajalec pridobiti dopolnilno mnenje ZPIZ-a. Zato vas vljudno prosim, kaj se mi lahko pripeti v primeru , da je mnenje specialista in ZPIZA v prid delodajalca. ( po mojem mnenju smo tako daleč da je delodajalec zmožen prirediti oceno tveganja na delovnem mestu samo za dosego lastnih kapitalskih interesov) Kako se naj pravno zaščitim oz kje naj iščem le to. Beg v bolniško pa ni rešitev za dlje časa.
Zadeva je pa žal zelo urgentna saj s tem jaz in sodelavci, ki so v podobni situaciji nimamo manevrirnega časa. delo je bilo opisano l. 2000 kot večizmensko, stresno delo z ljudmi vezano na neprekinjeno 8 ur razen par minut za fiziološke potrebe, 20 min malice in z neprekinjeno uporabo slušalk v ušesu.

Najlepša hvala za hiter odgovor
hn12
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
06.05.13 09:49
Spoštovani!

V obdobju, ko ste na začasnem čakanju imate vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, enako velja tudi za delodajalca. Tako lahko v tem času izrabite letni dopust.
Ker je letni dopust pravica delavca, menimo, da vam delodajalec ne more brez vaše privolitve odrejati izrabe letnega dopusta.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
06.05.13 10:34
Spoštovani!

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju mora delodajalec upoštevati mnenje invalidske komisije o vaši preostali delovni zmožnosti.
Zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti ponujenega delovnega mesta, ni pa to nujno kot je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kolikor menite, da ponujeno delovno mesto ni v skladu z mnenjem invalidske komisije, lahko torej zahtevate dopolnilno mnenje. Zoper odločbo invalidske komisije pa je mogoča pritožba.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
07.05.13 10:21
Spoštovani!

Pooblaščeni zdravnik delodajalca, katerega naloge določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), med drugim opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev, ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oz. preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela. Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu izda pooblaščeni zdravnik zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju in z obrazložitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za boljše varovanje zdravja. To zdravniško spričevalo posreduje delodajalcu. Pooblaščeni zdravnik na podlagi rezultatov pregledov predlaga ukrepe za izboljšanje razmer na delovnih mestih in v delovnih okoljih oz. ukrepe za odpravo vzrokov, ki ogrožajo oz. utegnejo ogrožati zdravje delavcev. Zakon torej ne predvideva izrecno, da bi pooblaščeni zdravnik ugotavljal, ali je delavec zmožen za delo (to je v pristojnosti delavčevega osebnega zdravnika, ki delavcu lahko odredi začasno zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov), ampak glede na delo v določenem delovnem okolju presoja izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev delavca in predlaga, kakšne varstvene ukrepe, ki temeljijo na oceni tveganja za konkretno delovno mesto, naj delodajalec sprejme za zagotovitev varnega in zdravega dela. V konkretnem primeru to pomeni, da bi pooblaščeni zdravnik, če meni, da delo na določenem delovnem mestu glede na zdravstveno stanje delavca ni ustrezno, moral predlagati ukrepe, s katerimi bi delodajalec zagotovil varno in zdravo delo delavca na določenem delovnem mestu.
Če se delodajalec ali delavec ne strinja s presojo pooblaščenega zdravnika, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev predvideva poseben pritožbeni postopek v zvezi s presojo ocene pooblaščenega zdravnika glede izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev. V 17. členu namreč določa, da imata delavec in delodajalec pravico zahtevati presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pri posebni zdravniški komisiji. To zahtevo lahko vložita v 15 dneh po prejemu ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju. Komisijo imenuje minister za zdravje izmed strokovnjakov s področja medicine dela. Imenovana je za štiri leta, sedež pa ima pri Kliničnem institutu za medicino dela, prometa in športa KC Ljubljana. Ta komisija mora posamezen primer vzeti v obravnavo najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka za presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, svoje mnenje pa mora delavcu oz. delodajalcu in pooblaščenemu zdravniku pisno sporočiti najkasneje v 8 dneh po zaključni obravnavi.
V skladu s 6. Odstavkom 181. člena ZPIZ-2 zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata tudi dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti ponujenega delovnega mesta. Kolikor menite, da ponujeno delovno mesto ni ustrezno glede na odločbo o invalidnosti, lahko torej dopolnilno mnenje invalidske komisije zahtevate tudi sami.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
07.05.13 10:28
Spoštovani!

Iz vašega vprašanja sicer nismo mogli razbrati ali je gospa prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, vendar vam vseeno ponujamo spodnji odgovor v upanju, da se nanaša na vašo situacijo.
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalidnosti oziroma brezposelnosti in se zaposli za krajši delovni čas od polnega, zadrži pravico do prejemanja sorazmernega dela tega nadomestila. Višino in čas prejemanja sorazmernega dela nadomestil iz prejšnjega odstavka določi izplačevalec nadomestil po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.
Predlagamo, da invalidko najprej zaposlite le za določen čas 1 meseca, da bo v tem času videla ali je delo sposobna opravljati, kolikor ga ni, ji pogodbe pač ne boste podaljšali.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Tomaž-m 29.05.13 20:23
Spoštovani!

Ali imajo delavci s podano 60% telesno okvaro nastalo zaradi posledice bolezni kakšno zaščito pri določanju presežnih delavcev zaradi poslovnih razlogov? Po ZPIZ-u pravic iz invalidskega zavarovanja ni.

Hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Matjaž Miklavčič 06.06.13 15:38
Spoštovani,
zaradi bolezni sem prejel odločbo, da sem začasno nezmožen za delo in zmožen za delo v skrajšanem delovnem času 4h dnevno.
Zanima me, ali lahko poleti za ostale 4h vzamem dopust in se odpravim na morje? Zanima me tudi, ali se v tem primeru šteje cel dan dopusta in če mi bolniško še naprej plačuje ZZZS? Bojim se namreč, da se ne bi bolniška prekinila in bi strošek spet prvih 30 dni prešel na delodajalca.
Hvala za odgovor,
Matjaž
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Miha 80 Lj 11.06.13 18:45
Pozdravljeni!

Sem invalid III. stopnje zaposlen v vojski. Zaradi poškodbe ne morem več opravljati delo vojaka. To so ugotovili že septembra lani v Štuli (vojaški zdravnik), odločbo o pravnomočnosti za stopnjo invalidnosti pa sem prejel letos v maju. V 101. členu (Dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnega invalida), v sedmi točki piše, da lahko tudi jaz dam odpoved v primeru, če mi delodajalec ne ponudi novega delovnega mesta. Tako naj bi zadržal iste pravice kakor da bi mi odpoved dali oni, torej naj bi bil kljub temu -da dam odpoved sam - upravičen tako do odpravnine kot tudi do nadomestila na zavodu za zaposlovanje. Zanima me koliko časa mora zakonsko preteči, da lahko jaz to storim, ker me delo v vojski kot invalida ne zanima in ker me nova zaposlitev že čaka. Nad glavo pa mi visi tudi vračilo nagrade (dobil sem jo ob sklenitvi pogodbe), ki bi jo moral vrniti v primeru, da prekinem delovno razmerje pred iztekom pogodbe (Še 5 let). Predvidevam, da mi pogodbe po preteku 5 let ne bodo podaljšali. Sedaj koristim še lanski dopust, v tem času pa so me premestili na delovno mesto s še težjimi delovnimi pogoji in obremenitvami v drugo vojašnico. Nadrejeni vedo za poškodbo, imajo vso obstoječo dokumentacijo, Štula jih je takoj o mojem stanju obvestila, tudi t.i. Nato testov, ki so nujno potrebni za opravljanje poklica vojaka nisem opravil že 3 leta zapored, vendar se nič ne zgodi. Več kot očitno je, da se mi krši pravice, dela zaradi poškodbe kolena ne morem več opravljati, bolniška mi ne pripada, dopusta pa kmalu več ne bo za koristiti. Prosim za vaš nasvet in pomoč! Najlepša hvala, Miha
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
13.06.13 09:27
Spoštovani!

Kolikor boste čez poletje začasno zadržani od dela zaradi bolezni, v tem času ne morete koristiti letnega dopusta. Lahko se le dogovorite z osebnim zdravnikom, da ste lahko v času zdravljenja odsotni od doma.
V primeru, da boste takrat že delali 4 urni delavnik, pa imate pravico do koriščenja letnega dopusta. V tem primeru se 4 ure štejejo za cel delovni dan, kar pomeni, da se to šteje za cel dan dopusta.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar MAČAK 18.06.13 21:59
Spoštovani!
stara sem 58 let, delovne dobe imam 37 let in mesecev. Pogoje za upokojitev bom imela 7. 9. 2014.
Sem plučni bolnik in pulmolog mi je napisal, da ne smem več opravljati svojega dela. Na šoli kjer delam ni drugega delovnega mesta. Sprašujem ali sem lako na čakanju šest mesecev v tem koledarskem letu in šest mesecev v letu 2014? Ali se splača začeti postopek za invalidsko upokojitev?
Hvala za odgovor
M.Č
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ružacrvena 19.06.13 09:35
Mi lahko kdo razloži naslednje:
zaposlenega imamo invalida III. kategorije in ima 60% invalidnost. Poleg odločbe smo dobili da ga moramo premestiti na drugo delovno mesto ( kar smo storili in ZPIZ se s tem strinja ), poleg smo dobili vlogo za zagotavljaje sredstev ob premestitvi.
Zanima me katera sredstva pripadajo invalidu, ki ima omejeno gibanje z roko? Delo je v gradbeni stroki.
Hvala vssem za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar slepaulica 24.06.13 18:57
Spostovani,
zanima me ce si v invalidskem pstopku ali lahko das odpoved pri delodajalcu?
Konkretno v mojem primeru gre za trajno razbremenitev od stalnega nocnega dela zaradi zdravstvenih tezav.Od januarja do aprila sem bil v bolniskem,tri tedne delal,trenutno v bolniskem od polovice maja
zacetek junija poslan na IK postopek,zdravstvena komisija pa mi je zakljucila bolniski stalez.
Hvala.Lp.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.06.13 11:59
Spoštovani!
Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov lahko delodajalec invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaradi invalidnosti, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu s tem zakonom ali s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem. Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi, o čemer odloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi.
V primeru, ko delodajalec res ne more zagotoviti ustreznega dela delavcu niti pri drugih delodajalcih, se lahko torej z vlogo obrne na Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pred tem mora seveda v skladu s splošnimi določbami delovne zakonodaje izvesti postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po določbah ZDR oz. delavca obvestiti o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Hkrati pa mora tudi pridobiti dokazila, s katerimi bo lahko utemeljil nujnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
Zaščite v smeri, da se delavcu invalidu pogodba o zaposlitvi sploh ne bi smela odpovedati, kot je to veljalo pred letom 2006, ko so bili delavci invalidi absolutno varovani pred odpovedjo o zaposlitvi iz poslovnega razloga pa več ni.
S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.07.13 10:01
Spoštovani!

Delodajalec je dolžan upoštevati odločbo, ki jo izda invalidska komisija.
Predlagamo naslednje: kolikor menite, da delovno mesto na katerega so vas razporedili ni v skladu s predpisanimi omejitvami lahko zahtevate dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti ponujenega delovnega mesta. . Če bo ugotovljeno, da delovno mesto ni primerno, delodajalec pa ne bo ukrepal, lahko od njega pisno zahtevate odpravo kršitev. Če tega v 8. dneh ne bo storil, lahko v nadaljnjih 30. dneh vložite tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi odprave kršitve in spoštovanja odločbe ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.07.13 10:16
Spoštovani!

Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh razlogov ugotovi posebna komisija, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe). Pazljivi torej bodite, da ne bi slučajno dali soglasja k odpovedi pogodbe o zaposlitvi - v takem primeru bi se štelo, da vam je delovno razmerje prenehalo iz krivdnega razloga, kar pomeni, da na Zavodu za zaposlovanje ne bi mogli uveljaviti nikakršnih pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Nadomestilo za invalidnost, ki bi ga sicer lahko dobili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa je v primeru prenehanja delovnega razmerja iz krivdnega razloga na strani invalida, tudi nižje kot sicer.
Glede na to, da boste pogoje za upokojitev izpolnili 07.09.2014, pravica do denarnega nadomestila pa vam pripada 25 mesecev, bi lahko ob izpolnitvi predpostavk iz prejšnjega odstavka (da vam delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi), takoj prenehali z delom in se vseeno redno upokojili s 07.09.2014. Kako pa se kaj splača iz finančnega vidika, pa žal ne moremo odgovoriti, saj nimamo podatkov za izračun, niti takšnih izračunov ne opravljamo. O tem lahko povprašate na ZPIZ-u.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.07.13 10:17
Spoštovani!
Glede na to, da ste delavca premestili, lahko zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve, če je za ohranitev zaposlitve delavca pri katerem je nastala invalidnost potrebna prilagoditev prostorov in delovnih sredstev.
S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.07.13 11:09
Spoštovani!
V primeru, da sami podate odpoved pogodbe o zaposlitvi na zavodu za zaposlovanje ne morete uveljaviti nikakršnih pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Nadomestilo za invalidnost, ki bi ga sicer lahko dobili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa je v primeru prenehanja delovnega razmerja iz krivdnega razloga na strani invalida, tudi nižje kot sicer.
S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Tic 05.08.13 18:15
Pozdravljeni. Po 5ih letih neprekinjenega bolniškega staleža sem prejel sem odločbo IK 1 stopnje, v kateri mi je priznana invalidnost III kat. z omejitvami. Delodajalec me želi dati na čakanje, saj glede na omenjene omejitve ne najde dela za mene. Naj bi bilo čakanje znotraj službe. Zanima me kakšne so moje pravice in potek takega postopka, ter višina plače, saj sedaj sem prejemal 80% plače v breme ZZZS? Sem še v bolniškem staležu in namen se imam pritožiti na II stopnjo. Ali mi bolniška velja do končanja postopka pritožbe II stopnje oz pravnomočnosti odločbe II stopnje, ali pa se bom moral pritoževati iz službe oz čakanja in s tem prekiniti bolniško..?.

Lp in hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
13.08.13 13:27
Spoštovani,

Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove in ohrani vse pravice iz delovnega razmerja.
Bolniški stalež imate vse dokler vam ga je priznala komisija ZZZS.

S spoštovanjem.

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Nujno 16.08.13 15:08
Zanima me, kakšna nadomestila pripadajo brezposelnemu invalidu III. kategorije, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje (brezposeln je postal zaradi stečaja delodajalca in ne po lastni krivdi).
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Tic 20.08.13 09:20
Pozdravljeni

Do sedaj sem prejemal 80% bolniško v breme ZZZS. V času moje bolniške pa se je to delovno mesto ukinilo. Ali velja še vedno stara osnova za obračun ali mi delodajalec lahko spremeni na novo osnovo?
Nekje sem bral, da ostajajo isti pogoji kot pred nastankom invalidnosti, torej smatram isto višino denarnega nadomestila oz plače v kolikor bom čakal na delo doma kot sedaj ker prejemam bolniške.80%..?


Hvala in lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar V.e.g. 22.08.13 15:12
ali moram kot invalid 3 kategorije dosegati 100% normo, enako kot ostli delavci ?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
02.09.13 13:57
Spoštovani,

Menimo, da vam pripada pravica do nadomestila za invalidnost in pravica do nadomestila zaradi brezposelnosti. Predlagamo, da o tem povprašate svojo svetovalko ter ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
02.09.13 14:24
Spoštovani,

Delodajalec je delavcu dolžan izplačevati nadomestilo plače, ki ga je določil v obvestilu o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo.
V primeru bolniške pa menimo, da kolikor boste v tem času dobili pogodbo v kateri bo znesek plače (osnova) nižji, bo na podlagi te osnove izračunano tudi nadomestilo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.09.13 09:05
Spoštovani,

Delo na normo ali delo na režijo sta zadevi, ki sta stvar organizacije dela s strani delodajalca. Zakonodaja o tem ne govori in ne predpisuje ničesar. Delodajalec pa na tak način – s predpisanim načinom dela in obsegom pričakovanih rezultatov določa tudi plačo – oziroma vsaj variabilni del plače. Pri vašem delu se morate zavedati predvsem naslednjega:
da ste invalid;
da imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določeno delovno mesto in da je v pogodbi ali pa v aktu o sistemizaciji delovnih mest naveden tudi opis vašega dela;
navedeno v predhodni alineji pomeni, da pridete v službo o času, ki ga določi delodajalec, delate delo, ki je navedeno v opisu del in nalog za delovno mesto, za katerega imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi – pridno vestno in natančno – po izteku tega časa odidete domov;
delodajalec mora upoštevati in spoštovati pogodbo o zaposlitvi in odločbo ZPIZ o vaši invalidnosti in ustreznih zahtevah v vezi z delom zaradi invalidnosti. V kolikor delate v skladu z predhodno alinejo, vam nima kaj očitati niti od vas kaj drugega zahtevati.
Zgoraj navedeno so pravila, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih. Delodajalci v praksi na invalide pogosto »pritiskajo« tudi z normo. Vendar, če delate kolikor morete in norme ne dosežete, vas delodajalec ne more odpustiti zaradi nesposobnosti. V kolikor bi delodajalec ne spoštoval pogodbe o zaposlitvi ali odločbe ZPIZ, ali kršil kakšne vaše pravice po zakonu in kolektivni pogodi, imate v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih pravico od delodajalca pisno zahtevati, da preneha s kršitvami v roku 8 dni. Če v tem roku ne preneha s kršitvami, lahko v nadaljnjih 30 dneh zoper njega vložite tožbo na Delovnem in socialnem sodišču.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Bernarda S 09.09.13 12:36
III. stopnja invalidnosti

Prejela odločbo o III stopnji invalidnosti (70% okvara zaradi bolezni) in skrajšanje delovnega časa na 4. urni, pripada mi delno nadomestilo, ne pa invalidnina.
Kakšna je razlika med invalidnino in delnim nadomestilom? Ali je smiselno podati pritožbo, zakaj ne invalidnina, saj je telesna okvara posledica tudi zaradi opravljanja poklica oz. poškodovanja na delovnem mestu.

Najlepša hvala za odgovor!
Bernarda
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jasmina44448 25.09.13 10:14
Spoštovani,
sprašujem v imenu moje mame. Štiri leta nazaj je bila invalidsko upokojena za 4 ure, letos pa je dopolnila pogoje za starostno pokojnino. Zanima nas le, glede na to, da je invalid III. kategorije, ali ji zdaj, ko je v pokoju, pripada tudi kakšna invalidnina.

Najlepša hvala za odgovor,
Jasmina
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Hana1 26.09.13 12:26
Spoštovani

Pred dvema dnevoma sem prejela sklep o napotenju na čakanje do konca leta.
Skrbi me ker z 1.11. bo sledila reorganizacija podjetja in bomo mi prešli v drugo podjetje.
Sklep sem dobila sedaj z zdajšnjim podjetjem kako bo pa potem s spremembo
podjetja. Spraševala sem na sindikat pa tudi oni ne vedo če bo potem ostalo isto v veljavi se
pravi čakanje.
Zanima me ali obstaja zame kakšna nevarnost da s prehodom izgubim službo.

Hvala za odgovor


Hana
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.09.13 16:29
Spoštovani,

Invalidnina za telesno okvaro od uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št 96/12) ne sodi več med pravice, določene s tem zakonom. medtem ko je delno nadomestilo pravica, ki je predvidena v ZPIZ-2. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar. Vse dokler ti predpisi ne bodo uveljavljeni, pa lahko zavarovanci še pridobijo pravico do invalidnine, vendar v omejenem obsegu in sicer le za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri priznanju pravice se upoštevajo predpisi, veljavni do 31. 12. 2012.

Predlagamo, da se za natančnejšo obrazložitev obrnete na najbližjo enoto ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.09.13 16:41
Spoštovani,

Invalidnina za telesno okvaro od uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št 96/12) ne sodi več med pravice, določene s tem zakonom. medtem ko je delno nadomestilo pravica, ki je predvidena v ZPIZ-2. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar. Vse dokler ti predpisi ne bodo uveljavljeni, pa lahko zavarovanci še pridobijo pravico do invalidnine, vendar v omejenem obsegu in sicer le za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri priznanju pravice se upoštevajo predpisi, veljavni do 31. 12. 2012.

Predlagamo, da se za natančnejšo obrazložitev obrnete na najbližjo enoto ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.10.13 12:03
Spoštovani,

Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

Glede na navedeno, bi torej moral obveljati tudi sklep o napotenju na čakanje na delo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar zoryan 03.10.13 18:15
Sem invalid III. kategorije, ki je odredila, da me delodajalec premesti na drugo delovno mesto. Delo, ki sem ga opravljala pred invalidnostjo je sedeče, zato so mi morali dodeliti drugo delovno mesto. Problem je v tem, da je prav v tem času v podjetju potekala reorganizacija in so moje prejšnje delovno mesto Posredovalec storitev preimenovali in mi dodelili enako delovno mesto z drugim nazivom po sistemizaciji delovnih mest - komercialist I, kar ima enako vsebino dela kot prejšnje in to poslali na inv. komisijo, ki je pogodbo o zaposlitvi potrdila. Sedaj sem dve leti delala kot tajnica in pomagala na oddelku podjetij in to je bilo zame v redu - kljub drugemu nazivu v pogodbi. Na kar so se šefi odločili, da sem ponovno potrebna v blagajni, kjer je sedeče delo. V inv. odločbi mi piše izmenično sedeče in stoječe delo, le z občasnimi prisilnimi držami vratne hrbtenice, kar pa v blagajni sigurno ni. Zanima me glede na to, da so zaradi reorganizacije moje isto delovno mesto preimenovali ali je s tem podjetje kršilo zakonodajo o premestitvi na drugo delovno mesto.
Kaj lahko storim.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar M48 05.10.13 11:46
Spoštovani,
na Vas se obračam v zvezi z invalidnostjo 3. kategorije.Star sem 35 let, delovne dobe imam cca.14 let. Lani sem imel artroskopijo desnega kolena(odstranitev lateralnega meniskusa 25%,korekcije v kolenu).Stanje se je do letos poslabšalo v taki meri, da sem moral ponovno na operacijo.(rekonstrukcija LCA s tetivo semitendinosusa in parcialna resekcija lateralnega meniskusa-40%).Izvid magnetne resonance pred posegom,govori o večjem izlivu v kolenu, suspektnem sinovitisu, hondropatiji patele, začetni artrozi v sklepu, rupturi LM. Sedaj sem si uredil v službi na podlagi zdravniškega pregleda omejitve.(dvigovanje bremen do 10 kg,ne 8 ur stoječega dela). Kljub temu,je stoječega dela kar za 8 ur.Veliko počepov,prepogibanja,hoje...

Zanima me naslednje:
-ali obstaja možnost pridobitve tretje kategorije na podlagi sedanjih in bodočih izvidov
-kolikšna je potem plača
-ali je možno pridobiti kategorijo in delo za 4 ure(tudi tu me zanima višina prejemkov)
-če sem kot invalid potem zaščiten glede opravljenega dela.(premalo narejeno in podobno)
-ali so take kategorije potem stalne ali začasne
-kako je s tako kategorijo potem pri morebitnem drugem delodajalcu (med drugim iščem kakšno lažjo zaposlitev)

Sprašujem zato, ker ne bi rad, da se mi stanje še poslabša zaradi službe.Pa čeprav bo delodajalec verjetno trdil, da mi je že omogočil lažje delo.


Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Fejk 07.10.13 13:09
POZDRAVLJENI
Mene pa zanima,koliko dobite plačano vsi kateri ste v 3.stopnji invalidnosti?

Kje lahko pogledam to lestvico koliko se plača po stopnji invalidnosti?

Hvala za odgovore
lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Gostečnik 11.10.13 13:23
Pozdravljeni!

Imam 35 let in 11 let delovne dobe, izobrazbo V.stopnje, oz. gimnazijsko maturo. Brez zaposlitve sem skoraj 3 leta, saj v tem času sem skrbela in nudila 24 urno pomoč moji mami, ki pa je letos žal umrla.

Že pred letom dni sem si huje poškodovala koleno, imam strgane kolenske vezi (sprednjo križno, stransko in zadnjo). Operirana sem bila novembra lani. Operacija ni bila uspešna, ker je poškodba prehuda. 12.9.2013 bi mogla imeti še drugo operacijo, ki so jo odpovedali, ker so na jutranji viziti ugotovili, da je poškodba hujša, kot so predvidevali. Odpustili so me iz bolnišnice,ker za tako zahtevno operacijo ni bilo na voljo dovolj transplantantov. Sedaj čakam na 3 vezi od darovalca (žalostno, toda resnično), kar lahko traja še mesece. Takšni so postopki za običajnega smrtnika. "Čičaj in čakaj!"

Hodim s pomočjo bergel, ker mi pri hoji koleno skače iz sklepa. Imam hude bolečine ves čas, ne morem predolgo stati, ne sedeti niti ležati, saj imam v vsakem položaju hude bolečine in mi koleno ves čas zateka. Čeprav sem zaradi poškodbe nezmožna za delo, vseeno iščem kako delo, ki bi ga lahko opravljala.
Prejemam socialno denarno pomoč v višini 265 eur. To je moj edini vir dohodka. Enkratno denarno socialno pomoč v višini 260 eur pa sem že dobila v mesecu juniju in vsaj 6 mesecev do nje nisem več upravičena. Najbrž ni potrebno govoriti, da se s tem denarjem človek ne more preživeti, saj ne zadošča niti za stroške najemnine in ogrevanja, kaj šele za ostale položnice in prehrano.
Kljub temu, da se zavedam, da nisem sposobna za delo in ga po strogih navodilih ortopeda tudi ne smem opravljati, si iščem delo, vendar me v mojem stanju nihče noče zaposliti, ker imam v bistvu "bolniški stalež". Ko pridem na kak razgovor, se ta takoj konča, ko delodajalec vidi, kako hodim. Zdravniškega pregleda pa seveda ne morem narediti vsaj še kakšno leto, ker rehabilitacija po takšni operaciji traja najmanj 8 mesecev.
Hotela sem vložiti prošnjo za varstveni dodatek, a bi morala najprej na invalidsko komisijo na ugotavljanje trajne nezmožnosti za delo ali trajne nezaposljivosti. Ker zdravljenje še zdaleč ni zaključeno in me čaka še najmanj ena operacija, mi osebna zdravnica ali ortoped ne moreta napisati predloga za invalidsko komisijo.
Vem, da v mojem stanju ne bi smela razmišljati o ničemer drugem, kot le o zdravju in čimprejšnjem okrevanju, a položnice je potrebno plačati, opomini se kopičijo, nikogar ne zanima moje zdravstveno stanje.
Ali obstaja še kakšna možnost, kakšen dodatek ali karkoli? Osebna zdravnica mi ni vedela svetovati. Seveda bi najraje imela delo, vendar ga ne dobim. Tudi če bi ga dobila (npr. na črno), se zavedam, da ga s tako poškodbo in temi hudimi bolečinami ne bi mogla opravljati. Dokler zdravljenje ni končano, niti ne morem na ugotavljanje invalidnosti.
Ker že sedaj ne zmorem več plačevati položnic, niti ne vem več, kako naj se z 265 euri preživljam, vas vljudno prosim za kakršenkoli nasvet.

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za pomoč in vas lepo pozdravljam!
S spoštovanjem!

Gostečnik
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar sonci1960 13.10.13 18:26
Pozdravljeni !

Po 27 mesecih bolniške in po operaciji hrbtenice(spinalna steniza in hernija l4-l5,močni astmi,angini pektoris in težavam z jetri) sem dobila od komisije odločbo za 4 urno delo.Sem v postopku invalidske komisije in na odgovor čakam že 2 meseca.Delam v tehnični trgovini najboljšega soseda ,dela pa se 6 dni v tednu.Problem nastane,ker polne tri ure ne morem sedet v blagajni (pol ure sem lahko na oddelku) ali pa 4 ure samo na oddelku,kar pa zaradi stanja tudi ne zmorem.Zanima me koliko dni na teden moram delat in ali lahko grem nazaj v polno bolniško kljub odločbi komisije ?????
Sedaj sem morala prit delat tudi v soboto (vsak dan pišejo 4 ure delovne in 3 ure bolniške,v soboto pa 4 ure delovne in 1 uro bolniške)!!!!!

ALI JE TO PO ZAKONU ?

Prosim za hiter odgovor in hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
15.10.13 13:08
Spoštovani,

Delodajalec ne sme invalidu, ki nima statusa delovnega invalida, redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, če ne dosega pričakovanih rezultatov in invalid teh rezultatov ne dosega zaradi invalidnosti. Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa. Invalid in delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delavcu, pri katerem je ugotovljena preostala delovna zmožnost, mora delodajalec zagotoviti:opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti, opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost, poklicno rehabilitacijo, nadomestilo plače v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Lizamissy 15.10.13 13:20
Lizamissy
Spoštovani !

Prejela sem odočbo ZPIZ-a, kjer piše, citiram : " Zavarovanka se razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do dela na drugem delovnem mestu za delo, ki se opravlja izmenično stoje in sede in za delo pri katerem je porebna hoja le po istem nivoju, s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno od 26.9.2013 dalje." ( konec citata).
Sedaj me pa zanima- danes smo 15.10.2013,( datum, ko sem prejela odločbo), le ta pa velja za nazaj- od 26.9.2013- kako je to mogoče?-oz. kaj sedaj naj to pomeni?
In še- če deloldajalec nima takega dela zame ( tako mi je deja dir. firme, ko sva čakali na ZPIZ-u, na obravnavo, kaj lahko sledi?
Hvala za odgovore.

P.S. Naj povem, da štejem 46 let
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
15.10.13 14:10
Spoštovani,

navedeno si lahko pogledate na spletnih straneh ZPIZ: http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/uveljavljanjepravic/invalidnina+za+telesno+okvaro_2013

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.10.13 16:34
Spoštovani,

Delodajalec mora takoj, ko izve za invalidnost delavca, ukreniti vse potrebno, da mu zagotovi delo, ki bo ustrezalo njegovemu zdravstvenemu stanju, ugotovljenemu z odločbo o invalidnosti. Preveriti mora, ali obstaja delo, ki bi ga lahko delavec invalid glede na omejitve zaradi invalidnosti opravljal – to mora preveriti tudi pri drugih delodajalcih. Nadalje mora delodajalec preveriti, ali bi lahko delavca zaposlil na delovnem mestu z določenimi prilagoditvami ali ga napotil na zaposlitveno rehabilitacijo. V skladu s 13. členom ZZRZI namreč lahko invalid uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, če nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih. Ta možnost velja tako za invalide, ki so pridobili tak status po ZZRZI, kakor tudi za invalide, ki so jim bile izdane odločbe o invalidnosti po drugih predpisih (npr. stari ZPIZ, ZPIZ-1). ZZRZI pa tudi določa, da lahko posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije za invalida uveljavlja tudi njegov delodajalec - v tem primeru sklene z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije in invalidom pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije, s katero dogovori medsebojne pravice in obveznosti.Če obstaja možnost zaposlitve na ustreznem delovnem mestu, lahko delodajalec delavcu invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi in mu hkrati ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto pri sebi ali (na podlagi dogovora) pri drugem delodajalcu.To možnost določa tretji odstavek 101. člena ZPIZ-1: delodajalec lahko zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega ali pravica do premestitve na drugo delovno mesto na podlagi invalidnosti III. kategorije ali invalidnosti II. kategorije po dopolnjenem 50. letu starosti, redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga invalidnosti, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ali za delo na drugem delovnem mestu skladno s predpisi o delovnih razmerjih.S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
03.11.13 18:52
Spoštovani,

delati morate polovični delovni čas, torej 4 ure na dan. Nadurnega dela delodajalec od vas ne more zahtevati. Ni pa določeno, da vam v soboto ne bi bilo potrebno delati.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar upokojitev 06.11.13 16:02
Pozdravljeni,

mene zanima glede očeta star je 54 let in ima 35 let delovne dobe in z delom je začel pred 18. letom starosti, vmes je seveda služenje vojaškega roka in benificirana leta dela. V podjetju kjer dela je zaradi nezgode postal invalid 3. kategorije in sicer leta 1986, danes še vedno dela v istem podjetju, kjer so mu zagotovili drugo delovno mesto, ki je zanj primerno in s tem dobiva tudi nadomestilo k plači iz ZPIZ-a. Septembra letos smo oddali za izračun datuma, glede upokojitve ( ne gre za invalidsko upokojitev), po pogovoru z uslužbenko iz ZPIZ.a pa ga glede izračuna datuma upokojitve zaradi invalidnosti mora obravnavati pod drugimi pogoji. Sedaj me zanima kateri so ti pogoji ali je to zanj slabše ali boljše?

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
08.11.13 08:51
Spoštovani,

Morda je imela uslužbenka v mislih naslednje: Zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani kot zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70 % (četrta stopnja), vojaški invalidi od I. do VI. skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15. leta starosti ter ekstrapiramidnimi obolenji, se za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja. Navedeno je za vašega očeta vsekakor boljše.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Zajazzy 12.11.13 11:29
Pozdravljeni!

Imam 35 let in 11 let delovne dobe, izobrazbo V.stopnje, oz. gimnazijsko maturo. Brez zaposlitve sem skoraj 3 leta, saj v tem času sem skrbela in nudila 24 urno pomoč moji mami, ki pa je letos žal umrla.

Že pred letom dni sem si huje poškodovala koleno, imam strgane kolenske vezi (sprednjo križno, stransko in zadnjo). Operirana sem bila novembra lani. Operacija ni bila uspešna, ker je poškodba prehuda. 12.9.2013 bi mogla imeti še drugo operacijo, ki so jo odpovedali, ker so na jutranji viziti ugotovili, da je poškodba hujša, kot so predvidevali. Odpustili so me iz bolnišnice,ker za tako zahtevno operacijo ni bilo na voljo dovolj transplantantov. Sedaj čakam na 3 vezi od darovalca (žalostno, toda resnično), kar lahko traja še mesece. Takšni so postopki za običajnega smrtnika. "Čičaj in čakaj!"

Hodim s pomočjo bergel, ker mi pri hoji koleno skače iz sklepa. Imam hude bolečine ves čas, ne morem predolgo stati, ne sedeti niti ležati, saj imam v vsakem položaju hude bolečine in mi koleno ves čas zateka. Čeprav sem zaradi poškodbe nezmožna za delo, vseeno iščem kako delo, ki bi ga lahko opravljala.
Prejemam socialno denarno pomoč v višini 265 eur. To je moj edini vir dohodka. Enkratno denarno socialno pomoč v višini 260 eur pa sem že dobila v mesecu juniju in vsaj 6 mesecev do nje nisem več upravičena. Najbrž ni potrebno govoriti, da se s tem denarjem človek ne more preživeti, saj ne zadošča niti za stroške najemnine in ogrevanja, kaj šele za ostale položnice in prehrano.
Kljub temu, da se zavedam, da nisem sposobna za delo in ga po strogih navodilih ortopeda tudi ne smem opravljati, si iščem delo, vendar me v mojem stanju nihče noče zaposliti, ker imam v bistvu "bolniški stalež". Ko pridem na kak razgovor, se ta takoj konča, ko delodajalec vidi, kako hodim. Zdravniškega pregleda pa seveda ne morem narediti vsaj še kakšno leto, ker rehabilitacija po takšni operaciji traja najmanj 8 mesecev.
Hotela sem vložiti prošnjo za varstveni dodatek, a bi morala najprej na invalidsko komisijo na ugotavljanje trajne nezmožnosti za delo ali trajne nezaposljivosti. Ker zdravljenje še zdaleč ni zaključeno in me čaka še najmanj ena operacija, mi osebna zdravnica ali ortoped ne moreta napisati predloga za invalidsko komisijo.
Vem, da v mojem stanju ne bi smela razmišljati o ničemer drugem, kot le o zdravju in čimprejšnjem okrevanju, a položnice je potrebno plačati, opomini se kopičijo, nikogar ne zanima moje zdravstveno stanje.
Ali obstaja še kakšna možnost, kakšen dodatek ali karkoli? Osebna zdravnica mi ni vedela svetovati. Seveda bi najraje imela delo, vendar ga ne dobim. Tudi če bi ga dobila (npr. na črno), se zavedam, da ga s tako poškodbo in temi hudimi bolečinami ne bi mogla opravljati. Dokler zdravljenje ni končano, niti ne morem na ugotavljanje invalidnosti.
Ker že sedaj ne zmorem več plačevati položnic, niti ne vem več, kako naj se z 265 euri preživljam, vas vljudno prosim za kakršenkoli nasvet.

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za pomoč in vas lepo pozdravljam!
S spoštovanjem!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
13.11.13 08:47
Spoštovani,

predlagamo vam, da se z vprašanjem obrnete na CSD.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Jože Simonišek 13.11.13 14:18
Spoštovani
Invalid III kat. sem od leta 1985.Od takrat pa do leta 1996 ko je podjetje šlo v stečaj sem delal v režiji.Od 1998 sem na zpiz in dobivam nadomestilo.Od zzzs sem dobil obvestilo da me bojo prestavili v drugo evidenco.Ali je za moje doplačilo pomembno ali sem iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba.63 let bom dopolnil marca 2014.Imam 26 let del. dobe.Kakšen bo malus.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Zajazzy 14.11.13 15:06
Pozdravljeni!

Na CSD so mi podali že znani odgovor, ko bo zdravljenje zaključeno in bo določena stopnja invalidnosti, lahko zaprosim za varstveni dodatek. Do takrat pa... Po starem.

Za odgovor in pomoč se vam najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
24.11.13 17:58
Spoštovani,

Dejstvo ali ste brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, na doplačilo ne bo vplivalo.
Za vprašanje o malusu pa predlagamo, da se glede tega obrnete na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar upokojitev 04.12.13 12:55
Pozdravljeni,

ali ima kdo mogoče izkušnje s čakalno dobo na ZPIZ-u glede informativnega izračuna za pokojnino, namreč čakamo že od septembra medtem so tisti, ki so kasneje oddali že dobili izračune.

Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Borko 08.12.13 20:38
Spoštovani!
Star sem 52 let in imam 33 let delovne oz.36 let pokojninske dobe,ker se do 2000 leta imel beneficirano dobo.Pred več kot 10.leti so se začele težave z vidom,predvsem ponoči.Po desetih letih obiskovanja okulistov so mi postavili diagnozo-makulopatija.Zdravniki-nesposoben za poklicnega voznika ,IK pa 3.kategorijo,8 urno drugo ustrezno delo.Ker podjetje zame nima dela bom čez nekaj dni iz poslovnih razlogov po vseh procedurah,ki jih predpisuje zakon odpuščen-na Zavodu za zaposlovanje.Prosil bi Vas za odgovor,ali imam kakšne možnosti za upokojitev kot invalid 3.kategorije oz. ali sem upraviče do kakšega nadomestila ,saj bom kot edini pri hiši še sam ostal takorekoč na cesti brez vsega. Že vnaprej najlepša HVALA za odgovor.Janez
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar mici78 10.12.13 22:41
Spoštovani!

Od 14.10.2013 sem v bolniškem staležu zaradi trajne okvare hrbtenice. Stara sem 35 let in sem v istem javnem zavodu zaposlena skoraj že 12 let. Ker je moje delo fizično zelo težko ( zajema prisilne položaje in dvigovanje tudi več kot 10 kg), tega dela na tem delovnem mestu ne bom mogla več opravljati, saj bi le to vodilo v precejšnje poslabšanje mojega stanja. Moj nadrejeni mi je v pogovoru ponudil možnost zamenjave delovnega mesta (ko se vrnem iz staleža) in sicer na lažje delovno mesto, kjer ni težkih fizičnih obremenitev.
Moj osebni zdravnik in tudi izvidi specialistov predlagajo predstavitev na Invalidski komisiji. Ker je postopek pridobivanja oz. od zdravljenja do pridobitve odločbe s strani IK dolgotrajen, me zanima ali je bolje še nadaljevati s staležem do odločbe IK ali pristati na menjavo delovnega mesta in prekiniti s staležem. Zanima me, ali sem v tem primeru sploh kakorkoli pravno zaščitena ali lahko delodajalec "ugotovi", da naenkrat več nima delovnega mesta za delavca, ki težjega dela več ne zmore opravljati(tehnološki višek).

V naprej najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Marjan Vogrin 13.12.13 12:25
Spoštovani

Dobil sem odločbo 3 kategorije invalidnosti delo z omejitvami 8 ur.
Dal sem pritožbo kdaj lahko pričakujem odgovor.
Moram vam še povedat ,da je komisija 1 stopnje stopnje takoj dala odločbo v revizijo invalidski komisiji 2 stopnje,šele nato sem odločbo dobil jaz.
Prav tako sem se pritožil na dan zasedanja komisije saj mi je 1 dan prej poteklo nadomestilo na zavodu za zaposlovanje ,tako da so mi invalidnino obračunali 40% ,da sem bil pa en dan prej obravnavan bi pa imel 6% invalidnino.
Ne vem kaj bi rekel

Lep pozdrav in hvala za odgovor in nasvet
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar pokojnina 20.12.13 22:12
Pozdravljeni,


imam primer ko se bo invalidna oseba upokojila in sicer redno (40let delovne dobe), je delovni invalid in je k svoji redni plači iz zpiza prejemal tudi nadomestilo k plači, ali mu to nadomestilo pripada tudi ob upokojitvi.

Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
23.12.13 10:16
Spoštovani,

Pravico do nadomestila za invalidnost ima zavarovanec s priznano pravico do premestitve po končani poklicni rehabilitaciji ter zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije po dopolnjenem 55. letu starosti ali invalidnost III. kategorije, če je zavarovančeva delovna zmožnost za njegov poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela, tudi v primeru če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde.

Predlagamo pa, da se z vprašanjem obrnete tudi na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.12.13 14:20
Spoštovani,

pravno zaščiteni boste šele takrat, ko boste prejeli odločbo invalidske komisije. Čakanje na IK oceno samo po sebi ni razlog za bolniški stalež. Nikjer v zakonskih ali podzakonskih aktih ni eksplicitno zapisano, da delavec/ka ima pravico do bolniškega staleža. V tem obdobju lahko pooblaščeni zdravnik priporoči delodajalcu naj razporedi delavca na drugo mesto. Na tako priporočilo delodajalec ni vezan. Verjetnost, da bo delavec razporejen, pa je večja, če so razlogi za tako priporočilo podrobno navedeni.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.12.13 17:18
Spoštovani,

Kot je zapisano v Zakonu o splošnem upravnem postopku, krajše ZUP-u, je rok za odgovor oziroma izdajo odločbe v javni upravi 2 meseca oziroma 60 dni. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje pa uporablja tudi dve izjemi tega člena. Kadar gre pri reševanju odločb za mednarodne zadeve oziroma je treba pridobiti material na mednarodni ravni ali pa je potrebno za rešitev odločbe mnenje invalidske komisije, ima ZPIZ daljši rok za razrešitev. in sicer do 6 mesecev. Naveden rok se lahko uporabi tudi v vašem primeru.

S spoštovanjem1

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
01.01.14 18:22
Spoštovani,

Na podlagi invalidnosti pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti na podlagi katerega je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom.

Pravica do nadomestila iz invalidskega zavarovanja preneha zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo, ki ni v delovnem razmerju ali ni obvezno zavarovan na podlagi tega zakona in ni na poklicni rehabilitaciji, z dnem, ko izpolni pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar nse 05.01.14 19:27
Decembra sem bi na IK zaradi inv.upok. oz.I. kategorije. Sedaj so me obvestili, da je bilo mnenje IK na I. Stopnji poslano v revizijo. V kaksnem casu te IK obvesti oziroma mora izdati odlocbo?
Hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
06.01.14 10:44
Spoštovani,

Če je za ugotovitev pravic potrebno izvedensko mnenje, mora pristojni organ zavoda izdati odločbo najpozneje v štirih mesecih od dneva uvedbe postopka.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Dare 16.01.14 08:51
Pozdravljeni
Po dve letni bolniški odsotnosti sem se vrnil na delovno mesto. Sem invalid lll. stopnje in delam skrajšani delovni čas po 4 ure. Zanima pa me, ali sem upravičen za polni regres za prehrano ali samo polovični.
Prav tako me zanima za regres za letni dopust. Dobim celega ali samo polovico.
Hvala lepa za odgovor
lp
Dare
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
16.01.14 16:04
Spoštovani,

regres za letni dopust vam pripada v celoti, ravno tako velja za malico.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Metka Novak 18.01.14 21:52
Spoštovani!

V MB sem zaposlena v eni izmed srednjih šol kot učiteljica matematike za polni delovni čas za nedoločen čas. Pred dnevi sem prejela odločbo, da me ZPIZ invalidsko upokoji za 4 ure, 4 ure pa delodajalec razporedi na drugo delovno mesto, torej ne poučevanje. V dopisu ZPIZu prej nisem navedla, da sem pripravljena na poklicno rehabilitacijo (to naš direktor sigurno ni navedel v pritožbi, če jo je naslovil na ZPIZ). V sredo 22. januarja mora moj odvetnik do 18 h oddati pritožbo, ki jo želim preko njega vložiti na ZPIZ. Prosim, navedite mi, na kaj naj bom pozorna pri pritožbi. Ali mi kot invalidki tretje kategorije lahko direktor, če ima s strani ZPIZa odločbo, da me razporedi na delo (ne poučevanje), kot sem navedla, lahko kar odpusti oziroma prične s postopkom "na" Zavod za zaposlovanje. Dopust sem izkoristila lani v celoti.

Res sem se malo pozno odločila, da vam piše, na kaj naj bom pozorna oziroma odvetnik v pritožbi na ZPIZ, vendar se vam resnično iskreno zahvaljujem za vaš odgovor. Sem po vašem mnenju potem na "Zavodu za zaposlovanje", ko bo sodba ZPIZa pravnomočna in direktor...., kot sem navedla ali "mora najti delo zame tudi, če ni bilo sprva sistematizirano (grem lahko na čakanje do nove sistematizacije, vnovič na bolniško po pravnomočnosti odločbe, ko se zaključi tudi bolniška?


Lp iz MB.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
20.01.14 09:07
Spoštovani,

predlagamo vam, da se o tem pogovorite s svojim odvetnikom. Mi namreč ne smemo posegati v obstoječe mandatno razmerje, ki ga imate s svojim odvetnikom, ki je nedvomno strokovno usposobljen, da bo pripravil ustrezno pritožbo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Sanjannn 06.02.14 18:44
Spoštovani,

sem trgovka v živilski stroki in imam 3 .kategorijo invalidnosti s polnim delovnim časom, omejitev bremen do največ 5 kg. Na teden opravim okoli 7 nadur, potem pa jih smem izkoristiti. Zanima me, ali je invalidu 3. kategorije dovoljeno delati nadure.

Hvala in lep pozdrav,

Sanja
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Zajazzy 12.02.14 19:34
Spoštovani!

Ponovno se obračam na vas. Od moje poškodbe je minilo že leto in 8 mesecev. Ves ta čas sem brez zaposlitve. Prejemam le denarno socialno pomoč v višini 265 eur. Če bi imela status trajno nezaposljive osebe oz. status osebe, ki je trajno nezmožen za delo, bi lahko vložila vlogo za varstveni dodatek. Tega pa ne morem storiti, saj osebni zdravnik lahko poda vlogo na zdravniško komisijo šele, ko bo zdravljenje zaključeno. Mene pa čaka že tretja operacija in vstavitev umetnega sklepa, torej zdravljenje vsaj še do konca leta. Seveda zakon veli drugače, a jaz mislim, da bi ravno sedaj morala imeti status trajno nezmožne in nezaposljive osebe, ko zdravljenje še poteka, saj potem, ko bo zdravljenje zaključeno, bom najbrž že sposobna za kakšno delo, upam vsaj. Takrat bo tudi podana vloga za ocenitev invalidnosti a problem je ta vmesni čas, ko nimam nobenih pravic in možnosti.
Ali imam pravico za nazaj zahtevati povračilo varstvenega dodatka, saj sem ves ta čas zaradi težke poškodbe nezaposljiva?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar DRAGO SLEKOVEC 16.02.14 17:18
DRAGO

LP SEM INVALID IIIKAT.PA ME ZANIMA ČE MORAM DELAT ŠTIRI IZMENSKO DELO OZIROMA 56UR NA TEDEN.NA ODLOČBI IMAM 40UR ZANIMA PA ME KOLKO IZMENSKO DELO SEM UPRAVIČEN.

HVALA
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar čiba 17.02.14 07:59
Pozdravljeni!

Sem delavni invalid 3 kategorije,in se hočem odpovedati tej kategoriji.Kaj morem storiti,in kako dolgo se čaka na odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar 2014 17.02.14 09:10
Pozdravljeni!

Sem delavni invalid 3. kategorije in se hočem odpovedati tej kategoriji.Ker nemorem dobiti zaposlitev z omejitvami,ki jih imam,in me zanima kako ta postopek poteka.

prosim za odgovor.

lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.03.14 16:34
Spoštovani,

delavcu invalidu ni dovoljeno odrejati nadurnega dela.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
07.03.14 10:02
Spoštovani,

vaš delodajalec mora upoštevati odločbo invalidske komisije, v nobenem primeru pa vam ne sme odrejati nadurnega dela. Glede na vaše navedbe, lahko delate največ 40 ur.

Glede izmenskega dela: lahko ga opravljate, če je tako določeno v odločbi invalidske komisije.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
07.03.14 11:00
Spoštovani,

navedeno bi bilo možno le s sprožitvijo novega postopka za ugotavljanje invalidnosti, v katerem bi komisija ugotovila, da se vam je stanje izboljšalo do te mere, da invalidnost ni več podana.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar društvoR 10.03.14 15:15
pozdravljeni

mene pa zanima nasledjna zadeva:

imamo delavko, na delovnem mestu čistilke, katera je dobila priznano III kategorijo invalidnosti in odločbo ZPIZS-a da ima pravico dela na drugem delovnem mestu z omejitvami: lažje delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, pri katerem ročno premešča brememna do največ 8 kg, s polnim delovnim časom.

Ker smo društvo in imamo vse preostale zaposlene preko javnih del, gospe ne moremo premestiti na drugo delovno mesto, ker ne obstaja. Želeli bi samo, da ji Zavod dodeli skrajšani delovni čas na 4 ure. Kaj narediti oz na kaj apelirati v pritožbi na Zavod, da bi ji ugodili 4 urni delovni čas (morda imate kakšen vzorec pritožbe).

Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
11.03.14 14:04
Spoštovani,

Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima zavarovanec pravico do pritožbe. V postopku za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti ima pravico do pritožbe tudi delodajalec.

Vzorca pritožbe žal nimamo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
11.03.14 14:52
Spoštovani,

menimo, da varstvenega dodatka za nazaj ne morete zahtevati.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar pomaranca30 14.03.14 07:39
Pozdravljeni. Prosila bi za en nasvet oz.mnenje. Moj oče ima okoli 36.let delovne dobe. Od tega je zadnjih 12 let delal samo štiri ure, ker je bil za 4 ure invalidsko upokojen (2.stopnja invalidnosti zaradi preživetega srčnega infarkta in s tem slabše zmožnosti za delo). Zadnje leto je bil na bolniški, ker se mu je stanje poslabšalo in je čakal na operacijo na srcu (bypassi). Sedaj po operaciji mu je zdravnik dal za ponovno ocenjevanje zmožnosti za delo, če bi lahko bil invalidsko upokojen za 8 ur. Sedaj pa je dobil, da mora za 4.ure nazaj v službo. Zanima me, če mu ne bi odobrili polne invalidnosti za 8 ur, a mu lahko "vzamejo" tudi invalidnost 2.stopnje (4 ure dela), ki jo ima že 12 let? hvala.lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
17.03.14 09:04
Spoštovani,

glede na to, da se vašemu očetu zdravstveno stanje ni izboljšalo, ni verjetno, da bi prišlo do odvzema invalidnosti.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar moja panda 03.04.14 18:49
Pozdravljeni.
24.2.2012 sem dobila od ZPIZ-a pravnomocno Odlocbo za 5 urni delovnik ( zaradi bolezni) in razporeditev na delovno mesto referent 1( na istem sem ze takrat delala nekaj let, le obseg se je zmanjsal) Stara sem bila 54 let.
V podjetju sem takoj dobila v podpis novo Pogodbo o zaposlitvi, kjer so upostevali Odlocbo Zpiz.Vpisana je bila tudi bruto placa za 5 urni delovnik. Sedaj pa sem dobila v podpis novo Pogodbo o zaposlitvi, kjer je moja bruto placa nizja. Res je sedaj podjetje sprejelo novo sistemizacijo in nove ocenitve, a jaz se zmerom delam isto delo in moji sodelavci, ki delajo enako delo, imajo iste ali celo visje place kot prej. Le meni so jo znizali. Ko sem odgovorne vprasala zakaj, so mi odgovorili da pac ni denarja, da bi vsi imeli iste place kot prej.
Je to v skladu z zakonodajo?
Zanima me tudi, kdo ima pravico do uveljavitve izplacila invalidnine in kje je mozno videti, za katere bolezni jo je mozno dobiti?.Kdo poda predlog? Procenta invalidnosti IK ni vpisala. Kako ga lahko pridobim?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar manca123 12.04.14 23:36
Pozdravljeni,

mami je bila priznana III. kategorija invalidnosti in premestitev na drugo delovno mesto s krajšim delovnikom. Slednje je v istem tarifnem in nižjem plačilnem razredu kot prejšnje (za 2). Slišala sem, da če nekoga premestijo zaradi invalidnosti, mu ne bi smeli znižati plačilni razred - ali to drži?

Pa še nekaj, prejema tudi nadomestilo iz invalidskega zavarovanja oz. akontacijo le-tega, ker še vedno niso naredili končne odmere (menda zaradi težav z računalniškim programom, nalog za izplačevanje akontacije je dobila v začetku 2013, od takrat je klicala na območno enoto ZPIZ-a kakšnih 8x). Ali obstaja kakšen rok, do katerega bi ji morali izračunati točno, koliko bo znašalo nadomestilo? Boji se, da ga dobiva preveč in da bo na koncu morala vrniti velik znesek.

Najlepša hvala za odgovor!

Manca
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Biker 13.04.14 15:56
Star sem 56 let. Po 39 letih (neprekinjene) delovne dobe sem se prijavil na Zavod za zaposlovanje, saj mi delodajalec ni podaljšal pogodbe, ker nisem opravil zdravniškega pregleda za delo na višini in za voznika vilicarja. To delo sem sicer neprekinjeno opravljal 39 let. Sedaj pa mi zdravnica na zdravniškem pregledu tega ni več odobrila. Ko sem bil star 18 let sem imel poškodbo pri delu, gre za trajno poškodbo levega očesa, zaradi katere sem na levem očesu utrpel 85 % izgubo vida. Kljub temu do letos nisem imel večjih težav s tem na zdravniških pregledih. Ker sedaj po mnenju zdravnice nisem več sposoben za to delo, mi delodajalec ni podaljšal pogodbe, ker drugega prostega delovnega mesta zame nima. Prijavljen sem na zavodu, kjer mi pripada 25 mesečno denarno nadomestilo, potem pa se lahko upokojim. Zanima me, če lahko podam vlogo za določitev stopnje invalidnosti, torej za invalidnino zaradi očesa?
Šel sem tudi na ZPIZ po obrazec za invalidnino, pa mi je uslužbenka dejala, da se po 2012 invalidnine ne izplačujejo več.
Na koga se lahko obrnem za nasvet in pomoč?
Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujum.
Lep pozdrav!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
16.04.14 10:51
Spoštovani,

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan v naprej opisati in oceniti posamezna delovna mesta (notranji akti delodajalca o organizaciji in sistemizaciji). Na podlagi teh aktov se sklepajo pogodbe o zaposlitvi in obračunava plače zaposlenih na posameznih delovnih mestih – enako za mlade in zdrave, kot za invalide ali starejše delavce. Nasprotno ravnaje delodajalca je diskriminatorno, kot tako prepovedano in zato iztožljivo na sodišču.

Predlagamo vam, da se z ostalimi vprašanji obrnete na ZPIZ. Invalidnina za telesno okvaro od uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št 96/12) ne sodi več med pravice, določene s tem zakonom. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar. Vse dokler ti predpisi ne bodo uveljavljeni, pa lahko zavarovanci še pridobijo pravico do invalidnine, vendar v omejenem obsegu in sicer le za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri priznanju pravice se upoštevajo predpisi, veljavni do 31. 12. 2012 (pojasnilo ZPIZ).

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
16.04.14 13:23
Spoštovani,

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal do 31. 12. 2012, je določal, da zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če je telesna okvara najmanj 30-odstotna, in to ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če pa je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe mimo dela, pa je pridobil pravico do invalidnine za najmanj 50-odstotno telesno okvaro, če je ob nastanku dopolnil ustrezno pokojninsko dobo ali je uživalec starostne ali invalidske pokojnine. Novi zakon, ki velja od 1. 1. 2013, pa ne vsebuje več pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe mimo dela. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci pridobijo pravico do invalidnine še po prejšnjem zakonu, vendar le za poškodbo pri delu ali za poklicno bolezen.
Če torej niste vložili zahtevka za oceno telesne okvare do konca leta 2012, torej še v času veljavnosti ZPIZ-1, ne morete pridobiti pravice do invalidnine za novo telesno okvaro zaradi bolezni, tudi če bi invalidska komisija v izvedenskem mnenju zapisala, da gre za najmanj 50-odstotno okvaro.

Predlagamo, da se za dodatna pojasnila obrnete na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Dario 13.05.14 09:11
Pozdravljeni

Sem invalid lll.kategorije. Novembra 2013 sem se vrnil nazaj na delovno mesto s skrajšanim delovnim časom po 4 ure.
Od ZPIZA dobivam delno nadomestilo v višini 160€. Zanima me, kaj je to delno nadomestilo? Ali je to nadometilo za preostale 4 ure, ki mi jih podjetje ne plača ali pa lahko še pričakujem nakazilo za druge 4 ure.
Upam, da sem napisal dovolj razumljivo.
Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem
lep dan vam želim

Dario
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
20.05.14 16:03
Spoštovani,

Pravico do delnega nadomestila ima zavarovanec s priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

Delno nadomestilo se zavarovancu odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnost, in sicer v višini:
50 %, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko;
37,5 %, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 5 ur dnevno oziroma 25 ur tedensko;
25 %, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 6 ur dnevno oziroma 30 ur tedensko;
12,5 %, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 7 ur dnevno oziroma 35 ur tedensko.
Delno nadomestilo se odmeri od osnove najmanj v višini 57,25% najnižje pokojninske osnove. Osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje, se odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine.

Plačilo za preostale 4 ure pa boste dobili od delodajalca.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar žoga 20.05.14 19:54
Pozdravljeni. Vljudno bi Vas prosila za mnenje. Sem invalid III. kategorije z določenimi omejitvami.Lahko opravljam drugo delo, z polnim delovnim časom, brez poslabšanja zdravstvenega stanja. Po stečaju podjetja sem se prekvalificirala v bolničarko-negovalko. Zanima me če lahko opravljam delo ki je ob sobotah, nedeljah in praznikih 12 urno in pa seveda nočno delo??
Kolikor sem seznanjena mora delodajalec podati obrazec na ZPIZ ZA DOPOLNILNO MNENJE o ustreznosti dela, šele nato lahko nastopim z delom??Odvisno seveda kakšno je mnenje.
Če pa tega delodajalec ne izvede, pa smatram, če seveda podpišem pogodbo o zaposlitvi, da se s pogoji strinjam in mislim, da se lahko hudo opečem, kajti invalidnost se ne dodeljuje samo tako na lepe oči.

Vljudno bi Vas prosila za čimprejšen odgovor , hkrati pa se Vam tudi zahvaljujem za nasvet
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.06.14 16:29
Spoštovani,

vaš delodajalec mora v vsakem primeru spoštovati odločbo ZPIZ.
Invalidu ni dovoljeno nalagati nadurnega dela.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar DUK 12.07.14 18:04
Spoštovani!

Sem invalid III. kategorije s pravico do skrajšanega delovnega časa 4 ure dnevno in prejemam delno invalidsko pokojnino povišano za dodatek za brezposelnost. Ker nisem dobila službe za 4 ure, sem se vključila v program poklicne rehabilitacije. Ta mi je bila odobrena, tako sem se ta mesec vklučila v delo v invalidskem podjetju za 4 ure dnevno. Zanima me, do kakšnih denarnih nadomestil sem upravičena in ali mi delna invalidska pokojnina ostane. Vem, da moram opraviti 100 ur mesečno, ne vem pa, koliko denarnega nadomestila mi za to delo pripada. Lepo prosim za odgovor.

Hvala in lep pozdrav!
DUK
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar wdx1 19.07.14 11:24
Mi lahko prosim pripnete vzorec pritožbe na invalidsko komisijo tretje kategorije.
Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
04.08.14 09:07
Spoštovani,

predlagamo vam, da se z vašim vprašanjem obrnete na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
04.08.14 09:55
Spoštovani,

s takšnim vzorcem ne razpolagamo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Radirka3 12.09.14 18:27
Pozdravljeni,

zanima me razlaga 3 ods. 86. člen ZPIZa:
Delno nadomestilo, odmerjeno po prejšnjem odstavku, se poveča:
- za 30 %, če zavarovanec ni več zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela, in
začne delati na drugem delovnem mestu...

Sem invalid III. kategorije, v odločbi piše, da imam "pravico do dela na drugem mestu z omejitvami: fizično lažje delo, brez prisilnih položajev vratne hrbtenice, krajši
čas za računalniškim zaslonom, s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno".
Sem brezposelna.
Dobila sem še odločbo, s katero je bilo odločeno o višini delnega nadomestila.Tu piše, da mi pripada 50% od osnove. Zanima me, če sem upravičena do dodatnih 30% po 3. odst. 86. člena ali to velja le v primeru, če si zaposlen. Če je tako, ali se mi odstotek poviša, če se zaposlim (na drugem delu)?

Hvala in lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
16.09.14 16:01
Spoštovani,

navedeno določilo se uporabi zgolj v primeru, ko je zavarovanec v času nastanka invalidnosti zaposlen, in se mora zaradi invalidnosti zaposliti na drugem delovnem mestu.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Radirka3 16.09.14 19:40
Hvala za hiter odgovor!

Lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ppeter67 04.10.14 09:23
Pozdravljeni,

Imam vprašanje star sem 47 let, invalid III. kategorije, od leta 1995, zaradi bolezni, na odločbi mi piše da nisem več zmožen za opravljanje svojega poklica sem pa zmožen za drugo delo z polnim delovnim časom, seveda imam tudi omejitve, delo naj bi bilo ( ki bo fizično lahko,brez dvigovanja in prenašanja težjih bremen brez daljše i vsiljene hoje, pretežno sede, na na višini.) dobivam 243 € mesečno iz ZPIZA vedno težje je preživet sam absolutno nebi zmogel če nebi imela mama minimalno pokojnino 420 €, skratka težko se preživi pa tudi rad bi se še zaposlil da še pridobim nekaj delovne dobe teh 9 let in pol mi ne zagotavlja pokojnine ko bom star 65 let, iz Zpiza sem dobil nekaj informacij če se zaposlim se mi denarno nadomestilo ustavi in se mi ponovno odmeri ko spet postanem brezposeln, je še nekaj ostalih pogojev ki jih je treba upoštevat. No zanima me če je sploh možno manj zračunat da bi manj dobival kot je sedanjih 243 €. Recimo da dobim zaposlitev ki je v današnjih časih zelo težko za invalida, ampak da se zgodi, skratka dobim zaposlitev za 3 mesece, po 3 mesecih ti delodajalec reče da te ne potrebuje več, v roku 30 dni se prijaviš na zavodu za zaposlovanje, proučijo vse pogoje in pol na podlagi tega ponovno izračunajo odmero denarnega nadomestila, ali je lahko nižje kot je sedanjih 243 € in na podlagi česa se spet odmeri to denarno nadomestilo
Hvala in Lp Peter
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
06.10.14 16:17
Spoštovani,

predlagamo, da se z vprašanjem obrnete na ZPIZ, kjer vam bodo lahko natančno pojasnili postopek izračunavanja denarnega nadomestila.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar mmcc 11.10.14 08:17
Spoštovani, pred 9 leti sem zaradi poškodbe dobila invalidnost 3. kategorije. Delodajalec me je moral dati na čakanje, ker ustreznega dela zame ni imel.
Po 9. letih je na podlagi iste dokumentacije dodatna, dopolnilna invalidska komisija določila, da se lahko vrnem na delo in da lahko opravljam to delo. In da naj upoštevam omejitve. Omejitev ne morem upoštevati, ker jih tudi prej nisem mogla, ( sem se prav za to še enkrat poškodovala, )saj delodajalec zahteva opravljeno delo, delo je pa tako, da omejitev upoštevati ne morem. V devetih letih se mi je stanje poslabšalo. Kaj lahko sploh naredim? Lahko dam pritožbo? Na Zpizu mi je ena uslužbenka rekla da naj dam, druga, da ne morem.????Ena mi je rekla da naj mi to naredi zravnik, kot ponovno oceno invalidnosti, druga je rekla, da zdravnik nima nič s tem.????????????????
Do pokojnine mi manjka dobro leto.Če je omejena starost 56 let. Ali se da kaj prej.
Delati tega dela ne bom zmogla, lahko grem na bolniško za določen čas, samo to ne bo trajalo večno ...bojim se če bom šla v službo, da me delodajalec odpusti, recimo zaradi nesposobnosti, neopravljeno delo. Ko sem klicala v pisarno, zakaj tako, mi je uslužbenka samo rekla, da me niso dolžni rediti (državna institucija je) in da kdor dela dela, ostale bodo pometali ven. Dobesedno.

Kajlahko naredim,kakšne imam pravice??
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar a2607 17.10.14 14:53
Pozdravljeni,

moj mož je invalid III kategorije z omejitvami. Poškodoval se je na delovnem mestu in kasneje zaradi nezmožnosti dela dobil odpoved. Prijavil se je na ZPIZ, kjer so mu omogočili poklicno rehabilitacijo in ga šolali za POKLICNEGA VOZNIKA. Ko so se dogovarjali je bilo rečeno, da mu bojo plačali za poklicnega voznika dve leti + dve za tehnika, saj glede na omejitve bi moral imeti vsaj V stopnjo da bi se lahko zaposlil. Po končanju voznika so mu rekli, da se ni dovol jasno zjasnil in da je poklicna rehabilitacija končana. Sedaj se je zaposlil kot poklicni voznik in so ga iz ZPIZa klicali, da to delo ni ustrezno za njega.
Skratka:
poklic za katerega so ga šolali v okviru poklicne rehabilitacije ni ustrezen glede na njegovo sposobnost.
Kaj narediti, ali se lahko pritožimo da ga šolajo še naprej oz . da ga upokojijo , smo v slepi ulici, želja da bi delal a vedno neka ovira?
Star je 35 let in ima 17 let delovne dobe. To ni pošteno ne do njega in tudi ne do nas davkoplačevalcev, ki odvajamo za šolanja kot so ta.
Hvala za odgovor in nasvet

Lp
Anadeja
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar vladek 19.10.14 09:01
pozdravleni
star sam 52 delovna doba 44 diagnoza kronična mieloična levkemija ph pozitivna bcr-abl pozitiven zanima me če mam pravice do kakšne kategorije ili ik pokojninelep pozdrav
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
20.10.14 15:39
Spoštovani,

Če se zavarovancu, pri katerem je podana invalidnost II. ali III. kategorije, že ugotovljena invalidnost poslabša ali nastane nov primer invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, tako da izpolnjuje pogoje za pridobitev nove pravice, pridobi to pravico, če na dan nastanka spremembe ali nove invalidnosti izpolnjuje pogoje starosti in zavarovalne ali pokojninske dobe, določene s tem zakonom, za pridobitev nove pravice. Predlog za ponovno oceno naj poda vaš osebni zdravnik.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar rtuo 28.10.14 12:17
Pozdravljeni

Sem invalid 3 kategorije (prebolel sem meningitis, imel sem operacijo roke kjer so mi mogli siivati kito in misico zaradi ureza na steklu, posledica tega je delna zmogljivost roke.
Prebolel se tudi wilmsoe tumor na ledvici, ledvice nimam)
Ta omejitev je zdaj za zgoraj omenjeno 3 kategorijo.

Zanima me ali lahko sedaj se uveljavim odstranitev zolca, kila na zelodecu in problemi z hrbtenico (zaradi sevanja kemije in prehitrega rojstva)?

Ali lahko a tem kaj pridobim, primer: 4urni delavnik ali pa invalidnost 2?

Prosim za pomoč
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar rtu 28.10.14 12:44
Pozabil sem pa tudi omenit, da mi na listu pise:

Delo v mikroklimatskih razmerah,do 5kg dvigovanja, brez dela nadur.

Star sem 27let in umam srednjo strojno solo.

Prosim za pomoč
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
05.11.14 14:01
Spoštovani,
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija zavoda.

Invalidnost je podana, če se je zavarovancu zaradi nastalih sprememb v zdravstvenem stanju, ugotovljenih po zakonu, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala zmožnost za:

zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma
poklicno napredovanje.
Vzroki za nastanek invalidnosti so:

poškodba pri delu,
poklicna bolezen,
bolezen,
poškodba zunaj dela.
Natančnejše pogoje o tem, kdaj je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, določa zakon.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar odpoved delovnega razmerja? 06.11.14 17:42
Spoštovani, invalidska komisija mi je ugotovila, da nisem primerna za delo, ki ga naj bi opravljala. Delodajalec mi najbrž drugega dela ne bo mogel dati, ali zelo težko. Delavnega mesta, kjer naj bi delala in pred časom sem, ne morejo ukiniti. Ali lahko dobim odpoved? Imam 54 let.
Hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar toneh 10.11.14 16:13
Spoštovani!

Od leta 2006 sem po odločbi invalidske komisije delovni invalid III. kategorije zaradi posledic bolezni (multipla skleroza) in imam pravico do dela na delovnem mestu s krajšim delovnim časom od polnega, to je 4 ure dnevno. Za preostale 4 ure delovnega časa od ZPIZA prejemam nadomestilo v obliki delne invalidske pokojnine.

Zadnje izvedensko mnenje invalidske komisije z opisom del in nalog na delovnem mestu, ki sem ga lahko normalno opravljal, je bilo podano novembra 2010 z zaključkom, da nadaljni kontrolni pregled ni več potreben.

Pogodba za določen čas na prejšnjem delovnem mestu se mi je iztekla in trenutno sem prijavljen na zavodu za zaposlovanje in prejemam nadomestilo od ZPIZ-a. Zanima me, če sem že ob sami prijavi na razpis za prosto delovno mesto, ki je razpisano za skrajšan delovni čas 4 ure dnevno in za določeno obdobje po kakšnem zakonu (in katerem) dolžan omeniti, da sem invalid III. kategorije oz. kdaj sem dolžan potencialnega delodajalca ob morebitni izbiri s tem seznaniti.

Pri tem naj še omenim, da gre za delovno mesto, za katerega imam vse potrebne strokovne reference in priporočila in je po načinu dela ter opisu del in nalog zelo podobno mojemu prejšnjem delovnemu mestu, ki sem ga bil sposoben normalno opravljati s to prednostjo, da je v domačem kraju (na prejšnjem delovnem mestu sem za vožnjo na delo in domov porabil približno 2 uri dnevno).

Za Vaš odgovor se že vnaprej lepo zahvaljujem.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.11.14 11:44
Spoštovani,
Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti in ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, ter zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje dela, na katerem dela, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega, imata pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma najmanj 20 ur tedensko.
Za več informacij se obrnite na ZPIZ, saj je potreben vpogled v vašo odločbo.
S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
29.11.14 12:05
Spoštovani,

Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe).

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
30.11.14 15:31
Spoštovani,

Področje sklepanja pogodb o zaposlitvi ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), ki v 28. členu opredeljuje pravice in obveznosti delodajalcev v zvezi z zaposlovanjem novih delavcev, in sicer sme delodajalec od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Kandidat pa mora v skladu s 29. členom ZDR-1 pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik. Gre predvsem za razloge bolezni, na katere je kandidat dolžan opozoriti delodajalca zaradi varnega in zdravega dela njega samega in drugih sodelavcev. Ker je v skladu z ZPIZ-2 III. kategorija invalidnosti podana, če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma, če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 %, ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen, mora kandidat, kateremu je priznana invalidnost, o tem dejstvu seznaniti delodajalca.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar duk 04.02.15 11:46
Pozdravljeni!
Sem upokojena za 4 ure, prejemam nadomestilo od zpiz-a in prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Ker 3 leta nisem dobila službe za preostale 4 ure, sem na zavodu prosila za program poklicne rehabilitacije. Sedaj v okviru le te delam v invalidskem podjetju in za 100 ur mesečno prejemam nagrado in povrnjene potne stroške. Zanima me, kaj se zgodi po zaključku poklicne rehabilitacije, saj me invalidsko podjetje kjer trenutno delam, nima namena zaposliti. Se potem vrnem na zavod, ali se lahko ponovno vključim v poklicno rehabilitacijo in delam v drugem podjetju, ali mi pripada kakšno denarno nadomestilo?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Ilona 04.02.15 23:20
Spoštovani!

Imam ankilozirajoči spondilitis, ki mi dela probleme že nekaj let. Diagnozo pa imam postavljeno slabe tri leta. Sem na bioloških zdravilih. Od aprila sem brez službe in od avgusta brez nadomestila.
Zdravnica mi že nekaj časa predlaga, da dava na Ik za 3 kategorijo.
Je to smiselno glede na to, da sem brezposelna?

Hvala in LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Lidija Koprivc 10.02.15 15:44
Spoštovani,
od 31.12.2014 sem upokojena invalidsko za 4 ure.Pred tem sem zaradi zdravstvenih težav zadnjih šest let delala po štiri ure,za štiri pa sem si pokojninsko zavarovanje doplačevala sama.Letos januarja sem dopolnila 30 let delovne dobe.Kolikor mi je znano naj bi mi pripadala nagrada za delovno dobo in naj bi se mi izplačala z januarsko plačo,vendar jo nisem prejela.Delam v eni od enot zdravstvenega doma Ljubljana.Ves čas sem zaposlena za nedoločen čas.
Prosim za vaš nasvet,kako in kaj,da bom dobila kar mi pripada,saj imam s kadrovico že nemalo težav okrog postopkov v zvezi z upokojitvijo . Zanima me tudi, če mi pripada polni znesek nagrade?
Hvala za vaš odgovor,ki mi bo v pomoč pri nadaljnem ravnanju.
L
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar upka 23.02.15 11:36
Spoštovani
zanima me ali ima ZPIZ mogoče po uradni poti določen zakonski rok v katerem mora odgovoriti na pritožbo.
Pritožba je bila v roku podana na ugotovitev izvedenskega mnenja invalidske komisije 1 stopnje.
Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Lojze K. 24.02.15 13:46
Spoštovani !
Sem brezposeln, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Svetovalka me je poslala na IK zaradi bolezni ( močna epilepsija , psihične težave zaradi močnih zdravil) IK mi je priznala III kat. brez skrajšanega delovnega časa, le z omejitvami kot so : dvigovanje bremen, delo s škarjami, ..., brez denarnega nadomestila. Star sem 48 let z zelo malo priznane delovne dobe, okoli 6 let.Osebni zdravnik v sodelovanju z Zavodo za zaposlovanje me je poslal na poklicno rehabilitacijo , trenutno čakam na prost termin.Zanima me ali me bo v primeru po opravljeni poklicni rehabilitaciji in , da ne dobim zaposlitve pripadalo kakšno denarno nadomestilo od ZPIZA ali od kje drugje? Hvala za Vaš cenjeni odgovor in lepo Vas pozdravljam.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
25.02.15 12:58
Spoštovani,

po zaključku poklicne rehabilitacije boste pri ZRSZ zavedeni kot iskalka zaposlitve. Glede na to, da sedaj prejemate nadomestilo in ne plače, menimo, da do denarnega nadomestila ne boste upravičeni. Za več informacij se obrnite na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Emil Novak 25.02.15 13:04
Spoštovani,

star sem 58 let, invalid III. kategorije, 4 ure invalidsko upokojen, prijavljen na ZRSZ kot brezposelna oseba.. Marca letos mi poteče pravica do denarnega nadomestila na ZRSZ. Dobil sem odločbo ZPIZ o priznanju invalidske pokojnine za 4 ure dnevno v višini 200,00 EUR mesečno. Zanima me,pravica do nadomestila za III. kategorijo za preostale 4 ure kot iskalec zaposlitve.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
25.02.15 13:12
Spoštovani,

s priznano katergorijo invalidnosti pridobite tudi določene pravice. Seveda pa lahko invalidnost negativno vpliva na vašo zaposljivost.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
25.02.15 14:12
Spoštovani,

pojasnilo najdete na spodnji povezavi : http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/SOUS/mnenja/jubilejna_nagrada_01.pdf

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.02.15 13:33
Spoštovani,

Odločba o pritožbi mora biti izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritožbe.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.02.15 13:52
Spoštovani,

po opravljeni poklicni rehabilitaciji vam, po naših informacijah, ne pripoada denarno nadomestilo.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
27.02.15 14:18
Spoštovani,

s statusom iskalca zaposlitve še ne pridobite avtomatsko pravide do denarnega nadomestila. Ko se vam ta pravica izteče, do nadomestila ne boste več upravičeni.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Lojze. K 03.03.15 13:56
Spoštovani!
Vaš odgovor ( 25. 2. 2015 ) sem malce zamudil, najlepša Vam hvala zanj. Mislim, da se nismo povsem dobro razumeli ; jaz namreč ne prejemam nobenega nadomestila od nikogar, oz. nobenega denarja . Živim z partnerko, ki ima nekaj premoženja, vse pa je pisano najo , ker je tudi njeno. Zaradi moje bolezni pa si ne morem prislužiti nič denarja.Klinični psiholog mi je zapisal, da se bom , če se kdaj bom, zelo težko opomogel. Komisija , ki me je pregledala pred poklicno rehabilitacijo pa meni isto.Po 4x lažji kapi se mi je življenje povsem obrnilo na glavo. Začel sem dobivati močne epi napade zaradi tega tudi močna zdravila. Prosim svetujte mi kaj naj naredim. Hvala Vam za vaš čas in odgovor. Lepo Vas pozdravljam.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
10.03.15 14:19
Spoštovani,

spraševali ste po denarnem nadomestilu po opravljeni poklicnio rehabilitaciji in na to vprašanje smo vam tudi odgovorili.
Za več informacij o vaših pravicah se obrnite na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Mira Š. 11.09.15 12:32
Spoštovani! Pred osemindvajsetimi leti sem imela prometno nesrečo. Šla sem na telesno ocenitev, dobila sklep, da imam okvaro 5.stopnje, , iz razdelka A 50%, razdelka B 30%, skupno 60% in denarno nadomestilo vsak mesec. Lansko leto mi je ortopedinja predlagala delavnik po štiri ure dnevno, šla sem na invalidsko komisijo in mi ni odobrila, je pa določila pogoje za moje delovno mesto in s tem sem bila ob zaposlitev, ker firma ni imela delovnega mesta zame (samo sedeče - v proizvodnji). Iz ministrstva za delo somi odobrili odpoved invalidu. Sedaj sem na zavodu, imam ga še 13 mesecev. Po izteku naj bi se prijavila na zpis. Sem se informirala in dobila informacijo, da imam status invalida lll. kategorije šele od lanskega leta ko sem bila na komisiji. In s tem 60% inv pokojnine. Sedaj pa me zanima ali nimam status že od ocenitve telesne okvare pred 28.leti. Potemtakem bi dobila 80% i. pokojnine. Ali tista ocenitev ( s tem priznan dodatni dopust in vse pravice invalida v službi) ni pomenila kot izvedenski mnenje danes. Namreč invalid (levo stopalo imam prekinjen živec in šepam) sem postala že leta 1986 in ne šele lansko leto ko sem bila na izvedenskem mnenju pri IK. Upam,da sem bila vsaj približno razločna, da me boste razumeli. Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni, Mira
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
16.09.15 13:32
Spoštovani!

Predlagamo vam, da se glede vašega vprašanja obrnete na ZPIZ.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar stuha 19.09.15 11:06
Pozdravljeni, sem invalid 3.kategorije s krajšim delovnim časom 4 ure na dan od decembra 2014.Delodajalec mi je dal pogodbo o zaposlitvi 6 dni v tednu po 4 ure to je 24 ur na teden oz.104 ure na mesec.Iz zpiza dobim pokojnino za polovični delovni čas 80 ur na mesec.Zanima me ali lahko kot invalid delam več ur kot vsi ostali to je 40 ur oziroma168 ur na mesec.Kam naj se obrnem za pomoč pri reševanju tega? L.P.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ODV.Koprivsek
Moderator
21.09.15 08:20
Spoštovani!

Priporočamo vam, da se obrnete na ZPIZ, ki vam bo lahko podal natančne informacije glede vašega vprašanja.

S spoštovanjem!

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

info@koprivsek-op.com
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava

Odgovori

Avtor:
  • Sporočilu lahko pripnete datoteke naslednjega tipa: gif, jpg, doc, pdf
  • Datoteka ne sme biti večja od 1000 KB
  • Dodate lahko še 5 datotek
Zaščita proti e-slami:
Prosimo, rešite matematično vprašanje in vpišite odgovor v polje. Ta mehanizem je namenjen blokiranju programov, ki poskušajo samodejno izpolnjevati obrazce.
Vprašanje: koliko je 6 plus 23?
To je moderiran forum. Vaše sporočilo bo ostalo skrito, dokler ga ne odobri moderator ali administrator.
Na vrh