Prostovoljna zdravstvena zavarovanja

Še nimate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Imate zavarovanje, ga želite zamenjati? Posvetujete se s strokovnjaki.
Moderatorji: svetovalci TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice

Kaj krije dodatno

avatar Enaka 20.03.08 18:35
kaj konkretno krije dodatno zdravstveno zavarovanje?

npr. grem k zdravniku po antibiotik, zdravilo za pritisk...

kaj krije dodatno zavarovanje? celotno ceno zdravila? del cene zdravila? del cene obiska pri zdravniku?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Matjaž N.
Moderator
21.03.08 10:46
Pozdravljeni,

dopolnilna zdravstvena zavarovanja krijejo razliko ali del razlike stroškov do polne vrednosti standarda zdravstvenih in z njimi povezanih storitev nad deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), medtem ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) izvajajo komercialne zavarovalnice.

Zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanje so v % plačil razdeljena med OZZ in DZZ. Delež dopolnilnih se giba med 5 in 75 %. Nekaj primerov je navedenih v nadaljevanju:
- Splošna ambulanta: kratek obisk (bolezen): obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) krije 85 %, dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) 15 %;
ponovni kurativni pregled (bolezen): OZZ 85%, DZZ 15 %
- Specialisti: delni pregled pri specialistu (bolezen): OZZ 85%, DZZ 15%
- Zdravilišče: razširjen pregled pri zdravniku (poškodba izven dela) OZZ 75%, PZZ 25%
- Nenujni reševalni prevozi: OZZ 30 %, DZZ krije 70%
- Zobozdravstvene storitve: OZZ 85 %, DZZ 15 % vrednosti storitev
- Zobna protetika: OZZ 25 %, DZZ krije 75%
- Zdravila s pozitivne liste: OZZ 75%, DZZ 25%
- Zdravila z vmesne liste: OZZ 25%, DZZ 75%

Glede zdravil, ki ste jih omenili vam posredujemo link na listo zdravil, ki je dostopna na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/3c5393fd2c7a912fc1256f69004807e5/$FILE/Lista%2011122007.xls

Legenda:
P pozitivna lista
V vmesna lista
P* pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja
V* vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
PC pozitivna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
PC* pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC* vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil

Lista velja za celotno območje RS, sprejema pa jo Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 91/07). V njej so navedene konkretne cene posameznih zdravil, ki se nato glede na zgoraj omenjene odstotke razdelijo med obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Enako velja tudi za vse ostale zdravstvene storitve, ki so pravica iz OZZ in se sorazmerno delijo na obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje vas lepo pozdravljamo,

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar lenna 01.04.08 21:03
Pozdravljeni

imam konkretno vprašanje glede Zobozdravstvene storitve
V katerem primeru ni potrebno doplačati "bele" plombe pri koncesionarju?

Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.04.08 14:24
Pozdravljeni,

bela zalivka je delno krita iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (preostali del iz OZZ), v kolikor se le ta nahaja na vidnem polju (oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu).

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar frklja 22.07.08 13:42
z SVOJO ZOBOZDRAVNICO SVA ZMENJENE, DA MI ZAMENJA PREVLEKE (ZGORNJA ČELJUST), ALI zzzs PRIZNA KAKŠNE STORITVE ALI BOMO MORALA VSE PLAČATI SAMA, ČE SE ODLOČIM ZA PORCELAN.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Marelica 23.07.08 12:49
Mene pa zanima kakšen konkreten primer kritja dodatnega zavarovanja pri avtomobilskih nesrečah in športnih ter delovnih nezgodah. Kaj oz. koliko krije obvezno in kaj dodatno zavarovanje pri kirurškem posegu zlomljene okončine, rehabilitacijo in podobno... Prevoz verjetno v vseh primerih spada med urgentne, ali se motim?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
30.07.08 12:17
Pozdravljeni,

opravičujemo se vam za nekoliko pozen odgovor.

Zavarovane osebe so upravičene do naslednjih zobnoprotetičnih storitev oziroma nadomestkov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

Do prevlek, kron, nazidkov ter vlitih zalivk v primerih, ko:
- okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem;
- je to potrebno zaradi dviga ugriza;
- biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega nadomestka na podpornih, retencijskih zobeh za delne snemne proteze ali parodontološko podprte proteze ali za teleskopsko prevleko, ki je potrebna za izdelavo mostička oziroma proteze, ki je pravica po pravilih;
Zavarovanim osebam so v zobozdravstveni dejavnosti zagotovljeni standardni materiali.
V kolikor želite porcelanske prevleke, morate sami doplačati razliko med navadnimi ter izbranimi materiali.
Več si lahko preberete na spletnih straneh ZZZS-ja www.zzzs.si.

Predlagamo vam, da se posvetujete s svojo zobozdravnico, katera naj vam izstavi predračun za opravljene storitve. Tako boste lahko primerjali znesek storitve s standardnimi materiali ter znesek storitve s porcelanom ter se na tak način lažje odločili za vrsto materiala.

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
30.07.08 12:27
Pozdravljeni,

dodatno zdravstveno zavarovanje (DZZ) krije poškodbe, ne glede na vzrok nastanka, v kolikor ni poškodba v celoti krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Navajamo konkreten primer:
Poškodba: zlom stegnenice
Celoten znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja ter DZZ je v mesecu aprilu 2008 znašal 1.169,63 EUR, DZZ krije 25% zneska celotne storitve kar znese 436,69 EUR. Enak odstotek DZZ je krit tudi v vseh ostalih poškodbah oz. zlomih.

Reševalni prevozi:
Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so:
1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč,
2. prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;
3. v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;
4. prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar *sonček* 21.08.08 10:45
Nekje sem zasledila, da dodatno zdravstveno zavarovanje krije tudi strošek za zobni aparat. In me zanima ali je to res?? Ali je to od zavarovalnice odvisno?? (ali ima pač ena od zavarovalnic sedaj to kot nekakšno akcijo????)
LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
21.08.08 12:17
Pozdravljeni,
kar se tiče pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vam posredujem besedilo 34. člena Pravil OZZ:
(1) Zavarovana oseba ima pravico do ortodontskega zdravljenja, ki vključuje tudi izdelavo ustreznega ortodontskega aparata, če je po doktrinarnih opredelitvah ortodontske stroke pri osebi prisotna srednja, težja ali zelo težka oblika nepravilnosti zob in čeljusti. Pravico do takšnega zdravljenja imajo zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma tudi po tej starostni dobi, če je bila potreba po zdravljenju ugotovljena vsaj 2 leti prej, preden je oseba dopolnila 18. leto starosti.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do zdravljenja iz prvega odstavka tega člena praviloma s snemnim aparatom oziroma z nesnemnim aparatom, le če gre za stanje, ko s snemim aparatom ni mogoče doseči ustrezne korekture nepravilnosti zob in čeljusti. Če nesnemni aparat zahteva zavarovana oseba sama ali njeni starši, pa do njega ni upravičena, ker bi bilo možno nepravilnost zdraviti tudi s snemnim aparatom, ji krije Zavod le stroške za izdelavo in zdravljenje s snemnim aparatom.

Kot vidite je lahko v posebnih primerih, ki jih opredeljujejo pravila, aparat tudi pravica iz OZZ.
Seveda pa je to lahko tudi predmet nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga nekatere zavarovalnice ponujajo.

Lep pozdrav,
Matjaž Novak
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Kolen 11.09.08 19:16
Mene pa zanima artroskopija kolena (verjetno le odscip natrganega meniskusa - po poskodbi). Imam osnovno zavarovanje, dopolnilnega pa ne. Koliko moram doplacati?

Ob tem bi se se navezal na zgornji primer nesrece. Kaj pa, ce bi ob prometni nesreci ali kaksni drugi nezgodi prislo do vecjih poskodb kot je zlom. Naprimer, da je potrebna kaksna manjsa operacija in nekaj dnevna hospitalizacija? Koliko se krije iz osnovnega in kolko je potrebno doplacati zaradi dopolnilnega?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
12.09.08 09:21
Pozdravljeni,

Zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje. V nadaljevanju navajamo primer ter cene posegov ter hospitalizacije.

1) ARTROSKOPIJA SPP - I24Z

POLNA CENA: 729,16 EUR

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 25% (POŠKODBA) = 182,29 EUR

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije 75% (POŠKODBA) = 546,87 EUR2) POSEGI NA KOLENU SPP - I18Z

POLNA CENA: 1013,40 EUR

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 25% (POŠKODBA) = 253,35 EUR

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije 75% (POŠKODBA)= 760,05 EUR3) DNEVNA HOSPITALIZACIJA :

POLNA CENA: 104,50 EUR

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 25% (POŠKODBA) = 26,13 EUR/dan

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije 75% (POŠKODBA)= 78,38 EUR/danIzračuni so narejeni točno za navedene posege. V primeru drugih posegov, se cene spremenijo. Zelo pomembno je, za kakšno vrsto poškodbe gre, oz.kakšno diagnozo določi zdravnik.

Upamo, da smo vašemu vprašanju podali zadosten odgovor.

Lep pozdrav
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Kolen 12.09.08 18:11
Hvala za hiter odgovor.

Vprasal bi se, kako je z boleznimi. Ce naprimer zbolis in potrebujes kaksnega specialista ali bivanje v bolnici, bolezen pa ni posledica nezgode, poskodbe. Koliko krije DZZ?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
15.09.08 08:45
Pozdravljeni,

zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje.

DZZ krije 15%, če je vzrok bolezen: razni pregledi specialistov, kjer ni podlaga poškodba. V kolikor bi bila podlaga poškodba, bi DZZ krila 25%. Pri ostalih storitvah kot so transplantacije pa DZZ krije 5%.

Lep pozdrav
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Jožica Slivnik 03.11.08 10:46
Zanima me, koliko bom pri zobozdravniku plačala za plombiranje zoba, če nisem dodatno zdravstveno zavarovana. Zanima me znesek za belo in sivo plombico. Hvala in lep dan
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
03.11.08 13:10
Pozravljeni,
cena zalivk se razlikuje glede na vrsto zoba (ena ploskev, 2 ploskvi ter 3 ali več ploskev), kot sledi:
1-zalivka na 1 ploskvi: polna cena 11,66 eur - PZZ 15% = 1,75 eur 2-zalivka na 2 ploskvah: polna cena 15,55 eur - PZZ 15%= 2,33 eur 3-zalivka na 3 ali več ploskvah 31,09 eur - PZZ 15% = 4,66 eur Cene veljajo za storitve , opravljene v mesecu oktobru 2008.

Zavarovanim osebam so v zobozdravstveni dejavnosti zagotovljeni standardni materiali.

110. člen Pravil določa standardne materiale v zobozdravstveni dejavnosti, ki so pri:
- zalivkah v vidnem sektorju (oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu) fosfatni, silikofosfatni, silikatni cementi ter kompozitni materiali,
- zalivkah v stranskem (transkaninem) sektorju amalgam,
- pri vlitih zalivkah, prevlekah, kronah in mostičkih srebropaladijeve, zlatopaladijeve oziroma druge polžlahtne zlitine, ki so najcenejše na tržišču; pri tem šteje za standard dva grama kovine po členu, pri čemer ceno najcenejšega materiala določi Zavod,
- zobnih fasetah v prevlekah, kronah in mostičkih akrilat ali kompozitni materiali,
- protezah akrilati.

Predlagamo, da pri izbranem zobozdravniku zahtevate predračun, ki je izdelan na podlagi sivih zalivk (standarni materaiali) ter na podlagi belih zalivk. Le tako bo možnost primerjanja stroškov pravilna.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jair 09.11.08 20:58
Zanima, me koliko bi mi krila zavarovalnica pri izdelavi mostička na mankajočih 1 in 2 zgoraj. Imam sklenjeno obvezno in dodatno zdravsteveno zavarovanje.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
11.11.08 14:33
Pozdravljeni,

Točno ceno mostička je zelo težko določiti, saj so cene odvisne od vrste materialov. Kot primer navajamo dva podatka:
- celoten znesek parcialne zobne proteze znaša 280,00 EUR, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 75% celotne cene, kar znese 210 eur
- celoten znesek vmesnega fasetiranega člena znaša 271,80 EUR, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 75% celotne vrednosti, kar znese 203 EUR.

Prav tako bi pri izdelavi mostička iz standardnih materialov dopolnilno zdravstveno zavarovanje krilo 75% vrednosti.

Glede na to, da naj bi bil mostiček na vidnem mestu predvidevamo, da bi si kot samoplačnica krila nadstandardne materiale. Predlagamo, da se posvetujete z izbranim zobozdravnikom ter prosite za izdajo predračuna.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Ivan 17.12.08 13:50
Lahko kdo prosim odgovori ali obvezno in dodatno zavarovanje na kakršenkoli način krijeta slikanje zobovja, ki ga je potrebno opraviti pri zobozdravniku.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
19.12.08 08:42
Pozdravljeni,
osebni zobozdravnik na osnovi stanja zobovja določi, ali je slikanje res nujno potrebno, ali ne. V kolikor ugotovi potrebo, izda napotnico za ortopan. Stroške slikanja poravna 85% obvezno zdravstveno zavarovanje, 15% pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V kolikor oseba želi opraviti slikanje po lastni volji oz. le to ni nujno, je za nastale stroške samoplačnik.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Sarica81 04.02.09 17:47
Pozdravljeni!

Zanima me, kolikšen delež krije zavarovalcica (Triglav) v primeru da sem dodatno zavarovan za keramičen zob -4-ica in 5-tica. , ter za 4-ico in 5-tico ...zazidek(keramična prevleka), na drugi strani?

Najlepša hvala!

Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
05.02.09 09:18
Pozdravljeni,
omenili ste dodatno zavarovanje, vendar predvidevam, da ste mislili na dopolnilno, saj dodatnega zobozdravstvenega zavarovanja pri TRIGLAV, Zdravstveni zavarovalnici ne ponujamo.

Dopolnilno zavarovanje ne krije ničesar v primeru keramičnih zob oz. prevlek, saj le ti niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in spadajo med t.i. nadstandard.

Sicer pa vam predlagam, da se o zneskih pogovorite z zobozdravnikom, ki vam je dolžan pripraviti predračun vseh storitev, ki jih namerava opraviti. Iz predračuna bo tudi razvidno kolikšen delež bo pokrilo obvezno zdravstveno zavarovanje, kolikšen dopolnilno in kolikšen delež boste morali doplačati sami.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
05.02.09 12:20
Pozdravljeni,
prilagam še link na pravice do storitev zobozdravstvene dejavnosti, ki jih izdaja ZZZS.

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/3c0eaa90d0df34edc125718600532360/$FILE/11_Pravica%20do%20storitev%20zobozdravstvene%20dejavnosti.pdf


Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar slawc 16.08.09 09:43
Lep pozdrav.
Mene pa zanima cena slikanja CT glave. Imam vnetje notranjega ušesa(center za ravnotežje), kot posledica bolezni. Napotnico mi je izdal specialist in bo v bolnišnici Celje. Vzrok je najverjetneje bolezenski. Dodatnega zavarovanja nimam. Koliko me bo to stalo?

Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
17.08.09 09:43
Pozdravljeni,
cena za CT glave je 252,00 EUR. Od tega je delež, ki odpade na dopolnilno zdravstveno zavarovanje 5%.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Zgodnja 19.09.09 13:14
Pozdravljeni ,
mene pa zanima ali dodatno zavarovanje krije michigansko opornico , ki sicer stane 300 eur. Dobila sem jo zaradi bruksizma, sicer ne vem ali ta opornica služi samo preventivi pred stiskanjem zob ponoči ali mi bo popravila tudi položaj dislociranega čeljustnega sklepa in močno zrabljen hrustanec v sklepu.
LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
21.09.09 08:33
Pozdravljeni,
skladno s pravili ZZZS:
"Zavarovane osebe so upravičene do naslednjih zobnoprotetičnih storitev oziroma nadomestkov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. prevlek, kron, nazidkov ter vlitih zalivk v primerih, ko:
- okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem;
- je to potrebno zaradi dviga ugriza;
- biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega nadomestka na podpornih, retencijskih zobeh za delne snemne proteze ali parodontološko podprte proteze ali za teleskopsko prevleko, ki je potrebna za izdelavo mostička oziroma proteze, ki je pravica po pravilih;
2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi:
- v vidnem sektorju do štirje zobje,
- v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste,
- pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom.
3. snemne delne proteze, če manjkajo:
- trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
- trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko in ob tem še najmanj dva zoba v istem ali drugem kvadrantu v isti čeljusti;
- zobje v več vrzelih in vsaka od njih predstavljala pravico do mostička, a je cena za protezo nižja kot za mostiček;
4. totalne proteze, če manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti.
5. zavarovana oseba ima pravico do zobno-protetičnih nadomestkov na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja."

Predlagamo, da za konkretnejše informacije povprašate svojega zobozdravnika oz. ortodonta, saj je samo on informiran o dejanskem stanju vašega zobovja.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ni zavarovanja 22.09.09 11:31
Če nimaš dodatnega zavarovanja, in te (predviden je slepič) z reševalnim vozilom od ZD peljejo v bolnišnico...in vse kar sledi....kakšne stroške približno pričakujemo?
Obvezno je oseba zavarovana.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.09.09 14:19
Pozdravljeni,
operacije na tankem in debelem črevesju se gibljejo med 314,17 eur in 1.305,03 eur. To je groba ocena, kar je pogojeno z pacientovo diagnozo in posledično z šifrantom kateri opredeli SPP poseg.
Glede cene prevoza je odvisno ali je bil res prevoz nujen (sem spada ogroženost človeškega življenja) v takem primeru krije prevoz OZZ. V nasprotnem primeru pa je cena kilometra 0,50 eur za vsak prevožen kilometer, pravico imajo obračunati tudi startnino ki je 30km + prevoženi km x 0,50 eur.

Svetujemo posvet s splošnim zdravnikom.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ni zavarovanja 22.09.09 14:26
Hvala.
Ne razberem, ali je to celotna cena posega, ali je to del (kolikšen %) stroškov, ki bi sicer bile krite iz PZZ, zdaj pa jih krije pacient sam.Saj del je najbrž krit iz OZZ.
kako pa je s stroški v primeru hospitalizacije in doplačila morebitnih zdravil. približna ocena.
Ali je prevoz in poseg nujen določi kdo? Namreč v ZD je bila oseba priključena na infuzijo in bila prepeljana v bolnišnico.

Posvet s splošnim zdravnikom glede česa, ali morda on poda mnenje, kaj je nujno??
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.09.09 15:26
Pozdravljeni,
vsi podatki se nanašajo na 15% PZZ, v primeru hospitalizacije je znesek PZZ od 1.9.09 dalje 108,20 eur/dan. Za zdravila pa vam žal ne morem dati informacije, saj ne vemo kaj vam bo zdravnik prepisal.
Glede prevoza - kot je že bilo napisano; za nujen prevoz se smatra tisti prevoz, ko je življenje v nevarnosti. Iz navedenega predvidevamo, da ni šlo za ogroženo življenjsko stanje, zato predvidevamo, da bo za PZZ del samoplačnik.
Vse informacije glede stroškov vam lahko poda vaš zdravnik, saj je samo on seznanjen z vašim zdravstvenim stanjem. Mi nimamo vpogleda v vašo medicinsko dokumentacijo, zato vam točnih podatkov ne moremo posredovati.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ni zavarovanja 23.09.09 08:13
Hvala lepa. Sicer sem presenečena glede cene dneva v bolnici, koliko potem stane celotna dnevna postavka, če samo del, ki odpade na PZZ stane 108 € (ali je dan v bolnišnici res lahko 720 eur)?

A ja, šlo je za razlitje slepiča. Človek bi predvideval, glede na podatke, kis e objavljajo, da je to nujen življenski poseg, kaj menite?
Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
23.09.09 08:57
Pozdravljeni,
kot vam je bilo že navedeno, se za vse podrobnejše informacije kontaktirate izvajalca zdravstvenih storitev, saj žal nismo zdravstvena ustanova in ne moremo vedeti za kakšno razlitje je šlo (ali šele začetek, ali pa se je dejansko že v celoti razlil). Tudi sama cena bolnišničnega dneva je za zavarovance, ki imajo urejen PZZ nižja od zneska, ki ga plača samoplačnik (znesek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je 15% od 108 eur-morda je bilo napisano nerazumljivo). Ponovno predlagam, da kontaktirate vašega izvajalca zdravstvenih storitev ter povprašate za točne informacije, tako o bolnišničnem dnevu, kot o ceni samega posega.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar seki 09.12.09 18:55
Pozdravljeni!
Imam obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, imel sem poškodbo kolena natrgane križne vezi, po operaciji naj bi šel v zravilišče na rehabilitacijo kolena, naj bi mi to tudi sam zravnik predlagal, zdaj me pa zanima ali mi zavarovalnica krije rehabilitacijo v zraviliščih.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
10.12.09 09:09
Pozdravljeni,
dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov zdravljenja, vendar mora biti zdraviliško zdravljenje odobreno s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Navedeno pomeni, da mora vaš osebni zdravnik izdati pozitivno mnenje za zdravljenje v zdravilišču, celotno medicinsko dokumentacijo nato pregledajo za to zadolženi na ZZZS-ju, kjer tudi določijo upravičenost glede na tip poškodbe ter število in vrsto zdravstvenih storitev, ki naj bi jih v zdravilišču izvajali.
Predlagamo, da se posvetujete z vašim osebnim zdravnikom.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Tineja 12.05.10 15:48
Pozdravljeni,

nekje sem prebrala da ZZZS krije stroške za tubularne dojke, oz. za po domače povedano "popravilo" le teh. Ali je to res? Kako lahko potem uvaljavljaš to, greš enostavno do svoje osebne zdravnice, ki ti da napotinico in oddideš na poseg?

Hvala lepa za vaš odgovor,

T.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
13.05.10 09:02
Pozdravljeni,
tubularne dojke so prirojena napaka v razvoju dojk, kar pa načeloma pomeni, da tubularne dojke same po sebi niso tveganje za zdravje. Posledično predstavlja navedeno samoplačniški strošek posega.

Predlagamo, da se kljub temu oglasite pri vašem osebnem zdravniku, ter mu predstavite težavo. On vam bo podal najprimernejšo oceno oz. potrebo za izvedbo posega.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar doria 25.05.10 16:16
pozdravljeni. med opravljanjem službe sem doživel poškodbo desnega kolena in sicer lateralni meniskus-ruptura in poškodbo prednje križne vezi, katera drži še 50 %, namesto X mam zdaj /. opravljena je bila artroskopija. zanima me, ker nimam dodatnega zavarovanja, kolikšen delež cene bom moral plačati, oziroma ali je res, da gre vse na delodajalca, glede na to, da je poškodba nastala med opravljanjem službe. vnaprej hvala.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
26.05.10 08:16
Pozdravljeni,
v kolikor se je poškodba zgodila v delovnem času oz. med opravljanjem delovnih obveznosti, bodo vsi zdravstveni stroški 100% poravnani s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nujno potrebno pa je, da informacijo, o tem, da je bila poškodba med delovnim časom, posredujete tako pri splošnem zdravniku, kot tudi pri nadaljnjih specialističnih pregledih. Prejeti morate tudi določene obrazce, ki jih morate dostaviti delodajalcu....glede točnejših informacij svetujemo, da se obrnete na najbližjo enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Lep pozdrav,

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar valerija krivokapič 18.08.10 10:42
Pozdravljeni!
Zanima me, koliko bom pri zobozdravniku plačala čiščenje 4 kanalov, po tem, ko mi je zobozdravnik zob odprl zaradi vnetja. Čiščenje bo ponovil čez dva dni, nato bo zob zaprl (plombiral), če nisem dodatno zdravstveno zavarovana in koliko bi plačala, če bi bila dodtano zavarovana.
Hvala in lep dan!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
18.08.10 12:59
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke težko podamo natančno ceno storitve.

Povprečen znesek, ki ga zobozdravniki obračunajo nam (za dopolnilno zdravstveno zavarovanje) za čiščenje kanalov znaša cca. 12,00 EUR, kar predstavlja 15% vrednosti storitve (delež dopolnilnega zavarovanja pri razlogu obravnave bolezen).

Znesek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zalivko (plombo) na dveh ploskvah znaša cca. 2,70 EUR (delež dopolnilnega je 15% celotne vrednosti).

Cene so okvirne, zato predlagamo, da za natančnejše informacije kontaktirate svojega zobozdravnika.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar sarra.ppp 04.09.10 07:57
lp! zanima ne glede zavarovanja. Zavarovana sem prek službe. imela sem nesrečo in so me odpeljali v bolnišnico. tam so mi zašili ustnico, dobila sem infuzijo in ostala notri 1 dan. koliko bom mogla prib. plačati??
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
06.09.10 08:10
Pozdravljeni,
tu pa bi potrebovali več informacij, predvsem o vašem zavarovanju in sami storitvi.
Predvidevam, da ste mislili na obvezno zdravstveno zavarovanje, kako pa je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem?
Če se je poškodba zgodila na delu npr., je vse krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
06.09.10 13:13
Pozdravljeni,
delež storitve, ki je krit s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znaša 25%, saj gre za nesrečo. Zneskovno se to giblje okoli 150 do 250 eur, ki jih morate doplačati, če nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Mojzi 21.09.10 08:00
zanima me če dodatno zz krije tudi (vsaj) del stroškov če se odločim za zobne fasete.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.09.10 08:18
Pozdravljeni,
pri zobnih fasetah krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje 90% celotne vrednosti fasete, ki pa mora biti izdelana iz standardnih materialov (akrilat ali kompozitni material). Vsi ostali materiali so samoplačniški, torej jih morate sami poravnati.
Predlagamo, da se posvetujete z izbranim zobozdravnikom, kakšen material je primeren ter se hkrati dogovorite z njim, da vam pripravi predračun.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar urška 12.01.11 18:21
Lep pozdrav!
Zanima me, koliko znaša strošek operacije če nimaš dodatnega zavarovanja, le osnovno...
odstranitev ploščic 2 leti po zlomu ključnice...
hvala za odgovor
lp u
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
13.01.11 10:43
Pozdravljeni,
glede na poslane informacije lahko sklepamo, da gre za Odstranitev osteosintetskega materijala (odstranitev ploscic in kosti- kljucnica).
Celoten znesek zdravstvenih storitev znaša približno 1.300 eur, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 15% stroškov zdravstvenih storitev, kar predstavlja približno znesek 190 eur.
Za podrobnejše informacije svetujemo, da se pozanimate pri vaši najbližji enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Lep pozdrav,

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Dijak 28.02.11 17:27
Dober dan!
Jaz sem bil sprejet v bolnišnico z razbito glavo. Bil sem alkoholiziran. Zašili so mi rano(3 šivi) na opazovanju sem ostal 14 ur,nato so me odpustili domov. Na odpustnici piše "hospitalizacija in streznitev". Opazil sem da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije posegov ki so povezani z iztreznitvijo,zato me zanima če to krije dodatno zavarovanje. Zavarovan sem prek staršev,ker sem še dijak.
LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.03.11 08:51
Pozdravljeni,
kot dijak ne potrebujete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in imate zdravstvene storitve v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Sicer pa zdravstvena storitev, ki ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni krita niti iz dopolnilnega zdavstvenega zavarovanja (ni kaj dopolnjevati).
Preko staršev ste zavarovani le obvezno in ne "dodatno", saj kot dijak dopolnilnega zavarovanja še ne potrebujete.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Dijak 01.03.11 16:56
To pomeni da bom moral vse storitve plačati sam?
LP dijak
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.03.11 11:05
Pozdravljeni,
na osnovi razpoložljivih informacij lahko sklepam, da boste dejansko samoplačnik, če na odpustnici piše "hospitalizacija in streznizev".

Sicer pa predlagam, da pokličete v ustanovo, kjer ste se zdravili in konkretno vprašate o vaših morebitnih obveznostih in stroških zdravljenja.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Tanja Kondič 07.04.11 21:34
Pozdravljeni,
družinski član je imel razlitje slepiča. Zavarovan je le osnovno. Bil je življensko ogrožen,potrebni sta bili 2 operaciji (ena za razlitje slepiča in druga za kirurško čiščenje trebušne votline). bival je tako na kirurškem oddelku kot na intenzivni negi. Ali se cena hospitalizacije na intenzivni negi razlikuje od tiste na kirurškem oddelku? koliko približno stane operacija slepiča in kolikšno vsoto zneska krije OZZ?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
08.04.11 14:00
Pozdravljeni,
vsaka hospitalizacija ter poseg v bolnišnici združuje vse storitve, ki so nudene pacinetu, od hospitalizacije ter bivanja na intenzivni negi ali oddleku, pa vse do zdravil, hrane, ostalih posegov v času njegovega bivanja. Glede na vaše navedbe vam lahko posredujemo ceno za operacijo slepiča in sicer:

- operacija slepiča s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti:
Skupna cena je 2.798,45 eur- pzz 15% 419,77 eur, OZZ 85% 2.378,68 eur - glede na navedeno smatramo, da gre pri vas za ta primer;

- operacija slepiča brez katastrofalnih ali resnihi spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov
Skupna cena je 2.226,66 eur- pzz 15% 334,00 eur, OZZ 85% 1.892,66 eur.

Za vse dodatne informacije predlagamo, da kontaktirate bolnišnico, v kateri je bila oseba operirana, saj na podlagi razpoložljivih podatkov, drugih informacij žal ne moremo podati.

Lep pozdrav,

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TEJ 07.07.11 17:59
Pozdravljeni.
Na forumu sem zasledil odgovor nekoga drugega.

http://med.over.net/forum5/read.php?227,4992910

TZZ
Re: Doplačilo za operativni poseg

06.09.10 13:00 Moderator

Pozdravljeni,
pri operaciji slepiča pokriva dopolnilno zdravstveno zavarovanje 5% vrednosti storitve, kar pomeni znesek v višini 180 do 200 EUR, ki bi ga morali doplačati, če nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
[www.zdravstvena.net]

od česa je odvisno razmerje pzz/ozz glede na to da gre za isto operacijo?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
08.07.11 08:46
Pozdravljeni,
razmerja se pri isti operaciji ne razlikujejo. V tem primeru je prišlo do napake, za kar se vam opravičujemo.
Pravilno razmerje pri operaciji slepiča je 85% v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in 15% v breme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Hvala za opozorilo in lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar mario27 22.10.11 16:50
Pozdravljeni,

zanima me v kakšni meri OZZ krije slikanje z magnetno rezonanco, oz. koliko pa dopolnilno zz. Namreč še vedno študiram redno na podiplomskem študiju in si plačujem samo OZZ ( star sem 26 + par mescu ) si v tem primeru moram plačati vsak obisk pri zdravniku in tudi slikanje z magnetno?

Hvala in lep pozdrav
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
24.10.11 09:35
Pozdravljeni,
magnetna resonanca je delno krita tudi s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in sicer:
- v primeru bolezni 15% od polne cene zdravstvene storitve,
- v primeru poškodbe izven dela ali poškodbe po tretji osebi 25% od polne cene zdravstvene storitve.

V kolikor nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ste za navedeni del zdravstvene storitve samoplačnik.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Leonardelli 07.11.11 13:24
Imam vprašanje glede zobozdravniških storitev:
- Ali dopolnilno zavarovanje krije čiščenje vodnega kamena in v kakšnem znesku?
- Ravno tako, ali RTG slikanje zobi (Ortopan) krije dopolnilno zavarovanje?

Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
07.11.11 14:13
Pozdravljeni,
čiščenje zobnega kamna je samoplačniško, razen za osebe, mlajše od 18 let, torej ga dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije.
Slikanje zob je delno (15%) krito tudi s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Predlagamo, da se za predračun zobozdravstvenih storitev pozanimate pri svojem zobozdravniku.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar aky 10.11.11 14:51
Pozdravljeni

Zanima me koliko me bo koštalo dopolnilno zdr. zavarovanje glede na to , da sem že četriti dan v bolnici, kjer sem prejela infuzijo ( 3flaške), tabletke in svečke proti slabosti (bruhanju). Sem noseča 3 mesce tako, da poleg tega opravljajo razne izvide (kri, voda). V glavnem bivanje in vsa ta preskrba - koliko plača obvezno zdr. zavarovanje in koliko jaz?

Hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
11.11.11 10:18
Pozdravljeni,
v kolikor ste hospitalizirani zaradi težav, ki so vezane na nosečnost, so vsi stroški zdravstvenih storitev 100% kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V kolikor pa imate težave s prebavo oz, so spodaj navedene težave morda posledica virusa ali vnetja črevesa, se zneski dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja gibljejo od 130 do 255 eur (opomba: iz spodaj navedenih podatkov na moremo razbrati za kaj točno gre, zato pošiljamo okvirno ceno).

Predlagamo, da se za točne zneske zdravstvenih storitev pozanimate v bolnišnici, kjer ste hospitalizirani.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar magnetna resonanca 21.11.11 11:54
Spoštovani !

Prosim, če bi mi lahko odgovorili.

Stara sem 55 let in nimam dodatnega zavarovanja. Zdravnik me je napotil na magnetno resonanco zaradi pogostih glavobolov.

Koliko stane plačilo takega pregleda za glavo ?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
21.11.11 13:41
Pozdravljeni,
- MR GLAVE BREZ KONTRASTA:
ZNESEK DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA JE 31,26€

- MR GLAVE S KONTRASTOM:
ZNESEK DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA JE 42,57€

Zgoraj navedene cene so razlika za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni da morate imeti napotnico.

V kolikor ste samoplačnik (brez napotnice) pa je cena višja: od 150 do 280€ odvisno od izvajalca zdravstvenih storitev.

Svetujemo vam, da se pred obiskom ambulante pozanimate, koliko bo potrebno doplačati pri izvajalcu, ki bo storitev opravil.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar D/d 01.12.11 18:31
Pozdravljeni!
Zdravim se zaradi neplodnosti in bom potrebovala zunajtelesno oploditev.
Mož dodatnega zdravstvenega zavarovanja nima.
Ali morda osnovno zdravstveno zavarovanje krije vse stroške zunajtelesne oploditve?

Prosim za odgovor.
Najlepše hvala !
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar SSS 01.12.11 20:26
Zdravo.

zanima me kaj mi krije osnovno zavarovanje pri zobozdravniku ?
zobozdravnica mi je rekla da mi se pri sprednjem zobu 1 desno korenina spreminja v kost, da bi mi zob dali ven in naredili novega (implant) in druge zobe zbrusili da bi bili v ravni liniji ?? pa me zanima koliko bi mogla sama plačati ker nimam dodatnega zavarovanja in kolko mi krije obvezno zavarovanje ?

prosim za odgovor. Hvala !!

lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.12.11 08:19
Pozdravljeni,
najprej odgovor glede zdravljenja neplodnosti:
Svetujemo, da se za odgovor obrnete na najbližjo enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ali na izvajalca zdravstvenih storitev, pri katerem imate namen opraviti spodaj naveden poseg. Gre namreč še za kar nekaj vzrokov, ki vplivajo na to, kdo je plačnik storitev, ki pa iz spodaj navedenih podatkov, niso razvidne.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.12.11 08:45
Še odgovor glede zobozdravstva:
Cene zobozdravstvenih storitev so odvisne od številnih dejavnikov v ustni votlini. Že samo navadna plomba ima lahko različne cene, glede na material iz katerega je narejena, glede na velikost, glede na to kako globoka je in kaj dajo pod njo, da zaščitijo zobni živec, včasih je treba zob najprej zdraviti, živec je poškodovan ali že odmrl in je treba najprej poskrbeti za to. Isto velja tudi za zatič oziroma implantat. Cene so tako odvisne od številnih faktorjev. Zato vam svetujemo, da se osebno oglasite pri izbranem zobozdravniku ter se pogovorite o vseh možnostih. Hkrati so vam dolžni povedati tudi ceno oz. vam dati predračun.
Cene samoplačniških storitev, med katere spada tudi uporabljeni nadstandardni material se določajo prosto in so tržno pogojene, kar je podobno kot v vseh evropskih državah. Sicer pa znaša doplačilo za zobozdravstvene storitve 15%, za porabljeni material pa 90%, tem doplačilom pa se je seveda možno izogniti s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jessieM84 16.12.11 10:50
Pozdravljeni!
Mene zanima kako je v porodnišnici če nimaš urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja?
Hvala za odgovor in lep dan še naprej
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
16.12.11 12:08
Pozdravljeni,
zdravstvene storitve povezane z nosečnostjo in porodom so 100% pokrite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar AleksanderM 19.12.11 10:55
Pozdravljeni.

Imam vprašanje glede pregleda in morebitnega slikanja zapestja. Namreč pred enim tednom smo prenašali neke mize ter klopi in mi je obrnilo zapestje. Nič nimam zatečeno, ampak zelo boli ob premikanju. Zdaj bi šel na pregled in imam urejeno samo obvezno zavarovanje, dodatno pa mi začne veljati šele s 1. januarjem 2012. Koliko bi me stal pregled in morebitno RTG slikanje in mogoče kasneje še kakšna opornica?

Hvala za odgovor

LP
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
19.12.11 12:35
Pozdravljeni,
v kolikor vam bo izvajalec opravil samo pregled ter slikanje, je odstotek prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 15%, kar skupaj znese 7,16€. Točnega nabora storitev pa žal ne vemo. Svetujemo, da se za podrobnejše informacije pozanimate pri izvajalcu, kjer imate namen opraviti zdravstvene storitve.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar marna 19.12.11 18:55
pozdravljeni.
mojemu fantu se je pri anusu naredil tvor. zdravnik ga je pod nujno napotil k specialistu in tako na kirurški poseg. zanima me, koliko je dnevna hospitalizacija, in koliko stane kirurški poseg,(mozolj bodo odprli in ga očisili) če nimaš urejenega dodatnega zavarovanja. hvala in lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
20.12.11 09:09
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke, težko določimo za kakšen poseg se bo izvajalec odločil, saj nimamo definiranih diagnoz.

Pošiljamo primer posega:
Ostali posegi na koži, podkožnem tkivu:
Celoten znesek 821,92 €, del PZZ 15% = 123,29 €, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

To je le ena možnost, predlagamo, da povprašate izvajalca koliko stane poseg, saj vam bo le on lahko posredoval natančno informacijo.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Janko82 10.01.12 11:44
Pozdravljeni !

V tujini nameravam opraviti DNA analiza blata na bakterije ter parazite (v Sloveniji ta storitev ni možna) in me zanima, če lahko uveljavljam te stroške oz. del njih pri zavarovalnici ?

Hvala za odgovor,

Janko
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
10.01.12 12:08
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke težko ocenimo ali gre za pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Svetujemo, da se za informacijo obrnete na najbližjo enoto ZZZS-ja, kjer vam bodo znali podati odgovor, ali je storitev delno krita s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. V koliko je, potem je tudi razlika do polne vrednosti zneska storitve krita s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Več glede zdravljenja v tujini: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/F4F11987DFDFC95FC1256E8C002CC9A0 .

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Karmen125 01.02.12 12:10
Lep pozdrav,

imam obvezno in zdravstveno zavarovanje. Hodim k privatnemu zobozdravniku s koncesijo. Zobar mi je na zobu naredil belo zalivko in ker me je po tem bolelo, sem prišla nazaj in me jenapotil na slikanje (v njegovi ambulanti nimajo rentgena) v določen objekt, kjer pa sem morala plačati slikanje malo manj kot 30 EUR. Ali ne krije slikanja zoba, ki boli, zavarovalnica? Ravno tako je zaračunal premaz na vnetih zobnih vratovih (erozija zob) (17 EUR). Ali tudi to nič ne krije zavarovalnica? Ker pri zobozdravniku v zdravstvenem domu nisem nikoli plačevala omenjenih storitev in ne vem, zakaj jih tu. Ali zavarovalnica krije belo plombo na zobnem vratu v vidnem območju (levi spodnji podočnik) v celoti? Ali zobar v tem primeru, ko naredi belo plombo v vidnem območju, uporabni isti material za zalivke kot ga vedno uporablja? Ali uporabi slabši material za bele zalivke? Skrbi me namreč, da mi bo belo zalivko, ki je v vidnem polju naslednjič kar zaračunal ali pa rekel, da bo zaradi tega, ker je zame "zastonj" iz slabšega materiala.

Lepo prosim za odgovor, hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.02.12 15:58
Pozdravljeni,
v javni zdravstveni mreži ter pri zobozdravniku s koncesijo imajo pacienti pravico do storitev in zobnoprotetičnega materiala na račun ZZZS ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pogoji so, da je storitev opravljena pri izbranem zobozdravniku, da je pacient naročen na redni termin ter da je protetični nadomestek izdelan iz standardnega materiala. V teh primerih pacient ne plača nič. Doplačilo je potrebno, če pacient npr. želi plombo iz estetskega (belega) materiala na stranskem zobu (sem sodijo zobje od 4 do 8), oziroma kadar gre za nadstandardni material. Tak material, npr. porcelan, ZZZS ne plačuje. Cena doplačila se določa tržno in se tako razlikuje od ordinacije do ordinacije.
Pri zasebnikih brez koncesije se seveda plačuje celotna vrednost dela ter materiala in že zaradi tega je cena tam višja. Cenike samoplačniških storitev naj bi imeli izvajalci objavljene v ordinaciji, tudi sicer pa so vam dolžni izdati predračun. Vsekakor pa se slikanje zob na podlagi napotnice krije iz obveznega ter prostovoljnega zavarovanja, kljub temu, da izbrani zobozdravnik nima potrebne aparature pri sebi v ordinaciji.
Poudarili bi, da vam je izvajalec dolžan pojasniti potek zdravljenja ter vas tudi seznaniti z možnostmi glede izbire materiala in tehnologije, saj je dandanes na trgu vedno več raznovrstnih nadstandardnih materialov, katere posamezni zobozdravniki raje uporabljajo, to pa velja tako pri zalivkah, porcelanskih prevlekah, implantatih, protezah, kakor tudi pri drugih posegih, kot npr. za boljše koreninsko zdravljenje, za kompozitne zatičke namesto kovinskih, nadstandardno zdravljenje koreninskih kanalov, digitalno RVG rentgensko slikanje itd..

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar pitam 29.02.12 17:34
Mene pa zanima koliko bom morala doplačati za rojstvo in bivanje v bolnici z otrokom. Upajmo na navaden porod brez komplikacij. Nimam dodatnega zavarovanja urejenega. Hvala lepa za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.03.12 08:20
Pozdravljeni,
zdravstvene storitve povezane s porodom in nosečnostjo so 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da tukaj ni doplačil.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar kopriva6 20.03.12 15:04
Spoštovani,
sin je imel nesrečo z motorjem, pri kateri si je poškodoval zobe - prepisujem z izvida omajani zobje od 32 do 42, ki so pomaknjeni lingvalno, zob 42 ekstrudiran, vestibularno in distalno pomaknjena zoba 11 in 21.Raztrgana dlesen od 33 do 43, okluzija čvrsta, odprti griz od 33 do 43, odlomljena sklenina krone zoba 11.Narejena je bila repozicija zob in fiksacija s tetricom in žičko.Sedaj bo potrebno zobe popraviti še estetsko, pa me zanima, kaj od tega krije zavarovalnica? Hvala in lep dan
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
21.03.12 09:14
Pozdravljeni.
Zavarovane osebe so upravičene do naslednjih zobnoprotetičnih storitev oziroma nadomestkov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prevlek, kron, nazidkov ter vlitih zalivk v primerih, ko:
- okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem;
- je to potrebno zaradi dviga ugriza;
- biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega nadomestka na podpornih, retencijskih zobeh za delne snemne proteze ali parodontološko podprte proteze ali za teleskopsko prevleko, ki je potrebna za izdelavo mostička oziroma proteze, ki je pravica po pravilih; 2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi:
- v vidnem sektorju do štirje zobje,
- v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste,
- pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom.
3. snemne delne proteze, če manjkajo:
- trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
- trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko in ob tem še najmanj dva zoba v istem ali drugem kvadrantu v isti čeljusti;
- zobje v več vrzelih in vsaka od njih predstavljala pravico do mostička, a je cena za protezo nižja kot za mostiček; 4. totalne proteze, če manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti.
5. zavarovana oseba ima pravico do zobno-protetičnih nadomestkov na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Storitve zobne protetike krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje v višini 90% polne cene, medtem ko so ostale zdravstvene storitve krite 15% od celotne cene zdravstvenih sotirtev.
Svetujemo vam, da se za točne zneske obrnete na vašega izbranega zobozdravnika ter prosite za predračun, na katerem bodo navedene vse opravljene storitve.

Želimo vam čim prejšnje okrevanje ter vas lepo pozdravljamo.

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Dejkk 06.04.12 15:17
Pozdravljeni,

že dolgo odlašam z obiskom pri zobozdravniku, več kot leto dni, prej sem hodil različnim privatnikom po potrebi, svojega osebnega zobozdravnika nikoli nisem imel. sedaj sem zabredel v večje finančne težave in sem komaj v fazi iskanja zobozdravnika s koncesijo. zanima pa me slednje:

na spodnji čeljusti imam težje poškodovana oba modrostna zoba. eden je celo tako daleč, da se ga je večina odlomila, prek pa mi raste dlesen, kar pa povzroče nevzdržne bolečine, saj se del dlesni neprestano naslanja in drgne na oster kos zoba. zanima me, kaj točno je treba plačati pri zobozdravniku s koncesijo od prvega obliska dalje. verjetno bo potrebno slikanje zob (kar v celoti krije zavarovalnica, če sem zgoraj napisano pravilno razumel), potem bo potrebno puljenje teh dveh zob, enega skoraj zagotovo kirurško. ali to zavarovalnica tudi krije? zanima ma še kako je z zdravljenjem korenin oz puljenje le teh (na zgornji šestki že več časa zoba skorajda ni več, čuti si le korenina zoba, ki pa nikoli ne boli.
mi lahko poveste cene teh storitev z in brez dodatnega zavarovanja?

hvala lepa in lep pozdrav
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
10.04.12 09:22
Pozdravljeni,
če ima zobozdravnik koncesijo, so storitve (oskrba, obiski, slikanje zob na napotnico, puljenje zob, zdravljenje zob in kirurška oskrba) krite tudi iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Končna cena storitve je odvisna od poteka zdravljenja. Brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so cene tržno pogojene, razlikujejo se od izvajalca do izvajalca.
Svetujemo vam,da se obrnete na zobozdravnika, ki vam bo natančno in v celoti predstavil potek zdravljenja.

Želimo vam čim bolj uspešno zdravljenje.

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jorgi 18.09.12 19:00
Pozdravljeni,

Imam napotnico osebnega zobozdravnika za ekstrakcijo modrostnega zoba na stomatološki kliniki. Urejeno imam samo obvezno zavarovanje. Pri naročanju mi je sestra omenila, da bo doplačilo 20 EUR za pregled in 30 EUR za ekstrakcijo zoba.
Znesek se mi zdi zelo visok, glede na to, da sem do sedaj pri osebnem zobozdravniku doplačeval minimalne zneske za plombiranje, rtg zobnih kron in podobno. Ortopan celo nisem nič doplačal.

Prosim, če mi lahko preverite, ali lahko dejansko zaračunajo tolikšne zneske. Hvala.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
19.09.12 09:58
Pozdravljeni,
glede na to, da nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ste v tem primeru samoplačnik.
Cene storitev so različne glede na potek zdravljenja. Za primerjavo vam lahko navedemo nekaj primerov:
- Izklesavanje zoba s šivanjem znaša 41,58 EUR (točka) X 2,75 EUR (vrednost) X 20%(PZZ) = 22,87 EUR (znesek storitve).
- Komplicirana ekstrakcija zoba znaša 9,48 (točka) X 2,75 EUR (vrednost) X 20% (PZZ) = 5,21 EUR.
- Stomatološki pregled znaša 3,79 EUR (točka)X 2,35 EUR (vrednost) % 20% (PZZ) = 1,79 EUR.

Potrebno je poudariti, da cene veljajo v rednem terminu pri zasebniku s koncesijo.

Izvajalec pa vam je pred posegom dolžan izstaviti predračun, sicer pa vam svetujemo, da si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jorgi 19.09.12 18:12
Mi lahko pojasnite, zakaj sem v tem primeru samoplačnik, če sem pa do sedaj veliko let brez dopolnilnega zavarovanja doplačeval minimalne zneske za zobozdravstvene storitve? Imam napotnico osebnega zobozdravnika.

Sicer ste mi pa vi navedli plačilo 1,79 EUR za pregled in 5,21 EUR za ekstrakcijo zoba (zob je zunaj in ne bo potrebno šivanje). Od kje njim doplačilo 20 in 30 EUR? Mislim, da tukaj nekaj ne štima, ker koliko vem se ti posegi 85% krijejo iz obveznega zavarovanja.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
20.09.12 08:24
Pozdravljeni,
samoplačnik ste v delu, ki se nanaša na dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Glede natančne cene se pogovorite z zobozdravnikom, ki naj vam izstavi predračun. Kot je v izračunu prikazano je delež OZZ v teh primerih 80%.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar operacija glave 26.09.12 10:16
Mene pa zanima koliko stane poseg npr. če imaš tumor na možganih in ti ga odstranijo, če imaš strdek v možganih in si hospitaliziran,en dan umetne kome, nimaš pa urejenega dodatnega zavarovanja? Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.10.12 08:32
Pozdravljeni,
zneski so okvirni, saj v kolikor nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so cene nekoliko višje.
Upam, da si boste lahko ustvarili okvirno sliko glede cen takih posegov. Na osnovi posredovanih podatkov pa žal ne moremo posredovati točne cene, saj ne vemo kakšno storitev bodo opravili v bolnišnici.

Neoplazma ali pogost izraz za nenormalno in nekontrolirano rast nekega tkiva. V ožjem smislu tumor pomeni enako kot neoplazma ali novotvorba.

Šifra SPP storitve B66A <64- Neoplazma živčnega sistema Starost>64 Cena 1.185,48eur x 2,28tock = 2.702,89eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 540,58eur)

Šifra SPP storitve B66B >65- Neoplazma živčnega sistema Starost<65 Cena 1.185,48eur x 1,62tock = 1.920,48eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 384,10eur) ____________________________________________________________________

Netravmatska Stupor in koma
Stupor je stanje popolne psihomotorične neaktivnosti, bolnik ne govori, leži negibno in se ne odziva na zunanje dražljaje.

Šifra SPP storitve B74Z- Netravmatska stupor in koma Cena 1.185,48eur x 0,80 = 948,38eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 189,68eur ) ____________________________________________________________________

Krvni strdek lahko zaide v katerokoli arterijo v telesu. Zaradi anatomije krvnih žil strdek razmeroma pogosto zanese v možganske arterije in bolnik doživi možgansko kap.Mozne storitve pri mozganskih strdkih

Šifra SPP storitve B07A- Posegi na perifernih možganskih živcih in drugi posegi na živčnem sistemu s spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti
Cena 1.185,48eur x 3,56 = 4.220,31eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 844,06eur )

Šifra SPP storitve B07B- Posegi na perifernih možganskih živcih in drugi posegi na živčnem sistemu brez spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov
Cena 1.185,48eur x 1,09 = 1.292,17eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 258,43eur )

Šifra SPP storitve B70A Možganska kap s hudo ali zapleteno diagnozo ali postopki cena 1.185,48eur x 4,05 = 4.801,19eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 960,24eur )

Šifra SPP storitve B70B Možganska kap z drugimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti
Cena 1.185,48eur x 2,17 = 2.572,49eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 514,50eur ) _________________________________________________________________

En dan v bolnisnici pa znasa 101,55eur in 20% PZZ znasa 20,31eur _________________________________________________________________


Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar arahs 24.11.12 00:51
Pozdravljeni

Prosim za pomoč, sem že prebrala vaše odgovore, pa iz teoretičnega pisanja ne razčlenim, če sem upravičena do : mostička, implatanta ali snemljive proteze (karkoli od tega) v primeru, da mi manjkata zgoraj dva zoba in sicer štirica in petica.

V kolikor nisem, me zanima koliko krije osebno in dodatno zdr. zavarovanje, imam oba.

Prav tako me zanima, kje najdem cenik zobozdravstvenih storitev zdravstvenega doma celje.

Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
26.11.12 08:14
Pozdravljeni,
pravice so opredeljene z zakoni in pravili in jih je težko opredeliti preko maila. Natančen odgovor lahko dobite le pri zdravniku oz. zobozdravniku, ki podrobno pozna vaše stanje.
Sicer pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja podrobneje urejajo:
1. vrste in obseg pravic,
2. obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
3. pogoje in postopke za uresničevanje pravic,
4. standarde zdravstvenih storitev in medicinsko-tehničnih pripomočkov,
5. varstvo pravic zavarovanih oseb,
6. nadzor uresničevanja pravic in obveznosti. od 28. člena do vključno 35.člena urejajo pravice , je navedeno, katere so pravice zavarovancev

Od 28. člena do vključno 35.člena so urejene pravice do storitev zobozdravstvene dejavnosti
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/5580D0555F5A1FEAC1256CFB003BB45C


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 20% od celotne vrednosti storitev v primeru zdravljenja zobnih in ustnih bolezni, v primeru zobnoprotetičnega zdravljenja pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 90% od celotne vrednosti storitev.
V vsakem primeru se je najbolje obrniti na vašega zobozdravnika, ki točno ve, kakšne storitve bodo opravljene in koliko so ovrednotene.

Prav tako glede cenika zobozdravstvenih storitev, vam svetujemo, da se obrnite direktno na Zdravstveni dom Celje.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jessie 4536 13.12.12 12:23
Pozdravljeni!

Zanima me koliko bom morala doplačati v lekarni za kontracepcijske tablete diane 35, če nimam dodatnega zavarovanja ampak samo osnovno zavarovanje.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
13.12.12 12:44
Pozdravljeni,
za omenjene tablete ne bo potrebno nič doplačati, saj so 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar BethanyJ 30.12.12 16:14
Pozdravljeni!

kako pa je z ostalo kontracepcijo poleg tabletk Diane 35 (predvsem me zanima mirena in hormonska inekcija)? Katero in v kolikšnem deležu krije OZZ? Kaj pa sterilizacijo po 35.letu starosti?

Hvala!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.01.13 10:55
Pozdravljeni,
načeloma je kontracepcija v celoti krita s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede sterilizacije predlagamo, da se obrnete na izbranega ginekologa, ki vam bo podal točnejši odgovor, saj zanj potrebujemo več medicinskih informacij.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Minimiska 04.01.13 13:05
Pozdravljeni! Pred dnevi sem na avtobusu kolabirala, pome je prisel resilec, me peljal na urgenco, kjer so me pregledali, nato se na pregled v internisticno ambulanto, potem pa sem bila sprejeta na ginekoloski oddelek. En dan sem prezivela v bolnici, sedaj hodim vsak dan na infuzijo zeleza, vmes sem doma in imam uradno pisan dopust iz bolnice. To bo trajalo teden dni. Kaksne stroske lahko pricakujem, glede na to, da imam urejeno samo osnovno zavarovanje?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.01.13 13:26
Pozdravljeni,
glede na opis, ki ste nam ga podali, je bilo opravljenih precej različnih zdravstvenih storitev. Vsaka zdravstvena storitev ima svojo ceno, ki se razlikuje od več dejavnikov, ki so nam v vašem primeru neznani. Temu sledijo še različno odstotki, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
O natančni ceni je najbolje, da se pozanimate pri zdravniku, ki ima celotno sliko vašega zdravljenja, oziroma v ustanovi, kjer je bilo zdravljenje opravljeno.
V izogib stroškom v bodoče, pa priporočamo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar siB 10.01.13 13:17
Zbolel sem za eno izmed viroz, ki razhajajo te dni. Ker delam v vrtcu seveda moram ostati doma. Koliko pribljižno stane obisk pri zdravniku in bolniški list glede na to, da imam urejeno samo osnovno zavarovanje in ne dopolnilnega?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
10.01.13 15:02
Pozdravljeni,
na osnovi posredovanih podatkov, vam lahko podamo sledeči odgovor:
Cena obiska pri splošnem zdravniku se giblje okoli 14,00 eur. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 20% zneska, kar je cca 2,00 od 3,00 eur. Ni pa to edini strošek, ki je vezan na bolezen, saj je tukaj tudi izdaja zdravila, kjer dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% cene zdravila.
Vsekakor pa vam svetujemo, da si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Lep pozdrav,

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Ema28 01.02.13 16:20
Spoštovani,
zobozdravnik s koncesijo mi je izstavil račun za rentgensko slikanje zdravljenega zoba in za ortopan, pri tem me ni vprašal ali želim ortopan, še več - omenila sem mu, da imam sliko celotnega zobovja pri prejšnem zobozdravniku in da jo lahko dostavim (zaračunal mi je 25 + 5 EUR za zdravljeni zob).

Poleg tega je bil zob zelo boleč, zato je bila potrebna lokalna anastezija, katero mi je ravno tako zaračunal.
Pri zdravljenju zoba je uporabil nekakšno "smp začasno zaporo gradia-fuji" ki jo je ravmo tako zaračunal, seveda brez predhodnega omenjanja, da bo na koncu skupni račun znesel 65 EUR

Sem dodatno zavarovana. Ali so omenjeni stroški upravičeni? Če niso, na koga se lahko obrnem?

Hvala za vaš čas in odgovor. Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar MALIMUC 01.02.13 18:10
Spoštovani,

Zanima me kako je z kritjem stroškov v primeru operacije oči. Gre za visoko dioptrijo na enem očesu, na katerem je prisoten tudi velik astigmatizem (z tem očesom vidim 45 %) drugo oko je zdravo, odsvetujejo mi lasersko operacijo zaradi tanke roženice, pač pa inplatacijo ICL torične leče. Ali zdravstvo krije tovrsten poseg in če, v kolikšni meri.

hvala in lep pozdrav,
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar carso 03.02.13 19:11
Pozdravljeni,

zobozdravnica mi tri mesece zdravi zgornjo štirico, bila sem že na slikanju, do sedaj vse brez doplačila (ima tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Zdaj me je začela boleti še petica, 'soseda' te štirice. Če sem prav razumela zdravnico, lahko naenkrat zdravijo samo en zob - v takem primeru, da bo potrebno odpreti tudi petico - se zdravljenje krije iz dopolnilnega in obveznega ali bom v celoti morala plačati sama?

Hvala za odgovor.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.02.13 11:30
za Ema28:

Iz navedenih podatkov vam težko svetujemo kaj in koliko so storitve krite. Pred izvedbo storitev bi se morali pozanimati glede kritja in višine storitev.
Predlagamo, da se z računi oglasite na najbližji enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer vam bodo podali informacijo, ali oni krijejo obvezni del zneska.
V kolikor da, lahko za razliko do polne vrednosti storitev kontaktirate zavarovalnico, kjer imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj vam načeloma mora povrniti del nastalih stroškov.
Pomembno je tudi to, ali ima izvajalec dodeljeno koncesijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj v kolikor je nima, nimate pravice do povračila nastalih zdravstvenih stroškov.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.02.13 11:31
za MALIMUC:

Pri operaciji oči so cene različne, tako da vam za primer posredujemo znesek operacije oči sive mrene: celoten znesek=550,68 eur, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 20% zneska, kar znese cca 110 eur.

Za vse ostale informacije glede posegov svetujemo, da se predhodno pozanimate pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kaj in koliko so storitve krite.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.02.13 11:33
za carso:

Glede na posredovane informacije predlagamo, da se pozanimate pri svojem zobozdravniku, saj ima samo on dovolj podatkov, da vam zna posredovati odgovor glede potrebnega zdravljenja.

Zobozdravnik vam je dolžan pred izvedbo storitev pripraviti predračun, iz katerega so razvidni zneski obveznega zdravstvenega zavarovanja ter dopolnilnega dela.

Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar MALIMUC 04.02.13 18:55
Navedeno
TZZ
za Ema28:

Iz navedenih podatkov vam težko svetujemo kaj in koliko so storitve krite. Pred izvedbo storitev bi se morali pozanimati glede kritja in višine storitev.
Predlagamo, da se z računi oglasite na najbližji enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer vam bodo podali informacijo, ali oni krijejo obvezni del zneska.
V kolikor da, lahko za razliko do polne vrednosti storitev kontaktirate zavarovalnico, kjer imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj vam načeloma mora povrniti del nastalih stroškov.
Pomembno je tudi to, ali ima izvajalec dodeljeno koncesijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj v kolikor je nima, nimate pravice do povračila nastalih zdravstvenih stroškov.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
[www.zdravstvena.net]

Kako je pa z zavarovanjem če se odločim za operacijo v tujini (Hrvaška) ? sem samoplačnik in potem z računom uveljavljam povrnitev stroškov ali kako (kje) ?

hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
05.02.13 09:06
Pozdravljeni,
žal zdravljenje v tujini iz naslova samoplačniških storitev ni krito s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V kolikor koristite zdravstvene usluge v tujini kot samoplačnik, brez napotitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ste plačnik storitev sami.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Alex84 08.02.13 16:14
Pozdravljeni!

Pred kratkim sem si zelel uredit dodatno zdravstveno zavarovanje in ugotovil da imam 3 mesecno cakalno dobo!?Zanima me ali mozno da se tej dobi izognem oz. zakaj je to sploh potrebno?

Hvala za odgovor!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
08.02.13 17:20
Pozdravljeni,
čakalna doba je predpisana z zakonom, zato se ji ne morete izogniti.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Alex84 10.02.13 17:56
Pozdravljeni!

Ali je možno izvedeti ceno za kolonoskopijo, če oseba nimam dodatnega zavarovanja, kolikšno ceno more kriti?

Hvala za odgovor!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
11.02.13 08:09
Pozdravljeni,
znesek za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znaša v vašem primeru:
- Kolonoskopija (totalna) polna cena znaša 166,28 eur, 20% krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar znaša 33,26 eur,
- Kolonoskopija (delna) polna cena znaša 51,39 eur, 20% krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar znaša 10,28 eur.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar rema 18.02.13 12:12
lep pozdrav!

imam obvezno in dodatno zavarovanje ki ga krije center za socialno delo.

Kmalu imam zobarja, in se mora nekaj popraviti na zobu številka 2 na moji levi strani, in me zanima ker sem slišal da zavarovanje krije stroške za zobe številka 1 in 2, zanima me če je to res,,in ali moram kaj doplačati ali ne? Ta zob moram tudi beliti z notranje strani to bom verjetno moral plačati kar me ne skrbi zanima me samo za to kar sem vprašal.

lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar rema 18.02.13 12:18
Lep pozdrav!

Imam osnovno in dodatno zavarovanje in oba krije center za socialno delo...kmalu imam zobarja in moram popraviti zob številka 2 (moja leva stran) in me zanima ker sem nekje slišal da za zobe številka 1 in 2 se nič ne plača, da to krije zavarovanje, in me zanima če je to res in ali bom moral kaj doplačati ali ne? ta zob bom belil tudi z notranje strani to bom verjetno moral plačati. imam pa sklenjeno pri vzajemni dodatno zavarovanje.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
18.02.13 13:42
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke vam ne moremo natančno odgovoriti. Predlagamo, da se pozanimate pri svojem zobozdravniku, saj ima samo on dovolj podatkov, da vam zna posredovati odgovor glede potrebnega zdravljenja.

Zobozdravnik vam je dolžan pred izvedbo storitev pripraviti predračun, iz katerega so razvidni zneski obveznega zdravstvenega zavarovanja ter dopolnilnega dela.

Lep pozdrav,
Monika Bečaj
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar IvaB 21.02.13 16:11
Pozdravljeni! Imam eno vprašanje. Pri 9 letih sem si pri padcu z rolerji polomila 2 sprednja zoba, ki sta že bila stalna. Vmes so mi namestili 2 umetna zoba, ki sta dostikrat se polomila naprimer ko sem ugriznila v prepečenec. Sedaj imam ista dva zoba, vendar sta ostala majhna medtem ko so ostali zrasli in tudi precej drugačne barve sta. Zanima me ali zavarovalnica krije, če bi si želela sedaj prevleki za ta dva zoba. Zobozdravnik je rekel da bi morala plačati okoli 700€ za oba zoba.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.02.13 09:43
Pozdravljeni,

S strani obveznega zdravstvenega zavarovanja ter posledično delno s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so krite prevleke iz materialov, ki so iz standardnih materialov, oz.ki so najcenejši na tržišču. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 90% celotne cene storitve zobne protetike.
Svetujemo vam, da vam izbrani zobozdravnik izda predračun, v katerem bo točno navedeno kaj in koliko je krito s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter koliko bo potrebno plačati samoplačniško.

Lep pozdrav,
Robert Kavčič
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar siimon 28.03.13 20:27
Pozdravljeni!

Močno me boli zob in del tega se mi je pred kratkim tudi odlomil. koliko stane popravilo zoba ali puljenje, in tudi koliko je potrebno plačati lokalno anastezijo, saj le pod tem pogojem premagam strah pred zobozdravnikom, glede na to da nimam urejenega dopolnilnega zavarovanja? osnovno zavarovanje imam urejeno!

Hvala za odgovor!
Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
29.03.13 13:10
Pozdravljeni,
glede na to, da nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ste v tem primeru samoplačnik za znesek do polne vrednosti storitev.
Cene storitev in končna cena so različne glede na potek zdravljenja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije za zobozdravstvene storitve 20%, medtem ko za zobno protetiko 90 % vrednosti celotne storitve.
Svetujemo vam, da izbranega zobozdravnika povprašate glede izdaje predračuna, iz katerega bodo razvidni zneski, ki so kriti s strani obveznega ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vsekakor pa predlagamo, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar mmmmm28 04.04.13 11:03
pozdrav zanima me koliko bi morala doplacat za 11 zob spodaj da bi imela mosticek hvala za odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
05.04.13 11:18
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke svetujemo, da se obrnete na izbranega zobozdravnika, ki vam je dolžan podati predračun.

V prilogi posredujemo link na spletno stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer je podanih veliko informacij, ki bi vas lahko zanimale.
http://www.zzzs.si/moji_zobje/vprasanja.html

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar studentkam 01.05.13 00:03
Mi lahko kdo pove, kje je kakšen seznam, kaj krije zavarovalnica pri dodatnem in osnovnem zavarovanju (zobozdravstvo).

hvala.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
03.05.13 08:14
Pozdravljeni,
obseg pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Več na http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/EED2D449D465D5C0C1256E8B004EBB50

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar tjašA89 06.05.13 21:15
Pozdravljeni!

Zanima me koliko krije osnovno zavarovanje v primeru ukleščene kile?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar tjašA89 06.05.13 21:17
Pozdravljeni!

Zanima me kolikšno je plačilo v primeru ukleščene kile, imamo pa samo obvezno zavarovanje?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
07.05.13 08:00
Pozdravljeni,
glede na posredovane podatke vam lahko podamo okvirno oceno operacije in sicer:

G08Z POSEGI TREB./POPK./OSTALE KILE- celotna vrednost storitve je 1.228 eur, dopolnilni del znaša 20%, kar okvirno predstavlja cca. 245,00 eur.

Opozarjamo, da so cene podane glede na posredovane podatke, ter da so to cene, ki jih poravnamo zavarovalnice, ki izvajamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Samoplačniške cene se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih.

Predlagamo, da se za informacijo o natančnejši višini zdravstvene storitve pozanimate pri izvajalcu, kjer imate namen opraviti poseg, vsekakor pa svetujemo, da si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar limoncaxxx 17.06.13 07:10
Zanima me koliko se placa carski rez ali navadni porod in bivanje v bolnisnici.. hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
17.06.13 09:41
Pozdravljeni,

Sporočamo vam okvirne cene zdravstvenih storitev:

CARSKI REZ – cene se gibljejo od 2.800 eur do cca 5.000 eur (cena je odvisna glede na morebitne zaplete)

NAVADNI POROD – cene se gibljejo od 1.500 eur do cca 2.600 eur (cena je odvisna glede na morebitne zaplete)

Cene s okvirne ter veljajo do 1.6.2013 dalje.

Zgoraj navedene storitve so v celoti krite s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije ničesar.


Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar alma011 02.07.13 12:38
Pozdravljeni, pred tremi meseci sem prekinila dzz na Vzajemni, zdaj pa sem zanosila in me skrbi doplačilo ob porodu. Bi bilo možno, da ponovno sklenem dzz, da se izognem temu doplačilu? Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
02.07.13 12:43
Pozdravljeni,
stroški poroda so 100% kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vsekakor pa lahko ponovno sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar vam tudi priporočamo.
Najlažje ga lahko sklenete preko spleta: https://www.zdravstvena.net/zavarovanja/dopolnilno-prostovoljno-zdravstveno-zavarovanje?wssl=1#obrazec

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar tria 21.08.13 19:43
Spoštovani!

Zanima me, če vgraditev zobnih prevlek plača zdravstvena zavarovalnica ali je storitev samoplačniška? Sprašujem za primer, ko izbrani zobozdravnik ugotovi, da so prevleke iz strokovnega vidika upravičene. Kako izgledajo prevleke, ki jih/če jih krije zdravstveno zavarovanje? Iz kakšnega materiala so? So videti bele barve kot običajni zobje?

Hvala za odgovor!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.08.13 09:42
Pozdravljeni,
v nadaljevanju vam posredujem link na spletno stran ZZZS-ja, kjer se nahajajo vse informacije, glede pravic v zobozdravstveni dejavnosti:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/0C8ADAA959197152C1256E8C002A6077

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije 10% od celotne cene storitve, dopolnilno pa 90%.
Svetujemo vam, da vam izbrani zobozdravnik izda predračun, v katerem bo točno navedeno kaj in koliko je krito s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter koliko s strani zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter koliko bo potrebno plačati samoplačniško.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar RobertP 31.08.13 12:14
Glede na to, da nisem bil dodatno zavarovan že precej let me zanima ali se tistih 3% računa šele od 1.1.2006 od kar velja zakon?
Če je od takrat, potem bom sedaj doplačal k letni premiji 21% samo v prvem letu ali tudi v naslednjih letih, oziroma ali se v naslednjih letih ta tako imenovan pribitek potem zmanjšuje?

Hvala za odgovor!
R.P.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.09.13 12:14
Pozdravljeni,
kot ste napisali, velja to od leta 2006. Skladno z zakonom velja to za ves čas zavarovanja in ne le za prvo leto.

Lep pozdrav,

Matjaž Novak
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
http://enostavnodozdravnika.si/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar RobertP 02.09.13 08:11
Hvala za vaš odgovor.

Se pravi, da zato ker nisem imel možnosti plačevanja dopolnilnega zavarovanja zaradi objektivnih razlogov, bom naslednjih cca 30 let (pač dokler bom živ) plačeval 21% več kot ostali?

Torej, to ni prostovoljno zavarovanje! Pač pa obvezno dopolnilno!

L.P.
R.P.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ALENKA5 24.02.14 20:10
Pozdravljeni!
Mene pa zanima, če zavarovalnica Triglav poravna tudi plačilo implantantov in keramičnih kron na Hrvaškem?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
26.02.14 09:33
Pozdravljeni,
implantanti in keramične prevleke sodijo v nadstandardne storitve in so zato samoplačniške. V kolikor vam ZZZS odobri zdravljenje in izdelavo zob, vam bo odobril do določenega zneska, ki ga določa standard. V takem primeru z odločbo ZZZS-ja povrnemo tudi mi delež dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lep pozdrav,
Monika Bečaj
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ena1136 22.05.14 12:33
Zanima me koliko krije osnovno zavarovanje pri naslednjih pregledih za zdravljenje neplodnosti:

- splošni fizični pregled (pregled genitalij, izpraševanje o zdravstveni preteklosti, boleznih, spolnih navadah …);

- semensko analizo (v laboratoriju pregledajo semensko tekočino, ocenijo število in gibljivost semenčic ter druge pomanjkljivosti);

- hormonsko testiranje (določijo raven testosterona in drugih moških hormonov);

- pregled z ultrazvokom.

In koliko se doplača še se nima urejenega dopolnilnega zavarovanja?

Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
23.05.14 08:12
Pozdravljeni,
vsi testi ter pregledi povezani z zdravljenjem neplodnosti so 100% kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar samo v standardnih okvirih (za nabor standardnih zdravstvenih storitev povprašajte pri ginekologu).

Za dodatne teste ali preiskave, ki niso zajete v nabor standardnih storitev, ste samoplačnik. Predvidevamo, da so vas na to predhodno opozorili.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar sedval 10.07.14 19:49
Pozdravljeni
prijatelj ima zgornjo in spodnjo totalno protezo. Sedaj bi rabil novo totalno zgornjo protezo. Nima sklenjenaga dopolnilnega zavarovanja in mu je zobozdravnik rekel da obvezno zavarovanje pokrije samo okoli 100e stroškov za eno protezo in da mora sam doplačati malo več kot 1000e. Zanima me če to drži, kajti v obrazložitvi obveznega zdravstvenega zavarovanja piše da zavarovani osebi pripada standardna zobna proteza če mu manjkajo vsi zobje.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Pupa25 13.07.14 12:04
Pozdravljeni!

Zanima me kaksne stroske mi lahko predstavlja laparoskopska odstranitev zolcnika in bolnisnicni dnevi? Predvidoma 2 dni bi morala biti hospitalizirana.

Urejeno imam osnovno zavarovanje, dodatnega ne. Do sedaj sem bila obravnavana urgentno, pri operaciji verjetno ne bo slo za to.

Hvala za odgovor!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
14.07.14 13:23
Pozdravljeni,
posega pod takim nazivom ne poznamo, zato vam posredujemo ceno za:
-klasično operacijo, ki zajema poseg jeter (žolc se drži jeter):
skupen znesek obveznega ter dopolnilnega znaša cca 5.300 eur, dopolnilno zdravstveno zavarovanje znaša 10% kar predstavlja cca. 530,00 eur.
-bolnišnična dneva cca. 2 dni: znesek dopolnilnega cca. 40 eur za oba dneva.

Opozarjamo, da so zneski samo informativne narave ter da se ob opravljanju posega lahko tudi sam nabor zdravstvenih storitev spremeni oz.dopolni.
Predlagamo, da se predhodno pozanimate za znesek doplačila pri zdravstveni ustanovi, pri kateri imate namen opraviti zdravstveni poseg.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
14.07.14 14:03
Pozdravljeni,
skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja je oseba upravičena do zobnoprotetičnih nadomestkov (proteze s kovinsko ploščo) po 7ih letih.
Načeloma je standardna proteza delno krita s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja, delno pa s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (primer: PARCIALNA ZOBNA PROTEZA cena 266,34 eur; 90% krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje=239,71 eur, razliko 26,63 eur pa obvezno zdravstveno zavarovanje).

Bi pa želeli poudariti, da velikokrat zavarovane osebe niso zadovoljne s standardnimi materiali, ki so kriti kot zgoraj navajamo, tako da je kakšna koli "dodatna želja" krita samoplačniško.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Pupa25 15.09.14 21:56
Pozdravljeni!

Sem ugotovila da bo slo za laparpskopsko holicistektomijo. Bi mi lahko pomagali z bolj natancnimi podatki?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
16.09.14 10:36
Pozdravljeni,

V kolikor imate napotnico ni pomembno, ali gre za reden ali nujen poseg, saj je cena enaka. Za tak poseg je zavarovanec hospitaliziran načeloma nekje cca 3 dni (če ne pride do komplikacij). Sam poseg in bolnišnično bivanje pa je zneskovno odvisno od posamezne bolnišnice in se giblje od 100 eur do 450 eur (cene po bolnišnicah niso enake).
V kolikor napotnice nimate, je poseg samoplačniški in tudi cena bo najverjetneje malce višja.
Podrobnejši potek posega boste našli na internetu, če v iskalnik vpišete laparoskopija.
Predlagamo, da se pozanimate pri bolnišnici, v kateri imate namen opraviti poseg, kakšno ceno imajo za laparpskopsko holicistektomijo.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar jaz88 17.09.14 12:51
Prišel sem od zdravnika, kjer sem dobil napotnico za laboratorij odvzem krvi. Ker nimam dodatnega zavarovanja me zanima koliko bom moral plačati? Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
17.09.14 15:05
Pozdravljeni,
iz prejetih medicinskih podatkov, vam lahko posredujemo okvirno oceno odvzema krvi, ki z naša cca 3 eur (znesek dopolnilnega zavarovanja).
Poudariti moramo, da ostalih medicinskih okoliščin (zakaj vam je kri odvzeta, kakšne preiskave opravljate...) ne poznamo in da je cena okvirna.
Predlagamo, da se pozanimate pri izvajalcu zdravstvenih storitev, pri katerem imate namen opraviti zdravstveno storitev, kakšna je cena le te.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar sonja35 22.10.14 20:20
Spoštovani,
imam dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zobozdravnica s koncesijo mi bo v prihodnjih dneh začela "zdraviti" mrtev zob. Ali sem prav razumela vaš zgornji odgovor, da pride doplačilo za vse kar to vključuje okrog 12 €?

Lep pozdrav,

Sonja
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
24.10.14 08:42
Spoštovani,
glede na posredovane podatke vam ne moremo natančno odgovoriti. Predlagamo, da se pozanimate pri svojem zobozdravniku, saj ima samo on dovolj podatkov, da vam zna posredovati odgovor glede potrebnega zdravljenja.

Zobozdravnik vam je dolžan pred izvedbo storitev pripraviti predračun, iz katerega so razvidni zneski obveznega zdravstvenega zavarovanja ter dopolnilnega dela.

Lep pozdrav,
Monika Bečaj
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Ssimonn 28.10.14 13:40
Imam hudo boleč zob najbrž že hudo vnetje živca. Zanima me cena zdravljenja zoba in lokalne anastezije v primeru da nimam dopolnilnega zavarovanja. Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
28.10.14 15:18
Pozdravljeni,
zdravljenje zoba je v 20% deležu krito s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
O sami ceni je težko govoriti, saj le zobozdravnik ve kakšne storitve bodo potrebne. Najbolje, da se obrnete za zobozdravnika in ga prosite za predračun storitev.

Lep pozdrav,
Irena Leški
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Aksru 03.12.14 22:01
Pozdravljeni!

Zanima me nekaj: obiskujem zobozdravnika s koncesijo. Obiskala sem ga, ker me je bolela spodnja leva petica in mi ga je dezurni zobozdravnik odprl in dejal naj nato cimprej grem do svojega zobozdravnika, d ga bo pricel zdraviti. Nato sem se urgentno narocila pri svojem zobozdravniku, ki pa mi je v odprti zob dal zdravilo in cezenj dal neko belo snov (ne vem tocno, mogoce cement?). Zanima me ali je prav, da sem to zdravljenje placala, saj sem prebrala, da se zdravljenje zoba ne zaracunava dodatno (placala sem 40 evrov). Ali lahko zobozdravnik s koncesijo kljub temu tako zdravljenje zoba zaradi vnetja zaracuna ali so me po domace receno malo okrog prinesli? V racunu pise, da so mi zaracunali zdravljenje zoba in ciscenje zoba. Resnicno me zanima ali to ne krije zdravstveno zavarovanje (se to: sem studentka in imam urejeno zdravstveno zavarovanje in status).

Hvala vam za odgovor. Aksru
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.12.14 08:54
Pozdravljeni,
v javni zdravstveni mreži ter pri zobozdravniku s koncesijo imajo pacienti pravico do storitev in zobnoprotetičnega materiala na račun ZZZS ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga prostovoljno sklenejo pri eni od zdravstvenih zavarovalnic. Pogoji so, da je storitev opravljena pri izbranem zobozdravniku, da je pacient naročen na redni termin ter da je protetični nadomestek izdelan iz standardnega materiala. V tem primeru pacient ne plača nič.

Doplačilo je potrebno, če pacient npr. želi plombo iz estetskega (belega) materiala na stranskem zobu (tu sodijo zobi od 4 do 8), oziroma kadar gre za nadstandardni material pri implantatih. Tak nadstandardni material, npr. porcelan, ZZZS ne plačuje. Cena doplačila se določa tržno in se tako razlikuje od ordinacije do ordinacije.
Pri zasebnikih brez koncesije se seveda plačuje celotna vrednost dela ter materiala in že zaradi tega je cena tam višja. Cenike samoplačniških storitev naj bi imeli izvajalci objavljene v ordinaciji, tudi sicer pa so vam dolžni izdati predračun.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Aksru 04.12.14 12:14
HVala vam za odgovor. Se pravi sem placala zato, ker nisem bila narocen na redni termin obiska? Pa vseeno mi je malo cudno, saj moja znanka zdravljenja ni placala pa je bila prav tako urgentno narocena pri zobozdravniku.

Hvala za se en odgovor. Aksru
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
04.12.14 13:48
Pozdravljeni,
v kolikor gre za dokončno plombo, in je ta estetska - bela (nadstandardni material), je slednji samoplačniški, ZZZS ne krije v tem primeru nič. Začasno plombo, ki se uporablja do zaključka zdravljenja zoba, pa krije zavarovanje.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Davorin Vrbančič 15.12.14 10:06
Pozdravljeni,imel sem operacijo kolena zaradi rekonstrukcije sprednjih križnih vezi in laterarnih vezi+fiksacija glavice fibule.Trenutno moram nositi opornico za fiksacijo noge 6-8 tednov,ki sem jo moral kupiti sam saj ZZZS ne krije tega stroška,ker bi lahko imel longeto iz gipsa.
Zanima me sledeče;ali ZZZS krije strošek kolenske opornice(gibljive)po opravljeni fizikalni terapiji in za čas rehabilitacije,saj strošek ni zanemarljiv od 50€-250€.
Hvala za vaš odgovor
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
16.12.14 09:20
Pozdravljeni,
ZZZS ne krije navedenih pripomočkov. Posledično tudi niso krite s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj iz posredovanih podatkov sklepamo, da gre za nadstandardno opornico.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Davorin Vrbančič 20.12.14 21:40
Nismo se razumeli,zanima me če sem z strani ZZZS (zdravniške komisije) upravičen do kakršne opornice,ne pa tiste ki si jo kupiš sam.Ker po poškodbi,ko je kirurg poslal zahtevo za štiritočkovno kolensko opornico je bil odgovor komisije,da pacient ni upravičen do pripomočka če obstaja možnost operacije.
Vendar pa je nesmiselno,ker mi je kirurg,ki me je operiral dejal,da bi mi morali odobriti opornico,ker jo bom po operaciji vsekakor potreboval.
In zato me zdaj to zanima.
Hvala na odgovoru
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar NaBi12 20.12.14 23:54
Pozdravljeni, imam napotnico za ultrazvok srca pri kardiologu. Zanima me koliko bom morala doplačat če nimam dopolnilnega zdr. zavarovanja. Hvala in lep pozdrav.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.12.14 09:01
Pozdravljeni,
za informacije glede upravičenosti s strani zdravniške komisije ZZZS predlagamo, da se obrnete na najbližjo enoto ZZZS ter pri njih pridobite informacijo. Zavarovalnice, ki izvajamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri odločitvi zdravniške komisije ZZZS nimamo vpliva in težko podamo oceno o tem.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
22.12.14 09:45
Pozdravljeni,
ultrazvok srca ali EHOKARDIOGRAFIJA pri kardiologu je krita s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini 20%, kar znaša 12,57 eur. Cena pa zna malce varirat, saj so samoplačniški ceniki različni od cenikov pri obračunih za dopolnilne zdravstvene zavarovalnice.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar kealeni 25.02.15 00:36
Pozdravljeni!

Zanima me, če zavarovalnica krije del zneska, če bi si dala delat polno keramične krone oz. prevleke na svoje obrušene zobe zaradi zdravstvenih razlogov in sicer prevelike erozije zob. Sem dobila predračun pri spec.dr.dent ampak si ga nikakor me znam razložit.
Pa še eno vprašanje imam. Če bi odšla na Hrvaško k zobozdravniku, da mi opravi te storitve ali bi lahko potem z njihovim računom pri nas uveljavljala zavarovalnino?

Hvala za pomoč in odgovor
M.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
25.02.15 09:04
Pozdravljeni,

Glede na to, da ste prejeli predračun lečečega zobozdravnika , vam je le ta tudi dolžan razložit vse podane zneske na predračunu.

-V kolikor ste se odločili za nadstandardne materiale so ti samoplačniški.

-Hrvaške zobozdravstvene storitve so samoplačniške .

Lep pozdrav,

Robert Kavčič
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar brezposelna 25.02.15 15:53
Spoštovani,
Pred enim letom mi je prejšnja osebna zobozdravnica zdravila zob. Zdravljenje je bilo neuspešno, zato sem šla k zasebnici, ki je zob ponovno zdravila. Zob tudi zdaj ni bil uspešno pozdravljen, zato me je zdajšnja osebna zobozdravnica napotila k endodontologu. Napotnico sem poslala na stomatološko kliniko. Za prvi pregled sem naročena čez 2 meseca. Zanima pa me, če bo potrebno to zdravljenje doplačati (zdravstveno zavarovanje imam urejeno, stara sem 37 let) in koliko? Ali mi mora zdravnik-specialist pred začetkom zdravljenja narediti predračun doplačila? Dejstvo je, da ne vem, če si lahko zdravljenje pri specialistu sploh privoščim (brezposelna) in ne bi rada doživela presenečenja z astronomskim računom, ko bo zdravljenje končano, tako kot sem ga pri zobozdravnici zasebnici, ki mi je drugič zdravila zob.
Mogoče še to, ali za lahko neuspešno zdravljenje pri zasebniku zahtevam kako povračilo stroškov?

Hvala
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
27.02.15 13:40
Pozdravljeni,

V kolikor vam je osebna zobozdravnica izdala napotnico za zdravljenje pri specialistu, vam ni potrebno nic doplacevati razen v primeru v kolikor sama zelite drugacen oz nadstandardni materijal in razsiritev samoplacniskega zdravljenja.
Pred samim zacetkom zdravljenja vam svetujemo, da se dogovorite kako bo zdravljenje potekalo, saj le tako se izognete nesporazumu v kolikor vam bodo svetovali nadstandardni materijal ( ki pa je samoplacniski )

Povracilo stroskov za neuspesno zdravljenje ne morete uveljavljati pri zavarovalnici.

Lep pozdrav,

Robert Kavčič
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar brez dodatnega invalid 100 % 31.03.15 10:40
zaradi nizkih dohodkov,ki ne presegajo 300 evrov ne zmorem plačevati dodatnega zavarovana.Osnovno imam. Sem invalid paraplegik s 100% telesno okvaro.
Sem hospitaliziran zaradi ognojka in posledično odstranitve nohta.
Sprejet sem bil v nedeljo v nujni kirurški ambulanti, kjer so mi odstranili noht.. Predpisan imam antibiotik Amoksiklav na 8 ur v žilo. Drugih terapij razen dnevnega previjanja rane nimam.
koliko bom moral plačati odstranitve nohta in koliko na dan za antibiotik in oskrbo?

Hvala vam.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar brez dodatnega invalid 100 % 31.03.15 12:03
Pozabil sem omeniti,da je bil poseg opravljen v SB Rakičan,kjer sem tudi hospitaliziran.
Hvala.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
01.04.15 09:40
Pozdravljeni,
v kolikor gre za nujne storitve, kot spodaj navajate, so le te krite s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. Enako velja tudi za dejstvo, da ste 100% invalid.
Tako da načeloma naj bi bilo vse krito s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predlagamo pa tudi, da se v bolnišnici pozanimate kako bo z izstavitvijo računa za zdravstvene storitve.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar helena1990 16.05.15 17:58
Pozdravljeni!hospitalizirana sem zaradi suma izvenmaternicne nosečnosti. Dodatnega zavarovanja nimam. Bo potrebno kakšno doplačilo ali v celoti krije osnosvo zavarovanje?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
18.05.15 09:10
Pozdravljeni,
vse storitve, ki so povezane z nosečnostjo so načeloma krite s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Glede na posredovane podatke pa ugotavljamo, da bo poseg najverjetneje obravnavan kot zdravstvena storitev, ki ni povezana z nosečnostjo, saj dejansko ne gre za "normalno" nosečnost in vam bo del za doplačila obračunan. Gre za tisti del, ki bi sicer bil krit s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v kolikor bi imeli sklenjeno to vrsto zavarovanja, tako pa boste samoplačnica.
Svetujemo, da se pozanimate pri izvajalcu, kjer ste hospitalizirani kako bo s plačilom, saj lahko samo on ve kakšne storitve vam bo izvedel.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar smotka95 18.05.15 23:39
Pozdravljeni!kako je v zdravstvu urejena prekinitev nosečnosti?je del krita iz OZ in del iz DZ?kakšna je okvirna cena splava s tabletko in cena kirurške prekinitve?lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
19.05.15 12:36
Pozdravljeni
Prekinitev neželjene nosečnosti je plačljivo delno s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja ter delno s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Znesek, ki je krit s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se giblje od cca. 110 eur pa vse do cca. 230 eur, cena je odvisna od izvajalca zdravstvenih storitev.

Predlagamo,da se za natančnejšo ceno pozanimate pri izvajalcu, kjer imate namen opraviti poseg.

Lep pozdrav,
Tanja Cep
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
http://www.zdravstvena.net/
https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Miloš 20.05.15 14:49
Lep pozdrav!
Mene pa zanima, ali OZZ krije slikanje oz. Rentgen noge oz natancneje palca na nogi..ce ne, kaksi so stroski? in pa kaksni so stroski ce je slucajno zlomljen..? Lp
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar TZZ
Moderator
21.05.15 13:15
Pozdravljeni,

V kolikor imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam pri obisku zdravnika oziroma v vašem primeru slikanja noge potrebno plačevati ničesar.
V kolikor obveznega zdravstvenega zavarovanja nimate urejenega, pa je potrebno zdravstveno storitev plačati v celoti.
Cena storitve je zelo različna saj je odvisna ustanove kjer opravite slikanje, od vrste poškodbe in števila slik, ki jih zdravnik potrebuje za natančno analizo poškodbe.

Predlagamo vam, da se za ceno storitve pozanimate v ustanovi, kjer boste slikanje opravili.

Lep pozdrav,
Robert Kavčič
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Miloss 21.05.15 13:47
Kaj pa ce imam samo obvezno, brez dodatnega zavarovanja?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 26.05.15 08:38
Pozdravljeni,

V kolikor imate sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, boste poravnali strošek v višini 20% vrednosti zdravstvene storitve.
Kot smo že v prvem odgovoru omenili je cena storitve odvisna od ustanove kjer boste opravili slikanje, od vrste poškodbe in števila slik ki jih bo zdravnik potreboval za natančno analizo poškodbe.
Predlagamo vam da se za točno ceno storitve obrnete na ustanovo kjer boste opravili slikanje.
Lep pozdrav,
Robert Kavčič
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava

Odgovori

Avtor:
  • Sporočilu lahko pripnete datoteke naslednjega tipa: jpg, gif, doc, pdf,
  • Datoteka ne sme biti večja od 500 KB
  • Dodate lahko še 3 datotek
Zaščita proti e-slami:
Prosimo, rešite matematično vprašanje in vpišite odgovor v polje. Ta mehanizem je namenjen blokiranju programov, ki poskušajo samodejno izpolnjevati obrazce.
Vprašanje: koliko je 22 minus 12?
To je moderiran forum. Vaše sporočilo bo ostalo skrito, dokler ga ne odobri moderator ali administrator.
Na vrh