Starševski čvek

Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo! Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore!

Oddaja stanovanja - ali lahko...

avatar zena od moza 07.08.12 08:13
Jutro!

Vprasanje za tiste, ki se spoznate:

Moz je lastnik stanovanja, ki ga oddajava.
Ai ga lahko odda meni v najem, jaz ga pa potem dajem v podnajem?

(On je namrec v visjem davcnem razredu kot jaz in posledicno placa od najemnine visji davek kot bi ga placala jaz.)


Hvala!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar lahko 07.08.12 08:15
Lahko, samo davek bi potem načeloma morala plačati oba :)
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar AnaBail 07.08.12 08:38
Možno je oddajanje tudi preko firme.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar lahko 07.08.12 08:39
Lahko ti sklenes pogodbo in ti pobiras najemnino in ti placuješ davek
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 08:52
Navedeno
lahko
Lahko ti sklenes pogodbo in ti pobiras najemnino in ti placuješ davek

Če ni lastnik nepremičnine je tudi ne more oddajat.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar megaboy 07.08.12 09:39
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 09:42
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar megaboy 07.08.12 09:54
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
http://www.realiteta.si/podjetje/pogosta_vprasanja/oddaja_in_najem
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 09:54
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ne, odvisen je od celokupnih prihodkov najemodajalca.

Recimo da je najemnina 500 evrov, to je 6000 evrov na leto, od tega priznajo 2400 evrov norm. odhodkov, ostalo obdavčijo po stopnji, v katero padeš, lahko tudi po najvišji.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 09:56
Navedeno
megaboy
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
[www.realiteta.si]

Na tej isti strani piše tudi:

Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Tisti izračun je pa rahlo nenatančen, kar se tiče izrazoslovje, ker so akontacijo dohodnine skrajšali v davek oz. obdavčitev.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 09:57
Navedeno
megaboy
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
[www.realiteta.si]
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 09:59
Uh, zdaj vidim neko enkratno letno dohodnino ... Ne vem, če bo tole čisto točno, tukaj imaš pojasnilo dursa, pa si preberi:Dohodek iz premoženja - dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Opredelitev in obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem sta pri izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZDoh-1 obravnavani v poglavju III.4. Po določbi 65. člena ZDoh-1 je to dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v najem.
Za oddajanje premoženja v najem veljajo: 1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku neko premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu mora zato plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo; 2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, čigar premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug, prejme ustrezno nadomestilo, če ni z ZDoh-1 drugače določeno.
Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčujejo najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik;
premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne pomenijo dohodka iz 1. točke tega odstavka.
Po določbi 66. člena ZDoh-1 so predvidene oprostitve. Dohodnina se ne plačuje od:
dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,
materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 10.000 tolarjev.
Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča. Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem premoženja v najem, ne uveljavlja stroškov po prejšnjem odstavku, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 20 % od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.
Davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik doseže z oddajanjem premoženja v podnajem, je dohodek, dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino in drugo nadomestilo, ki ga navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja.
Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v najem določi za vsako stran posebej, in to glede na primerljivo tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga fizična oseba odda v najem, upoštevaje stroške po prvem in drugem odstavku tega člena.
Po določbi prvega odstavka 124. člena ZDoh-1 se akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja premičnin in nepremičnin v najem izračuna in plača v višini 25 % od davčne osnove.
Akontacijo dohodnine od dohodkov iz premoženja izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz premoženja. Če dohodek iz premoženja (dohodek iz oddajanja premoženja v najem) izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz premoženja ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz premoženja mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz premoženja pri pristojnem davčnem organu. Obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/04, z dne 3. 12. 2004.
Davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 10:00
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
[www.realiteta.si]
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!

Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 10:02
Navedeno
strupenjača
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
[www.realiteta.si]
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!

Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...

Lahko, vendar je to vse še vedno samo akontacija, ki se potem poracuna pri dohodnini
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 10:06
Navedeno
Topsy
Navedeno
strupenjača
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Navedeno
Topsy
Navedeno
megaboy
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.
Ma ja. Stopnja davka je 25%
[www.realiteta.si]
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!

Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...

Lahko, vendar je to vse še vedno samo akontacija, ki se potem poracuna pri dohodnini

Jaz si ta stavek ne razlagam tako:

enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Ampak itak je treba gledat zakone, ne izvlečkov na straneh nepremičninskih agencij.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Joj no!!! 07.08.12 11:10
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj @#$%& vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar megaboy 07.08.12 11:23
Navedeno
Joj no!!!
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj @#$%& vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!
Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 11:27
Navedeno
megaboy
Navedeno
Joj no!!!
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj @#$%& vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!
Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.
Med letom se obracuna 25% akontacija s 40% normiranimi stroski. Potem pa se to poračuna pri dohodnini.

Najprej oddaš samo prijavo januarja, kjer ti odredijo 25%, potem pa poračunajo pri dohodini. Če oddaješ pravni osebi, oni mesecno odvedejo teh 25% davka.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar strupenjača 07.08.12 11:34
Navedeno
megaboy
Navedeno
Joj no!!!
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj @#$%& vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!
Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.

Na tisti strani, ki si jo prilepil, so si zakon razložili po svoje (napačno). Do 15. jan. najkasneje prijaviš najemnino, durs ti pošlje, da plačaj akontacijo, nato pa ti dejanski davek obračuna v dohodninskem obrazcu.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar annelaure 07.08.12 12:22
Ojojoj. Najprej, sedaj velja ZDoh-2:)

Ja, najemnina je dohodek, ki gre v letno davčno osnovo. Se pa odmeri akontacija v višini 25 % od davčne osnove, ki je, kot že omenjeno, najemnina minus 40 % normiranih stroškov - torej 60% najemnine. Potem oddaš napoved za AKONTACIJO dohodnine, nato plačaš akontacijo, potem ti pa na letni ravni upoštevajo vse dohodke, ki gredo v letno davčno osnovo, in olajšave, in plačano akontacijo, in pridemo do poračuna - vračila oziroma doplačila dohodnine.

Megaboy - obresti na depozite, kapitalski dobički (tudi od prodaje nepremičnin) so cedularni davki in ločeni od siceršnje dohodnine. Najemnina pa gre v letno osnovo in je obdavčena lahko tudi z 41% (lahko pa tudi s 16%), odvisno od siceršnjih dohodkov zavezanca.

ŽENA - ja če bo mož tebi oddajal, bo seveda on dolžan prijaviti prejeto najemnino v davčno napoved. Če naredita tebi ful nizko najemnino in potem ti ful visoko, se pa zna zgoditi, da bo DURSu hitro jasno, kam pes taco moli.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar ena z izkušnjo 07.08.12 12:27
Stanovanje lahko oddajata tako, da je žena najemodajalec in v pogodbi napram najemojemalcu jasno opredelita,d a je mož lastnik, ki ji je dal stanovanje v uporabo in ga lahko tudi oddaja če hoče (na pogodbi je tudi on podpisan). Davke od prihodkov od najema pa seveda plačuje žena. Tako pogodbo so nam pred leti prirapvili na nepremičninski agenciji za podoben primer (starši lastniki, otrok najemodajalec).
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 12:30
Navedeno
ena z izkušnjo
Stanovanje lahko oddajata tako, da je žena najemodajalec in v pogodbi napram najemojemalcu jasno opredelita,d a je mož lastnik, ki ji je dal stanovanje v uporabo in ga lahko tudi oddaja če hoče (na pogodbi je tudi on podpisan). Davke od prihodkov od najema pa seveda plačuje žena. Tako pogodbo so nam pred leti prirapvili na nepremičninski agenciji za podoben primer (starši lastniki, otrok najemodajalec).

Nepremičninska agencija lahko naredi po svoje, po zakonu pa to ne gre.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar annelaure 07.08.12 12:55
Navedeno
Topsy
Navedeno
ena z izkušnjo
Stanovanje lahko oddajata tako, da je žena najemodajalec in v pogodbi napram najemojemalcu jasno opredelita,d a je mož lastnik, ki ji je dal stanovanje v uporabo in ga lahko tudi oddaja če hoče (na pogodbi je tudi on podpisan). Davke od prihodkov od najema pa seveda plačuje žena. Tako pogodbo so nam pred leti prirapvili na nepremičninski agenciji za podoben primer (starši lastniki, otrok najemodajalec).

Nepremičninska agencija lahko naredi po svoje, po zakonu pa to ne gre.

Katerem zakonu?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar po kakem zakonu 07.08.12 13:19
Navedeno
Topsy
Navedeno
ena z izkušnjo
Stanovanje lahko oddajata tako, da je žena najemodajalec in v pogodbi napram najemojemalcu jasno opredelita,d a je mož lastnik, ki ji je dal stanovanje v uporabo in ga lahko tudi oddaja če hoče (na pogodbi je tudi on podpisan). Davke od prihodkov od najema pa seveda plačuje žena. Tako pogodbo so nam pred leti prirapvili na nepremičninski agenciji za podoben primer (starši lastniki, otrok najemodajalec).

Nepremičninska agencija lahko naredi po svoje, po zakonu pa to ne gre.

citiraj zakon, ki pravi, da je najemodajalec lahko samo lastnik...
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 13:22
Navedeno
po kakem zakonu
Navedeno
Topsy
Navedeno
ena z izkušnjo
Stanovanje lahko oddajata tako, da je žena najemodajalec in v pogodbi napram najemojemalcu jasno opredelita,d a je mož lastnik, ki ji je dal stanovanje v uporabo in ga lahko tudi oddaja če hoče (na pogodbi je tudi on podpisan). Davke od prihodkov od najema pa seveda plačuje žena. Tako pogodbo so nam pred leti prirapvili na nepremičninski agenciji za podoben primer (starši lastniki, otrok najemodajalec).

Nepremičninska agencija lahko naredi po svoje, po zakonu pa to ne gre.

citiraj zakon, ki pravi, da je najemodajalec lahko samo lastnik...

Kako lahko oddajaš nekaj, kar ni tvoje?????
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar annelaure 07.08.12 13:39
Topsy, preko podnajema. Jaz oddam tebi, ti pa potem svoji sošolki. Za to seveda potrebuješ izrecno soglasje najemodajalca (torej mene). Če soglasja ni, potem ne moreš oddati v podnajem.

Seveda morajo biti zadeve pravno urejene, prvo moraš imeti pogodbo o najemu in soglasje/dovoljenje za podnajem, če ga že ni v pogodbi.

To ureja drugače Stanovanjski zakon.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar 0s9df 07.08.12 13:48
Navedeno
annelaure
Topsy, preko podnajema. Jaz oddam tebi, ti pa potem svoji sošolki. Za to seveda potrebuješ izrecno soglasje najemodajalca (torej mene). Če soglasja ni, potem ne moreš oddati v podnajem.

Seveda morajo biti zadeve pravno urejene, prvo moraš imeti pogodbo o najemu in soglasje/dovoljenje za podnajem, če ga že ni v pogodbi.

To ureja drugače Stanovanjski zakon.

Lahko preko podnajema, ampak v tem primeru davek plačata oba. Če pa lastnik oddaja prvemu najemniku brezplačno, ta pa naprej drugemu najemniku za normalno tržno ceno - hmmm, če bi se davčna obesila na tak primer, bi verjetno še lastniku zaračunala dohodnino po tržni najemnini, vsaj za pričakovati bi bilo.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar Topsy 07.08.12 13:54
Navedeno
0s9df
Navedeno
annelaure
Topsy, preko podnajema. Jaz oddam tebi, ti pa potem svoji sošolki. Za to seveda potrebuješ izrecno soglasje najemodajalca (torej mene). Če soglasja ni, potem ne moreš oddati v podnajem.

Seveda morajo biti zadeve pravno urejene, prvo moraš imeti pogodbo o najemu in soglasje/dovoljenje za podnajem, če ga že ni v pogodbi.

To ureja drugače Stanovanjski zakon.

Lahko preko podnajema, ampak v tem primeru davek plačata oba. Če pa lastnik oddaja prvemu najemniku brezplačno, ta pa naprej drugemu najemniku za normalno tržno ceno - hmmm, če bi se davčna obesila na tak primer, bi verjetno še lastniku zaračunala dohodnino po tržni najemnini, vsaj za pričakovati bi bilo.

Tocno o tem govorim. Kaj mislis, da je davcna neumna, in ji ni jasno, kaj delate?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar annelaure 07.08.12 14:14
Navedeno
Topsy
Navedeno
0s9df
Navedeno
annelaure
Topsy, preko podnajema. Jaz oddam tebi, ti pa potem svoji sošolki. Za to seveda potrebuješ izrecno soglasje najemodajalca (torej mene). Če soglasja ni, potem ne moreš oddati v podnajem.

Seveda morajo biti zadeve pravno urejene, prvo moraš imeti pogodbo o najemu in soglasje/dovoljenje za podnajem, če ga že ni v pogodbi.

To ureja drugače Stanovanjski zakon.

Lahko preko podnajema, ampak v tem primeru davek plačata oba. Če pa lastnik oddaja prvemu najemniku brezplačno, ta pa naprej drugemu najemniku za normalno tržno ceno - hmmm, če bi se davčna obesila na tak primer, bi verjetno še lastniku zaračunala dohodnino po tržni najemnini, vsaj za pričakovati bi bilo.

Tocno o tem govorim. Kaj mislis, da je davcna neumna, in ji ni jasno, kaj delate?

Pa saj točno to sem jaz že prej napisala.

Potem pa je bilo govora o tem, ali se sploh sme oddati naprej, in je bil odgovor na to. Gre namreč za dve različni zadevi - sama možnost podnajema in potem seveda morebitno izmikanje plačilu davkov.
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar zena od moza 07.08.12 19:12
Ocitno nisem dovolj jasno postavila vprasanja (priznam, moja napaka).

Da lahko dam nepremicnino v podnajem (s soglasjem lastnika), se mi ne zdi nic spornega - zanima me ravno zaradi davka...
Ali lahko DURS mozu (lastniku) zaračuna dohodnino po tržni najemnini, kot je napisala ena zgoraj?

Dejstvo je, da sva stanovanje kupila oba (v času trajanja zakonske zveze), zaradi "davčnih ugodnosti" je uradno lastnik samo mož (jaz namreč že imam eno nepremičnino).


Preden se kdo obesi na izogibanje plačila davkov - za razliko od večine najemodajalcev midva dejnsko prijaviva najemnino in zato tudi plačava davek - v konkretnem primeru kar 41% procentov najemnine (minus normirane stroške).
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar zena od moza 07.08.12 19:20
Sem malo bolj poguglala in našla spodnji odgovor:

pojasnilo DURS
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava
avatar a je 07.08.12 19:33
Navedeno
Topsy
Tocno o tem govorim. Kaj mislis, da je davcna neumna, in ji ni jasno, kaj delate?

Jjj...je?
Odgovori Citiraj sporočilo Povezava

Odgovori

Avtor:
  • Sporočilu lahko pripnete datoteke naslednjega tipa: gif, jpg, pdf, doc, xls, ppt, docx, pptx, xlsx, png
  • Datoteka ne sme biti večja od 2,93 MB
  • Dodate lahko še 3 datotek
Zaščita proti e-slami:
Prosimo, rešite matematično vprašanje in vpišite odgovor v polje. Ta mehanizem je namenjen blokiranju programov, ki poskušajo samodejno izpolnjevati obrazce.
Vprašanje: koliko je 6 plus 16?
Na vrh